Femke Halsema burgemeester Amsterdam/Two faced Femke/Wilders, hoofddoeken en zo meer

Femke Halsema burgemeester Amsterdam/Two faced Femke/Wilders, hoofddoeken en zo meer

woensdag 5 september 2018 07:44

FEMKE HALSEMA BURGEMEESTER AMSTERDAM/TWO FACED FEMKE HALSEMA/SOCIALE STRIJD/WILDERS, PVV/HOOFDDOEKEN EN ZO MEER

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/femke-halsema-burgemeester-amsterdam-two-faced-femke-halsema-sociale-strijdwildershoofddoeken-en-zo-meer/

[Toelichting:In dit stuk wordt ingegaan op de Two Facedness van Femke Halsema,Amsterdam’s nieuwe burgemeester.Het pretendeert NIET haar hele life and times tegen uitputtend het licht te houden.Slechts een impressie, die echter onthullend is]

” “Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.”
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/femke-halsema-beedigd-als-burgemeester-van-amsterdam

“Natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid.” 

https://www.trouw.nl/home/halsema-stoort-zich-aan-hoofddoek~ae0a1f73/

Het is alweer ruim een maand geleden, dat Femke Halsema, voormaligGroen-Links politica [1], op donderdag 12 juli 2018 officieel beedigdis als burgemeester van Amsterdam. [2]
Zij geldt als progressief en anti-racistisch, maar IK zeg, dat de werkelijkheid wel iets anders ligt:
Halsema is  ”two faced” [3]Ze pretendeert het ene te zijn, maar doet het andere.
Klinkt cryptisch?Lees dit artikel om de echte Halsema te leren kennen, althansvolgens uw troubleshooter Astrid Essed
FEMKE HALSEMA, EEN IMPRESSIE
Ik ga hier niet de hele carriere van Halsema tegen het licht houden.Wie een overzicht wil hebben, zie haar Wikipedia op noot 4.
Maar nu enkele onthullende punten:

TWO FACED FEMKE HALSEMAPOINT ONE
SOCIALE RECHTEN
Halsema trad in de negentiger jaren toe tot een partij, die stond [staat?wel wat veranderd sindsdien], voor de strijd tegen sociaalonrecht. [5]Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat voordat Halsema ten tonele verscheen, al veel in ongunstige zinwas veranderd [6],maar dat sociaal engagement werd nog verder afgebrokendoor La Halsema:Al gauw was daar bij Halsema steeds minder van terug te vinden:
In 2005 [Halsema was toen fractievoorzitter in de Tweede Kamer] bracht zijsamen met Ineke van Gent Groen Links Tweede Kamerlid Ineke van Gent [7]het manifest ‘vrijheid eerlijk delen’  uit, waarin ze onder andere opriepen tot het versoepeling [flexibilisering] van het ontslagrecht [8], een bepaald geenprogressieve maatregel, maar een, die leidt [heeft geleid, het is nu een feit]
tot verdere rechteloosheid van werknemers.
Want de dames Halsema en van Gent beweren in hun Manifest
” Starre regelgeving lijkt op de korte termijn goed voor de minder kansrijke werknemer. Maar op de langere termijn is dat juist niet zo. Het leidt tot een starre arbeidsmarkt, die weinig nieuwe kansen biedt. Dat is op zijn best goed voor de insiders op de arbeidsmarkt. Maar het is slecht voor outsiders en nieuwkomers. Werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, herintreders, jongeren, en flexwerkers zijn niet gebaat bij een inflexibele arbeidsmarkt. Zij krijgen meer kansen (en rechten) als we naar Deens voorbeeld het ontslagrecht voor werknemers in vaste dienst versoepelen. Voor ambtenaren moeten dezelfde soepelere ontslagregels gelden. Dit vergroot de dynamiek op de arbeidsmarkt.” [9]
JAJAOp papier klinkt dat mooi, want zowel ”outsiders” als ”insiders”zijn Kop van Jut.Het lijkt namelijk vrijheid voor zowel werkgever als werknemer[je kunt makkelijker van elkaar af, net als bij ”flexwerk”], maardat geldt als er sprake is van gelijke verhoudingen.In de praktijk liggen de verhoudingen natuurlijk ongelijk,aangezien in de relatie ”werkgever/werknemer”, de machtbij de bazen ligt.De werknemer  heeft vanwege zijn/haar  bestaanszekerheid [hij/zij gaat erbij ontslag enorm op achteruit]de baan harder nodig dan de werkgever hem/haar, waardoorde maatregel in het nadeel van de werknemers is.
Halsema’s begin van een neo liberale koers werdopgemerkt, want niet voor niets werd Halsema begin 2006 door de liberale jongerenorganisatie JOVD  [jongerenafdeling dus van de VVD]uitgeroepen tot ”Liberaal van het Jaar” [10]Aanleiding tot deze Byzondere Gebeurtenis vormde het Manifest”Vrijheid Eerlijk Delen”, waarin dus werd gepleit voor hetbekorten van de duur van de WW en de versoepeling van het ontslagrecht……..[11]
Een verraad aan progressieve principes, dat Manifest EN die uitoepingtot ”Liberaal van het Jaar……Haal dat links dan maar weg! was MIJN gedachte toen ik dithoorde.
Bij dezen met u gedeeld, lezers!
Overigens, dat ”Vrijheid Eerlijk Delen” Manifest is er nietzonder slag of stoot gekomen.Het stuitte op forse kritiek binnen Groen Linkszelf!Zo was er een ”Manifest van Bezorgde Groen Linksers overKoers, Imago en Partijcultuur” [12], in een dapperepoging, het Tij te keren.Helaas niet gelukt…….heeft kunnen keren.

TWO FACED FEMKE HALSEMAANTI-RACISTE?/HOE ANTI-RACISTISCH IS ZE ECHT?
Roepen, met daarbij een valse grijns, dat je ”zo tegen racisme bent” is een Ding.Ernaar handelen, een Tweede.
Femke Halsema is zo’n roeper, die zich presenteert als ”idealistisch”,opkomen voor sociale rechten, tegen iedere vorm van racismeen voor de rechten van iedereen, ongeacht afkomst, in de samnleving.
Haar zogenaamde ”sociale engagement” heb ik in het vorigedeel, TWO FACED HALSEMA, SOCIALE RECHTEN, al afgebrand.Socialisme.nu doet dat goed gedocumenteerd en overtuigend in het stukje”Geen Tranen voor Femke”Lezen dit stuk lezers, onder noot 13!
Maar met deze dam ben ik nog lang niet klaar, want er is meer!Veel meer.
Femke de anti-raciste dus.De werkelijkheid spreekt andere taal!
Om maar een paar pijnlijke feiten te noemen:
Pijnlijk feit 1
Halsema boycotte, samen met andere ”linkse” partijen in 2008 de onder andere door haar partijgenoten Mohammed Rabbae [14]en Rene Danen [Nederland Bekent Kleur] [15] georganiseerde anti racisme demonstratie,omdat ze haar collega, racist en Islamofoob G Wilders [16], niet buiten de Kamerwilde bekritiseren.[17]Lekker solidair met de slachtoffers van racisme en Islamofobie, madameHalsema!
Diezelde madame Halsema zou trouwens nog meer doen omWilders te pleasen en haar eigen partijgenoten af te vallen”
Zo verzette zij zich [daarin gesteund door Kamerlid Tofik Dibi]tegen het door Rabbae [en Rene Danen] mede geentamerdeproces Wilders in 2010 [met als resultaat  ”vrijspraak] [18],met een door haar op touw gezette verdediging van de ”vrijheidvan meningsuiting” van ”collega” Wilders. [19]Ook stelden Halsema en Dibi, dat het debat in de Kamer moest wordengevoerd, niet in de rechtszaal. [20]
Een mes in de rug van de eigen partijgenoten dus!Door deze verraderlijke acties van Halsema [met op de achtergrondTofik Dibi] en andere treiterijen [zie misselijkeTweets richting Danen en Rabbae] [21], besloot Mohamed Rabbae,strijder van het erste Uur [22], zijn lidmaatschap van Groen-Linksop te zeggen. [23]
Liever met racisten op goede voet, dan anti-racistische partijgenotensteunen, he Halsema?
Allemaal leuke cadeautjes richting Wilders, waarvan Halsema er nog meerzou uitdelen……
Pijnlijk feit 2
”Veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit. [24]

”Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.'[25]

