De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gedood of vermoord?
Oorlogsslachtoffers, Oorlogsjournalistiek -

Gedood of vermoord?

donderdag 22 april 2010 11:02
Spread the love

Heeft De Morgen een nieuwe richtlijn voor het categoriseren van gesneuvelden in de oorlog in Afghanistan? In de krant van vrijdag 16 april lees ik op bladzijde 5 dat ‘drie Duitse soldaten vermoord’ werden. Op de website van de krant staat er een dag eerder dat de Taliban bij een ander incident vier Duitse soldaten hebben ‘vermoord’. In de krant van 21 april wordt deze redactionele lijn doorgezet met als kop: ‘viceburgemeester Kandahar vermoord’.

Volgens De Morgen zijn de Taliban dus ‘moordenaars’, ook als het gaat om een gevecht tussen twee gewapende groepen in een oorlogssituatie. Je zou nog kunnen argumenteren dat het inderdaad absurd is om een onderscheid te maken tussen slachtoffers van een ‘gewone’ moordpartij en zij die sneuvelen tijdens een gevecht of na een aanval. Maar dan zou het gebruikte begrip wel consequent eenduidig mogen worden toegepast. In De Morgen is dat de de jongste dagen niet het geval. Als het over het optreden van de NAVO-troepen gaat, is er immers plots geen sprake meer van ‘vermoorden. In hetzelfde artikel van 21 april bijvoorbeeld staat dat NAVO-troepen vier Afghaanse studenten zouden hebben ‘gedood’. Ze waren tussen 11 en 17 jaar. In tegenstelling tot de ‘vermoorde’ Duitse soldaten gaat het hier – gezien hun leeftijd – hoogst vermoedelijk over burgers. Waarom zijn zij dan niet ‘vermoord’? Ik kan me trouwens niet herinneren ooit gelezen te hebben dat de 596 burgerslachtoffers die ‘pro-regeringstroepen’ volgens de VN in 2009 hebben gemaakt, ‘vermoord’ zijn.

Ik stel voor dat De Morgen voortaan elk slachtoffer van het conflict, ongeacht de dader, in dezelfde categorie steekt. Dat lijkt me journalistiek correcter.

Ludo De Brabander

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!