De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

43 toekomstbeelden van Vlaamse wetenschappers

Gebonden in boekvorm: ’43 inspirerende stemmen denken na over de toekomst’

woensdag 16 december 2020 23:19
Spread the love

Uitgeverij Luster bracht 43 stemmen samen uit Vlaanderen die nadenken over de toekomst. Het boek heet ‘Waar gaan we naartoe ?’, het is gebonden in hardpack met een mooie cover. Een ideaal cadeau.

Op 20 november kwam het boek ‘Waar gaan we naartoe?’ uit, niet voor niets bij uitgeverij Luster, bekend van de stedenreeks : ‘500 Hidden Secrets of …’. Het is een perfect boek voor nieuwsgierigen naar nieuwe ideeën over deze wereld en de toekomst.

Het is een nieuw concept, je kan vaak een landenreeks lezen met toekomstvoorspellingen per land en per sector. Het kan een journalist zijn die verschillende artikels bundelt, maar geen van hen zal deze unieke structuur behalen omdat de samensteller hier bewust op een andere manier is te werk gegaan om zijn boek te publiceren.

Het is geen politiek manifest, maar het gaat uit van specialisten in een thema over de evolutie van hun vakgebied, dat maakt het leesbaar voor iedereen. Wetenschappelijk is het dan weer wel, het is natuurlijk een hypothese over de toekomst en beschrijft in zeker zin een ideaal beeld. De samensteller speelt met de gedachte dat het in de toekomst beter zal gaan met de mensheid en dat we zullen werken aan onze fouten. Dat zijn vanzelfsprekendheden die niet zo evident zijn met de huidige ontwikkelingen in de wereld. Het zijn dus altijd positieve voorspellingen van een maakbare toekomst en steeds een toekomst die reeds bestaat in het heden en nog moet evolueren.

Toch maakt dit het interessanter voor veel mensen, hedendaagse concepten worden onder de loep genomen zoals: zal ons DNA-profiel straks ons leven bepalen? Groeien er straks palmbomen in België? Komt het ooit helemaal goed tussen België en Congo? Waar wonen we in de toekomst?

Elk essay is afgelijnd binnen een vast stramien zonder dat er herhaling in zit. De essays lezen even goed apart als samen, maar dit boek leest zeker niet als een trein, maar elk essay verdient zijn aandacht. Je kan het dus een gestructureerde bundeling van verschillende essays noemen, die elk een unieke en onderbouwde visie geven over hoe we gaan leven in de toekomst.

Uitgeverij Luster, Waar gaan we naartoe ? 43 inspirerende stemmen denken na over de toekomst, 288p, te koop bij Lusterweb.com

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!