De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen brugpensioen voor bedienden bij VanHoolistan.

Geen brugpensioen voor bedienden bij VanHoolistan.

zaterdag 18 september 2010 11:18
Spread the love

Nog nooit is bij de busbouwer Van Hool (Lier – Koningshooikt) enig bediende op 58 jaar met brugpensioen mogen gaan. De directie is hier bijzonder trots op. De groep bedienden boven de 58 jaar iets minder!

Nochtans zijn 70 van de 560 bedienden boven de 58 jaar bij het uit de kluiten gewassen familiebedrijf. Daar zijn er zeer zeker een groot deel van die snakken naar rust en welverdiende ontspanning. Het probleem is dat de werkgever systematisch aanvragen tot brugpensioen weigert.

VanHoolistan.

Busbouwer Van Hool is een familiebedrijf dat al jaren aan de top staat. Veel werknemers verdienen er hun brood door er goed en degelijk werk af te leveren. Het bedrijf is dan ook zeer belangrijk voor de werkgelegenheid in de streek. Maar de wijze waarop het bedrijf geleid wordt roept herinneringen op uit een lang vervlogen periode. Regelmatig hoor je de scheldtriades van Dhr Denis Van Hool door de gangen van de kantoren. Niemand blijft gespaard als de nukkige 78 jarige patriarch van het bedrijf het weer eens op zijn heupen heeft. De wijze waarop de fabrieksenclave geleid wordt is soms op het dictatoriale af.

Vakbonden.

Ook als vakbond krijg je het regelmatig aan de stok met de zienswijze van de directie. “In mijn fabriek is geen plaats voor profiteurs. Ik wens niets te betalen voor mensen die niet willen werken”. Dit zijn de woorden die Dhr. Denis , want zo wil hij aangesproken worden, regelmatig gebruikt op overleg. Als werkgever vindt hij het schandalig dat vakbonden de vraag naar brugpensioen voor bedienden nog maar durven voorstellen.  Nochtans vragen de bonden niets extra’s, alleen maar de toepassing van de mogelijkheid om op 58 jaar in welverdiend brugpensioen te kunnen gaan. Het zou niet meer dan logisch zijn dat de sectorconventie ook bij Van Hool zou worden toegepast. “ Wie wil vertrekken moet maar ontslag nemen”, zo brulde Dhr. Denis nog na toen hij woest de onderhandelingstafel verliet.

Bedienden betalen het gelag.

De bedienden kunnen enkel op de leeftijd van 60 jaar in vervroegd pensioen als ze iets vroeger wensen te stoppen met werken. Aangezien het bedrag aan inkomen van het vervroegd pensioen financieel minder gunstig is dan bij brugpensioen, verliezen de bedienden honderden euro’s voor de rest van hun leven. Maar zij hebben wel vele jaren onafgebroken het beste van hun zelf gegeven voor het bedrijf. Van enig respect gesproken.

Loonlast- en andere verminderingen.

Voor de werknemers bedienden kan er geen brugpensioen af. Maar als er enige voordelen te rapen zijn onder vorm van loonlastverlagingen, notiönele intrestaftrek, subsidies allerhande of gebruik (misbruik) maken van vormingsfondsen, dan staat Van Hool op de eerste rij. Maar daar mag je niet over spreken. In functie van de werkgelegenheid moet alles kunnen zeker?

De bedienden bij Van Hool verdienen om beter behandeld te worden.

take down
the paywall
steun ons nu!