De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Fietsers in Leuven kunnen proberen hun boetes te betwisten bij politierechter

Fietsers in Leuven kunnen proberen hun boetes te betwisten bij politierechter

donderdag 7 juni 2018 11:07
Spread the love

 

Ik vind dat de fietsers in Leuven genoeg argumenten en redenen hebben om bij de politierechter te pleiten voor de vernietiging van de boetes wegens een schending van het gelijkheidsbeginsel in de grondwet en schending van het rechtszekerheidsbeginsel.

Zaterdag 2 juni om 16.55 u liepen 2 politieagenten in de Mechelsestraat (kant centrum) waar het, volgens de verkeersborden, wandelstraat is, fietsers verboden tussen 11 en 18.30 u. Toen een fietser en later een tweede fietser voorbij de politieagenten passeerden en zij deze overtreding van de verkeersborden toelieten, heb ik ze aangesproken en gevraagd waarom ze de fietsers niet beboet hebben.

De politieagenten antwoordden mij dat ze volgens hun appreciatie mogen beboeten of niet en volgens het feit of het al dan niet hinderend is voor de voetgangers. Gezien dat het een zaterdag was, was de wandelstraat wel vol mensen en de fietsers moesten slalommen tussen de voetgangers en dus was dit wel hinderend voor de voetgangers. Ik heb ook ooit in de Diestsestraat fietsende politiebrigade zien beboeten ondanks dat er veel minder voetgangers onderweg waren.

Waarschijnlijk waren de fietsers onwetend dat ze daar niet mochten fietsen en de politieagenten hebben hen hier zelfs niet attent op gemaakt dat het op dat uur verboden is daar te fietsen.
Mijn interpretatie is dat uiteindelijk de politieagenten zeggen dat de verkeersborden geen enkele waarde hebben maar dat de wet een appreciatie en willekeur is van de politieagenten.

Ik heb aan de politieagenten uitgelegd dat het me een schending leek van de wetten van de rechtstaat en dat zo elke beboete fietser zijn boete kan aanvechten bij de politierechter. Een politieagent heeft direct  mijn identiteitskaart gevraagd en gebeld om mijn identiteit te controleren. Een burger die respect vraagt voor de wetten van de rechtstaat wordt in Leuven beschouwd als een verdachte.
Het lijkt me een beroepsfout van de politieagenten die schade brengt aan de rechtstaat en ook argumenten geeft aan de burger om de mogelijke boetes te betwisten bij de politierechter wegens discriminatie, willekeur, wegens schending van het gelijkheidsbeginsel in de grondwet en de algemene beginselen van een behoorlijk bestuur, namelijk rechtszekerheidsbeginselen “de burger moet eenduidig kunnen weten wat zijn rechten en plichten zijn”. . Ik vind dit een rechtstaat onwaardig.

*Aan het begin van het De Somerplein (kant Tiensestraat) staat al ongeveer 5 jaar een zeer onbegrijpelijk bord ‘verboden richting, zonder uitzonderingen’ waar geen enkele fietser naar kijkt of er rekening mee houdt. Er passeren ongestraft 500 fietsers per dag, 1 miljoen fietsers per 5 jaar, een rechtstaat onwaardig.
Hoeveel fietsers werden hier beboet sinds het bord daar staat?

Maandag, 4 juni rond 15.30 u zie ik een politieagent op de motor stil staan naast dit ‘ verboden richting’ bord. Ook hier passeren fietsers en de politieagent geeft geen boetes en informeert de fietsers zelfs niet dat daar een verboden richting geldt. Een paar minuten later heb ik een andere politieman te voet gezien, waarschijnlijk een wijkagent, aan het begin van de wandelzone met uur beperking aan de Vanderkelenstraat (kant rechtbank) en weer passeert een fietser en de politieagent reageert niet. Nu durf ik ze ook niet meer aanspreken en vragen waarom ze de fietsers niet beboeten of hen attent maken op de verkeersregels.

Nog een ander voorbeeld van discriminatie is een “verboden richting ” waar wel af en toe gecontroleerd wordt bv. in de Tiensestraat (Hooverplein). In Leuven bestaan verkeersborden van verschillende belangrijkheid.

* In mijn klacht van 31 maart 2015 heb ik de Procureur des Konings al geïnformeerd dat in de wandelzone rond de Mechelsestraat de borden sinds hun plaatsing tegenstrijdig waren en dit tot 1 februari 2017 (uitgezonderd tussen november 2015 tot oktober 2016).

