De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

FREE GUANTANAMO, illegale gevangenis in bezet gebied

zondag 26 september 2010 12:29
Spread the love

ConcentratieKamp in Anschluss Guantanamo in bezet Cuba

Bahia Guantanamo is vooral bekend voor de infame Amerikaanse basis die zich op Cubaans grondgebied bevindt. Naar aanleiding van de onafhankelijkheidsstrijd van Cuba tegen Spanje heeft Cuba, na 3 jaar strijden zonder succes, hulp gekregen van de V.S.A.                          Bij het vredesverdrag bij de onafhankelijkheid van Cuba rond 1900, slaagden de Amerikanen erin door een machtsgreep een soort semi-afhankelijkheid van Cuba ten opzicht van de V.S.A. tot stand te brengen. Zo bedongen de Amerikanen om enkele marine steunpunten op het eiland te vestigen o.a. Bahia de Guantanamo  dat voor een periode van 100 jaar gepacht werd. Door het zogenaamde Platt-amendement, kon Cuba geen enkele beslissing nemen inzake buitenlands betrekkingen zonder akkoord van de V.S.A.
In 1930 onder president Batista heeft de V.S.A. het contract eenzijdig herzien en beslist dat het bahia de Guantanamo voor altijd zou bezetten. Na de overwinning van de Cubaanse revolutie in 1958 eiste Fidel Castro het onmiddellijke vertrek van de V.S.A. en de teruggave van het bezet grondgebied. De V.S.A. gebruikte haar overweldigende militaire macht om de 70km2 te blijven bezetten en dit in schrijnende overtreding met de internationale rechten en de conventie van Genève omtrent de rechten van de volkeren op bevrijding van het kolonialistische juk.

Fidel Castro weigert sindsdien het huurbedrag te innen als duidelijke uitdrukking dat Cuba niet akkoord gaat met de bezetting. In 1964 heeft Cuba ook de toevoer van water en andere goederen stopgezet zodat de Amerikaanse basis zelfvoorzienend moet zijn en het water uit zee moet halen met een dure ontziltingsinstallatie. Hier wonen ongeveer 3500 mensen in een stadje naar Amerikaanse stijl met scholen, bioscopen, golfbanen en natuurlijk een Mc Donalds.

 

ConcentratieKamp in Anschluss Guantanamo in bezet Cuba

In de nasleep van de onwettelijke agressie van de V.S.A. tegenover verschillende moslimstaten en – groeperingen o.a. in Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalië kwam begin 2002 Bahia de Guantánamo (Guantanamo bay) in het volle licht van de media toen de eerste gevangenen daar werden gedeporteerd. Intussen hebben ze honderden moslims uit hun eigen land met de stempel “terrorist” op hun voorhoofd gedeporteerd. Meestal mensen met nationalistische idealen die hun land, hun huis, vrouwen en kinderen verdedigen tegenover de onwettelijke agressie en de bezetting van de V.S.A. en hun westerse bondgenoten.

Guantanamo is een juridisch niemandsland. De V.S.A. hebben de mensen naar Anschluss/kolonie  Bahia de Guantánamo  gedeporteerd om het Amerikaanse rechtssysteem en de verdedigingsrechten van de gevangenen te omzeilen. Dit zijn toch praktijken van een schurkenstaat. De gevangenen zijn feitelijk geheel rechteloos.

Ze worden niet officieel aangeklaagd, ze zitten voor onbepaalde tijd vast en hebben geen juridische bijstand. Het zijn in feite politieke gevangenen. Daarbij worden ze nog gefolterd, o.a. zintuiglijke deprivatie, heel lang uit de slaap houden door constant lawaai, water-boarding (bijna verdrinken), slaan en schoppen terwijl ze met een kap over hun hoofd urenlang moeten knielen, vingers, armen breken!!!                                                                                                           Allemaal schrijnende schendingen van de conventie van Genève betreffende de rechten van oorlogsgevangenen .
Ik vind dat de V.S.A. voor een internationale rechtbank moeten verschijnen wegens oorlogsmisdaden!!!