U leest het al, lezers:Dit is het tweede cadeautje, dat Femke Halsma, maarliefst bij haar vertrek uit de Tweede Kamer [met helveel progressieve mensen dacht ik: ”Opgeruimdstaat netjes [26] voor Wilders in petto had.Want het was naar aanleiding van het eerste proces Wilders,dat zij deze wijsheden debiteerde. [27]
Wat stelde zij nu precies voor bij haar vertrekuit de Tweede Kamer?
Het Halsema idee was de uitbreiding van de parlementaireonschendbaarheid, die wat haar betreft ook moet geldenbuiten de Tweede Kamer, overal waar een Kamerliduit hoofde van zijn functie het woord voert. [28]En juist voor de ”de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen” [29] springt La Femkein de bres.Daarbij dacht zij aan het proces Wilders, dat natuurlijk niet uit de lucht was komen vallen, maar de resultante van een goed aantal jaren Islamofobisch enracistisch gestook [30].In gewone mensentaal betekende het idee Halsema, dat buiten het parlement geuit racistischen Islamofoob geraaskal, mogelijk moet zijn.Anders gezegd dus:Haatzaaierij tegen bevolkingsgroepen moet dusOKAY zijn?Ik heb haar destijds op dit heilloze idee aangesproken!Zie mijn mail van toen [31]
Zij gaat zelfs nog een stapje verder” veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit” , zegt ze in haar afscheid van de Tweede Kamer. [32]
Straatrumoer?Ruwere zeden?
Voor mij riekt dit tot aanzet tot geweld [tegen bevolkingsgroepen’]
En ook al IS dat niet de bedoeling van Halsema,het is al erg genoeg dat zij vindt, dat haatzaaierija la Wilders buiten het parlement [al erg genoegdat het IN het parlement gebeurt], moet kunnen.
Nu vind ik het [al is het gevaarlijk gestook] prima, als een zich als racistisch of ultra nationalistisch profilerend Tweede Kamerlid dergelijkevoorstellen doet, daarvan verwacht ik zoiets, maar van iemand, die zich als ”progressief”en ”anti racistisch” voordoet, vind ik het een lelijkeStoot onder de Gordel!Maar er komen er meer!
Pijnlijk feit 3
Uit ”Pijnlijk feit 3” blijkt des te meer, dat Halsemageen bondgenoot is in de strijd tegen racisme,maar een gedoger van racisme, een enabler[iemand, die feitelijk racisme de ruimte geeft] [33]
Want wat horen we Halsema beweren in een interview[in de Volkskrant] dd 11 januari 2018?Nadat ze eerst de feministische Me Too bewegingbelachelijk gemaakt heeft[Lees onder noot 34], zijn de ”anti-racisme activisten”Kop van JutHalsema:”Iets vergelijkbaars geldt voor de anti-racisme-activisten. Zij bewijzen zichzelf geen dienst met bijvoorbeeld het gebruik van het Amerikaanse begrip ‘white privilege’. In Nederland hebben zwarte mensen niet apart achter in de bus hoeven zitten. Je kunt niet een discours uit een land dat een systematische onderdrukking heeft gekend, zomaar naar hier verplaatsen, en tegen Nederlanders zeggen: jullie doen hetzelfde. Dat klopt niet, en leidt af van het racisme dat hier wel degelijk is.
‘Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.’ [35]
YOU ALL HEARD, WHAT SHE SAID?OKAY
Ten eerste:Wat een HUBRIS [Grieks: Overmoed, arrogantie] [36]voor iemand [en dat is niet racistisch bedoeld, maarde zuivere waarheid], die nooit anti zwart racismegekend heeft en dat ook niet KAN kennen, tegenzwarten, die racisme [soms] dagelijks ervaren,te zeggen, of ze wel of niet van het woord”white privilege” gebruik mogen ofmoeten maken.Wat een HUBRIS, om te praten over ”permanentslachtofferschap” als jij zelf nooit slachtofferkan zijn van racisme tegen zwarten!Dat betekent niet, dat Halsema als blanke vrouw [politica]geen kritiek kan hebben op zwarte anti-racisten, maarvertellen welke woorden ze wel of niet kunnengebruiken en hoe zij racisme [moeten] ervaren, is nietmogelijk en gaat dus te ver!
Maar ook feitelijk is wat La Halsema zegt onjuist.
White privilege [37] heeft lang niet alleen te makenmet het feit, of zwarte mensen wel of niet achterinde bus moeten zitten, dat is slechts een aspect datkan optreden en een simplificering van hetracisme probleem, zoals meer redenaties vanHalsema [38], met opzet of niet [dat laat ik inhet midden]
Het is een maatschappelijk-politiekonderdrukkingssysteem, waarvan zwarte mensen[vaak] het slachtoffer worden op grond van hun afkomst en blanke mensen niet [vandaar de term”privilege] en kan allerlei uitingsvormenhebben, politiek, in het dagelijks leven, opde arbeidsmarkt en in politieoptreden.Etnisch profileren [39] is er een voorbeeldvan, discriminatie op de arbeidsmarkt.Tegelijkertijd heb je ook discriminatie waarvanhomo’s slachtoffer worden en hetero’s niet.In dat geval kun je  sprekenvan hetero privilege.Het begrip is dus veelomvattender dan men denkt.Maar hier dus racistische onderdrukkingvan zwarten op grond van hun afkomst, waarvan blanken dus geen slachtoffer kunnen worden.Halsema heeft het over ”permanent slachtofferschap”[40]
Nogal arrogant voor een blanke vrouw[politica], die niet kan ervaren/invoelen wat tegenzwarte mensen gerichte discriminatie is, om hente beschuldigen van ”permanent slachtofferschap”
Het is, evenals Halsema’s verkeerd gebruik van hetbegrip ”White Privilege” [41], ook nog onjuist.
Niemand binnen de anti-racistische beweginghanteert het ”permanente slachtofferschap-model,integendeel!Juist het einde van een toestand van ”slachtofferschap”wat machteloosheid impliceert, wordt nagestreefd.Einde aan de ongelijkheid en het disrespect,dat mensen ongewild tot ”slachtoffer” maakt,is het doel!Door te suggereren, dat de anti racisme beweging”alles” racisme noemt [42], ridiculariseert Halsemahet wel degelijk ook in  Nederland levensgroot aanwezigeprobleem van dagelijks EN institutioneel racisme! 
Daarvoor hoef je als zwarte man/vrouw niet achterinde bus te zitten om toch de aanwezigheid van hetracistische Kwaad te merken!
Of  Halsema het nou leuk vindtof niet, racisme is niet alleen in de VS, maar ook inNederland nadrukkelijk aanwezig, hoeveel mensenvan goede wille er ook zijn!
Dus Halsema, stop voor vrouwen [zie  Me Too opmerkingen] [43]en [vooral zwarte] anti racisten te bepalen, hoe zij hunstrijd moeten voeren!
Ik verwijs naar het citaat uit de Volkskrant”’Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.’ [44]
Houd u bij uw circus [45], Madame Halsema!
Pijnlijk feit 4
Het vierde, pijnlijke feit waaruit blijkt, dat Halsemaom het racisme probleem heen draait, heeft betrekkingop het buitenland en wel op de Israelische stad Tel Aviv.Wat zij daarover te berde heeft gebracht komt zometeenaan de orde.Eerst dit:Met Tel Aviv stad ging, na een hoop protesten, waaraanondergetekende per brief deelnam [46], de GemeenteAmsterdam een ”samenwerkingsverband” aan. [47]Geen ”stedenband”, zoals men aanvankelijk wilde,waartegen onze protesten gericht waren, maar een samenwerkingsverband dus.Voor mij geen principieel verschil.
PROTEST!Waarom waren wij, protesteerders, nou zogekant tegen die stedenband [en evenzeer tegen dat ”samenwerkingsverband”] tussenAmsterdam en Tel Aviv?Nou, heel simpel.Vanwege Israel´s hoedanigheid als bezettende macht [in juni 2018 al 51 jaar!] en de daaraan inherente onderdrukking,(oorlogs) misdaden en misdaden tegen de menselijkheid! [48]
Met een stad [en ook nog een van de belangrijkste!]uit bezettingsstaat Israel sluit je geen steden/samenwerkingsverband zolang die bezetting en onderdrukking wordtgecontinueerd!Voor mij persoonlijk kwam daar dan nog bij het racistischekarakter van Tel Aviv, ondanks alle mooie praatjesover de zogenaamde ”tolerantie” [49]Nou zal dat wel gelden voor homo’s en dat juich ik  toe, maar kijk eens naarde behandeling van Afrikaanse asielzoekers,die ronduit racistisch en gevaarlijk is, varierendvan demonstraties met leuzen ”Death to the Sudanese”,bomaanslagen op kinderdagverblijven voor[Afrikaanse] migranten en mishandelingen vanAfrikaanse vluchtelingen! [50]In het ”tolerante” Tel Aviv! [51]
Terug naar Halsema:
Als kersverse burgemeester van Amsterdam heeftzij over Tel Aviv gesproken als een ”voorbeeldstad” [52]
Ik citeer Joods.nl:
”Halsema prees in haar ontmoeting met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap de vrijheid en tolerantie waar Tel Aviv voor staat als voorbeeld voor Amsterdam wat betreft LGBT-rechten.” [53]
Joods.Kennelijk tellen voor Halsema WEL LGBTrechten, maar laat de Klu Klux Klan achtigebehandeling van Afrikaanse asielzoekers [54],waarover zij met geen woord rept, haar koud.Ook lijkt het feit, dat Tel Aviv een van de belangrijkstesteden is van een nu 51 jaar oude Israelische bezettingsstaat,voor Halsema geen reden voor verontrusting te zijn.Daarmee heeft zij dus zowel lak aan de rechten vanAfrikaanse asielzoekers als aan het Internationaal Recht! [55] en gedoogt en negeert zij virulent racisme!Het enablen [56] van de Israelische bezetting blijkt
des te meer uit een ander citaat van Joods.nl:”Tijdens de ontmoeting heeft Halsema laten weten onlangs in Tel Aviv op reis te zijn geweest en de politisering van de discussie omtrent een stedenband tussen Mokum en Tel Aviv “onjuist en onterecht” te vinden, maar geen politieke uitspraak te kunnen doen over een stedenband met Tel Aviv.” [57]WAT nou ”politisering”, madame Halsema!Of is het ”politisering” wanneer mensen zich verzettentegen bezetting, onrecht, terreur? [58]Duidelijk blijkt aan welke kant Halsema staat…..  

Samengevat:
Halsema IS geen bondgenoot in de strijd tegen racisme,maar een tegenstander en wel van het geniepige soort!Dan heb IK lliever racisten als Wilders en Baudet, dievan hun racisme tenminste geen geheim maken. [59]

TWO FACED HALSEMA/ISLAMOFOBIE
HALSEMA/OVER HOOFDDOEKEN, HIRSI ALI,SALAFISTEN EN DE ISLAM ALS ”HARDVOCHTIGEGODSDIENST”

” “Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.” [60]
Oja?En hoe zit dat dan met vrijheid van meningsuiting enkeuzevrijheid van moslims?Volgens mij krijgen moslims, zeker de meer kritische,aan Halsema een gevaarlijke burgemeester!Want haar enabling van Islamofoben en eenzijdig gehakop de Islam begint bijna spreekwoordelijk te worden.Persoonlijk ben ik dit meer dan zat en met mij kritischeanderen. [61]Een boekje open over de venijnige Islamofobie van deze dame:
Mijn hoofdbezwaar is NIET dat Halsema kritiek zou hebbenop de Islam, natuurlijk mag religiekritiek, maar dat zehaar pijlen UITSLUITEND op de Islam richt en  andere in Nederland bestaande godsdiensten ongemoeid laat, ookal geldt [soms] voor dezen dezelfde kritiek als zij opde Islam heeft.Dat noemt men:discriminatieDat noemt men:Islamofobie

A
HIRSI ALI
Alvorens inhoudelijk te worden een niet onbelangrijk punt,haar houding tegenover de voormalige Somalisch-Nederlandsepolitica Hirsi Ali. [62]
Deze beruchte Islamofobe [63], die op het moment van dit gbeuren Tweede Kamerllid was voor de VVD, haalde zich de woede van
hardliner minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie[64] op de hals, toen uit de uitzending van TV programma Zemblanaar voren kwam, dat Madame Hirsi Ali bij haar asielaanvraageen valse naam en geboortedatum zou hebben opgegevenen ook nogeens gelogen zou hebben over haar land vanherkomst. [65]Reden om haar haar verworven Nederlanderschap te ontnemen, volgens wetgeving.Sterker nog, volgens Verdonk was zij, vanwege het verstrekkenvan onjuiste informatie, uberhaupt nooit Nederlander geweest! [66]
Want dit moet ik vurige Rita [Verdonk] [67] nageven:”Gelijke monnikken, Gelijke kappen” [68]Geen voorkeursbehandeling omdat Madame Tweede Kamerlidwas! [69]Maar net toen het hele ”schandaal” op zijnhoogte/dieptepunt was, vertrok Hirsi Ali naar de VS, waar zein dienst trad van een conservatieve denktank. [70]”Opgeruimd’Opgeruimd staat netjes” vond ik en met mij velen.
EEN grappige noot wil ik de lezer niet onthouden en datis de namenreeks van haar afstamming, die door HirsiAli werd voorgelezen:

Nu vraagt u zich wellicht af: hoe heet ik? Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die de zoon is van Magan, de zoon van Isse, de zoon van Guleid, die de zoon was van Ali, die de zoon was van Wai’ays, die de zoon was van Muhammad, van Ali, van Umar, van het geslacht Osman, de zoon van Mahamud.
Ik ben van deze clan. Mijn oervader is Darod, die achthonderd jaar geleden vanuit Arabië naar Somalië kwam en de grote stam van de Darod stichtte. Ik ben een Darod, een Macherten, een Osman Mahamud en een Magan. Vorige week was er nog enige verwarring over mijn naam. Hoe ik heet? U weet nu hoe ik heet.” [71]

