De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Fuck de Koning”/Achtergronden/Vervolging/Protest/Demonstraties/Nasleep

”Fuck de Koning”/Achtergronden/Vervolging/Protest/Demonstraties/Nasleep

woensdag 13 mei 2015 10:47
Spread the love


”FUCK DE KONING”/ACHTERGRONDEN/VERVOLGING/PROTEST/DEMONSTRATIES/NASLEEP

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/fuck-de-koningachtergrondenvervolgingprotestdemonstratiesnasleep/

Het begon allemaal met een anti Zwarte Piet demonstratie op 16 november2014, waarbij een van de sprekers, Abulkasim Al-Jaberi, uitriep”Fuck de Koning, Fuck de Koningin, Fuck het Koningshuis”,waarvoor hij direct werd gearresteerd. [1]Het OM besloot tot vervolging over te gaan, aangezien er een wetsartikel is ”Majesteitsschennis”, waarvoor je maximaalvijf jaar gevangenisstraf kunt krijgen en 20 000 euroboete. [2]

Let’s face the thruth:Dat hele uit 1881 daterende wetsartikel ”Majesteitsschennis”, is zwaar outdated enhad betekenis in de 19e eeuw, toen iemand [in 1896] nogveroordeeld kon worden voor het uitfluiten van de toenmalige KoninginWilhelmina, overgrootmoeder van de huidige Koning WillemAlexander, maar die tijden, met de toen geldende gezagsverhoudingen,behoren tot het verleden.(3)Gelijk op gaat het Instituut van het erfelijk Koningschap, dat zijntijd ver heeft overleefd en nog slechts een geldverslindende, sprookjesachtigepoppenkast is. (4)
Maar nu terug naar de zaak:
Jaberi riep dus ”Fuck de Koning, Fuck de Koningin, Fuck het Koningshuis” [5]Het f…..ck woord is mijn stijl niet, maar dat is een andere zaak.
Zijn protest tegen het Koningshuis valt nog altijd onder de vrijheid vanmeningsuiting.En ”Majesteitsschennis”?We leven in de 21ste eeuw, niet in de 19e eeuw of daarvoor.

Goed, Jabeeri werd vervolgd en 27 mei zou de rechtszaak zijn. [6]
Maar de storm van protest groeide, uit links radicale kringenzoals gerenommeerd schrijver en activist Peter Storm en uitdiverse hoek (7)Ook gezagsdragers als burgemeester van der Laan vond de uitsprakenvan Jaberi weliswaar ´´hoogst ordinair´´, maar ´´niet erg strafbaar. (8)Grappig was, dat hij ook opmerkte´´”Ik ken deze koning een beetje en ik denk dat ook hij dit best wat democratischer ziet dan die wet” (9)
Kan kloppen.Tegen het protest van activiste Joanna, die in Utrecht was gearresteerdterwijl ze een bord omhooghield, had toen kroonprinsWillem Alexander niet de minste bezwaar.Hij zei over de arrestatie van Joanna´´“Die arme politieman, die dacht dat hij het beste deed, die heeft een foutje gemaakt, denk ik. Protesteren mag altijd” (10)
Maar goed, het OM schatte waarschijnlijk in,  niet in het minstdoor die storm van maatschappelijk protest tot in kringenrond gezagsdragers als burgemeester van der Laan en ookbinnen het OM zelf, dat de kansop veroordeling gering was, wilde natuurlijk niet verliezen entrok de dagvaarding in. (11)Dat had natuurlijk ook direct te maken met de pittige en beslagenten ijs komende bezwaren van de advocaat van Jabeeri. (12)

SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE ´´FUCK RACISME/FUCK DE KONING´´
De solidariteit voor Jabeeri was dus groot en kwam uitdiverse hoek. (13)Zijn ´´natuurlijke´´ bondgenoten waren en zijn degenen,die al eerder met hem in protest gegaan zijn, tegen Zwarte Piet, racisme en politiegeweld en andere zaken, waartegen fel protest moet worden gevoerd. (14)
Vanuit die hoek kwamen er een solidariteitsprotest,´´Fuck racisme/Fuck de Koning´, waarbij aandacht gevraagdwerd voor de vrijheid van meningsuiting, lees hun statement: 
´´Met name activisten uit de zwarte en islamitische gemeenschaphebben te kampen met onterechte arrestaties, karaktermoordin de media en het verliezen van werk als gevolg van hun mening´´ [15]
Een direct voorbeeld daarvan is Zwarte Piet activist Kno´LedgeCesare, die zijn baan heeft verloren als prijs voor zijn Zwarte Pietactivisme. (16)Een agent had namelijk aangifte tegen Cesare gedaan, omdat hijhem bij de anti Zwarte Piet demonstratie in Gouda in november 2014 zou hebben mishandeld. [17]
Dat is wel lef hebben, omdat precies het omgekeerde gebeurd is!Het was Cesare Kno’Ledge, die bij de bewuste demonstratie inGouda was mishandeld. [18]
Ziehier  karaktermoord, misleiding en criminalisering in actie.
Het statement van ”Fuck racisme-Fuck de Koning” gaat door:
”Ondertussen mogen politici die haatzaaien tegen moslims enandere mensen van kleur bijna alles zeggen wat ze willen.Vrijheid van meningsuiting geldt blijkbaar wel voor haatzaaiers, maar niet voor wie zich ”te luid” tegen racisme verzet.” [19]
Het is niet zo moeilijk te bedenken om wie dat hier gaat:De extreem-rechtse PVV leider Wilders en consorten en diepolitici en anderen zoals de Islamofobe directeur van de Balie,Joeri Albrecht, die in Wilders’ kielzog de ruimte vergroten omhun haatzaaierij te uiten en  geaccepteerd te krijgen. [20]

Oogmerk van de demonstratie was ook aandacht voor activistenzoals dichteres en schrijfster Joke Kaviaar, die vanwege haarmoedige strijd tegen het misdadige Nederlandse asielbeleid,door Justitie wordt vervolgd. (21)De felheid en de compromisloze stellingname in haar artikelenstaat de Staat niet aan, vandaar dat ze in Hoger Beroepvoor opruiing veroordeeld is voor twee teksten, Rara, wiensrechtsorde is het  en Waar blijft de Hollandse opstand. [22]
Opruiing om de aandacht af te leiden van de doden  en getraumatiseerdenvan een door en door misdadig beleid, dat uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen keren vanwege oorlog en onveiligheid alleen eten en onderdak willen geven, als ze bereid zijn, terug tekeren naar de ellende, die ze zijn ontvlucht. [23]
Wie hoort er nu in het beklaagdenbankje te staan?
Joke was een van de sprekers op de F Racisme-F de Koningdemonstratie en heeft een  vlammende toespraakgehouden, om de boosdoeners aan te klagen. [24]
Het rechtvaardigheidsgevoel, de roep om gelijkheid enhumaniteit, de solidariteit, dat maakte de F Racisme-F de Koningdemonstratie tot een succes.

EPILOOG

Neen, leuzen met ”Fuck” zijn de mijne niet, maar daar gaat het hierniet om.Van belang is de inhoud, de strijd, de roep om menselijkheiden gelijkheid.Het afrekenen met racistische karikaturen als ”Zwarte Piet” [25]De roep om vrijheid, gelijkheid en broederschap voor iedereen,dus met nadruk ook voor vluchtelingen, die hiernaartoe gevlucht zijnop zoek naar veiligheid en een menswaardig bestaan en criminaliseringonbegrip en racisme treffen.Dat moet afgelopen zijn.
En daarnaast is het erfelijk Koningschap achterhaald en een geldverslindende en sprookjesachtige poppenkastgeworden. (26)
Laten we blijven strijden voor vrijheid, brood, gelijkheid,broederschap en menselijke waardigheid.