V.S. worden niet vervolgd door ICC omdat de V.S. de bazen zijn van ICC.!

ICC staat ten diensten van het superieure volk ,Europese Kolonialisten en wrede veroveraars in andere continenten.

ICC is een rechtbank van meesters van slaven om de slaven te vervolgen! Een rechtbank van wrede  Europese/Amerikaanse Kolonialisten om de gekoloniseerde volkeren van andere continenten te vervolgen die ze beschouwen als echte minderwaardige mensen!

De inheemse volkeren van andere continenten leven sinds eeuwen onder een wrede dictatuur van Koloniaal Europa en imperialistische V.S.!

Hier vraag ik dat er een onmiddellijk einde komt aan deze onwettelijke bezetting en dat de V.S.A. het soevereine grondgebied van Cuba verlaten. De V.S.A. hebben ongeveer 1000 militaire basissen in het buitenland om de planeet te overheersen, onder militaire bedreiging de rijkdom en de bevolking van de planeet te kunnen uitbuiten.

film “Five years” van Stefan Schaller

film “The road to Guantanamo”(2016) Michael Winterbottom and Mat Whitecross                                                                                                 – https://moviesthatmatter.nl/film/uyghurs-prisoners-of-the-absurd/ van Patricio Henriquez

 

  • BRONNEN://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2003/oktober/in-het-land-van-de-vijjand.html//reizen-en-recreatie.infonu.nl/bezienswaardigheden//mens-en-samenleving.infonu.nl/3/8754-de-geschiedenis-van-guantanamo-bay.html
    “Cuba Following the failed, Bay of Pigs invasion of Cuba on April 17, 1961, by 1,300 members of a CIA-supported counterrevolutionary Cuban exile force, the U.S. Joint Chiefs of Staff (JCS) drew up and approved plans for “launching a secret and bloody war of terrorism against their own country in order to trick the American public into supporting an ill-conceived war they intended to launch against Cuba.” Bamford writes:
    14—9/11 Unveiled
    Codenamed Operation Northwoods, the plan . . . called for innocent people to be shot on American streets; for boats carrying refugees fleeing Cuba to be sunk on the high seas; for a wave of violent terrorism to be launched in Washington, D.C., Miami, and elsewhere. People would be framed for bombings they did not commit; planes would be hijacked. Using phony evidence, all of it would be blamed on Castro, thus giving Lemnitzer [Chairman JCS] and his cabal the excuse, as well as the public and international backing, they needed to launch their war.Accidents, writes Bamford, were to be used to advance U.S. interests. Had the February 20, 1962 launch of John Glenn—the first American to orbit the earth, later a U.S. presidential candidate—not been successful, the JCS were prepared to use John Glenn’s possible death as a pretext for war. The flight was to carry the banner of America’s virtues of truth, freedom, and democracy into orbit high over the planet. But Lemnitzer and his Chiefs had a different idea.

They proposed to Lansdale [U.S. general in charge of Operation Mongoose—covert operations against Cuba] that, should the rocket explode and kill Glenn, “the objective is to provide irrevocable proof that . . . the fault lies with the Communists et al Cuba [sic].” This would be accomplished, Lemnitzer continued, “by manufacturing various pieces of evidence which would prove electronic interference on the part of the Cubans.” In 1963, writes Bamford, the JCS proposed secret U.S. attacks on Jamaica and Trinidad-Tobago. Both were members of the British Commonwealth; thus, by secretly attacking them and then falsely blaming Cuba, the United States could lure England into the war against Castro.”(1)

https://www.mo.be/analyse/guantanamo-13-jaar-foltering-en-vernedering-naam-van-de-vrijheid

