De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geachte regionale, nationale, en Europese beleidsmakers en dito uitvoerders…

Geachte regionale, nationale, en Europese beleidsmakers en dito uitvoerders…

zaterdag 1 september 2018 08:55
Spread the love

ugustus 2018

Deze relatief laag-geschoolde burger begrijpt het allemaal niet meer, en zou het graag eens in een voor iedereen duidelijke taal uitgelegd zien. Hij begrijpt dat het voor een politicus moeilijk is om toe te geven dat, zo niet jullie zelf, dan toch jullie voorgangers er een niet zo fraai potje van hebben gemaakt. Maar, ondanks dat de geschiedenis zich traditioneel steeds blijkt te herhalen, zie ik niet in waarom jullie daarom verplicht zouden zijn om het van kwaad naar erger te laten evolueren.

Ik wil het hier niet hebben over de problematiek van de overbevolking, klimaatverandering, en milieuvervuiling, welk elk op hun beurt de voldoende groot zijn om het mensdom ten gronde te richten, en waar wij trouwens met zijn allen zelf aan meehelpen. Voor zover er daar oplossingen voor zouden te verzinnen zijn, verhinderen, zowel onze als jullie hebzucht, en egoïsme, daarbij geholpen door het alom geroemd kapitalistisch socio-economisch systeem, elke daadwerkelijke uitvoering ervan.

Oorlogen, honger, ellende, al dan niet mede als gevolg van de hiervoor genoemde globale wereldproblemen, zorgen er vandaag voor dat zeventig miljoen mensen hun oorspronkelijk woongebied, al dan niet gedwongen hebben ontvlucht. Eengroeiend aantal daarvan zoekt zijn heil in de walhalla’s van deze wereld, West-Europa en Noord-Amerika. Op middellange termijn zal één en ander uitgroeien tot voor relatief massale volksverhuizingen, vooral vanuit Afrika. Dat niet compatibele culturen, en vooral een dominerende islamitische religie in haar verschillende strekkingen, in het westen voor conflicterende samenlevingen en burgeroorlogen zullen zorgen, kan enkel betwijfeld worden door blinde links-correct denkenden en politieke opportunistische of luchtfietsende simplisten en hun volgelingen.

Van deze laatstgenoemden zou ik graag uitgelegd krijgen, hoe het, op rede berustend besluit voor het, versterken, en beter bewaken van de Europese buitengrenzen te rijmen valt met de ‘humane’ werkelijkheid van ‘het redden’ en ‘gecontroleerd’(?) opvangen in Europa van het groeiend aantal ‘bootvluchtelingen’, waarvan de grote meerderheid ‘economische vluchtelingen zijn, en dus niet in aanmerking voor reguliere asielverlening komen? De vaststelling dat de meerderheid van deze dan met ‘een bevel tot het grondgebied te verlaten’ de illegaliteit induiken, en in steeds grotere mate voor oproer en onveiligheid zorgen, moet hen toch bekend zijn?

Uiteraard, beste politici, zijn jullie ‘trapsgewijs’ gebonden zijn aan regels, wetten, en verdragen m.b.t. mensen- en kinderrechten, waardoor bepaalde regels, wetten en verdragen m.b.t. asiel en migratie, vrijwel onuitvoerbaar zijn geworden. Maar…, om het even van welke partij of gedachtegoed, beloven jullie telkens bij elke verkiezingscampagne, dat ‘het’ anders en beter kan… dààr is er in ieder geval eenstemmigheid in…Maar, alhoewel jullie mening over de wijze waarop het anders en beter kan sterk uiteenloopt, zou ik toch een antwoord krijgen op de vraag waarom het dan, op gelijk welk wijze niet beter en anders wordt???

Zelfs al zien jullie ‘het licht’ en zouden jullie zich bewust worden van de noodzaak om de immigratiegolf te stoppen, én daarenboven ook nog in slagen, dan nog ziet de toekomst, wegens de demografische ontwikkeling er niet bepaald rooskleurig uit. Wegens het grote nataliteitsverschil tussen enerzijds, de Arabische en Noord-Afrikaanse hier verblijvende migranten en hun afstammelingen, en anderzijds, de autochtone West-Europese bevolking, zou de moslimpopulatie tegen 2050 in West Europa meer dan verdubbelen, en in sommige landen zelfs verdrievoudigen. Dat zijn feitelijkheden waar niemand,ook U niet, beste politici iets kunnen aan verhelpen.

Men hoeft niet echt gespecialiseerd te zijn in sociologie, filosofie, psychologie, en/of ideologie, om in te zien dat, gezien de tegenstellingen tussen de door religie gedomineerde islamitische cultuur en de westerse democratische vrijheden en principes m.b.t. gelijkwaardigheid, seksuele geaardheid, enz, en de laksheid waarmee de bewindvoerders daar mee omgaan, tot steeds grotere en zelfs gewelddadige conflicten gaan leiden.

Eenbezorgde burger.

Renaat van Poelvoorde

plak de tekst in dit veld…

take down
the paywall
steun ons nu!