Ik eindig met een quote van Malcolm X Toepasselijker kan ik het niet bedenken
””‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human beingin this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into
existence by any means necessary. ” (27)

Astrid Essed
NOTEN

(1)

JOOP.NLOM VERVOLGT ACTIVIST WEGENS MAJESTEITSSCHENNIS6 MEI 2015
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32028_om_vervolgt_activist_wegens_majesteitsschennis/

AT5EEN AANHOUDING BIJ ANTI-PIET PROTEST OP BEURSPLEIN16 NOVEMBER 2014
http://www.at5.nl/artikelen/137238/anti-piet-protest-begonnen-op-beursplein

(2)

NU.NLOM VERVOLGT ACTIVIST VOOR UITSPRAAK ´´FUCK DE KONING´´6 MEI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

WETSARTIKEL ´´MAJESTEITSSCHENNIS´´ARTIKEL 111, WETBOEK VAN STRAFRECHT
´´´´Opzettelijke belediging van de Koning wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.´´
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/111.html
JOOP.NLOM VERVOLGT ACTIVIST WEGENS MAJESTEITSSCHENNIS6 MEI 2015
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32028_om_vervolgt_activist_wegens_majesteitsschennis/

(3)

´´In Nederland stammen de wetsartikelen 111 en 112 van het Wetboek van Strafrecht over “majesteitsschennis” uit 1881.´´
WIKIPEDIAMAJESTEITSSCHENNIS/NEDERLAND
http://nl.wikipedia.org/wiki/Majesteitsschennis#Nederland

´´

  • In 1896 kreeg iemand drie maanden cel omdat hij op een fluit had geblazen op het moment dat koningin Wilhelmina langsreed.´´

WIKIPEDIAMAJESTEITSSCHENNIS/ENKELE HISTORISCHE FEITEN
http://nl.wikipedia.org/wiki/Majesteitsschennis#Enkele_historische_feiten

(4)

FUCK DE KONING. FUCK DE KONINGIN. FUCK HET KONINGSHUIS.FUCK HET OPENBAAR MINISTERIEPETER STORM6 MEI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/05/06/fuck-de-koning-fuck-de-koningin-fuck-het-koningshuis-fuck-het-openbaar-ministerie/

(5)

NU.NLOM VERVOLGT ACTIVIST VOOR UITSPRAAK ´´FUCK DE KONING´´6 MEI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

(6)

NU.NLOM VERVOLGT ACTIVIST VOOR UITSPRAAK ´´FUCK DE KONING´´6 MEI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

(7)
FUCK DE KONING. FUCK DE KONINGIN. FUCK HET KONINGSHUIS.FUCK HET OPENBAAR MINISTERIEPETER STORM6 MEI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/05/06/fuck-de-koning-fuck-de-koningin-fuck-het-koningshuis-fuck-het-openbaar-ministerie/

NRCOM HEROVERWEEGT VERVOLGEN AL-JABERI VOOR MAJESTEITSSCHENNIS7 MEI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/07/om-heroverweegt-vervolgen-al-jaberi-voor-majesteitsschennis/

(8)

NU.NLOM VERVOLGT ACTIVIST VOOR UITSPRAAK ´´FUCK DE KONING´´6 MEI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

(9)
´´”Ik ken deze koning een beetje en ik denk dat ook hij dit best wat democratischer ziet dan die wet”

NU.NLOM VERVOLGT ACTIVIST VOOR UITSPRAAK ´´FUCK DE KONING´´6 MEI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

(10)
ADSTUDENTE JOANNA MOET WEG NA PROTEST TEGEN MONARCHIE4 FEBRUARI 2013
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/3388080/2013/02/04/Studente-Joanna-moet-weg-na-protest-tegen-monarchie.dhtml

´´In een open brief, verzonden aan allerlei media, wenden ze zich vandaag tot de kersverse vorst. Hij had zich immers in een interview met RTL en NOS op 18 april uitgelaten over een eerder protest waarbij Van der Hoek werd gearresteerd. “Die arme politieman, die dacht dat hij het beste deed, die heeft een foutje gemaakt, denk ik. Protesteren mag altijd”, zei hij destijds als kroonprins.´´

