De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen onafhankelijke progressieve media meer in de VS

Geen onafhankelijke progressieve media meer in de VS

dinsdag 28 december 2010 16:45
Spread the love

“Mensen die zich zorgen maken over mensenrechten, sociale rechtvaardigheid of het milieu, moeten begrijpen dat ze uiteindelijk niets kunnen veranderen zolang ze de media niet veranderen.” – Robert McChesney

Uit het standaardwerk van Ben Bagdikian “The media monopoly” weten we dat de meeste massamedia in handen zijn van 5 MNO’s, die daarbovenop samenwerken (interlocks).  Het mondiale discours wordt dus gestroomlijnd volgens de wensen van deze MNO’s.

Minder bekend is dat wat nog overblijft van kleine, “progressieve” publikaties ook in het gareel loopt, alleszins in de VS.  Twee jaar geleden nam ik een abonnement op Mother Jones en The Progressive, en was verbaasd over het konformisme van deze bladen.  Nu begrijp ik dit beter.  Ze worden medegefinancierd door de grootste stichtingen van de VS (Rockefeller, Ford, Carnegie, etc.).  Zie bijlage.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!