De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

fout 404 – vrijheid van meningsuiting niet gevonden
Brussel, Actie, Arrestatie, Regeringsvorming, Politiewaanzin -

fout 404 – vrijheid van meningsuiting niet gevonden

zaterdag 23 juli 2011 07:00
Spread the love

Een groepje ‘Verontwaardigden’ wou op de nationale feestag de aandacht vestigen op het feit dat we na 404 dagen nog steeds geen regering hebben. Ze deden dat met clownsneuzen en ludieke t-shirts maar werden alle 16 gearresteerd nog voor ze van start gingen.

Donderdag 21 juli, de Belgische nationale feestag.  Welke dag is er beter om af te spreken in de hoofdstad met ‘Verontwaardigden’ uit Brussel, Luik, Namen en elders ?  Er worden t-shirts gedragen met de opdruk “error 404 regering niet gevonden” (het is 404 dagen dat België officieel zonder regering zit), clownsneuzen opgezet en enkele pacifistische pamfletten uitgedeeld. 

Volgens een politiecommissaris is dat voldoende om gearresteerd te worden.  Sterker nog, ‘Verontwaardigden’ uit Luik werden tot hun eigen verrassing gearresteerd toen ze uit de trein stapten.

“We zouden vrienden ontmoeten nabij het Justitiepaleis, maar bij onze aankomst, werden wel allemaal aangehouden.”  Omsingeld door tientallen agenten in uniform of in burger worden alle ‘Verontwaardigden’ gehandboeid met plastieken bandjes, Dit alles gebeurt in het volle zicht van enkele honderden voorbijganders.  Het werd hen verboden nog te roken of te telefoneren. 

“Met zo’n t-shirt: dat is betogen!”

Op de vraag “Waarom?” antwoordde de politie “Jullie t-shirt, jullie betogen!”. Nochtans: er waren geen banners of vlaggen, en ook geen megafoon.  Een t-shirt dragen is een betoging ? Even later werd iemand gearresteerd omwille van het vervoer van papieren bestemd om te worden verspreid onder voorbijgangers.

Wanneer haar zak geconfisqueerd werd en zij bedreigd werd ineen geslagen te worden, kwamen voorbijgangers tussen. Die werden ook meegenomen.

In de combi gaat het er volgens de gearresteerden expliciet xenofobisch aan toe en  zegt een agent: “Waarom komen jullie Spanjaarden overal verdomde miserie veroorzaken?”, aangevuld met een belediging in perfect Spaans. 

De ‘Verontwaardigden’ worden afgevoerd naar het centraal commissariaat om te worden gefouilleerd, gefotografeerd en ingeschreven.  Ze beëindigen de namiddag in de cel.

Grenzend aan het absurde was de chaotische atmosfeer op het commissariaat, klinkt het.  Met de aanwezige agenten kan men moeilijk tot een vergelijk komen over de te volgen weg.  De ene vroeg PV-nummers, de andere sprak over administratieve aanhouding, terwijl een derde alles betwiste.  Men vermeldt 18u en vervolgens 22u als uur van invrijheidstelling.  De ‘Verontwaardigden’ bleven er kalm onder, glimlachten zelfs.  Op de vragen naar meer uitleg hoort men meermaals: “Omdat jullie verdomme voor miserie hebben gezorgd”.

Op het commissariaat zijn ook de Luikse Verontwaardigden al aanwezig. Een jonge vrouw spendeerde er al twee lange uren alleen.  Sommigen worden volledig gefouilleerd, anderen hebben het recht op een veiligheidsfouillering.  Alle persoonlijke spullen worden afgenomen : zakken, vesten, riem, onderkledij, panty’s, juwelen, enz.

In de cel gaat het verder : hellende vloer, geen enkele stoel, urine geur, oorverdovende echo, 2 meter op 5, overal sporen van vuiligheid, noch deken noch matras (die waren bij aankomst verwijderd), enz.  Bedankt voor de hygiëne, blote voeten, totaal gebrek aan intimiteit op de WC-pot, doorspoelknop die enkel van buitenaf kan bediend worden, vragen om een paar blaadjes WC-papier, enz.

