De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gaza Blokkade/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

Gaza Blokkade/Brief aan leden Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken

donderdag 5 oktober 2017 06:33
Spread the love

GAZA BLOKKADE/BRIEF AAN LEDEN  TWEEDE KAMERCOMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/gaza-blokkadebrief-aan-leden-tweede-kamercommissie-buitenlandse-zaken/

AAN DE LEDEN VAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIEVOOR BUITENLANDSE ZAKEN

Onderwerp:De misdadige gevolgen van de Israelische Blokkadevan Gaza/Red mensenlevens!

Geachte dames en heren,
U hebt het al gelezen in de aanhefIk benader u in verband met de misdadige gevolgen van deIsraelische Blokkade in Gaza, die mensenlevens gekost heeften bepaald niet voor de eerste keer:
HET IS URGENT!Er zijn alleen al in de maand augustus van dit jaar vijf kamkerpatientenoverleden, omdat ze [nog] geen toestemming hadden verkregen omGaza te verlaten.Zie onder noot 1 dit bericht van de Wereld Gezondheida Organisatie.
Dit is misdadig en onverdraaglijk en daarom vraag, nee EIS ikvan u, dat u zich er met onmiddellijke ingang tot het uiterstevoor inzet, via Kamervragen aan de minister van BuitenlandseZaken en andere u ter beschikking staande wegen, dat er een direct einde komt aan de blokkade van Gaza, deze misdaad tegen demenselijkheid! [2]

ACHTERGRONDEN:
Ik hoef het u niet te vertellen, maar ik doe het toch:Sinds 2007  houdt bezettende macht Israel [3]Gaza in een wurgende greep, door een blokkade ter land, ter zee en in de lucht, waarbij vooral die landblokkade verwoestende gevolgen heeft voor zowel de Palestijnse economie en de Palestijnse bevolking.Als collectieve straf is dit een oorlogsmisdaad en daarvan bent u ongetwijfeldop de hoogte. [4]
Zo nu en dan wordt die Blokkade onder internationaledruk dan wat verlicht [5], maar when everything is said and done,komt het op hetzelfde neer.GAZA IS DE GROOTSTE OPEN GEVANGENIS TER WERELD!Israel maakt uit, wie en welke organisatie erin komt of niet,sluit de grenzen naar believen, waarmee de economie wordtvernietigd en de mensen geterroriseerd!
Een van de regelrechte, humanitaire gevolgen is het gebrek aanelectriciteit [leveringen worden vanuit Israel bepaald, meteen collaborerende vuile rol van de Palestijnse Autoriteit], waardoorziekenhuizen en klinieken hun diensten hebben moeten verminderen ofsluiten, met alle rampzalige gevolgen van dien! [6]Een ander gevolg is vervuiling van het kustwater, omdat de zuiveringsinstallaties stiliggen.Er is immers niet voldoende electriciteit ter beschikking om ze draaiendete houden! [7]Ook is hoogstwaarschijnlijk de dood van een vijfjarig Palestijns kind,Muhammad Salim al-Sayis, direct gevolg van het vervuilde kustwater! [8]
WANNEER IS GENOEG, GENOEGHOEVEEL DODEN MOETEN ER NOG VALLEN?
Amnesty heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van dezemisdadige blokkade [9], het Internationale RodeKruis heeft gewaarschuwd [10], de Wereld Gezondheidsorganisatie [11],Physicians for Human Rights. [12]Het haalt allemaal niets uit.
Israel gaat vrolijk door met deze misdadige blokkade, die dePalestijnse economie te gronde richt en mensenlevens vernietigt!

Met als gevolg:Dodelijke slachtoffers.
Amnesty heeft gewaarschuwd, het Internationale Rode Kruis,De Wereld Gezondheidsorganisatie [nootHet haalt allemaal niets uit!

Deze ellende is nu al tien jaar aan de gang [2007-2017]en er moet een eindeaan komen.PER DIRECT!

UW INZET

Meer hoef ik niet te zeggen.Ik heb genoeg gezegd.
10 jaar wurgende en illegale blokkade van Gaza,met een te gronde gerichte economie en erger, dodelijkemenselijke slachtoffers, vereist om directe actie.
En die vraag, nee EIS ik van u.

Dames en heren parlementsleden, doe uw morele plicht!Dring er met alle u ter beschikking staande middelenbij de regering op aan, alles in het werk te stellen, eeneinde te maken aan deze misdadige blokkade.Schrijf de Israelische ambassadeur, EU vertegenwoordigers aan, etc
Kortom, doe alles wat in uw macht ligt.
U als politici bent medeverantwoordelijk voor hetbeleid en dus ook voor verandering in het beleid.

