De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen terroristisch oogmerk verdachte steekpartij Amsterdam Centraal Station/Ingezonden Stuk

Geen terroristisch oogmerk verdachte steekpartij Amsterdam Centraal Station/Ingezonden Stuk

woensdag 26 september 2018 07:58
Spread the love

GEEN TERRORISTISCH OOGMERK VERDACHTE STEEKPARTIJAMSTERDAM CENTRAAL STATION/INGEZONDEN STUK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/geen-terroristisch-oogmerk-verdachte-steekpartij-amsterdam-centraal-station-ingezonden-stuk/

INLEIDING
Lezers!Ik heb de laatste tijd nogal wat aandacht besteed aan debij media,. politie en OM [gelukkig voorlopig  niethet publiek] [1] oplaaiende terreurhysterie, sinds op31 augustus anno Domini 2018 een uit Duitsland afkomstigeAfghaanse vluchteling, Jawed S, op twee Amerikaanseheeft ingestoken op Amsterdam Centraal Station. [2]Een handeling van een verwarde man, zou ik zeggen,maar vrijwel vanaf het begin werd hem een ”terroristisch oogmerk”aangemeten.In mijn eerste artikel heb ik uitgelegd, waarom deze triste daad, naarmijn mening, met terrorisme niets van den heeft. Zie noot 3Daarna-ik kon er maar geen genoeg van krijgen-heb ikgekeken naar een ander geval uit het verleden, de moord opcolumnist, filmmaker, Islamofoob en antisemiet [4]Theo van Gogh,waar de dader, Mohammed B, in het requisitoir tav zijn strafzaak,door Officier van Justitie, Frits van Straelen, naar mijn mening tenonrechte, een ”terroristisch oogmerk” werd aangemeten.Ik had daarover in 2005 een stuk geschreven, waarin ikde vloer aanveegde met van Straelen’s requisitoirin de strafzaak tegen Mohammed B,dat ik hetzerig en tendentieus vond. Zie noot 5.
Maar ik was nog niet klaar!
Een stuk, daterend uit 2006 [en nog steeds actueel] haalde ik uit de vergetelheid.Het gaat om het verband tussen Heksenjachtenin de Middeleeuwen, maar vooral daarna en de hedendaagse, bijna hysterische Jacht op echte/vermeende terreurverdachten. [6]
Ik besloot als reactie op de overdreven, bijna ziekelijkeaandacht voor terrorisme een Ingezonden Stukte sturen !Dit stuk is opgestuurd naar zowel Nederlandseals Belgische kranten.Ik weet niet of het is geplaatst, maar in iedergeval hier vermeld.

Dan gaat het TOCH niet helemaal verloren voor hetgeval het niet is gepubliceerd….

Dit was mijn vierde en voorlopig {?} laatste stuk overterreurzaken.

GENIET ERVAN, LEZERS.  

Astrid Essed
NOTEN GEHEEL ONDERIN

INGEZONDEN STUK

Geachte Redactie,

Alom wordt beweerd door de media, de politie en het OM,dat verdachte Jawed S, die op 31 augustus tweeAmerikaanse toeristen neerschoot, een terroristisch motiefzou hebben.Ik waag dat te betwijfelen.In de eerste plaats past de wijze waarop het misdrijf gepleegd is[insteken op voorbijgangers] eerder in het profielvan een verwarde man dan een terroristische daad, waarbij inde meeste gevallen een bom wordt geplaatst of met een automatischerevolver wordt geschoten, om zoveel mogelijk slachtofferste maken.Dan is er het element [artikel 83 a ”terroristisch oogmerk”] vanhet ”angst aanjagen van de bevolking”Dat blijkt uit de berichtgeving nergens.Er werd integendeel aan gememoreerd, hoe weinig ophefdeze steekpartij veroorzaakte.Uit niets blijkt, dat Jawed S iets van de Overheid wildeafdwingen, een ander aspect van ”terroristisch oogmerk”, ofonderdeel drie, dat hij ”de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van Nederland”ernstig wilde ontwrichten of vernietigen” 
Er is niets ontwricht of vernietigd, die steekpartij heeftniet eens ”geleid tot ophef”Het enige politieke, dat eventueel uit het misdrijf was af te leiden was,dat Jawed S, volgens sommige bronnen, een grief had tegen PVVleider G Wilders, al dan niet vanwege de inmiddels afgeblazencartoonwedstrijd.Ook dan klopt het verhaal niet, want waarom was hij danniet achter Wilders aangegaan?Hoe dan ook, met terrorisme valt dit niet te rijmen.Leg terrorisme waar het thuis hoort, zoals bij die aanslag opde Moskee in Deventer, terecht door de rechter als terrorisme veroordeeld.
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN BIJ INLEIDING ARTIKEL
[1]