BUT HERE FEMKE HALSEMA COMES IN!
Toen Hirsi Ali verkaste naar de Verenigde Staten, werdende kosten voor haar beveiliging  nog steeds door de Nederlandse Overheid betaald.Dat is een Ding.Maar tijdens een debat over verlenging van die beveiliging,terwijl Hirsi Ali al een jaar in de Verenigde Statenwoonde en werkte, bleef Groen Links voorzitter Halsemaer maar op aandringen, dat de kosten voor die beveiligingzou worden verlengd. [72]Waarom eigenlijk?Hirsi Ali was toch al een jaar geen Kamerlid meer.De Kamer ging hierin-gelukkig- ook niet mee. [73]
Eerder al had Halsema een lans gebroken voor Hirsi Ali,toen de kwestie rond haar echt/vermeend onrechtmatigverkregen Nederlanderschap aan het rollen kwam. [74]Wel erg opvallend, al die begaanheid, terwijl ze haar eigenpartijgenoten, die zich inzetten voor een rechtvaardige zaak[anti-racisme] keer op keer tegenwerkte!  [75]
Op zich is haar lansbrekerij voor Hirsi Ali uiteraard geen bewijsvoor Islamofobie, maar wel circumstantial evidence[indirect bewijs] [76], als je alles bij elkaar optelten kijkt naar andere, gevaarlijke uitsprakenvan Halsema.
B
HOOFDDOEKEN, HOOFDDOEKEN, ALTIJD MAAR WEERDIE HOOFDDOEKEN
Na 11 september 2001 heb ik mij vaak afgevraagd waarommen in het politiek-maatschappelijke Nederland zo isgeobsedeerd door islamitische vrouwen met hoofddoeken [77],voor hen wil bepalen, of het ”onderdrukkend” is of niet,er maatregelen tegen wil nemen [hier door Wilders de kwaadaardige] [78] en niet schijnt te kunnen accepteren, dathet al dan niet dragen ervan een kwestie is van religieuzeopvatting [al is een hoofddoek niet verplicht volgens de Koran]en vooral ook de keuzevrijheid van de vrouw zelf! [79]Het zoveelste teken van Westers paternalisme, als hetal geen regelrechte Islamofobie is.
Van politici [politicae] als Halsema, die beweren uit te gaanvan Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap mag je toch verwachten,dat zij zich tegenover kledingkeuze van islamitische vrouwenop zijn zachtst gezegd terughoudend opstellen en henzelf de discussie over hoofddoeken laten voeren.Niets is minder waar, want ook hier wilde Halsema, ongevraagd,een duit in het zakje doen!
Want wat horen we Halsema roepen?In een interview met het nu opgeheven nieuwsmedium”De Pers”, getiteld ”Ik raak niet verwoest door verlies” [80],verklaart Hare Hoogheid Halsema, na een schijnheiligeopmerking, dat zij geen bezwaar heeft tegen het dragen  vanhoofddoeken, mits het in vrijheid gebeurt: [81]
Maar al gauw blijkt het addertje onder het gras, dat onthult,dat La Halsema in feite vol staat van de vooroordelenen ”anti-hoofddoek;” isIk citeer verder uit het Pers interview:LEES GOED MEE, LEZERS……

Wat vindt u van de hoofddoek?

‘Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.’

Wat vindt u ervan?

‘Ik vind het doodjammer dat vrouwen hun mooie haren verbergen.’

Dat is het?

‘Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij” [82]

Three things are rotten here

TEN EERSTE beweert Madame nog het ene moment, geen bezwaar te hebben

tegen de hoofddoek ”zolang die in vrijheid wordt opgedaan” [83]

Maar enkele zinnen later komt de Aap al uit de Mouw [84]:

”Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit

…..

…..

”Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij” [85]

Ze heeft dus geen bezwaar tegen de hoofddoek, mits het in vrijheid 

wordt gedragen,

maar ziet het liefst iedere vrouw in Nederland

”hoofddoekloos”

ZEG dan eerlijk, dat u tegen de hoofddoek bent, Halsema!

TEN TWEEDE gaat Halsema [zie bovenstaande] er gewoon

vanuit, dat al die ”gesluierde vrouwen” tussen wie zij zit,

de hoofddoek  niet ”in vrijheid” zullen dragen.

Een vooroordeel, discriminatie dus.

Anders gezegd:

Islamofobie!

TEN DERDE is daar weer het wijzende vingertje van de

Westers-feministische vrouw, die wel even aan niet westerse

hoofddoekendraagsters zal vertellen, wat wenselijk is.

Weer die paternalistische arrogantie, alsof moslima’s

niet zelf de discussie over de hoofddoek kunnen voeren!

FEMKE EN HOOFDDOEKEN/HOPELOOS GEDRAAI

Zoals wel te verwachten, barstte er een flinke discussie los 

rond dat Pers interview met La Halsema [86] en ook stevige kritiek [87]

Vooral activiste en feministe Anja Meulenbelt

diende Femke flink van repliek. [88]

Waarna Halsema zich gedrongen voelde, een soort

”apologie’ ‘te schrijven ”Vrijheid van Geloof en van Hoofddoek” [89], 

[89]waarop ze weer een reactie ontving van Anja Meulenbelt

[die erin genoemd werd]

Lees de voortzetting van de Flame War tussen de dames

in noot 90!

ANYWAY:

In dat hoogst vermoeiende schrijfsel ”Vrijheid van Geloof

en Hoofddoek” [91] raakte Halsema  hopeloos verstrikt

 in haar eigen redeneringen en bleek haar vooringenomenheid

loud and clear.

Ik ga er niet uitputtend op in [read for yourself] [92], maar hier

enkele uitgelichte voorbeelden:

Halsema in ””Vrijheid van Geloof en van Hoofddoek”/1

”Neem iemand als Anja Meulenbelt die mij op hoge toon de les leest. Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hun gereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze, discriminerende opvattingen over vrouwen en homo’s, zij vooraan staat te juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt over vergelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein.” [93]

Zo op het eerste gezicht niet veel tegen in te brengen. 

But give it a closer look, readers, then the fuckery unveils itself!

Uit de Halsema zinsnede blijkt namelijk juist, DAT zij geen kritiek

op de SGP uit, anders had er zoiets gestaan als

”Toen ik de SGP en hun Gereformeerde achterban aanviel op…..”

Nu staat er

ALS ik ze ZOU aanvallen-niet gebeurd dus!

Herinner mij ook geen aanval van Halsema op de SGP.

En dat is nou het hele eiereneten:

Niet tegen kritiek op de Islam als religie op zich geldt mijn

bezwaar, maar wel tegen het feit, dat Halsema’s kritiek

ALLEEN de Islam geldt!.

Dat is discriminatie

Dat is Islamofobie!

Halsema in ””Vrijheid van Geloof en van Hoofddoek”/2

”Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met deze opvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitische opvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee te hebben” [94]

Dat is een leugen van Halsema!

Zij verdedigt helemaal niet het recbt van mensen om orthodox

islamitische opvattingen te hebben!

Want anders zou zij niet hebben opgemerkt

”Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij.”  [95]

Dit is een schijnacceptatie.

Formeel verdedigt zij de rechten van ”gesluierde vrouwen”,

in de praktijk vindt zij, dat zij ”hun hoofddoek moeten

aflsingeren” 

Wie is zij  om dat voor die vrouwen te bepalen?

En wie zegt trouwens, dat al die ”gesluierde vrouwen”

orthodox islamitisch zijn?

C

DE ISLAM ALS ”PROBLEEM…….”

Weer Hare Hoogheid Halsema aan het woord

”’Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid. Het is: weinig eigen opvattingen hebben over het goede leven. Weinig houvast hebben aan opleiding en werk, angstig zijn voor onze samenleving en daarbij heel bevattelijk worden voor wat de imam vindt. Die dan vaak heel conservatief is.’ [96]

Eerst even luchtiger:

Wie is Femke Halsema om voor wie ook [hier Islamitische vrouwen]

te bepalen  wat ”het goede leven” is?

Wat een mateloze arrogantie!

Nu serieuzer:

Waarom is in ”Halsema’s” wijk de Islam ”natuurlijk” een probleem?

De keuze van het woord ”natuurlijk” wijst al bij voorbaat op vooringenomenheid en gaat er,

dom  en achterlijk, vanuit, dat waar de Islam is, er

problemen rijzen.

Voor Femke en haar anti Islamgenoten:

Net als Christendom en Jodendom is de Islam een

religie van Liefde, Vrede [JAZEKER!] en Vergeving. [97]

Net als bij Christendom en Jodendom bestaat de Islam

uit vele stromingen, varierend van liberaal tot conservatief.

De Islam een probleem in combinatie met ”ongeletterdheid”? [98]

Wat bedoelt Halsema daar in vredesnaam mee?

Mensen, die analfabeet zijn?

Mensen, die conservatief zijn?

Welnu, die hoeven niet ongeletterd te zijn, want

conservatisme komt in de hoogste academische

kringen voor.

En zijn die conservatieve mensen allemaal zo

”angstig” voor ”onze” samenleving [is het niet ook

hun samenleving?], luisteren ze allemaal blindelings 

naar de Imam [welke Imams, er zijn Imams

met allerlei verschillende opvattingen!] en hebben ze allemaal

geen zicht op opleiding en werk?

GROTE QUATSCH!

Duidelijk is, dat Halsema haar eigen vooroordelen loslaat

op wat zij als de Islam ziet en er totaal geen oog voor heeft,

hoe deze door een diversiteit aan

mensen wordt beleefd!

Ook in ”haar” wijk!

ORTHODOX ISLAM VERSUS ORTHODOX CHRISTENDOM/

HALSEMA’S DUBBELE STANDAARDEN

Ik heb problemen met de ongenuanceerde wijze, waarop 

Halsema ”De Islam” [in combinatie met haar vage formulering

”ongeletterdheid”] prfoblematiseert en haar opmerkingen

over de ”onvrijheid” van de hoofddoek [lees maar terug].

Maar wat mij vooral stoort, zijn de dubbele standaarden in

vergelijking tot andere religieuze stromingen.

Wanneer heeft Halsema ooit geopperd, dat het ”christendom”

een probleem is in combinatie met conservatisme?

En daat zou best een grond voor kunnen zijn in verband met de

inentingsweigering van velen in de Biblebelt, wat een gevaar is

voor hun volksgezondheid. [99]

Lijkt mij een stuk bedreigender dan de ”conservatieve” Islam.

D

ISLAM ALS ”HARDVOCHTIGE GODSDIENST”

Halsema lijkt wel geobsedeerd door de Islam, want het bleef

niet bij opmerkingen over ”de hoofddoek”, ”het probleem van de

Islam”, etc.

Ook via TV uitzendingen bleef zij actief in het Islam discours.

Zo presenteerde [en bedacht] zij de TV documentaire

”Seks en de Zonde” ‘[uitgezonden in 2014 op Nederland 2]

[100], in samenwerking met journaliste en schrijfster Hassnae

Bouazza [101] en historica  Nafia Bourras [102]

Opzet:

Halsema reisde naar een aantal islamitische landen, waar zij

in gesprek ging met 7 islamitische vrouwen over hun leven/strijd

Maar Femke zou Femke niet zijn, als ze er toch weer een tendentieuze, draai aan wist te geven.

Want ze ging op weg met de vraag ”wat vrouwen beweegt om trouw te zijn aan een geloof dat dikwijls zo hardvochtig voor hen is.” [103]

Ja,. als je al met zo’n houding en vraagstelling op reis gaat, terwijl

je bepaald geen Islamdeskundige bent, ben je weer vooroordelen-

bevestigend en bovendien onzuiver bezig.

Want in de onderdrukking van vrouwen in islamitische landen 

[en ook de mate waarin verschilt per streek, land, stad of

platteland, milieu etc] kan [orthodoxe] religie een rol spelen, maar

toch in de eerste plaats het patriarchaat [en dat is veel ouder dan

de Islam!] en traditie, die de Islam gevormd heeft.

Bovendien is de term, een ”geloof”, dat hardvochtig is,

onzinnig EN onjuist.

Volgens de Koran is namelijk sex voor het huwelijk verboden, zowel voor mannen als vrouwen. [104]

Gelijkheid daarin dus.

Dat daarvan in de praktijk weinig terechtkomt, heeft vooral

met het patriarchaat te maken, waarmee islamitische geestelijken

als mannen natuurlijk behept zijn [en voordeel uit trekken!]