Doet u dat niet, weet wel, dat u zowel politiek als moreelmedeverantwoordelijk zult zijn voor alle catastrophes, diede Palestijnse bevolking nog treft ten gevolgevan die blokkade.
Reacties met uw standpunten over het Israelisch-Palestijnseconflict wens ik van u niet te ontvangen.De enige reactie, die ik van u op prijs stel is:Ja, ik ga mij inzetten om de Gaza Blokkade te beeeindigen!”
Dit is een puur humanitaire kwestie en dient dooru als zodanig te worden benaderd.
Waar zieke patienten sterven door politiek beleid, past maareen antwoord.
Geef dat antwoord dan ook!

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

”Five cancer patients died while awaiting security permits to travel for health care”

WORLD HEALTH ORGANIZATIONSUMMARY AUGUST 2017

http://www.emro.who.int/images /stories/palestine/documents/W HO_monthly_Gaza_access_report_ Aug_2017_Final.pdf?ua=1

FIVE GAZA CANCER PATIENTS DIED WHILE AWAITINGREFERRAL OUTSIDE THE STRIP, SAYS WHO28 SEPTEMBER 2017
http://english.wafa.ps/page.as px?id=Sn8Cpda92010721275aSn8Cp d

[2]

BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
     http://news.bbc.co.uk/2/hi/mid dle_east/7774988.stm

BLOCKADE ON GAZA: CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED2008
http://la.indymedia.org/news/2 008/02/213864.php

[3]

´12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
http://www.politics.be/ duiding/596/#12 
   HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT ENDGAZA OCCUPATION28 OCTOBER 2004
  https://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement-wil l-not-end-gaza-occupation

[4]

VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFFEN

”No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”

ARTICLE 33, FOURTH GENEVA CONVENTION
https://ihl-databases.icrc.org /applic/ihl/ihl.nsf/Article.xs p?action=openDocument&document Id=72728B6DE56C7A68C12563CD005 1BC40

[5]

BTSELEM.ORGTHE SIEGE ON GAZA
http://www.btselem.org/gaza_st rip/siege

[6]

THE RIGHTS FORUMONNODIGE DOOD VAN PALESTIJNSE KLEUTER ILLUSTREERTWANHOOP IN GAZA17 AUGUSTUS 2017
https://rightsforum.org/ nieuws/onnodige-dood- palestijnse-kleuter- illustreert-wanhoop-gaza/

[7]

THE RIGHTS FORUMONNODIGE DOOD VAN PALESTIJNSE KLEUTER ILLUSTREERTWANHOOP IN GAZA17 AUGUSTUS 2017
https://rightsforum.org/ nieuws/onnodige-dood- palestijnse-kleuter- illustreert-wanhoop-gaza/

[8]
AL MEZAN CENTER FOR HUMAN RIGHTSSUSPECTED CAUSE OF DEATH OF CHILD IS SEA POLLUTIONAND DELAYED MEDICAL REFERRAL13 AUGUST 2017
http://www.mezan.org/en/post/ 22030

”Toch kwam Muhammad Salim al-Sayis wél in het nieuws. Hij stierf namelijk aan de gevolgen van een bacteriële infectie. Die bacterie liep hij vermoedelijk tien dagen eerder op bij het zwemmen in zee voor de kust van Gaza. ”

THE RIGHTS FORUMONNODIGE DOOD VAN PALESTIJNSE KLEUTER ILLUSTREERTWANHOOP IN GAZA17 AUGUSTUS 2017
https://rightsforum.org/ nieuws/onnodige-dood- palestijnse-kleuter- illustreert-wanhoop-gaza/

[9]

AMNESTY INTERNATIONALGAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHE HIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEARILLEGAL BLOCKADE17 JUNE 2017
https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/gaza-looming- humanitarian-catastrophe-highl ights-need-to-lift-israels-10- year-illegal-blockade/

AMNESTY INTERNATIONALLIVES OF GAZA’S CRITICALLY ILL HANGING IN THEBALANCE13 JULY 2017
https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/07/lives-of-gaza s-critically-ill-hanging-in- the-balance/

[10]

INTERNATIONAL RED CROSSGAZA CLOSURE: NOT ANOTHER YEAR!14 JUNE 2010
https://www.icrc.org/eng/resou rces/documents/update/palestin e-update-140610.htm

[11]

WORLD HEALTH ORGANIZATIONHEALTH ACCESS FOR REFERRAL PATIENTS FROM THE GAZA STRIPSUMMARY: AUGUST 2017
http://www.emro.who.int/ images/stories/palestine/ documents/WHO_monthly_Gaza_ access_report_Aug_2017_Final. pdf?ua=1

[12]

PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTSACCESS TO HEALTHCAREHEALTH UNDER OCCUPATION

https://www.map.org.uk/downloads/health-under-occupation-vol-1—access-to-healthcare.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!