De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen transmigranten meer op onze parkings

Geen transmigranten meer op onze parkings

maandag 5 februari 2018 11:54
Spread the love
Typ of plak de tekst in dit veld…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!