1.Enver Masud “9/11 unveiled”
http://www.twf.org/Library/911Unveiled.pdf

Daniele Ganser “Les Guerres Illégales de L’Otan.Une chronique de Cuba à la Syrie”

-Nato’s secret armies:operation Gladio and terrorisme in western Europe”

David Model “lying for the empire.how to commit war crimes with a straight face”
David Model”From slaves to oil.The role of United States in the plunder of Africa”                                                                                            Carl Boggs “The crimes of Empire,Rogue superpower and world domination”
actualisering 24 maart 2022:
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2022/03/24/60-jaar-vs-blokkade-tegen-cuba-leiden-tot-zware-economische-crisis/
 Actualisering 20 Maart 2022:
Mail naar Minister van Defensie mevrouw Ludivine Dedonder:
Geachte Minister,
Ik informeer u dat de landen van NAVO nog steeds 30 kolonies/Anschluss hebben.!
 En ook dat de baas van NAVO , de V.S. sinds 2001 beheren een nazi-achtig concentratiekamp  in Anschluss Bahia de Guantanamo,bezet Cuba sinds 1903! landen van inheemse bevolking met geweld stelen (Hawaii, Nouvelle caledonia, Tahiti, Porto Rico,malvinas…) stelen en volkeren deporteren( eiland van Diego garcia..).
-U.S. is guilty of enslavement and human trafficking since long. With abuse of power and abuse of trust U.S. occupy (Anschluss) since 1903 Bahia de guantanamo,Cuba with a Nazi-like concentration camp where since about 20 years ! U.S deported muslim fighters from Afghanistan to Anschluss Guantanamo ,that they see as real Untermenschen, with a bag on their head,in shackles like cattle!. they live in cages as animals in zoo, are cruelly tortured,waterboarding,very painful postures,breaking/cutting/breakings fingers also without human rights,

NO TRIAL, NO SENTECE , cruel dictatorship.!

U.S. deported muslim fighters to Anschluss Guantanamo to not have to apply laws of rule of law in U.S. !!!
 A big rogue state protected by ICC!  U.S. government is complicit in war crimes ,crimes against humanity. ! Here i ask a investigation and  ask to apply human rights and liberate the slaves and the real Untermenschen!

It’s a shame for Belgium and other European countries , ICC to tolerate since 2001 slaves, real Untermenschen in Anschluss Guantanamo!                                                                                                                                                       it’s a shame that the United Nations are located in a country that still have 10 Anschluss and torture people that they see as really untermenschen! Also inform that 9/11 was a false flag attack because the version of war criminal Bush violates laws of nature. three buildings that fall perfectly at speed of gravity! see books of David Ray Griffin and Coen Vermeeren.

 
–  Agressieoorlogen tegen Irak sinds 1991, V.S. hadden een paar reden waarover men kan discussiëren maar de   bombardementen over een terugtrekkende  kolonne van honderden tanks was wel een massamoorden en een ernstige oorlogsmisdaad. Nog steeds niet vervolgd omdat de ICC is partijdig en staat ten dienste van de wrede westerse wereldoverheersers(NAVO);  
-De agressieoorlog sinds 2003 is illegaal want was/is GEEN  resolutie van veiligheidsraad van V.N., wat een ernstige oorlogsmisdaden,misdaden tegen de mensheid genocide…Maar  de ware superieure volk (europese en veroveraars in andere continenten (V.S)   vinden geen misdaden omdat de slachtoffers echte minderwaardige mensen zijn!
-Nog steeds niet vervolgd door de ICC  omdat is partijdig en staat ten dienste van de wrede westerse wereldoverheersers(NAVO);                                                                                                                                                      -Agressieoorlog tegen Libië: België en NAVO landen hebben een beperkte resolutie van de veiligheidsraad van de V.N. misbruikt !, No-Fly zone over Benghazi , wat gerealiseerd  was op 2 dagen  om een illegale totale  agressieoorlog te voeren om een illegale staatsgreep te plegen. Bombardementen op privé woningen van families van regeringen leden! ,media huizen, op ‘pentagon’ en ‘witte huis’ van Lybië (woning van Khadaffi en familie…) ook vernomen dat de laatste dagen angstaanjagend ‘grote lawaai bommen” over  bewoners van Tripoli waren. Daarbij was de NAVO de luchtmacht van de islamitische strijders dan ze nu ‘terroristen’ noemen.(meer info onder) 
-De politici van NAVO landen  die meegedaan hebben en de bombardementen van Tripoli en staatsgreep gepleegd hebben,hebben zich medeplichtig gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Ze zijn nog niet vervolgd omdat ICC  partijdig is  en ten dienste staat van de westerse wrede werelddictatuur.  
– sindsdien is Libië gedeelde in drie delen die tegen mekaar vechten, het westerse deel (Tripoli) wordt nog steeds bestuurd door een pro-khadaffi regering.  NAVO heeft Libië vernietigd.
 