NRCGEARRESTEERDE REPUBLIKEINEN VRAGEN GESPREK MET KONING AAN23 MEI 2013

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/23/gearresteerde-republikeinen-vragen-gesprek-met-koning-willem-alexander-aan/

(11)
NRCOM HEROVERWEEGT VERVOLGEN AL-JABERI VOOR MAJESTEITSSCHENNIS7 MEI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/07/om-heroverweegt-vervolgen-al-jaberi-voor-majesteitsschennis/

´´Van der Laan zei zaterdag tijdens het Festival van het Vrije Woord de opmerking “hoogst ordinair” te vinden, maar “niet erg strafbaar”. 

De Amsterdamse burgemeester noemde het verbod op majesteitsschennis ouderwets. Hij stelde in De Balie niet te verwachten dat deze wet nog decennia standhoudt. ´´

NU.NLOM VERVOLGT ACTIVIST VOOR UITSPRAAK ´´FUCK DE KONING´´6 MEI 2015
http://www.nu.nl/binnenland/4044175/vervolgt-activist-uitspraak-fuck-koning.html

´´De vervolging van Al-Jaberi leidde gisteren tot veel onbegrip.´´
NRCOM HEROVERWEEGT VERVOLGEN AL-JABERI VOOR MAJESTEITSSCHENNIS7 MEI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/07/om-heroverweegt-vervolgen-al-jaberi-voor-majesteitsschennis/

(12)

OPENBAAR MINISTERIEZAAK BELEDIGING KONING VERGT NADER ONDERZOEK7 MEI 2015

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/%4089219/zaak-belediging/

(13)

NRCOM HEROVERWEEGT VERVOLGEN AL-JABERI VOOR MAJESTEITSSCHENNIS7 MEI 2015
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/07/om-heroverweegt-vervolgen-al-jaberi-voor-majesteitsschennis/

(14)
JOOP.NLOM VERVOLGT ACTIVIST WEGENS MAJESTEITSSCHENNIS6 MEI 2015
http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/32028_om_vervolgt_activist_wegens_majesteitsschennis/

JOOP.NLDE OORLOG TEGEN RISHI: WAAROM DIE DOORGAAT NA ZIJN DOODBRYAN VAN HULST EN ABULKASIM AL-JABERI24 DECEMBER 2013
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/24647_de_oorlog_tegen_rishi_waarom_die_doorgaat_na_zijn_dood/

(15)

TEKST DEMONSTRATIE ”FUCK RACISME-FUCK DE KONING”
http://astridessed.weebly.com/blog/tekst-demonstratie-fuck-racisme-fuck-de-koning

AT5ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN PROTESTEREN OP MUSEUMPLEINWEGENS ”FUCK DE KONING”9 MEI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142990/zwarte-piet-demonstranten-protesteren-op-museumplein-wegens-fuck-de-koning

(16)

REPUBLIEK ALLOCHTONIEZWARTE PIET ACTIVIST VERLIEST BAAN NA AANGIFTE AGENT17 FEBRUARI 2015
http://www.republiekallochtonie.nl/zwarte-pietactivist-verliest-baan-na-aangifte-door-agent

(17)

REPUBLIEK ALLOCHTONIEZWARTE PIET ACTIVIST VERLIEST BAAN NA AANGIFTE AGENT17 FEBRUARI 2015
http://www.republiekallochtonie.nl/zwarte-pietactivist-verliest-baan-na-aangifte-door-agent

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA, HUN MACHTSVERTOONGAAT ZWARTE PIET NIET REDDENPETER STORM16 NOVEMBER 2014

http://www.ravotr.nl/2014/11/16/hoongelach-voor-politie-en-burgemeester-gouda-hun-machtsvertoon-gaat-zwarte-piet-niet-redden/

(18)

”Cesare is verbaasd: hij weet niets van een aangifte. “Iedereen die het filmpje van mijn arrestatie ziet, kan zien dat ik helemaal niets doe. Zij hebben mij juist op brute wijze gearresteerd”, vertelt de Utrechter aan RTL Nieuws. Hieronder de beelden van zijn arrestatie.”

