De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen olieboycot tegen Iran maar een kernvrij Midden-Oosten en een ontmanteling van de Israëlische atoomwapens !

Geen olieboycot tegen Iran maar een kernvrij Midden-Oosten en een ontmanteling van de Israëlische atoomwapens !

donderdag 26 januari 2012 13:14
Spread the love

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken steunt het olie-embargo dat de Europese Unie tegen Iran heeft afgekondigd uit protest tegen het Iranees nucleair programma. Palestina Solidariteit pleit eerder voor onderhandelingen over een kernvrij Midden-Oosten met inbegrip van de ontmanteling van de Israëlische atoomwapens.
Israël en zijn westerse bondgenoten pleiten voor nog meer sancties tegen Iran en zijn nucleair programma. Israël, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië willen zelfs de nucleaire installaties van Iran bombarderen.
Blijkbaar spreekt niemand over de 200 atoombommen waarover Israël beschikt, behalve de Israëlische kerntechnicus Mordechai Vanunu, maar die vertoeft regelmatig in een Israëlische gevangenis wanneer hij het spreekverbod overtreedt. Israël is de enige  kernwapenstaat in het Midden-Oosten. In de jaren ‘50 startte Israël met zijn atoomprogramma. Parijs leverde de kernreactor die geïnstalleerd werd in Dimona (Naqab- of Negebwoestijn). Verschillende Westerse regeringen waren of zijn nog altijd rechtstreeks betrokken bij de creatie, ontwikkeling en ontplooiing van de Israëlische nucleaire wapens. De 200 Israëlische atoombommen kunnen vervoerd worden door duikboten, door gevechtsvliegtuigen, door raketten op oorlogsboten en door korte- of middellange afstandsraketten (Jericho I heeft een draagwijdte van 500 km en Jericho II een draagwijdte van 1500 km). Bovendien beschikt Israël over een offensieve chemische wapencapacititeit. Ook over dit biologische wapenprogramma van Israël zwijgen de Europese landen.
Israël beweert dat dit kernarsenaal een afschrikkingseffect heeft, maar in feite spoort dit arsenaal de naburige staten zoals Iran aan tot het ontwikkelen van een nucleair programma. Indien Israël zo bevreesd is voor zijn veiligheid, zou het beter met zijn buren over een kernvrij Midden-Oosten onderhandelen en zijn nucleair wapenarsenaal totaal ontmantelen. Eind mei 2011 werd er op de Toetsingsconferentie over het nucleaire non-proliferatieverdrag een akkoord bereikt over de ontwapening en de creatie van een atoomvrije zone in het Midden-Oosten. Dit voorstel kwam van de Arabische landen en de vijf grootmachten (de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China) schaarden zich achter dit plan. Het document van de Toetsingsconferentie voorziet in 2012 een internationale conferentie waarop alle landen van de regio samen een kernvrije zone in het Midden-Oosten zouden instellen. Dit veronderstelt de deelname van Israël en Iran. Het impliceert bovendien dat Israël tot het nucleaire non-proliferatieverdrag toetreedt en al haar nucleaire installaties onder de controle van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) plaatst. Want nu kan Israël zich veroorloven elk toezicht van de inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap op zijn grondgebied te weigeren.
Het beste middel om de kernwapenwedloop in het Midden-Oosten te voorkomen is geen olieboycot tegen Iran maar de onderhandeling over een atoomvrije zone in het Midden-Oosten en over de ontmanteling van de Israëlische kernwapens. Europa heeft het verkeerde doelwit gekozen. In plaats van een olieboycot tegen Iran in te voeren zou de Europese Unie de enige kernmogendheid in het Midden-Oosten – Israël- moeten boycotten. Bovendien vergist Europa zich als het denkt dat een olie-embargo tegen Iran de beste manier is om een oorlog te vermijden. Een olieboycot drijft de spanningen in het Midden-Oosten nog verder op en maakt het risico op een oorlog juist groter.

Voor meer info: Palestina Solidariteit, Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel 02-501.67.49 of 0474 94 00 22 www.palestinasolidariteit.be secretariaat@palestinasolidariteit.be

take down
the paywall
steun ons nu!