De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen enkel land in Europa telt meer hoogopgeleiden dan … Ierland
Economie, Onderwijs, Bankencrisis, EU, Ierland -

Geen enkel land in Europa telt meer hoogopgeleiden dan … Ierland

donderdag 25 november 2010 16:46
Spread the love


Slecht nieuws voor al wie begaan is met onderwijs en opleiding. Geen enkel land in de Europese Unie heeft meer mensen die de middelbare school hebben voltooid dan Ierland. Dat blijkt uit statistieken van Eurostat. Het noodlijdende land beschouwt zijn menselijk kapitaal dan ook als de sleutel tot een betere toekomst. Al is het opmerkelijk dat een economie die over een reeks ogenschijnlijk slimme mensen beschikt zo veel slechter scoort dan Duitsland, waar opleiding en onderwijs een andere status genieten.

De Ierse crisis is het gevolg van het instorten van de bankensector en de pogingen van de Ierse regering om de banken koste wat kost te redden. De complexiteit van die bankensector werd ongetwijfeld mee ontworpen door een reeks van deze ogenschijnlijk slimme Ierse burgers.

In oktober 2008 vroeg Robert Nadler zich het volgende af in de International Herald Tribune:

‘Wat een tragische verspilling is het wanneer al dit verzameld talent, energie en wijsheid enkel een doorprikte luchtbel in het grootste casino ter wereld produceert.

Er is duidelijk iets mis met de magische formule die deze briljante jonge meesters van het universum wordt bijgebracht, wanneer ze zich daarna massaal en op deze manier in de zelfzuchtige en onproductieve wereld van het financiële koorddansen storten.

Hebben ethiek en historisch en sociaal perspectief een plaats in hun curriculum? We moeten de mensen die onze beste en briljantste mensen onderwijzen dringend vragen of deze waarden moeten worden heroverwogen.’

Bron : International Herald Tribune  Robert Nadler / Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!