REPUBLIEK ALLOCHTONIEZWARTE PIET ACTIVIST VERLIEST BAAN NA AANGIFTE AGENT17 FEBRUARI 2015
http://www.republiekallochtonie.nl/zwarte-pietactivist-verliest-baan-na-aangifte-door-agent

(19)

AT5ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN PROTESTEREN OP MUSEUMPLEINWEGENS ”FUCK DE KONING”9 MEI 2015

http://www.at5.nl/artikelen/142990/zwarte_piet-demonstranten_protesteren_op_museumplein_wegens_fuck_de_koning

(20)

PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/DUISTERNIS VAN ISLAMOFOBIE EN RACISME KENT GEEN EINDEASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/pvv-wil-nu-alle-moskeeen-sluitende-duisternis-van-islamofobie-en-racisme-kent-geen-einde/

”Racisme, xenofobie, Islamofobie en een hetze tegenvluchtelingen, die vaak worden gecriminaliseerd,neemt hand over hand toe.En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komenmet discriminerende voorstellen, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of inhet geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher.En dan was er nog uit de koker van de VVD eeninitiatiefwetsvoorstel, de ”Antillianenwet”, waarbij aan dekomst van ”Nederlanders van Aruba, Curacao dan wel Sint Maarten” aan hun komst naar Nederland voorwaardenzouden worden gesteld. [18] Terwijl zij als deel van het Koninkrijkder Nederlanden dezelfde rechten hebben als andereNederlanders.Pure discriminatie dus”
HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AANDE MOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/

TWITTER/JOERI ALBRECHT
”En dan zijn er nog steeds types, die Islamofobieeen probleem vinden”
https://twitter.com/yoerialbrecht/status/566753198321729536

(21)

WEBSITE JOKE KAVIAAR

https://www.jokekaviaar.nl/

5 MEI, BEVRIJDINGSDAG/DE BEHANDELING VAN VLUCHTELINGEN IN ”VRIJ” NEDERLANDASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/5-mei-bevrijdingsdagde-behandeling-van-vluchtelingen-in-vrij-nederland/

(22)

RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET?JOKE KAVIAAR

http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/opruien/

WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?JOKE KAVIAAR

http://13-september.nl/opruiende-teksten-old/waar-blijft-de-hollandse-opstand/

(23)

TEEVEN REIKT PRIJS UIT BIJ SYMPOSIUM GRENSDODENEN MENSENRECHTEN/BRIEF AAN VUASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/teeven-reikt-prijs-uit-bij-symposium-grensdoden-en-mensenrechtenbrief-aan-vu/

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS/HET GESOL/DE VERDRIJVING/CONTINUING STORYASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/

AMNESTY INTERNATIONALNEDERLAND MOET BEWONERS VLUCHTHAVEN NIETOP STRAAT ZETTEN4 JULI 2014

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/nederland-moet-bewoners-vluchthaven-niet-op-straat-zetten

BED, BAD EN BROOD: SLECHTS IN HET VOORPORTAALVAN DE HELDHJANA23 APRIL 2015

http://www.dhjana.nl/2015/04/23/bed-bad-en-brood-slechts-in-het-voorportaal-van-de-hel/

(24)
TOESPRAAK JOKE KAVIAAR TIJDENS DEMONSTRATIE”FUCK RACISME-FUCK DE KONING-VRIJHEID VAN MENINGSUITINGVOOR IEDEREEN

NIET IN MIJN NAAM!JOKE KAVIAAR10 MEI 2015
https://www.jokekaviaar.nl/niet-in-mijn-naam.html

(25)

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

(26)

BIJ HET AFTREDEN VAN KONINGIN BEATRIX/KRITIEKEN WAARDERINGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/bij-het-aftreden-van-koningin-beatrixkritiek-en-waardering/

(27)

””‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human beingin this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into
existence by any means necessary. ”
QUOTE MALCOLM X
http://thinkexist.com/quotation/we_declare_our_right_on_this_earth_to_be_a_human/148539.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!