Khadija, de eerste vrouw van de Profeet Mohammed, was een

zelfstandige zakenvrouw, bij wie [voordat hij met haar trouwde]

de Profeet Mohammed in dienst was! [105]

Maar er is meer:

Halsema heeft met zeven vrouwen gesproken, die zich verzetten

tegen de ongelijkheid tussen man en vrouw:

Er zijn 51 islamitische landen en meer dan 1 miljard moslims.

Nogal arrogant om te denken, dat je na zes afleveringen met

zeven vrouwen een beeld krijgt van een wereldgodsdienst

en daarin de positie van de vrouw.

Natuurlijk krijg je kritiek, als je van een dergelijke arrogant

en tendentieus standpunt vertrekt.

Zie onder moot 106 de pittige en snoeiharde kritiek

van Bibi Maryam Amjar-Schobbers, docente Engels en

moslima en Tineke Bennema, kritische Blogger [106]

Zo is het nu eenmaal:

”Wie wind zaait, zal storm oogsten, Halsema!”

E

SALAFISTEN

Halsema’s obsessie met de Islam leidt tot eenzijdige religiekritiek,

gedraai [107] en aanzetten en enablen [108] van Islamofobie.

Maar dat ze zover zou gaan, dat ze de gangbare rechtsregels

zou schofferen en het Grondrecht Vrijheid van 

Meningsuiting [109], kwam zelfs voor mij als

een verrassing!

Kersvers burgemeester en wat is een van de

eerste beslissingen van la Halsema?

Stoppen met toenadering/gesprekken met Salafistische

organisaties [110], een beleidslijn, die juist door de

[vervangende] VVD burgemeester van Aartsen in gang

was gezet. [111]

Van Aartsen merkte zelf op over zijn toenadering

Ik citeer uit een interview met hem:

”Het gaat om de vraag, hoe bereik je een belangrijke groep mensen

in je stad of in de steden, die geloven in een orthodoxe uitleg van deKoran.Hoe kan je het gesprek met hen aangaan,Hoe kan je niet de houding hebben van ”julliedoen er niet toe” of ”jullie zijn Salafisten, dus eigenlijk willenwij niet zoveel met jullie te maken hebben”Dat zal alleen maar leiden tot een grotere afstand totde Nederlandse samenleving”
EN
”Nou en ik denk, dat het heel verstandig is, dat we de deur openzetten,dat we in die zin ook gesprekken met hen voeren.We hoeven het niet met hen eens te zijn, we hoeven nietnaar consensus te streven, maar het is gewoon een pragmatische,een means based approach, zoals dat dan wetenschappelijk….gewoon…gewoon praktisch zijn.”
EN
‘En wat natuurlijk….als je zegt ”het Salafisme of een orthodox vormvan geloof leidt automatischerwiijs tot terrorisme”, dat is bewezen niet het geval….iedere keer na een aanslag. iedere keer wordt gezegd ”daarmoeten de moslims afstand van nemen”, terwijl negentigprocent of meer van de moslims daar helemaal niets mee heeften het idee dat je iedere keer je moet verdedigen en dus eigenlijkniet een onderdeel bent van deze samenleving, leidt alleen maar, ja,tot afstand.” [112]
Verrstandige woorden, die getuigen van respect en die iedereburgemeester ter harte mag nemen.
EN WAT DOET HALSEMA?Ze beeindigt die toenadering, die gesprekken.
GREAT! 
In plaats van deescalerend, wat de taak van een burgemeesterzou moeten zijn, werkt haar houding polariserend en stimuleertze de al levensgroot aanwezige Islamofobe sentimenten inde samenleving.
Maar die afwijzende houding gaat nog dieper en is nog gevaarlijker,omdat het raakt aan godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting!
Want wat is er hier aan de hand?
La Halsema wil niet alleen de toenaderingtot Salafistische organisaties stoppen, maar ook maatregelen nementegen ”radicale imams” [dat begrip wordt nogalruim geinterpreteerd”, vandaar tussen aanhalingstekens!] ”die de strafrechtelijke grens net niet over gaan, maar wel onwenselijk zijn” [113]En dat is het toppunt!Deze madame de burgemeester wil dus maatregelennemen tegen mensen, die de wet niet hebben overtreden,die binnen de wet opereren, omdat hun denkbeelden haarniet aanstaan?Heeft zij weleens gehoord van vrijheid van meningsuitingen godsdienstvrijheid, mits opererend binnen de wet? [114]Dit voorstel van Halsema druist in tegen ieder rechtsgevoel, opent de weg naar willekeuren gaat tegen de beginselen van de rechtsstaat in,vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst!Blogger Frontaal Naakt heeft hierover, terecht,Halsema flink de oren gewassen! [115]
Nog opvallender is deze pro Islamofobie move, omdat Halsemain het verleden Wilders en consorten WEL alleruimte gaf met haar verzet tegen de anti racismedemonstratie in 2008, haar hetze tegenhaar eigen anti-racistische partijgenoten EN haar onzinnige voorstel, deparlementaire onschendbaarheid te verruimen! Weet u nog, lezers? [116]

EPILOOG
Femke Halsema’s twijfelachtige politiekecarriere waarin zij zich heeft ”onderscheiden”in het afbreken van sociale rechten, het enablen[117] en gedogen van racisme, het gedogenen bevorderen van Islamofobie enhet verraden van haar eigen, anti-racistische partijgenoten Rene Danen en Mohammed Rabbae,is uitgemond in het burgemeesterschap van Amsterdam.En wat zien wij?Een van haar eerste maatregelen is niet alleen  hetbeeindigen van toenadering tot Salafistische organisaties,waarin nota bene VVD burgemeester van Aartsen haarnog links passeerde [118], maar het helpen omzeep brengen van de rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting door imams aan te willenpakken, die weliswaar binnen de wet opereren,maar wier uitspraken Madame ”onwenselijk”zijn!
Moet ZIJ ”de vrijheid van alle Amsterdammers hoeden” [119], zoals ze met een valse grijns inde toespraak na haar beeidiging toezegde?

NEEN:Op haar is van toepassing wat de zwarte zanger SamCooke zong in het prachtige lied:”A Change is gonna come”:”Then I go to my brotherAnd I say, “Brother, help me please.”
But he winds up knockin’ me
Back down on my knees” [120]

Madame Halsema. enabler van racismeen bevorderaar van Islamofobie, ik wensu de kortste burgemeestersperiode uit de geschiedenistoe.
Astrid Essed

NOTEN

[1]

WIKIPEDIAFEMKE HALSEMA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Femke_Halsema

[2]

NU.NLFEMKE HALSEMA BEEDIGD ALS BURGEMEESTER VANAMSTERDAM12 JULI 2018

https://www.nu.nl/politiek/5361560/femke-halsema-beedigd-als-burgemeester-van-amsterdam.html

AT5FEMKE HALSEMA BEEDIGD ALS BURGEMEESTER: ”VERDOOFD,MAAR ENORM OPGETOGEN”12 JULI 2018

https://www.at5.nl/artikelen/184252/live-femke-halsema-wordt-bedigd-als-burgemeester

HET PAROOLFEMKE HALSEMA: ”IK BEN ER VOOR WIE HETLASTIG HEEFT”13 JULI 2018

https://www.parool.nl/amsterdam/femke-halsema-ik-ben-er-voor-wie-het-lastig-heeft~a4601400/


Tijd om rustig in te werken krijgt de nieuwe burgemeester niet. De ambtsketen drukt meteen zwaar op de schouders van Femke Halsema.

Femke Halsema (52) was nog geen half uur burgemeester toen ze door de hoofdcommissaris even apart werd genomen. In de De Pijp was een liquidatiepoging geweest, iets waarvan de burgemeester altijd direct op de hoogte wordt gesteld. Het feest ging door, maar Halsema stond meteen op scherp.

Wat dacht u toen u dat hoorde?
“Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar het illustreert ook wat zowel Jozias van Aartsen als ik hebben gezegd: het probleem dat zware criminaliteit vormt in de stad. Op zo’n moment voel je de volle verantwoordelijkheid van die ambtsketen.”

“Ik had me gelukkig gerealiseerd dat dit kon gebeuren, dus een van de andere wethouders had piketdienst, omdat ik nog niet alle vereiste telefoonnummers heb voor zoiets. Maar het is een enorme realitycheck. Op het moment dat je de keten om krijgt, ben je 24 uur per dag burgemeester.”

Wat ziet u als uw belangrijkste opdracht?
“De vrijheid hoeden, al klinkt dat wat pretentieus. Ik heb maandag mijn eerste overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. Ik ga mij inlezen en kennismaken zodat ik dit werk snel beheers. Dan kan ik een koers gaan ontwikkelen voor de stad.””Als criminoloog heb ik altijd geleerd dat er voor hen die de wet overtreden, snelheid en zekerheid van straf moeten zijn, dat is nog veel belangrijker dan de zwaarte van de straf. De handhaving van de wet zal onder mijn verantwoordelijkheid dus heel veel aandacht krijgen. Het coalitieakkoord is kort over de openbare orde en veiligheid. Dat biedt mij de ruimte om een opvatting te vormen over de zware criminaliteit, de radicalisering en dergelijke onderwerpen, zodat de richting voor alle Amsterdammers duidelijk wordt.”

U heeft een achtergrond in GroenLinks. Gaat u andere accenten zetten dan uw PvdA-­voorgangers?
“De tijd zal het leren. Vooralsnog spiegel ik mij aan de geweldige burgemeesters die Amsterdam heeft gehad, zoals Van der Laan, Cohen en Van Thijn. Deze stad is altijd gezegend geweest met goede burgemeesters, die recht van lijf en leden en rechtsstatelijk waren. Als ik daarbij in de buurt kan komen ben ik al heel blij. Een inspiratie vormt Andrée van Es (voormalig GroenLinkswethouder, red.). Dat komt door haar combinatie van kalmte, wijsheid – maar ook een beetje stout.” 

U zei in uw eerste toespraak dat u meer wil gaan praten met hen die zich niet gehoord voelen. Waarom?
“Amsterdam is alleen een vrije stad als iedereen mee kan delen in die vrijheid. Ik gebruikte de opening van de Noord/Zuidlijn als voorbeeld, want dat mag geen feest worden voor alleen de mensen voor wie de verbinding met de stad beter wordt, maar ook voor de groepen die hierdoor juist afstand zien ontstaan. Anarchist en P.C. Hooft-prijswinnaar Arthur Lehning zei: ‘Als vrijheid het hoogste goed is, dan heeft iedereen er recht op, en moet er gelijkheid van vrijheid bestaan.’ Dat betekent dat iedereen evenveel toegang heeft tot de rijkdommen, de voorzieningen en het bestuur van deze stad.”  

“De wethouders gaan over het beleid, mijn taak wordt om in de buurt te blijven bij hen die het moeilijk hebben en met hen in gesprek te gaan. We moeten een lastig gesprek durven voeren over wat belangrijk is.”

Is er de laatste tijd dan iets veranderd in de manier waarop deze stad omgaat met de kans­armen?
“De stad groeit heel snel, dus de relatieve afstand met de mensen die het minder goed hebben wordt groter. Het kan niet zo zijn dat de Ring een toegangspoort wordt. Het geldt overigens niet alleen buiten de Ring, maar ook in wijken zoals de Transvaalbuurt, waar ik nu woon.”

Blijft u daar wonen, of verhuist u naar de ambtswoning als de renovatie klaar is?
“Daar zijn we als gezin in principe toe bereid, maar we willen er na de renovatie eerst een kijkje nemen. We hebben er hartzeer over, omdat de hond misschien niet mee kan. Er is bij de Heren­gracht weinig gras, zo’n beest kan nergens lopen. We zullen het zien als het af is, mijn kinderen hebben er ook iets over te zeggen.”

