De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

François Houtart: : een waardevol activist valt

François Houtart: : een waardevol activist valt

woensdag 29 december 2010 17:57
Spread the love

Persbericht Democratie 2000 en VZW. Trefpunt:

François Houtart, Prijs Jaap Kruithof en machtsmisbruik: een waardevol activist valt.

De jury voor de Prijs Jaap Kruithof kon niet volledig geraadpleegd worden voor een standpunt over de zaak François Houtart zoals vandaag vermeld in de Belgische pers. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk leden te bereiken en de twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor de Prijs Jaap Kruithof hebben een voorlopig standpunt bepaald.

De organisaties Democratie 2000 en VZW. Trefpunt nemen met ontstelling akte van de bekentenissen van kindermisbruik door François Houtart, laureaat Prijs Jaap Kruithof 2010, uitgereikt tijdens de Gentse Feesten Bij Sint-Jacobs op 21 juli 2010.

Wij zijn van oordeel dat ondanks de grote en onmiskenbare inspanningen die Houtart heeft geleverd in de strijd voor een betere wereld, dergelijke feiten niet in overeenstemming zijn met de waarden verbonden aan deze prijs. Het is bovendien duidelijk dat, net als in zovele andere gevallen van kindermisbruik door priesters, de zaak indertijd door de Kerkelijke overheden in de doofpot is gestopt, Houtart op geen enkele manier voor deze zaak is bestraft en zoals sommige andere geestelijken nu pas onder druk van het huidige klimaat met de feiten naar buiten komt.

Kindermisbruik stoelt (meestal) op machtsmisbruik en druist dus in tegen de democratische waarden die de jury voor de Prijs Jaap Kruithof hanteert om laureaten te bekronen.

Respect voor de fysieke integriteit is een zeer belangrijke democratische waarde die we blijvend moeten verdedigen. François Houtart heeft enorme verdiensten, maar zijn daden veertig jaar geleden moeten veroordeeld worden. Tegelijkertijd betreuren we het feit dat ook hij bezweken is voor de druk die een belachelijke kerkelijke regel hem heeft opgelegd – maar die hij wel heeft aanvaard, waardoor hij niet zomaar een slachtoffer is van een kerkelijk systeem maar ook een dader.

We hebben François Houtart de Prijs Jaap Kruithof toegekend omwille van weloverwogen en terechte redenen en feiten, die tot op vandaag geldig blijven:

  • Als godsdienstsocioloog en bevrijdingstheoloog ziet François Houtart het christendom als inspiratiebron voor sociaal engagement. Hij maakt een radicaal ethische kritiek van het kapitalisme en streeft naar sociale verandering met als doel sociale rechtvaardigheid. Hij zet zich in voor vrede, voor de rechten van volkeren, voor verdraagzaamheid en geweldloosheid en voor een dialoog tussen religies.
  • In zijn streven naar sociale rechtvaardigheid staat François Houtart permanent open voor nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. Zo was hij actief op de klimaattop der volkeren in Cochabamba (voorjaar 2010) en pleit hij voor een Mondiaal Handvest voor het Gemeenschappelijk Goed van de mensheid. Zijn socialisme staat met twee voeten in de 21ste eeuw.
  • François Houtart is voor iedereen die streeft naar een ‘andere wereld’ een inspiratiebron, niet enkel door zijn grenzeloze intellectuele inzet, maar ook door zijn menselijkheid, zijn vriendelijkheid, zijn beschikbaarheid voor anderen, kwaliteiten die de linkerzijde in België en in Europa bijzonder goed kan gebruiken.

De bekentenissen van vandaag doen niets af van het openbare leven van de moedige professor die zijn eer en erkenning riskeerde voor meerdere standpunten die hij naar eigen geweten innam en die voor ons, de samenleving in haar geheel, en de kinderen, vooral de armste kinderen van gisteren, vandaag en morgen belangrijk waren, zijn en zullen blijven.

Het andersglobalisme heeft geen pausen, maar wel activisten zoals Houtart die hun leven hebben gewijd aan het opkomen voor de zwaksten en de armsten, de stemlozen. Dat juist zulk een andersglobalistische activist als Houtart ook een zware misstap tegenover die zwaksten en stemlozen heeft begaan, stemt tot nadenken over de tegenstellingen die in 1 mens (kunnen) wonen.

François Houtart is nog steeds een waardevol mens, als professor, activist en als moedige priester, maar het kindermisbruik werpt een scherpe schaduw op zijn verwezenlijkingen en ook op de hoogmoed van de christelijke ethiek die zichzelf de hoogste waarden ter wereld toe dicht.

Dat CETRI is overgegaan tot ontslag van François Houtart uit de raad van bestuur van CETRI was onoverkomelijk en wij hopen dat in de komende dagen en weken de volledige waarheid aan het licht komt.

François Houtart zijn verdiensten blijven overeind, maar wie opkomt voor de zwakken en zich intussen vergrijpt aan een kind, de zwaksten onder ons, ondergraaft zijn geloofwaardigheid.

Dat is een klap voor de jury voor de Prijs Jaap Kruithof.

In deze eindejaarsdagen wensen wij iedereen de moed en de energie om verder te strijden, tegen alle tegenslagen, taboes en belangen in. Sociale verandering is een langzaam proces van vallen en opstaan, het vergt de blijvende inzet van iedereen die ziet en wil zien hoe de wereld er aan toe is.

Omdat een andere wereld mogelijk is,

Eric Goeman
Voorzitter Jury Prijs Democratie/Prijs Jaap Kruithof

Guido De Leeuw
Artistieke leiding TREFPUNT VZW.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!