De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

FIT : een alternatief voor groenestroomcertificaten
Milieu, Duurzame energie, Groene stroom -

FIT : een alternatief voor groenestroomcertificaten

vrijdag 7 mei 2010 12:32
Spread the love

GRoenestroomcertificaten : een alternatief


Wat zijn Groenestroomcertificaten (GSC) ?

 

Elk gezin dat zonnepanelen installeert en daarmee groene stroom produceert heeft recht op 1 GSC per 1000 Kwh geproduceerd. De netbeheerder is (Eandis, Infrax) verplicht deze GSC over te nemen van de producent en een vergoeding in de plaats te geven. In 2010 bedraagt deze vergoeding  350 euro per GSC, In 2009 was het nog 450 Euro per GSC. De Er is een aparte regeling voor kleine particuliere zonne-installaties (minder dan 10.000 watt piekvermogen), industriële installaties (meer dan dan 10.000 watt piekvermogen) en windturbines.

Is het  dan geen goed idee geweesr om het systeem van GSC in te voeren ?


Toch wel. Het systeem van GSC heeft een belangrijke impuls gegeven aan de sector van de duurzame energie in Vlaanderen. Het heeft een kans gegeven aan talloze kleine bedrijfjes om een bestaan op te bouwen.Voor gezinnen met een spaarcentje teveel is een zonne-installatie, dankzij de subsidering een zeer aantrekkelijke investering die op lange termijn behoorlijk wat geld opbrengt. Gezinnen die niet beschikken over een  spaarcentje teveel kunnen eventueel ook van dit systeem profiteren via het systeem van de groene lening.

Wat zijn de nadelen van dit systeem ?

Er hangen grote nadelen vast aan dit systeem van GSC.

1) beperking in capaciteit

Hoe je het draait of keertde subsidies moeten door iemand betaald worden.De instellingen die de GSC uitbetalen,De netbeheerders, zijn grote bedrijven maar hun financiële draagkracht is beperkt. Dit maakt het d’office  onmogelijk om het heleVlaams stroomlandschap om te toveren in een groen stroomlandschap.

Bovendien dreigen de netwerkbeheerders de uitgaven door te rekenen in hun distributietarieven. Althans Eandis is dit van plan, terwijl Infrax dit niet nodig vindt http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100506_033&word=infrax )

2) creatie van onbegrip en ontevredenheid


Veel consumenten denken enkel aan hun eigen portefeuille en zijn helemaal niet begaan met de voordelen van duurzame energie. Er is weinig begrip voor de buurman die de voordelen geniet van  zonnepanelen, terwijl ze zelf geconfronteerd worden met een verhoging van hun elektriciteitsrekening. Het stereotyp dat groen duur is (wat totaal  niet overeenkomt met de werkelijkheid)wordt hierdoor op agressieve manier  bevestigd. Uiteraard komt dit niet ten goede van de sociale acceptatie van groene stroom. Bovendien is het sociaal niet acceptabel dat mensen tegen elkaar opgezet worden op basis van hun elektriciteitsrekening.Men creeërt op deze manier een ‘wij tegen zij’- gevoel. Terwijl het een ‘wij’-gevoel zou moeten zijn.

3) geen stimulatie tot produktieoverschotten

Er is geen stimulatie om meer te produceren dan het gezin verbruikt. Indien de elektriciteitsmeter onder 0 gaat is er geen enkele vergoeding voor de geleverde stroom voorzien (bron). Dit leidt tot een onderbenutting van de capaciteit en is niet wenselijk in een wereld die steeds meer behoefte heeft aan groene stroom.

Bestaat er een beter systeem ?

 

Ja dat bestaat, er bestaat zelfs zo een systeem in België.Niet in de wereld van de groene energie, maar wel op het gebied van recyclage : de Recupel bijdrage. Bij elk verkoop van een elektrisch toestel wordt een kleine heffing betaald : de Recupel bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om recyclage te ondersteunen. Met andere woorden :De vervuiler betaalt. ( meer info)

Bestaat er een beter systeem in de wereld van de groene energie ?

 

Ja dat bestaat, enkel niet in België. Er zijn minstens 2 landen in Europa die gebruik maken van een FIT systeem van tarificatie: Duitsland en Spanje. Het heeft in deze landen geleidt tot een indrukwekkende groei in sector van  de duurzame energie.In Duitsland zijn momenteel tussen de 200.000 en 300.000 mensen tewerkgesteld in de sector van duurzame energie . Meer dan in de hele Duitse autosector samen.Het beleid in Duitsland werd mede vormgegeven onder impuls van 1 man : dr.Hermann Sheer, SPD-politicus.(meer info, interessant artikel)

Wat is een FIT tarief ?

FIT tarief staat voor Feed-In Tarif. Dit is een vastgelegde vergoeding per KWh die groenestroomleveranciers krijgen voor de levering van groene stroom aan het net en dit voor een vastgelegde periode(bv 20 jaar). Bovendien zijn de netbeheerders in Duitsland wettelijk verplicht om de geleverde groene stroom aan te kopen. Een FIT- tarief geeft meer zekerheid aan investeerders dan GSC die afhankelijk zijn van budgetten en politiek langetermijndenken.

Waar komt het geld vandaan om het FIT-tarief te financieren?

 

Het geld komt van een extra taks op fossiele en nucleaire energie, kortom een taks op alle opgewekte energie die niet 100% duurzaam is. Ook dit is een systeem van de vervuiler betaald. Een groot voordeel van dit systeem is dat het, in theorie, ongelimiteerde steun kan geven voor de ontwikkeling van een markt van duurzame energie en tegelijkertijd de consument doet kiezen voor duurzame energie die in verhouding goedkoper zal worden dan de conventionele energie.

Is een FIT-Tarief democratisch ?

 

De burger betaald niet graag belastingen. Maar in dit geval kan de burger kiezen : ofwel kiest hij voor conventionele energie en moet hij extra betalen ofwel kiest hij voor duurzame energie en moet hij niet extra betalen. Bovendien mag de kostprijs van groene stroom geen hinderpaal meer zijn. Momenteel behoren verschillende groene stroomleveranciers tot de  goedkoopste stroomleveranciers op  de markt.

Meer info

 Meer info

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!