De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geen 327.499 maar wel 491.588 werklozen in maart 2020

Geen 327.499 maar wel 491.588 werklozen in maart 2020

Eerder deze week maakte de RVA de werkloosheidscijfers van maart 2020 bekend. Het ABVV wijst erop dat de RVA het enkel heeft over de uitkeringsgerechtigde werklozen. Daarnaast is er ook een grote groep werkzoekende werklozen die geen recht heeft op uitkeringen, en dus door de RVA niet wordt meegeteld. Deze groep van bijzonder kwetsbare werkzoekenden krimpt niet of nauwelijks.

woensdag 29 april 2020 18:54
Spread the love

 

In de statistieken van de gewestinstellingen vinden we verschillende categorieën terug van werkzoekende werklozen die geen uitkeringen ontvangen van RVA:

 • Jongeren die net afstudeerden en nog nooit gewerkt hebben. Zij moeten beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar hebben het eerste jaar geen recht op uitkeringen. Dit waren voor het hele land in de maand maart 42.678 jongeren. Dat zijn er 2.898 méér dan vorig jaar in maart.
 • Werklozen die verplicht zijn ingeschreven als werkzoekende hoewel ze geen recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een leefloon. Het gaat voor het hele land over 80.954 werkzoekenden.
 • Werklozen die zich vrijwillig inschreven als werkzoekende. Dit waren 40.457 werkzoekenden in maart 2020.

Daarnaast zijn er in deze periode ook uitzonderlijk veel tijdelijk werklozen. Hun aantal wordt geschat op 900.000. Dankzij het systeem van tijdelijke werkloosheid hebben zij inkomenszekerheid en wordt het risico op ontslag sterk ingeperkt.

Toch mogen we verwachten dat de groep volledig werklozen de komende maanden zal groeien ten gevolge van de corona-crisis. Zowel in Vlaanderen (+1,3% tgo maart 2019) als in Wallonië (+1% tgo maart 2019) zien we in de cijfers voor de maand maart al een stijging van het aantal volledig werklozen met uitkeringsaanvraag. Het vinden van werk wordt ongetwijfeld een stuk moeilijker.

Het ABVV eist dat de werkloosheidsverzekering terug een echte verzekering wordt. Nu al heeft 1 op 2 van de werklozen een risico op armoede (volgens de Europese maatstaven). Het is dus hoog tijd dat er een einde komt aan het armoedig beleid van de laatste jaren.

Het ABVV wil daarom een verbetering van het statuut van de volledig werklozen:

 • de verhoging van het uitkeringspercentage tot 70% in de eerste drie maanden, aan verhoogd minimum (cf. tijdelijke werkloosheid of minstens 55,50 euro per dag);
 • een verlenging van de referteperiode met 3 maanden voor terugkeer naar de eerste vergoedingsperiode;
 • een verlenging met 6 maanden van de verschillende referteperiodes voor artiesten;
 • een versoepeling van de criteria voor toelaatbaarheid:
  • verlenging met 3 maanden van referteperiode en/of minder arbeidsdagen te bewijzen, gezien solliciteren of werk vinden quasi onmogelijk is gedurende de beperkende maatregelen;
  • onmiddellijke toelaatbaarheid voor losse havenarbeiders die vóór de coronamaatregelen in dienst waren;
  • schrappen van de diplomavereiste voor het recht op inschakelingsuitkeringen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!