U bent de eerste vrouwelijke burgemeester. Heeft dat betekenis voor u?
“Ja, het geeft mij een zekere verantwoordelijkheid naar vrouwen in de stad en de kansen die zij krijgen. Mijn dochter zit hier op een middelbare school en soms vind ik de cultuur voor meisjes zo hard, ze worden voor ‘bitch’ uitgemaakt terwijl ze soms zo onzeker zijn. Als ik een bijdrage kan leveren aan het zelfvertrouwen van jonge vrouwen en aan het gevoel dat ze hier vrij en veilig zijn, zou ik daar heel blij mee zijn.”

VERKLARING OVER BURGEMEESTERSCHAPAMSTERDAM
https://www.femkehalsema.nl/verklaring-over-burgemeesterschap-amsterdam/

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vandaag besloten mij voor te dragen als burgemeester van Amsterdam.

Dat maakt me blij, trots en nederig.
Het is een groot voorrecht om mijn stadgenoten de komende jaren in deze rol te mogen dienen.

Het kabinet besluit binnenkort nog formeel over de benoeming. Ik zal de tussentijd benutten om mij voor te bereiden op mijn nieuwe verantwoordelijkheid.

Voor informatie over het burgemeesterschap verwijs ik u naar de afdeling voorlichting van de gemeente Amsterdam.

Met alles wat ik kan bieden zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn.

Hartelijke groet,

Femke Halsema

[3]

two facedwhen a person acts a certain way in one place and acts different in another.”

URBAN DICTIONARYTWO FACED

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=two%20faced

[4]

WIKIPEDIAFEMKE HALSEMA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Femke_Halsema

[5]

IS GESCHIEDENISHET ONTSTAAN VAN GROEN LINKS
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/het-ontstaan-van-groenlinks

PROGRAMMA GROEN LINKS TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN1989”VERDER KIJKEN”HET VERRASSEND PERSPECTIEF VAN GROEN-LINKSE POLITIEK

http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/verkiezingsprogramma/TK/gl1989/gl89.pdf

[6]

25 JAAR GROEN LINKS16 MEI 2014

https://groenlinks.nl/nieuws/ 25-jaar-groenlinks

[7]

WIKIPEDIAINEKE VAN GENT

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ineke_van_Gent

[8]

VRIJHEID EERLIJK DELEN

VRIJZINNIGE VOORSTELLEN VOOR SOCIALE

POLITIEK

http://www.solidariteit.nl/Documenten/2006/vrijheid_eerlijk_delen.html

[9]

GROEN LINKS PRESENTEERT MANIFEST ”VRIJHEIDEERLIJK DELEN”6 SEPTEMBER 2006
https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-presenteert-manifest-vrijheid-eerlijk-delen

Voorstel 9: Meer flexibiliteit voor kansen op de arbeidsmarkt

Starre regelgeving lijkt op de korte termijn goed voor de minder kansrijke werknemer. Maar op de langere termijn is dat juist niet zo. Het leidt tot een starre arbeidsmarkt, die weinig nieuwe kansen biedt. Dat is op zijn best goed voor de insiders op de arbeidsmarkt. Maar het is slecht voor outsiders en nieuwkomers. Werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, herintreders, jongeren, en flexwerkers zijn niet gebaat bij een inflexibele arbeidsmarkt. Zij krijgen meer kansen (en rechten) als we naar Deens voorbeeld het ontslagrecht voor werknemers in vaste dienst versoepelen. Voor ambtenaren moeten dezelfde soepelere ontslagregels gelden. Dit vergroot de dynamiek op de arbeidsmarkt. Het soepele ontslagrecht geldt alleen als de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer en helpt bij het vinden van een nieuwe baan.”

VRIJHEID EERLIJK DELEN

VRIJZINNIGE VOORSTELLEN VOOR SOCIALE

POLITIEK

http://www.solidariteit.nl/Documenten/2006/vrijheid_eerlijk_delen.html

[10]

VOLKSKRANTFMKE HALSEMA ”LIBERAAL VAN HET JAAR”6 JANUARI 2006

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/femke-halsema-liberaal-van-het-jaar-~b2fd105c/

TEKST

De liberale jongerenorganisatie JOVD heeft GroenLinks-leider Femke Halsema vrijdag uitgeroepen tot ‘liberaal van het jaar’. Die titel verleent de JOVD jaarlijks aan iemand die zich in het maatschappelijk debat liberaal heeft geprofileerd…. 

Halsema krijgt de prijs wegens haar vorig jaar verschenen manifest Vrijheid eerlijk delen, waarin ze pleit voor een drastische modernisering van de ‘krachteloze verzorgingsstaat’. Ze stelt onder meer voor om de duur van de WW te bekorten en het ontslagrecht te versoepelen.

Volgens de JOVD wijzen de sterk toegenomen aandacht in het manifest voor de individuele vrijheid op ‘een nieuwe liberale lente’ bij GroenLinks. ‘Er is duidelijk sprake van een ommekeer bij de partij met socialistische wortels.’

De titel ‘liberaal van het jaar’ ging vorig jaar naar VVD-minister Dekker van VROM en in 2004 naar CDA-minister De Geus van Sociale Zaken.

[11]

VOLKSKRANTFMKE HALSEMA ”LIBERAAL VAN HET JAAR”6 JANUARI 2006

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/femke-halsema-liberaal-van-het-jaar-~b2fd105c/

[12]

MANIFESTT VAN BEZORGDE GROENLINKSERS OVER KOERS,IMAGO EN PARTIJCULTUUR

http://www.korta.info/discussieer-en-beslis-mee-manifest-van-bezorgde-groenlinksers.html

TEKST

Manifest van bezorgde GroenLinksers over koers, imago en partijcultuur

Wij zijn bezorgd en kritisch over een aantal ontwikkelingen binnen GroenLinks, de partij waar wij voor gekozen hebben om Nederland -en de wereld- socialer, groener en toleranter te maken.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 heeft GroenLinks verloren. Dat was geen incident. Vanaf 1998 is er helaas een voortdurend dalende lijn te zien bij landelijke verkiezingen: van 11 naar 10 naar 8 naar 7 zetels in 2006. De laatste verkiezingen (7 maart 2007, Provinciale Staten en – indirect – Eerste Kamer) heeft deze trend niet gekeerd. Dat baart ons zorgen. Dat moet álle GroenLinksers zorgen baren.

Want GroenLinks is in 1989 voortgekomen uit vier linkse partijen, die tot de conclusie kwamen dat een nieuwe politieke formatie nodig was om het Nederlandse politieke landschap voorgoed een ander aanzicht te geven. Om hét groene en linkse alternatief te zijn voor al die kiezers die vonden –en vinden- dat de PvdA naar rechts helt, het CDA het rentemeesterschap verkwanselt en D66 geen sociale agenda heeft.

Deze politieke plaatsbepaling van GroenLinks als hét groene en linkse alternatief is aan forse erosie onderhevig. De koers die GroenLinks het laatste jaar is ingeslagen, roept bij velen vragen op. Het imago wordt in toenemende mate als elitair ervaren. En de partijcultuur is steeds minder open en democratisch dan het naar buiten toe schijnt en laat daardoor steeds meer krachten en kwaliteiten in de partij onbenut.

Dit manifest beschouwt koers, imago en partijcultuur nader en doet voorstellen om het tij te keren. Wij begrijpen heel goed dat er ook externe factoren zijn die hun invloed hebben op het politieke klimaat en de positie van GroenLinks daarin. Zoals de nationalistische, xenofobe golf die Nederland sinds 2001 heeft overspoeld. En dat GroenLinks met haar kosmopolitische inslag tegen de stroom in roeit, zonder daar electoraal voor beloond te worden. Dat moge deels zo zijn. Maar dat is geen alibi om niet kritisch naar je zelf te kijken. 
In dit manifest leggen wij de nadruk op onze zorgen en kritiek. Wij begrijpen heel goed dat daarmee geen recht wordt gedaan aan het totaal van GroenLinks activiteiten en de mensen die zich daarvoor inzetten, waaronder trouwens ook wijzelf. Het is echter diezelfde bezorgdheid die ons ertoe brengt ons op deze wijze te uiten in de hoop dat er écht iets verandert waardoor iedereen weer tot zijn recht komt en GroenLinks haar élan hervindt. 

Wij maken ons zorgen over de koers van GroenLinks

GroenLinks is –gelukkig- een partij die oude standpunten tegen het licht van de actuele ontwikkelingen houdt. Met het verschijnen van het manifest Vrijheid Eerlijk Delen heeft de Tweede Kamerfractie gepoogd om nieuwe antwoorden te vinden op ‘hoe verder met de verzorgingstaat’. Terecht werd gesteld dat het onbevredigend is om als GroenLinks steeds de laatste versie van de Nederlandse verzorgingsstaat, waar nu al 25 jaar door rechtse en paarse kabinetten aan is gesleuteld, geschaafd en vertimmerd, als het meest wenselijke model te beschouwen. En dat het tijd is voor een nadruk op de GroenLinks-benadering, namelijk dat mensen emanciperen door te participeren. Tot dusver niets aan de hand. Maar in de verdere analyses en voorstellen die werden gedaan, ontluiken de contouren van een vrij fundamentele koerswijziging.

Kortweg gezegd komt het er op neer dat te veel nadruk wordt gelegd op het individuele, te weinig op gemeenschapszin, te veel op zelfredzaamheid, te weinig op solidariteit. Er wordt een tegenstelling gecreëerd tussen jongeren en ouderen en tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt. De rol en positie van de vakbeweging als bondgenoot in de strijd voor linkse, sociale doeleinden wordt bekritiseerd. Het ontbreekt aan enige analyse hoe dominant sociaal-economische verhoudingen zijn in de maatschappij. Eenzijdig wordt de nadruk gelegd op arbeid als middel tot zelfontplooiing. Flexibilisering van arbeidsvoorwaarden wordt bepleit. Evenals een actief beleid om werklozen en bijstandsgerechtigden via participatie en scholing aan het werk te krijgen, op zich geen nieuw punt voor GroenLinks, maar wél nieuw is dat dit voor alle categorieën van mensen verplicht wordt gesteld.

In het manifest ontbreken ook belangrijke zaken. Zoals de relatie met de Derde Wereld en kritische analyse van de globalisering, de noodzaak van herverdeling en het ter discussie stellen van de consumptiemaatschappij.

Het manifest werd –terughoudender- vertaald in het verkiezingsprogramma, waarvan het congres in oktober 2006 vervolgens bij enkele voorstellen de scherpste kantjes er af haalde. Maar de bedoeling van dit manifest blijft daarna recht overeind, zowel in de wijze waarop de top van de partij er mee om gaat, als in de beeldvorming van GroenLinks in de media. En dus ook bij de kiezers.

Wij vinden dat een dergelijke fundamentele koerswijziging- door velen uitgelegd als een stap naar het politieke midden – een fundamentele analyse van de sociaal-economische verhoudingen verdient en een partijbreed debat over hoe GroenLinks daarop reageert. Wij vinden dat de discussie in de volle breedte en diepte moet worden gevoerd.

Maar het debat moet over méér zaken gaan: de relatie met de Derde Wereld en een kritische analyse van de globalisering; de noodzaak van herverdeling; ons antwoord op de uitdijende consumptiemaatschappij en de ruimte die GroenLinks wil geven aan de markt.

Het moet gaan over de houding ten opzichte van de Europese Unie: GroenLinks profileerde zich als de grootste voorstander van het grondwettelijk verdrag van alle partijen, maar bijna de helft van het electoraat en een aanzienlijk deel van de leden stemden tegen. Reflectie daarop is er nog niet geweest.

