De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gaan we blijven denken in 20ste eeuwse termen over economie ?

Gaan we blijven denken in 20ste eeuwse termen over economie ?

zondag 12 januari 2014 12:02
Spread the love

Kijk, ik ben geen econoom, maar een paar simpele voorbeelden van de kranten van deze week volstaan om te illustreren dat we met zijn allen nog steeds in 20ste eeuwse termen denken over economie.

De nieuwe studie van Paul De Grauwe stelt dat de opeenvolgende staatshervormingen Vlaanderen geen economische groei hebben gebracht. Hij gebruikt zelfs de term ‘economische superioriteit’ om te stellen dat een regio die sterker groeit dan de andere economisch superieur zou zijn. Het gros van de huidige economen (en zeker die gelieerd aan de banken) en beleidsmakers mogen het dan wel eens zijn met die premisse, maar of dit soort denken over economische superioriteit nog aangewezen is in de 21ste eeuw, die toch een duurzamer economiemodel gaat moeten promoten, durf ik te betwijfelen.  

Ander voorbeeld. Marc Saverys van de Belgische rederij Euronav werd op het schild gehesen de afgelopen week in kranten als De Standaard en de Tijd omdat hij met de rederij nu “een wereldspeler” is geworden, wat blijkbaar het ‘nec plus ultra’ is in ondernemerskringen. Termen als ‘het nieuwe symbool van ondernemerschap’ werden niet geschuwd, en er werd uiteraard stevig doorgeboomd over hoe belangrijk het “scheppen van toegevoegde waarde” is voor Saverys en de zijnen, en hoe afschuwelijk “de Franse recepten” wel niet zijn voor ondernemers die willen toegevoegde waarde scheppen, en de stilaan weerzinwekkende vormen die het zogenaamde ‘ondernemerbashen’ in dit land begint aan te nemen. Er werden wel wat vragen gesteld over de financiële operatie (die vooral Amerikaanse investeerders ten goede kwam) maar dé open deur werd niet ingetrapt, toch zeker niet door Tegenbos en co. Supertankers vervoeren olie. Wat is de toegevoegde waarde daarvan, op middellange termijn, in een tijdperk waarvan we weten dat veel fossiele brandstofbronnen gewoon in de grond zullen moeten blijven, als we catastrofale klimaatopwarming willen vermijden? Euh…

Economieredacteurs zijn er altijd als de kippen bij om te schrijven dat bepaalde sectoren in dit land niet meer competitief of verouderd zijn, en bijgevolg aan creatieve destructie ten onder zullen gaan. Maar een sector als deze, het transporteren van olie in megahoeveelheden, tja, daar kunnen we blijkbaar nog een paar eeuwen mee doorgaan. Als het maar een ‘Belgische rederij’ is, nietwaar.

take down
the paywall
steun ons nu!