HET PAROOL

CS-24 UUR LATER: ”ALS HET GEBEURT, DAN GEBEURT HET”

1 SEPTEMBER 2018

https://www.parool.nl/amsterdam/cs-24-uur-later-als-het-gebeurt-dan-gebeurt-het~a4603816/?utm_source=link&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=paid&hash=c99ff09ed3dfc17df35ed6a576dab3d871aa29b3

TEKST

Het heeft geen zin om je daarmee bezig te houden,” denkt student Romy Cramer (23) uit Amsterdam. De terreurdreiging hangt altijd een beetje in de lucht en dat begint te wennen, zegt zij. “Ik denk maar zo: een aanslag in Amsterdam gaat natuurlijk een keer gebeuren. Je kunt er bang voor zijn, maar als het gebeurt, dan gebeurt het.”

Ze denkt er heus weleens over na als ze de stad in gaat. “Bij drukke events zoals Gay Pride en koningsdag. Maar dat houdt me niet tegen om wel gewoon te gaan.” Wie op het verkeerde moment op de verkeerde plek is en slachtoffer wordt, heeft vooral pech gehad. “Als je erbij bent, ben je erbij.”

Schrik aanjagen
Ook bij bloemist Moonflower waar vrijdag een slachtoffer onder het bloed kwam aanrennen, is dat het gevoel dat overheerst. Jan van der Pol heeft er geen moment bij stilgestaan toen hij zaterdagochtend op zijn werk kwam. “We moeten ons niet bang laten maken. Dit kan overal gebeuren, als je de verkeerde tegenkomt.”

Natuurlijk zijn we alerter geworden. Ik kijk ook sneller op of om als ik harde geluiden hoor.

De samenleving ontwrichten door schrik aan te jagen is immers ook de bedoeling achter terreuraanslagen. “Maar dan heb je aan mij de verkeerde. Ik sta hier al 35 jaar en ik heb genoeg meegemaakt. Zelfs een keer een man met jerrycans vol benzine die dreigde zichzelf aan te steken.”

Veiligheidsmaatregelen
Op het station is intussen niks te merken van extra veiligheidsmaatregelen. Bij de westtunnel staan politieauto’s, maar dat is het dan wel. Verder lijkt het een gewone zaterdag met veel dagjesmensen op het station. De politie wil ook niets kwijt over eventuele extra veiligheidsmaatregelen. “Dat doen we nooit.”

“Je moet er niet teveel bij stilstaan,” zegt Astrid (53) (“en daar laat ik het graag bij”) die op weg is naar haar trein. “Dan blijf je constant over je schouder kijken, en kan je nergens meer naartoe. Maar natuurlijk zijn we alerter geworden. Ik kijk ook sneller op of om als ik harde geluiden hoor.”

“Maar als je daar erg mee bezig bent, straal je dat ook uit. Dan creëer je negatieve energie om je heen en trek je ook weer negatieve energie aan.” Als het niet van belagers is, dan toch wel van zakkenrollers. “Dan wordt je ook eerder te pakken genomen.”