Het moet ook gaan over waarom GroenLinks er niet in slaagt de onvrede in de publieke sector (m.n. onderwijs en gezondheidszorg waar bureaucratie en managers de professionals frustreren) te verbinden met de agenda voor een nieuwe democratische cultuur die is ontwikkeld.

Tenslotte moet het debat gaan over de plaats die GroenLinks geeft aan het oorspronkelijke kernpunt: milieu. Hét politieke onderwerp waar GroenLinks de vanzelfsprekende ‘eigenaar’ van behoort te zijn. Toch dreigt het ook hiermee mis te gaan. Het milieu is plotseling weer ‘in’, maar helaas was GroenLinks er niet klaar voor om het milieu op zo’n manier te agenderen dat kiezers dit ook zien en honoreren. Milieu is méér dan alleen infrastructuur. Het gaat ook om de internationale context, water en natuurbehoud. Het gaat om de bedreiging van de aarde in haar biodiversiteit. Het gaat erom dat vooral de armen in de gevarenzones terecht komen. Het unieke van GroenLinks is dat Groen en Links onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Voor een groene politiek is een andere economie nodig. Niet gedomineerd door de tucht van de markt, maar door de verleiding van de kwaliteit. Niet gestuurd door machtige kapitaalstromen, maar door een democratisch samenspel van deelbelangen. Niet opgejaagd door consumptiedwang en arbeidsethos, maar door verantwoord consumeren en een ontspannen werksfeer. Deze onlosmakelijke samenhang lijkt naar de achtergrond te verdwijnen.

Wij maken ons zorgen over het imago van GroenLinks

Het imago van een politieke partij komt niet uit de lucht vallen. Programma, toonzetting en prioriteiten van prominente woordvoeders, praktische politieke opstelling, keuze waarop de feedback van de eigen standpunten plaatsvindt, verbinding zoeken tussen eigen voorstellen en wat leeft onder de bevolking: dat alles bij elkaar schept een imago. In een verkiezingscampagne kan dat imago hooguit nog worden versterkt.

De campagne die bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen is gevoerd, zat goed in elkaar en oogde hip. De campagne paste prima bij het beeld dat de partijtop op wilde roepen. Maar daar zit voor velen ook uitgerekend het probleem. De campagne richtte zich op doelgroepen, die door bureau Motivaction worden gedefinieerd naar hun levensstijl en waardenpatroon. Hedonisten en kosmopolieten zouden zich aangetrokken voelen door GroenLinks en dus moet de campagne zich op dit mensentype richten. Niet alleen een intellectuele, maar ook een elitaire uitstraling is daarvan het gevolg.

Dit imago sluit goed aan bij het optreden van GroenLinks in de Tweede Kamer. GroenLinks is er terecht trots op dat het kwaliteit levert met haar voorstellen. Maar deze voorstellen hebben een vrij abstract en ambtelijk-parlementair karakter. Goedkeuring van het Centraal Plan Bureau wordt als hoogste goed beschouwd, terwijl dat niet veel kiezers interesseert, dus geen item in de campagne is en de doorberekening een dag na de verkiezingen bij het oud papier belandt. Er wordt veel kostbare energie gestoken in het van bovenaf bedenken hoe het verder moet met Nederland. Om op sociaal-economisch gebied te blijven: uit alle onderzoeken blijkt dat de aanpak van de kabinetten Balkenende door een meerderheid van de Nederlanders wordt afgewezen. Mensen worden moe van de neo-liberale aanpak, de voortgaande introductie van marktwerking, het achterblijven van kwaliteitsimpulsen in de zorg en het onderwijs.

In plaats van met intelligente, concrete voorstellen voort te borduren op deze kritiek, komt GroenLinks met een ingewikkelde, schematische blauwdruk, die niet herkenbaar is voor de mensen waar het om gaat. En die bovendien niet met andere partijen tot een vruchtbare of spannende discussie leidt, waardoor het, nota bene in verkiezingstijd, langs zijn politieke doel heen schiet.

Hier wreekt zich ook dat contacten met allerlei maatschappelijke bewegingen op een laag pitje staan. Zij worden niet als bondgenoten gezien in een gemeenschappelijke strijd. Hoewel hier vele GroenLinksers in actief zijn (vakbonden, milieubeweging, derde wereldgroepen enz.) wordt van hun deskundigheid niet of te weinig gebruik gemaakt.

Deze aanpak leidt er ook toe dat belangrijke ingrediënten van een gewenst politiek imago, zoals warmte en emotie, nauwelijks aanwezig zijn. Die warmte is zeker voor mensen die zekerheid zoeken belangrijk. Het nieuwe sociaal-economische programma haalt het meest overhoop van alle partijen, en dus is dit het meest linkse programma, zo luidt de redenering. Maar het is natuurlijk zeer de vraag of ‘het meest overhoop halen’ een graadmeter is voor de mate van linksheid. Er wordt ook geen moeite gedaan om deze voorstellen zo te presenteren dat ze begrijpelijk zijn voor de mensen om wie het gaat. Dit alles draagt bij aan een imago dat voor grote groepen mensen, die juist van een linkse partij een reëel en herkenbaar perspectief op een beter leven verwachten, niet aantrekkelijk is.

Voorts is er een aversie tegen populisme. Maar een vorm van populisme hoor in de gereedschapskist van iedere politieke partij te zitten. Het gaat er natuurlijk om welke inhoud achter dat populisme schuil gaat.

Met het hiervoor geschetste imago verover je geen kiezers, maar vervreemd je je van hen. De stembusuitslag leverde het bewijs. GroenLinks groeide in welgestelde witte slaapgemeenten en dito wijken van universiteitssteden, maar verloor in de rest van het land. 

Wij maken ons zorgen over de cultuur in GroenLinks

Niet alleen het beleid, maar ook het imago en de koerswijzigingen worden door een zeer klein groepje mensen bedacht en geregisseerd. Er zijn nauwelijks serieuze pogingen om tijdig een goede feedback te verzorgen – dat gebeurt hoogstens achteraf, in debatten waarvan de verslaglegging goeddeels ontbreekt.

Werkgroepen binnen GroenLinks worden bij die besluitvorming zelden betrokken. Met maatschappelijke bewegingen is nauwelijks nog vruchtbaar contact. En zelfs bij lokale en provinciale verkiezingen zet het landelijke campagneteam de toon. Zo wordt deskundigheid in de partij, toch in vele soorten en maten aanwezig, te weinig aangeboord. Dat frustreert, doet mensen afhaken en leidt tot verdere verschraling.

Dit leidt tot een verwijdering tussen met name de Tweede Kamerfractie en grote delen van het actieve kader, tot groeiende onvrede en het ingraven in eigen posities. Critici van de nieuwe koers worden weggezet als zeurkousen die in het verleden leven. De exclusiviteit van het eigen gelijk wordt gekoesterd en verdedigd. Van een debatcultuur die leidt tot breed gedragen besluiten is zo steeds minder sprake.

De partijorganisatie, het partijbureau in Utrecht, is mede op initiatief van de Tweede Kamerfractie, de laatste jaren geprofessionaliseerd. Die professionalisering is op zich een goede zaak. Maar de huidige leidinggevenden kennen het politieke handwerk niet of nauwelijks uit eigen ervaring. De richting van de dienstverlening is als gevolg  daarvan langzaam maar zeker verplaatst. Niet de afdelingen, raadsfracties of werkgroepen staan centraal maar de koers van de Tweede Kamerfractie. Het Wetenschappelijk Bureau leverde met haar bundel ´Vrijheid als ideaal´ de grondstof voor ´Vrijheid eerlijk delen´. Het maandblad ´De Rode Draad`, dat lokale ervaringen bundelde en daarmee beschikbaar maakte voor andere fracties en afdelingen, is opgeheven, zonder dat  het kader daar in is gekend. De beloofde alternatieven zijn er nog steeds niet. De afdeling partijontwikkeling, die lokale afdelingen ondersteunde en een belangrijk aanspreekpunt was op het partijbureau, is opgeheven. Voor het kader is het niet altijd duidelijk wie waar nu voor verantwoordelijk is. De actiecoördinator, die GroenLinks op transparante en herkenbare wijze moest verbinden met allerlei buitenparlementaire acties, is gefrustreerd opgestapt.

Wel is er een Permanente Campagne gekomen, die wordt gedomineerd door mensen en wensen van de Tweede Kamerfractie. Terwijl in een Permanente Campagne juist de activisten in de partij gemobiliseerd moeten worden

Scholing van (nieuwe) leden in de geschiedenis, de bronnen en het gedachtegoed van GroenLinks vindt niet plaats.

GroenLinks is in belangrijke mate een vrijwilligersorganisatie. De ‘gewone’ leden zijn het sociale kapitaal van de partij en het is van niet te onderschatte waarde hoe belangrijk het is dat de infrastructuur van de partij erop gericht zoveel mogelijk vrijwilligers bij het partijwerk te betrekken.

Het partijbestuur is ingekrompen tot zeven leden, die alleen op de winkel passen, en geen politieke agenda ontwikkelen. Er zijn geen partijbestuursleden meer die belast zijn met onderwerpen als sociale zekerheid, volkshuisvesting, vredesbeleid, derde wereld, milieubeleid. Daardoor ontbreekt voor het partijbestuur elke urgentie om op deze belangrijke terreinen het actieve kader te inspireren en verbindingen te zoeken met maatschappelijke bewegingen.

De congressen zijn steeds meer kandidaten-stemapparaten en applausmachines voor de partijleider. De ruimte voor discussie over te nemen besluiten wordt steeds mee ingekort. En het Forum – ooit dé gelegenheid om over heikele onderwerpen van gedachten te wisselen – vond de laatste –vederlichte- aflevering plaats in 2004, vóór het referendum over de Europese Grondwet.

Het politieke zwaartepunt intussen ligt bij het strategisch beraad, de denktank van de GroenLinks. Dit beraad functioneert niet transparant en legt aan congres noch partijraad verantwoording af . De Tweede-Kamerfractie voert er de boventoon, gesecondeerd door vertegenwoordigers van partijbestuur en Europese- en Eerste-Kamerfracties.

Een van de weinige plaatsen waar nog op zinvolle en objectieve wijze aandacht wordt gegeven aan de kritische geluiden die binnen de partij leven is het GroenLinks Magazine.

Kortom de partijcultuur in GroenLinks is ver-Den Haag-d, ééndimensionaal, top-down en gesloten. De manier waarop besloten is niet deel te nemen aan de kabinetsformatie is hiervan een voorbeeld.

Een ander voorbeeld is de weinig dynamische partijwebsite, die gespeend is van elke interactiviteit. Een partijbrede agenda ontbreekt, evenals de namen van GroenLinks vertegenwoordigers in gemeenteraden en provinciale staten. Als actiemiddel is de website onbruikbaar. De startpagina wordt geheel gedomineerd door uitsluitend parlementair nieuws van de Tweede Kamerfractie.

Wij willen dat GroenLinks zich herpakt

Er moet een herbezinning plaats vinden op koers, imago en partijcultuur. Het partijbestuur, dat aanvoelt dat er iets moet gebeuren, heeft aangekondigd een discussie te starten over plaatsbepaling, strategie en partijcultuur, die uitmondt in een amendeerbaar congresstuk dat in 2008 vastgesteld moet worden. Voor de opzet van deze discussie is een tamelijk ingewikkelde structuur bedacht, maar daar willen we het verder niet over hebben.

Belangrijker is dat dit een open discussie wordt, waarin de bereidheid bestaat om kritisch te reflecteren. Uit dit Manifest blijkt wat onze zorgen en kritiekpunten zijn en deze zullen op een productieve wijze aan de orde moeten komen. 
Wat betreft de koers van GroenLinks: de onverbrekelijke band tussen groene en linkse politiek moet centraal staan. De sociaal-economische visie moet opnieuw ter discussie komen. Milieu is ons unieke profileringpunt, maar hier moet de omslag naar meer aansprekende activiteiten op een breder terrein gemaakt worden.

