De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

(G)een Vlaams Front!
Bart de wever, N-VA, Arbeidsmarktbeleid, Vlaams front -

(G)een Vlaams Front!

dinsdag 14 juni 2011 18:16
Spread the love

Gejammer in de Vlaamse media (DS, Het Nieuwsblad, …) En dat omdat er maar géén Vlaams front tot stand komt. Hoe is dat nu toch mogelijk, aldus die media, dat ‘andere Vlaamse partijen’ niet ingaan op de lokroep van Bart De Wever.

Johan Vande Lanotte heeft daar een – naar mijn mening – redelijk plausibele politieke uitleg voor. Namelijk dat BDW en N-VA met deze oproep vooral de andere Vlaamse partijen onder druk willen zetten.

Maar, de belangrijkste vraag is toch wel ‘of de Vlamingen profijt halen uit zo’n Vlaams front’! Laat nu voor één keer de belangen van die Vlaming, toch eens primeren!

Want, zo een front staat dan ook voor de volgende (7) heerlijkheden:

1) het sneller schorsen van hen die door de economische crisis werkloos werden;  2) het afschaffen van het brugpensioen, de enige sociaal aanvaardbare oplossing bij herstructureringen; 3) het afschaffen van de index, ook al omdat Europa het zegt; 4) het optrekken van de pensioenleeftijd die nu op 65 jaar ligt; 5) het niet-aanmoedigen van werkgevers om hun personeel tussen 50 en 65 langer en beter aan het werk te kunnen houden; 6) het nog rijker maken van banken en ceo’s; 7) het sterk reduceren van het overheidspersoneel door nog meer te privatiseren (wat bijvoorbeeld de ‘grote mislukking’ is van het hele spoorweggebeuren …)

Kortom, zo een Vlaams front, wat blindelings BDW achterna loopt, zoals hij dat graag wil zien, gaat de Vlaamse werknemer meer dan ooit armer maken, minder weerbaar op de arbeidsmarkt en gewilliger om te doen wat de werkgever(s) vragen. De werkgevers daarentegen kunnen ongeremd doorgaan met te ontslaan wie hen niet langer aanstaat, zo weinig mogelijk werknemers in dienst te hebben met een ‘vast’ statuut, maar met allerlei tijdelijke statuten enz.

En ondanks dat alles wat ons te wachten staat, gaat de N-VA er op vooruit (althans volgens peilingen die werden afgenomen bij 1000 mensen. Een micro-percentage van de bevolking). Persoonlijk snap ik dat niet. De enige verklaring die ik daarvoor kan aanhalen, is dat de haat van sommige  Vlamingen t.a.v. de Waalse medemens, ‘immens’ groot moet zijn.

Wat ik des te beter begrijp, een Vlaams front, om de kleine man kleiner te maken dan ooit, is absoluut niet nodig en nog veel minder gewenst. Misschien kunnen opiniemakers hier ook eens over nadenken.

Dré Wolput

take down
the paywall
steun ons nu!