De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen sprake van trendbreuk op vlak van mobiliteit (Kris Peeters)

Geen sprake van trendbreuk op vlak van mobiliteit (Kris Peeters)

maandag 7 oktober 2019 18:32
Spread the love

“Geen sprake van trendbreuk op vlak van mobiliteit” (verkeersexpert Kris Peeters)

Volgens mobiliteitsexpert Kris Peeters is er in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord geen sprake van een trendbreuk op vlak van mobiliteit. “Dat het automobilisme ons intussen in een stevige Catch33 heeft gevangen lijkt nog niet doorgedrongen. Het wordt business as usual, in plaats van verandering die zou kunnen werken”, aldus Peeters in een blog.

“Autogebruik wordt in het regeerakkoord nog altijd afgeschilderd als de norm en nu eenmaal de realiteit waaraan luchtkwaliteitsnormen, geluidsnormen, veiligheidseisen en vooral wijzelf zich moeten aanpassen in plaats van omgekeerd”, aldus Peeters die kritiek heeft op de voortzetting van het zogezegde ‘modusneutrale en-enbeleid’ waarbij men alle weggebruikers tracht tevreden te stellen.

“In de praktijk zal dit neerkomen op het bewaren van de status-quo en nieuwe investeringen in wegcapaciteit. Hierdoor verliezen we een eerste keer doorat we geld pompen in dat wat we zeggen te willen terugdringen. Centen besteed aan auto-infrastructuur zijn verloren voor betere fietsinfrastructuur of meer openbaar vervoer. Nieuwe auto-infrastructuur vergt in de toekomst bovendien nog meer geld voor onderhoud, verlichting, schoonmaking…”, aldus Peeters.

De mobiliteitsexpert vindt ook dat de Fietsersbond te vroeg heeft gejuicht over de stijging van het budget voor fietsinfrastructuur. “Volgend jaar verlagen de uitgaven naar 100 miljoen en pas op het einde van legislatuur zal de 300 miljoen worden bereikt”. Hij is ook ontgoocheld over wat er voor De Lijn voorzien is in het regeerakkoord. “Het opzet lijkt te zijn De Lijn verder te kort te laten schieten zodat binnenkort iedereen smeekt om liberalisering”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!