GroenLinks moet haar gave om verder reikende perspectieven te bieden zó verder ontwikkelen dat deze ook vertaald kunnen worden in tot de verbeelding sprekende oplossingen die herkenbaar zijn voor mensen waarvoor GroenLinks opkomt. Niet alleen voor de geëmancipeerde Zelfstandige Zonder Personeel, die het uitstekend zelf redt, maar voor de productiemedewerkster, de call-center telefonist, de werkloze en arbeidsongeschikte. Die voorstellen zijn alleen kansrijk als ze een basis bieden voor coalities met maatschappelijke bewegingen en andere linkse partijen. Want een geïsoleerde positie leidt tot verdere verschraling. Voorstellen die emotie opwekken omdat het kritiek en woede over grote maatschappelijke onrechtvaardigheid vertaalt in een strijdbare politiek. Kortom: ‘Knokken voor wat kwetsbaar is’.

Maar ook op andere terreinen die richting geven aan de koers van GroenLinks zal de discussie gevoerd moeten worden. Zo zal de EU scherper op haar economische beleid en haar internationale politiek bekritiseerd moeten worden. Op andere linkse thema’s, zoals gezondheidszorg, onderwijs en de Noord-Zuid verhouding is het profiel van GroenLinks langzaam maar zeker vervaagd. Hier zal een inhaalslag moeten worden gemaakt. 

Het door velen als elitair ervaren imago van GroenLinks kan alleen veranderen als de inhoud van de politiek, zoals hierboven beschreven, meer herkenbaar en oplossingsgericht is, meer maatschappelijke feedback krijgt, en in vormgeving daar op aansluit.

Het imago zal ook verbeteren als mensen, waarvoor GroenLinks wil opkomen, worden aangesproken op hun maatschappelijke positie, op hun problemen en hun ambities. En wanneer GroenLinks samen mét hen politiek gaat maken, in plaats van alleen vóór hen. Dat dwingt om in benadering, taal, middelen en emoties herkenbaar te zijn. En dat dwingt weer tot toenadering en dialoog.

De partijcultuur zal moeten binden in plaats van uit te sluiten. Afwijkende meningen moeten niet langer worden gebagatelliseerd. Discussies moeten weer plaats vinden op momenten die er toe doen en de opmaat vormen tot besluitvorming. Werkgroepen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om kamerfracties en partijbestuur te voeden. Het partijbestuur moet haar positie hernemen als leiding van de partij, stimuleert politieke activiteiten en past haar samenstelling daar op aan. De partijorganisatie zal zich meer dienstbaar moeten opstellen aan het actieve kader in de partij. Een kader dat zeer divers is samengesteld met uiteenlopende interessen en vaardigheden en dus zal er een gevarieerd aanbod van politieke activiteiten –van plakken tot debatteren- geboden moeten worden. Banden met maatschappelijke bewegingen worden aangehaald. En op congressen wordt meer tijd ingeruimd voor discussie en een serieuze bespreking van kandidaten voor landelijke functies.

Samengevat: Tienpuntenplan

 1. Er komt een partijbrede, open discussie over de sociaal-economische koers van GroenLinks 
 2. Er komt een herijking van de wederzijdse afhankelijkheid van groene en linkse opvattingen, waardoor GroenLinks de unieke eigenaar wordt van een brede milieuagenda. 
 3. Er vindt een dóórontwikkeling plaats van standpunten en activiteiten op voor GroenLinks belangrijke beleidsterreinen als de Noord-Zuid verhouding, democratisering en kwaliteitsverbetering in zorg en onderwijs. 
 4. GroenLinks-voorstellen moeten herkenbaar zijn voor de mensen om wie het gaat, zijn ontwikkeld in samenspraak met deskundige partijleden en getoetst aan opvattingen die in maatschappelijke bewegingen leven. 
 5. Een democratische debatcultuur gaat vooraf aan en is gericht op besluitvorming. 
 6. Vorming en scholing van leden krijgt weer de prioriteit die het verdient. Niet alleen in vaardigheden als debatteren en onderhandelen, maar ook in de geschiedenis, de bronnen en het gedachtegoed van GroenLinks. 
 7. Het partijbestuur moet daadwerkelijk weer het centrum van de partij worden. De grote lijn uitzetten, afdelingen inspireren, een infrastructuur van kennis en actie onderhouden, de partij buiten het parlement op de kaart zetten. Kennisdeling en best practices moeten leiden tot een waaier van activiteiten met een grote GroenLinks-herkenbaarheid. Het landelijke partijbureau wordt naar deze wensen ingericht. Er komen weer partijbestuurders met politieke portefeuilles. 
 8. De website wordt het dynamische, interactieve, actie- en servicegerichte visitekaartje van GroenLinks. 
 9. Het ledenbestand wordt beter benut: voor deskundigheid, professionele hand- en spandiensten, acties, spraakmakende opinies en scouting van kandidaten. 
 10. Het congres krijgt weer de positie die het behoort te hebben: tijd voor voldoende discussie en een serieuze kandidaat-bespreking. 

2 april 2007

ZIE VOOR ONDERTEKENAARS/LINK

http://www.korta.info/discussieer-en-beslis-mee-manifest-van-bezorgde-groenlinksers.html

[13]

SOCIALISME.NUGEEN TRANEN OM FEMKE18 DECEMBER 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/11626/geen-tranen-om-femke/

TEKST

” Al eerder had Femke Halsema aangekondigd dat ze bezig was met haar laatste termijn in de Tweede Kamer, vrijdag kwam het nieuws dat ze per direct de politiek verlaat. Zoals gewoonlijk waren de collega’s Tweede Kamerleden vol lof over haar bijdrage aan de Nederlandse politiek. Vooral haar dossierkennis werd geroemd. In de media is er echter niets genoemd over de desastreuze draai naar rechts die GroenLinks onder haar voorzitterschap heeft gemaakt. 

Door John van Mullem 

GroenLinks ontstond eind jaren tachtig uit een samenvoeging van allerlei kleine linkse partijen. Rechts won in deze tijd aan macht en de kleine linkse partijen dreigden te verdwijnen. De fusie betekende dan ook vooral een consolidatie van zwakte. In de eerste jaren werd er nog een redelijke progressieve koers gevaren, maar met het aantreden van Paul Rosenmöller en later Femke Halsema werd deze progressieve koers omgezet in conformistische koers met betrekking tot het neoliberale dogma. 

Sociaal beleid? 

Kenmerkend aan GroenLinks onder Halsema is het opportunistische gedraai en de politieke geilheid als het gaat om het winnen van stemmen. In 2004 sprak Halsema nog 350 duizend demonstranten op het Museumplein toe dat het beleid van kabinet Balkenende-2 asociaal was. In 2005 bracht zij echter samen met Ineke van Gent het manifest ‘vrijheid eerlijk delen’ uit, waarin ze voorstellen deden die in feite overeenkwamen met het beleid van datzelfde kabinet. Met de oproep in dit manifest om het ontslagrecht te versoepelen en de kritiek op de vakbonden, met wie zij in 2004 nog samen optrok, werden de liberale lijnen zichtbaar. Ze werd dan ook niet voor niets tot ‘liberaal van het jaar’ uitgeroepen door de JOVD. De bazenclub VNO-NCW sprak over een trendbreuk en zag in GroenLinks voortaan een gesprekspartner. Hier bleef het echter niet bij. Onlangs riep Halsema nog op om bezuinigingen door te voeren op het onderwijs door afgestudeerden meer inkomstenbelasting te laten betalen en de AOW te ‘hervormen’. Met deze voorstellen gaat GroenLinks volledig mee in het neerleggen van de rekening van de crisis bij de onderkant van de samenleving. 

Oorlog 

Het opportunistisch gedraai vond echter niet alleen plaats op het gebied van economische thema’s. Ook op het gebied van de oorlogsvoering valt er nogal wat aan te merken op de standpunten en het stemgedrag van GroenLinks. De partij werd van oudsher gezien als een anti-oorlogspartij die weinig op had met de NAVO. Toch stemden ze in met de NAVO-bombardementen op Servie. Deze ambivalente houding kwam opnieuw naar voren met betrekking tot de oorlog Afghanistan. GroenLinks en de SP waren de enige partijen die niet instemden met de politieke steun aan de oorlog in Irak. In 2003 liepen ze zelfs mee met de grote antioorlogsdemonstratie op de Dam. Maar ten aanzien van de oorlog in Afghanistan stond de partij een stuk minder terughoudend. GroenLinks sprak zich in eerste instantie uit tegen de inzet van militairen in Afghanistan en deed in 2007 nog mee met antioorlogsprotesten tijdens de NAVO-top in Noordwijk. Onlangs brak de partij echter met deze koers door nota bene zelf een voorstel te doen om een politiemissie in Afghanistan te doen. GroenLinks heeft met de steun aan de oorlog tegen Servie en het voorstel voor een politiemissie in Afghanistan laten zien op zijn minst een onbetrouwbare bondgenoot te zijn in de strijd tegen oorlog en imperialisme. 

Racisme 

Het meest opmerkelijk is nog wel dat GroenLinks onder leiding van Halsema heeft toegestaan dat verkapt racisme de partij is binnengeslopen. Aan de ene kant heeft Halsema altijd verklaard fel tegen racisme te zijn, maar aan de andere kant heeft ze er in de verrechtsende politiek en samenleving geen enkel tegenwicht aan racisme geboden. Onder het mom van homo- en vrouwenemancipatie heeft ze bijgedragen aan de racistische hetze tegen moslims in Nederland. Recentelijk ging ze er nog toe over om links op te roepen tot islamkritiek over te gaan om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar ‘collega’ Wilders niet buiten de kamer wilde bekritiseren. Daarentegen bleek dat ze er aanzienlijk minder moeite mee had om haar partijgenoten Mohamed Rabbae en Rene Danen, die zich wel actief bezighouden met de strijd tegen racisme, publiekelijk aan te vallen. 

Verder onder Jolande Sap 

Linkse activisten zullen geen traan laten om het vertrek van Halsema. Ze heeft de laatste restanten van het erfgoed van partijen als de CPN en de PSP uit GroenLinks verdreven en de verrechtsing die onder Paul Rosenmöller is ingezet verder doorgevoerd. De actiepartij GroenLinks is niet meer en heeft plaats gemaakt voor een liberale partij die zich vooral richt op de bovenkant van de samenleving. De benoeming van Jolande Sap als opvolger heeft echter ook voor de toekomst de deur dichtgedaan voor een mogelijke draai naar links. Er wordt regelmatig gezinspeeld op een fusie met de liberalen van D66 en Tofik Dibi stelde zelfs al voor de term ‘links’ te laten vallen. Het lijkt er op dat GroenLinks de linkse haven heeft verlaten en op een ontdekkingstocht in rechtse wateren is gegaan. De kans dat de partij naar de thuishaven terugkeert lijkt met Jolande Sap aan het roer kleiner dan ooit. De vraag is wat de nog aanwezige linkse matrozen gaan doen. Blijven zij aan boord van GroenLinks, of gaan ze op zoek naar een alternatief?

