De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Flashmob Dans tegen racisme – 19 maart – Antwerpen en Gent

Flashmob Dans tegen racisme – 19 maart – Antwerpen en Gent

vrijdag 12 maart 2010 16:25
Spread the love

In aanloop naar de Internationale Dag tegen racisme en discriminatie (21 maart) stelt het ACV vast dat:

  • de economische crisis bijzonder hard toeslaat bij schoolverlaters en jonge werkzoekenden;

  • de werkloosheid onder jonge, allochtone werkzoekenden sinds de crisis enorm is toegenomen. Vooral jonge allochtone mannen verliezen hun job. Zij werken vooral in de door de crisis zwaar getroffen industrie en met een onzeker statuut als uitzendkracht of met een tijdelijk contract. De grote inspanningen van de voorbije jaren om de arbeidsmarktpositie van allochtone werknemers te verbeteren, dreigen dan ook een maat voor niets te worden;

  • werkzoekenden van allochtone afkomst minder kans maken op een sollicitatiegesprek en op werk, ondanks een geschikt diploma of de juiste vaardigheden; 

  • de tewerkstellingskloof tussen allochtonen en autochtonen haast in geen enkel ander EU-land zo groot is als in België.

Het ACV voert op 19 maart dan ook actie:

  • voor een versterkte strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Met structurele maatregelen die elke jongere de kans geeft die hij/zij verdient! In overleg met alle overheden en met prioritaire aandacht voor laaggeschoolde en ongekwalificeerde jongeren, autochtoon en allochtoon! 

  • tegen racisme en discriminatie bij werving, selectie, gedurende de hele loopbaan. Elk talent – autochtoon en allochtoon – verdient een gelijke kans!; 

  • tegen systematische en langdurige werkonzekerheid bij jongeren: duurzame jobs voor iedereen, ongeacht hun afkomst!

Met flashmobs in Gent en Antwerpen zal het ACV deze eisen extra (dans)kracht bijzetten. Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt.


Uiteraard is het de bedoeling dat ook jij op vrijdag 19 maart de ziel uit je lijf danst op deze flashmobs: 

Antwerpen, Meir ter hoogte van De Wapper – 17u

Gent, Maria Hendrikaplein – 16u30  tot 17u

Wie goed voorbereid wil zijn, kan alvast ook een oefensessie voor deze flashmob bekijken.

take down
the paywall
steun ons nu!