Zoals ik toen al schreef is het belangrijk te weten hoeveel boetes er aan de fietsers werden gegeven omdat het onrechtmatige boetes zijn, gezien dat de borden tegenstrijdig waren. Als de politie boetes uitgeschreven heeft dan heeft de stad Leuven de fietsers/burgers bedrogen. Ik vind dat de stad het geld van de mogelijke boetes terug moet geven aan de fietsers .

Als de politie nooit gecontroleerd heeft dan heerst er een gedoogbeleid, de wet wordt op een algemene manier niet gerespecteerd. Een rechtstaat onwaardig .

Ik vind dat de fietsers in Leuven genoeg argumenten en redenen hebben om bij de politierechter te pleiten voor de vernietiging van de boetes wegens een schending van het gelijkheidsbeginsel in de grondwet en schending van het rechtszekerheidsbeginsel.

Dat de fietsers de boetes betalen omdat ze onwetend zijn over de tegenstrijdige, foutieve borden, de discriminatie en willekeur bij het geven van boetes, vind ik een vorm van misbruik van vertrouwen door de overheid.

De burger gelooft, vertrouwt erop dat de stad de verkeersborden op een correcte manier opstelt. Daardoor zal de burger, in geval van een boete, deze waarschijnlijk niet betwisten. De stad heeft het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwen van de burger geschonden. Deze nalatige toestand vind ik een overtreding van de wetten van de rechtstaat.

* De stad Leuven is zeer nalatig en toch blijft ze boven de wet, er is geen instantie die de stad Leuven controleert vervolgt en sanctioneert. De wandelstraten met uurbeperking (Diestsestraat en Mechelsestraat)bestaan al sinds 8 of 10 jaar en Stad Leuven heeft nooit kunnen zorgen dat de fietsers de verkeersborden respecteren. Er passeren honderden fietsers per dag in overtreding, de borden zijn niet duidelijk of waren foutief, er zijn te weinig controles (en zelfs als de politie aanwezig is, beboet ze meestal niet). Sinds de oprichting van de fietsbrigade zijn ze meer aanwezig en informeren de fietser. Niet goed genoeg.
Ik voel me al lang bedrogen door het stadsbestuur van Leuven, ze hebben me al veel morele schade gegeven.

70% van de fietsers weten niet dat in Leuven straten bestaan met uurbeperking (11-18.30)voor fietsers. 90% van de burgers/fietsers weten niet dat de fietsers geen voorrang hebben in de wandelstraten,dat ze stapvoets moeten rijden en dus moeten afstappen als er veel voetgangers zijn in plaats van te rinkelen.70% van de auto’s houden zich niet aan de maximumsnelheid van 30km/uur en 98% van de bussen van De lijn houden zich niet aan de nieuwe maximumsnelheid van de 20km/uur. (Bondgenotenlaan ,Maria theresiastraat , Kapucijnenvoer, Dirk Boutslaan en de Mechelsestraat).(1).

Leuven is ook de wereldkampioen rijden door de “verboden richting” geworden bv. Kapucijnenvoer.

Het centrum van Leuven is een bos van verwarrende verkeersborden, ongeveer 4 bord per paal ,een nieuwe zone ongeveer om de 200 meter Er bestaan ook verkeersborden met tekst in minuscule letters die onleesbaar zijn voor een rijdende automobilist.

Leuven is verwarring,nalatigheid,gedoogbeleid ,discriminatie. Een rechtstaat onwaardig.

actualisering 29 september 2019

Naar aanleiding van  werken aan de Schrijnmakersstraat staan het eindezone bord van Mechelsestraat en beginbord van wandelzone Mechelsestraat foutief en tegenstrijdig, volgens de borden aan de schrijnmakersstraat mogen de fietsers onbeperkt rijden door de mechelsestraat,een straat met uurbeperking voor fietsers. Wat is er mis met de bevoegde dienst?

actualisering op 21 oktober 2019

De borden aan schrijnmakersstraat staan weer juist geplaatst.

1.https://www.hln.be/regio/leuven/klachten-over-20-km-uur-regel~a0174fb6/

COLUMN: Wel of geen boetes voor fieters?

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/04/02/klacht-bij-de-procureur-tegen-stad-leuven

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!