De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geef burger spreekrecht in Parlement
Democratie -

Geef burger spreekrecht in Parlement

donderdag 3 juni 2010 11:11
Spread the love

Burgers kunnen op lokaal, Vlaams en Europees niveau, mits het vervullen van een aantal voorwaarden, een uiteenzetting geven in gemeenteraad of Parlement. Op deze manier krijgen burgers een hefboom om mandatarissen te dwingen om op z’n minst te luisteren naar hun boodschap. De Wakkere Burger vzw vraagt een gelijkaardige regeling voor het federaal Parlement. 

Verzoeken om gehoord te worden in het Parlement of een gemeenteraad, is in België een grondwettelijk recht. Maar wat als men niet wil luisteren? 

In iedere Vlaamse gemeente kan een burger, gesteund door 1 tot 2% van de bevolking ouder dan 16 jaar, een bespreking van zijn of haar agendapunt afdwingen. Het Vlaamse Parlement eist slecht een draagvlak van 15 000 mensen om een bespreking te organiseren. En ook de EU kent sinds de invoering van het verdrag van Lissabon een gelijkaardige regeling. Één miljoen Europeanen, verspreid over minstens negen EU-lidstaten, kunnen een thema op de Europese agenda plaatsen. In diverse EU-landen zijn burgers al lang vertrouwd met het systeem. De Baltische staat Litouwen gaat zelfs nog een stapje verder. De Litouwse grondwet stelt dat een wetsvoorstel, gesteund door 50 000 Litouwse burgers, moet overwogen worden door de parlementsleden. 

Deze mogelijkheden verhogen de invloed van de burger op de parlementaire agenda. Er is dus een betere afstemming van de parlementaire agenda op de maatschappelijke agenda. De Wakkere Burger vzw vindt het verbazend dat het federaal Parlement achterop hinkt en vraagt hierin verandering. 

Via de Facebook-groep “Wij willen gehoord kunnen worden in het federaal Parlement!!” wordt er gemobiliseerd om deze boodschap kracht bij te zetten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!