De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen 359.538 maar wel 514.184 werklozen in mei 2020
Opinie -

Geen 359.538 maar wel 514.184 werklozen in mei 2020

Eerder deze week maakte de RVA de werkloosheidscijfers van mei 2020 bekend. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen steeg met 16,5% tegenover mei vorig jaar.

zaterdag 4 juli 2020 13:59
Spread the love

 

Deze nieuwe werklozen zullen hun inkomen, waarvan een pak wellicht na maanden inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid, verder zien dalen. De regering verhoogde op onze vraag dan wel de uitkeringen voor tijdelijk werklozen, maar voor volledig werklozen werd er niets gedaan. Ook hun uitkering moeten hoger. Door de crisis zullen zij nog moeilijker werk vinden en lopen ze het risico om in armoede terecht te komen.

Het ABVV eist daarom een verbetering van het statuut van de volledig werklozen:

  • de verhoging van het uitkeringspercentage tot 70% en een verhoogd minimum (zoals tijdelijke werkloosheid corona);
  • de verlenging van de referteperiode voor terugkeer naar de eerste vergoedingsperiode;
  • en een versoepeling van de criteria voor toelaatbaarheid.

 Daarnaast vraagt het ABVV bijzondere aandacht voor de opvallende stijging van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd. Dit waren voor het hele land in de maand mei 42.526 jongeren. Dat zijn er 7.111 méér dan vorig jaar in mei, of een stijging met 20%. Deze jongeren, die net afstudeerden en gedurende een jaar beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt zonder het recht op uitkeringen, zien hun toekomstperspectieven, de kans op een goed werk, nog meer afnemen. We wijzen er hier nog eens op dat de regering-Michel de toegangsvoorwaarden (leeftijds- en diplomavereisten) streng beperkte waardoor duizenden jongeren niet worden toegelaten tot de beroepsinschakelingstijd.

Het ABVV eist:

  • een effectieve jeugdgarantie door jongeren een correct betaalde werkervaring aan te bieden binnen het jaar na afstuderen;
  • en het schrappen van de diplomavereiste voor het recht op inschakelingsuitkeringen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!