Men zegt de Verontwaardigden dat ze enkel moeten blijven tot het einde van het “feest”. (nvdr : het militaire defilé)  Dat zou 10 uur opsluiting betekenen.  Omstreeks 16u wordt er een klein flesje water en een wafel gegeven.  Een vrouw heeft de ziekte van Crohn, ze is verplicht zich te vergiftigen om toch een beetje te kunnen eten, omdat men haar de toegang tot haar medicatie ontzegd.

Bij de vrouwen verliest men alle tijdsbesef.  Sommigen rollen zich in een bolletje om niet te veel energie te verliezen.  De koude, de honger en het ongemak spelen hen parten.  Het neon licht is ruw, de geluiden van de stemmen weergalmen, men verliest het geheugen, men slaagt er niet meer in elkaar te verstaan, de zintuigen geraken uitgeput, rusten is onmogelijk.  Men voelt zich vuil, de kleine ruimte ontbreekt zuurstof, de grond is hard en koud.  Twee keer wordt om een deken gevraagd maar geweigerd “Neen, jullie gaan het scheuren.”

Twee keer wordt om een deken gevraagd maar geweigerd “Neen, jullie gaan het scheuren.”

De 9 mannen en 7 vrouwen waren allen gedurende 5-6-7 uren opgesloten, omwille van de misdaad van het T-shirt dragen, de misdaad van de trein nemen, de misdaad van op de verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn.  De Verontwaardigden begingen de misdaad van de idee te hebben een wandeling te maken tijdens de Nationale Feestdag, op een pacifistische en ludieke manier (door middel van clownsneuzen en grappige T-shirts), om te praten over het feit dat we 404 dagen geen regering hebben en dat het misschien tijd is na te denken over alternatieven.  (Bovendien is zelfs de Koning verontwaardigd, in die mate dat hij het feest weigert.)

Uiteindelijk konden de verontwaardigden rond 18u weer beschikken.  Op die moment liep een familievader voorbij het commissariaat met een T-shirt aan “punk SNOT dead” in een esthetiek die erg aan de “Sex Pistols” doet denken, maar in de plaats van Johnny Rotten ziet men Albert II met een grote verkoudheid.  Deze T-shirt blijkt onvoldoende omstreden te zijn om de openbare orde te verstoren, gezien deze man rustig zijn weg kan vervolgen.

De Verontwaardigden ontvingen geen van allen een nummer of kopie van PV.  Ze hebben geen enkel document gekregen en geen enkele sporen van hun aanhouding lijkt men te willen bewaren.

Sommigen werden meer dan 6 uur van hun vrijheid berooft, vrijgelaten zonder te worden gehoord, zonder dat een reden werd opgegeven voor de aanhouding.  Normaal en courant ?  Fatale Fout : arbitrair !!  Men heeft het meermaals gehoord, volgende op de eisen naar rechtvaardigingen (van deze arrestaties en deze onmenselijke behandelingen) “Omdat jullie verdomme voor miserie hebben gezorgd.”

De Verontwaardigden ontvingen geen van allen een nummer of kopie van de PV.  Ze hebben geen enkel document gekregen en geen enkele sporen van hun aanhouding lijkt men te willen bewaren.  Hun motief : “Jullie hebben 364 dagen om te betogen, vandaag niet!”  De clownsneuzen en T-shirts worden bewaard door de politie, als bewijsstukken van publiekelijk gevaar.  De natie, is zij nog van het volk ?

Vertaling naar twee bronnen :

(1) https://www.indignez-vous.be/news/belgique/11-bruxelles-/403-21-juillet-2011-erreur-404-liberte-dexpression-not-found

(2) http://annelowenthal.wordpress.com/2011/07/22/en-belgique-on-vous-arrete-parce-quon-vous-soupconne-de-vouloir-partager-des-idees/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!