De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gaza-blokkade houdt onverminderd aan

Gaza-blokkade houdt onverminderd aan

dinsdag 30 november 2010 15:35
Spread the love

In een nieuw rapport “Terneergeslagen hoop: blokkade van Gaza houdt aan” stellen 25 milieu-, mensenrechten- en vredesorganisaties, waaronder Oxfam-Solidariteit, dat de maatregelen die Israël nam om de blokkade te versoepelen weinig aan de situatie van de burgers in Gaza veranderden. De organisaties pleiten voor internationale actie om de onmiddellijke, onvoorwaardelijke en volledige opheffing van de blokkade van Gaza te garanderen.

De internationale gemeenschap heeft de druk op Israël verlicht. Maar er werd te weinig gedaan om effectief de beperkingen op het leven van de 1,5 miljoen Palestijnen, waarvan de helft kinderen, te verlichten. Dat blijkt uit het rapport ’Terneergeslagen hoop: blokkade van Gaza houdt aan’. Het rapport stelt dat Israël ondanks de ’versoepeling’ cruciale elementen van de blokkade, zoals het verbod op de export van goederen, behield. Daarenboven kwam het een aantal sleutelbeloftes niet na.

Wederopbouw onmogelijk
Israël beloofde om de broodnodige invoer van bouwmateriaal voor de Verenigde Naties (VN) en andere internationale projecten zoals scholen, gezondheidscentra, huizen en rioleringen, verwoest in het militaire offensief van december 2008-januari 2009, te verruimen en te versnellen. Het rapport toont aan dat de vooruitgang sinds deze belofte echter traag en beperkt was. Tot op heden aanvaardde Israël de invoer van materiaal voor slechts 25 bouwprojecten voor scholen en hospitalen van UNRWA, het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen. Dit is slechts 7 percent van het totale reconstructieplan van UNRWA in Gaza. Voor deze goedgekeurde projecten geraakte tot op heden slechts een fractie van het nodige bouwmateriaal Gaza binnen.

Volgens het rapport schatten de VN dat er alleen al 670.000 trucks bouwmateriaal nodig zijn voor behuizing in Gaza. Sinds de aankondiging van de ’versoepeling’, geraakten maandelijks gemiddeld 715 trucks bouwmateriaal voor alle projecten de Gazastrook in. Aan dit tempo zou het decennia duren om de nodige huizen te bouwen. Omdat UNRWA er niet in slaagde, bouwmateriaal te verkrijgen voor de bouw van nieuwe scholen, konden 40.000 kinderen bij de start van het nieuwe schooljaar niet worden ingeschreven in VN-scholen.

Geen export, geen vrij verkeer, geen werk
’Slechts een fractie van de nodige hulp raakte bij de burgers die door de blokkade in Gaza vastzitten’, zegt Stefaan Declercq, directeur van Oxfam-Solidariteit. ’Doordat Israël er niet in slaagde zijn beloftes na te leven en de internationale gemeenschap niet voldoende initiatief toont om de blokkade op te heffen, hebben de Palestijnen in Gaza nog steeds geen toegang tot zuiver water, elektriciteit, jobs en een vreedzame toekomst.’

Bovendien heeft de ’versoepeling’ nauwelijks impact op de export, die tot op heden verboden is. Hierdoor blijft twee derde van de industriële sector gesloten en werkt de rest slechts beperkt. Volgens de organisaties ondermijnt de toegenomen invoer van afgewerkte consumentengoederen lokale producenten omdat ze noch kunnen exporteren, noch hun zaak kunnen heropstarten.

Er veranderde ook weinig aan het verkeer van personen. Ondanks de beloftes van de Israëlische regering om de toegang van en naar Gaza voor humanitaire werkers te stroomlijnen, toont het rapport dat er sinds de ’versoepeling’ een stijging was in het aantal geweigerde toelatingen voor lokale humanitaire werkers van de VN.

Ondertussen zit het merendeel van de bevolking vast, aangezien hun bewegingsvrijheid om te reizen, te werken, te studeren en familie of vrienden buiten Gaza te bezoeken, hen ontzegd wordt. Ondanks een stijging in het aantal zakenlui dat mag reizen, is er geen algemene toename van Palestijnen die Gaza via de Israëlische grensovergangen mogen verlaten. Dit blijft minder dan één percent van het aantal dat vóór de Intifada, in 2000, mocht reizen.

Israël leeft engagementen niet na
Catherine Ashton, verantwoordelijk voor het Europese buitenlandse beleid, verklaarde recent: ’We denken dat wat er in de Gazastrook gebeurde niet toereikend is, dat Israël zijn engagementen om de blokkade van de Gazastrook te verlichten, niet naleefde.’

Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen, stelt: ’De zogenaamde ’versoepeling’ van de blokkade van Gaza verandert niets aan het feit dat er nog steeds een draconische en illegale blokkade is die een collectieve bestraffing inhoudt voor de volledige burgerbevolking van de Gazastrook. De enige versoepeling die plaatsvond, is de versoepeling van de druk op de Israëlische overheid om deze praktijk te beëindigen.’

Meer info:
- Lees het volledige rapport: “Terneergeslagen hoop: blokkade van Gaza houdt aan”
 

take down
the paywall
steun ons nu!