-De Russen en Chinese hebben zich onthouden bij de resolutie ‘No-Fly zone Benghazi’  en daardoor waren ze zeer ontstemd, voelen zich zeer bedrogen en daardoor sindsdien stellen ze zich kordaat tegen de militaire roofzuchtige belangen van NAVO landen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           – –V.S. hebben Al-qaeda en ISIS groot en sterk gemaakt!     

      De V.S. hebben in Afghanistan een seculier pro-socialistische  regering met  respect voor de rechten en vrijheden van vrouwen, arbeiders, boeren vernietigd!!!!

USSR hebben gevochten voor de rechten en vrijheden van vrouwen in Afghanistan en hebben 17000 militaire verloren.! (zie onder)
De Afghaanse pro-socialistische regering die in 1978 aan de macht gekomen is had respect voor de rechten van vrouwen, arbeiders en zelfs een landverdeling gedaan om een stuk grond aan armen boeren te geven om op een menswaardige manier hun familie te onderhouden!
V.S. hebben de moslimstrijders gefinancierd, bewapend, getraind ook met luchtafweer raketten ,Stinger die veel helikopters en vliegtuigen konden neerhallen!! normaal dat de Sovjets/ Rusland nog steeds ontstemd zijn.!

   V.S. hebben Al-queda,I.S. machtig gemaakt:

V.K. gebruikte al de moslim’s strijders in de kolonies (o.a Egypte..) om te vechten tegen seculier, nationalisten die streefden naar onafhankelijkheid!zie boek van Mark Curtis “Web of Deceit:Britain’s real foreign policy” .

Er waren de V.S. die al-qaeda (the Base =data base),adresboek van CIA, machtig gemaakt hebben, gefinancierd, opgeleid en bewapend hebben om te gebruiken in hun vuile oorlogen voor imperialistische winst zoals in moslim staten van USSR o.a. Tsjetsjenië, in Xinjiang, moslim provincie van China en ook in Bosnië en Kosovo om de socialistische regering van Joegoslavië te vernietigen.!

NAVO leger was in kosovo en Bosnië om de moslimstrijders te steunen (die nu ‘terroristen’ worden genoemd)! Daarbij heeft de V.S. een grote stuk van Kosovo geannexeerd en bezet !(camp bondteel)

Ondanks de no-fly zone over Joegoslavië kwamen regelmatig s’nachts vliegtuigen met islamitische strijders voor de jihad in Bosnië en Kosovo.!                                                                                      Sadam Hussein  en Khadaffi waren seculier en vochten tegen islamitische strijders! Door de NAVO agressieoorlogen hebben ze de centrale regeringen vernietigd en daardoor is I.S.. machtig geworden.                                                                                                              De agressieoorlogen van NAVO worden gevoerd om de wapens  multinationals grote winsten ge geven.                                                                                                                    met vriendelijke groet, janu

Gitmo Detainees Held at Former CIA-run Camp Should Get Reduced Sentences, Lawyers Say – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!