Weer andere reizigers gaan gewoon op een drafje naar het perron, zoals altijd, alsof er niets is gebeurd. Als de trein maar rijdt en liefst een beetje op tijd, zonder vertragingen,  zoals die gisteren optraden in de nasleep van de steekpartij. “Voor de rest interesseert het me geen reet.”

[2]

HET PAROOLPOLITIE SCHIET VERDACHTE NEER NA STEEKPARTIJ AMSTERDAMCS31 AUGUSTUS 2018
 https://www.parool.nl/amsterdam/politie-schiet-verdachte-neer-na-steekpartij-amsterdam-cs~a4603768/

[3]
DEEL VAN MIJN MOTIVERING, WAAROM HETMISDRIJF VAN JAWED S VOLGENS MIJGEEN ”TERRORISTISCH OOGMERK”HEEFT
”Dan de manier waarop het misdrijf gepleegd is.Naar mijn mening past dat op willekeurigemensen insteken goed in het beeld ”verwarde man”waar Thierry Baudet zo’n bezwaar tegen heeft [17], omdat het niet strookt met zijn zondebokmodel [18]Want hoewel het weleens voorkomt, wordende meeste aanslagen niet met een in deronde stekend mes gepleegd.Daarom is het onderzoek van het OM, ofJawed D ”wel bij zinnen was” [19], volgensmij erg nuttig……. Als Jawed werkelijk een aanslag had willen plegen,zou hij waarschijnlijk niet op de eerste de beste hebben ingestoken-ook volgens de politie-lezing zijn zijn slachtoffers hoogstwaarschijnlijk willekeurig gekozen [20]- maar effectieverte werk zijn gedaan met als doel, zoveel mogelijkslachtoffers te maken, wat meestal de insteekvan plegers van terreuraanslagplegers is.Dan zou hij-waarschijnlijk- een bom geplaatsthebben, met molotov cocktails zijn gaan stuntenof misschien met een mitrailleur [21] zijn gaanschieten, wat veel slachtoffers ineens kanmaken”

VERDACHTE STEEKPARTIJ AMSTERDAM HAD TERRORISTISCHMOTIEF/TERRORISME?/ENKELE IMPRESSIESASTRID ESSED17 SEPTEMBER 2018
 https://www.astridessed.nl/verdachte-steekpartij-amsterdam-had-terroristisch-motief-terrorisme-enkele-impressies/

[4]
NEDERLAND HERDENKT CINEAST THEO VAN GOGH/HEILIGVERKLARINGVAN EEN ISLAMOFOOB EN ANTISEMIETASTRID ESSED10 NOVEMBER 2014
 https://www.astridessed.nl/nederland-herdenkt-cineast-theo-van-goghheiligverklaring-van-een-islamofoob-en-antisemiet/
  THE NETHERLANDS MARKS THEO VAN GOGH/AN ISLAMOPHOBE ANDAN ANTISEMITE IS NOT A SAINTASTRID ESSED14 NOVEMBER 2014
 https://www.astridessed.nl/the-netherlands-marks-theo-van-gogh-murderan-islamophobe-and-antisemite-is-not-a-saint/

[5]

[2005] STRAFZAAK TEGEN MOHAMMED B>/COMMENTAAR OPREQUISITOIR VAN STRAELEN
https://www.astridessed.nl/2005-strafzaak-tegen-mohammed-b-commentaar-op-requisitoir-van-straalen/

OF

http://www.uitpers.be/BUP/archief/artikel_view.php?id=1116

[6]

[2006] HEKSENJACHTEN IN NEDERLAND/ANTI-TERREURPROCESSENEN WETGEVINGASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/2006-heksenjachten-in-nederland-anti-terreurprocessen-en-wetgeving/

OF

UITPERS.BE

HEKSENJACHTEN IN NEDERLAND/ANTI TERREURPROCESSENEN WETGEVING
ASTRID ESSEDMEI 2006UITPERS NUMMER 75
   http://www.uitpers.be/BUP/archief/printartikel.php?id=1326

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!