[14]

WIKIPEDIAMOHAMED RABBAE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Mohamed_Rabbae

[15]

WIKIPEDIARENE DANEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Danen

NEDERLAND BEKENT KLEUR

http://www.nederlandbekentkleur.nl/

[16]

UITPERS.BEHET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSEDAPRIL 2007
http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=1636

DE WERELD MORGEN.BEUIT 2007!/HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEERWILDERSASTRID ESSED
http://community.dewereldmorge n.be/blog/astridessed/2016/10/ 01/uit-2007het-politieke-gedac htegoed-van-de-heer-wilders

[17]

In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar ‘collega’ Wilders niet buiten de kamer wilde bekritiseren.””SOCIALISME.NUGEEN TRANEN OM FEMKE18 DECEMBER 2010

http://socialisme.nu/blog/ nieuws/11626/geen-tranen-om- femke/

” In 2008 werd de landelijke antiracismedemonstratie door de linkse partijleiders geboycot omdat deze zich zou richten ‘tegen hun collega-parlementariër’.

SOCIALISME.NU
GEEN RUGGEGRAAT BIJ LINKSE POLITICI BIJ DEBAT OVER
LINK BREIVIK-WILDERS
2 AUGUSTUS 2011

http://socialisme.nu/blog/ nieuws/17619/geen-ruggengraat- bij-linkse-politici-in-debat- over-link-breivik-wilders/ 

” Verder was het de bedoeling dat er een petitie tegen “de intolerante en discriminerende standpunten van de PVV” aangeboden zou worden aan Halsema, SP-Kamerlid Sadet Karabulut en PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Ondanks eerdere toezeggingen lieten ze een paar dagen voor de manifestatie plots gezamenlijk weten niet naar de manifestatie te komen. De actie zou volgens hen uitsluitend tegen Wilders en zijn film “Fitna” zijn gericht en niet tegen racisme in het algemeen. En daar hadden ze geen trek in. Dat standpunt sloeg nergens op, want “Fitna” was door de organisatie niet eens genoemd en de manifestatie stond juist in het teken van de internationale dag tegen racisme. Dat Wilders natuurlijk wel meegenomen wordt bij de strijd tegen racisme is niet meer dan logisch, aangezien hij met zijn moslimhaat een dominante rol speelt in het heersende racistische klimaat. ”

GEBLADERTE/DOORBRAAK.EUCORDON SANITAIRE TEGEN ANTI-RACISMEMEI-JUNI 2008

https://www.doorbraak.eu/gebla derte/11430f92.htm

[18]

ADWILDERS VRIJGESPROKEN OP ALLE PUNTEN26 JUNI 2011
https://www.ad.nl/nieuws/wilde rs-vrijgesproken-op-alle-punte n~a157aeab/

JOOP.NLRECHTBANK: WILDERS GROF EN DENIGREREND, MAAR NIET STRAFBAAR23 JUNI 2011
https://joop.bnnvara.nl/nieuws /rechtbank-wilders-grof-en-den igrerend-maar-niet-strafbaar

UITPERS,BEVRIJSPRAAK WILDERS GEEFT VRIJBRIEF VOOR RACISMEEN DISCRIMINATIEASTRID ESSEDJULI-AUGUSTUS 2011
http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=3054

SOCIALISME.NUVRIJSPRAAK WILDERS VOORSPELBARE FARCE23 JUNI 2011
http://socialisme.nu/blog/nieu ws/16997/vrijspraak-wilders-vo orspelbare-farce/

TEKST

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen Geert Wilders. Ja, de film Fitna zet aan tot haat tegen moslims, ja de uitspraken van Wilders zijn opruiend, grof en denigrerend, aldus de rechtbank. Toch wordt Wilders vrijgesproken van alle aanklachten, van discriminatie tot het aanzetten van haat tegen moslims: de rechtbank acht de man onschuldig vanwege ‘de context van het maatschappelijke debat’.

Door Jelle Klaas

De vrijspraak is natuurlijk bizar. De rechtbank stelt dat ‘islamkritiek’ mag, maar er is een overvloed aan bewijs dat het Wilders niet alleen om ‘de islam’ als religie te doen is, maar om alle mensen die deze religie aanhangen of oorspronkelijk afkomstig zijn uit een regio waar de islam dominant is. Die vormen volgens hem een gevaar voor de samenleving en zouden op basis daarvan een speciale behandeling nodig hebben. ‘Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen. Daarin staat precies wat je wel en niet mag doen. Als je daar niet aan voldoet, moet je het land verlaten,’ aldus Wilders. 

Wilders discrimineert en zet aan tot haat richting een bevolkingsgroep. Hij wil het hoofddoekje niet verbieden omdat hij zo’n moeite heeft met Oud-Hollandse klederdracht: Wilders heeft een hekel aan mensen uit Marokko en Turkije, aan ‘niet-westerse-allochtonen’. Toen zijn PVV wilde weten hoeveel deze ‘niet-westerse allochtonen’ de samenleving eigenlijk kosten, was het toch hopelijk voor iedereen duidelijk dat deze man erop uit is Henk en Ingrid uit te spelen tegen Ahmed en Fatima. Dit met het racistische idee dat Ahmed en Fatima minder zijn dan Henk en Ingrid, hier niet thuishoren, harder aangepakt moeten worden en het liefst het land uitgezet moeten worden. Enkel omdat ze Ahmed en Fatima heten en hun opa’s en oma’s uit Marokko of Turkije komen. Dat is geen islamkritiek, dat is discrimineren op basis van afkomst, ook wel bekend als racisme.

Waarom heeft de rechtbank Geert W. dan niet veroordeeld? Janmaat werd immers veroordeeld voor uitspraken die niet veel afweken van de uitspraken van Wilders. Dat was echter in een tijd dat nog niet alle politieke partijen, van links tot rechts, vonden dat de multiculturele samenleving mislukt is en criminaliteit en onveiligheid iets te maken zouden hebben met (een gebrek aan) zogenaamde integratie. 

Sinds 2001, Fortuyn en Balkenende is er veel veranderd in Nederland. Juist op het gebied van antiracisme is het er veel en veel slechter op geworden. Zo erg dat de advocaat van Wilders, Moskovitch, in zijn pleidooi kon zeggen dat hij het voor het eerst in zijn carrière hartgrondig eens was met het Openbaar Ministerie: die hadden immers ook al om vrijspraak gevraagd. Dat is hoe acceptabel racisme is geworden. In die context hebben een boel goede activisten, advocaten en belangengroepen gemeend dat Wilders voor de rechter gedaagd moest worden voor zijn evident racistische en discriminerende uitlatingen. In plaats van hun energie te focussen op het bestrijden van racisme in de samenleving, lieten ze de beoordeling over aan een burgerlijke rechter.

Wilders heeft, zoals te voorzien was, enorm van het proces geprofiteerd. Als hij verloren had, had hij zijn slachtofferrol van de gedemoniseerde kunnen uitspelen. Nu hij gewonnen heeft kan hij nog harder claimen dat zijn racisme geen racisme is.

Rechtspraak is niet zo rechtvaardig, neutraal of objectief als wetgeving lijkt te zijn. De Amerikaanse Declaration of Independence is bijvoorbeeld een fantastisch mensenrechtelijk stukje tekst met onder andere de bekende woorden: ‘All men are created equal’. De oorspronkelijke inwoners van Amerika konden zich bij de rechter echter niet op deze mooie woorden beroepen omdat zij formeel niet tot de Amerikaanse staat zouden behoren. Ook konden zwarte mensen ongestraft geweerd worden uit openbare gelegenheden op basis van de Jim Crow wetten. Hoe goed je juridische betoog ook was, hoe mooi de woorden in de Declarationook zijn, je kreeg er geen racist mee veroordeeld. 

Dat werd pas anders toen Rosa Parks op een ‘witte plek’ in de bus ging zitten en er een grote protestbeweging, de civil rights movement, opkwam. Door demonstraties van honderdduizenden, stakingen, sit-ins en politieke personen en partijen, van Martin Luther King tot de Black Panthers, werd het tij langzaam gekeerd. Uit deze antiracistische beweging vloeide uiteindelijk minder racistische rechtspraak voort, en niet andersom. Rechtspraak gaat mee met de politieke context van een land, dat is zeer duidelijk uit de uitspraak van de rechtbank over Wilders. 

De les uit dit proces is dan ook dat antiracisme zich weer volledig zou moeten richten op het veranderen van de politieke context. Er ís een brede maatschappelijke verontwaardiging over Wilders en zijn tirades tegen ‘islamitisch stemvee’ en hoe algemeen aanvaard het aanzetten tot haat is geworden. Bij die verontwaardiging ligt het potentieel voor een nieuwe beweging tegen racisme. Laten we onze energie daarop richten, en niet op de witte hoge heren en dames van de kennelijk niet zo blinde Vrouwe Justitia. 

[19]

” Naar aanleiding van de betrokkenheid van Rabbae bij het proces tegen Geert Wilders nam Femke Halsema afstand van de standpunten van Rabbae die zij als een poging tot censuur en een ongeoorloofde beperking van de vrije meningsuiting en politieke opinievorming van Wilders zag”
WIKIPEDIAMOHAMED RABBAE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Mohamed_Rabbae

[20]

GroenLinks worstelt met de eigen strategie tegen de PVV van Geert Wilders. Kamerlid Tofik Dibi werkte afgelopen dagen aan een plan dat een einde moest maken aan de rechtszaak tegen Geert Wilders. Fractievoorzitter Femke Halsema stelde samen met hem een Kamermotie op die niet alleen gaat over ‘islamisering’, maar ook het bestaan daarvan niet in twijfel trekt.

Sommige prominente leden, onder wie Dibi en Halsema, vinden de rechtszaal geen plaats voor het politieke debat.”

NRC

GROEN LINKS LIGT OVERHOOP MET ZICHZELF

2 NOVEMBER 2010

https://www.nrc.nl/nieuws/2010/11/02/groenlinks-ligt-overhoop-met-zichzelf-11964475-a343677

TEKST

Waar wil GroenLinks Geert Wilders bestrijden? In de Kamer of in de rechtszaal? De meningen zijn verdeeld. De partijtop twist met enkele prominente leden. 

GroenLinks worstelt met de eigen strategie tegen de PVV van Geert Wilders. Kamerlid Tofik Dibi werkte afgelopen dagen aan een plan dat een einde moest maken aan de rechtszaak tegen Geert Wilders. Fractievoorzitter Femke Halsema stelde samen met hem een Kamermotie op die niet alleen gaat over ‘islamisering’, maar ook het bestaan daarvan niet in twijfel trekt.

Sommige prominente leden, onder wie Dibi en Halsema, vinden de rechtszaal geen plaats voor het politieke debat. Andere leden menen dat alle mogelijkheden die de rechtsstaat biedt moeten worden benut, ook als het gaat om het bestrijden van de succesvolle politicus Geert Wilders. Tot de laatste groep behoren twee GroenLinks-leden die aangifte deden tegen Wilders en die het woord voerden in het proces tegen hem: René Danen, die vorig jaar een vergeefse poging deed door te dringen tot het partijbestuur van GroenLinks, en Mohammed Rabbae, oud-Kamerlid en duolijstrekker bij de verkiezingen van 1994.

Afgelopen weekeinde lieten Dibi en Halsema per twitter al iets zien van hun ongenoegen over de twee. „Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons”, twitterde Femke Halsema. En Dibi: „René Danen. Zucht. Kan die man geen eigen partij oprichten?”

 

Een dag eerder demonstreerde Danen in Amsterdam nog tegen Wilders. Dibi broedde toen op een initiatief dat Wilders en GroenLinks-leden Danen en Rabbae dichter bij elkaar moest brengen om daarmee, mogelijk, een einde aan de rechtszaak te maken. Inmiddels hebben juristen Dibi uitgelegd dat geen enkel initiatief dat kan: nu het proces aan de gang is, op aanwijziging van het Amsterdamse gerechtshof, zal sowieso een vonnis volgen.

Dibi, een jong GroenLinks-Kamerlid dat eerder voorstelde het woord ‘links’ uit de partijnaam te halen, zei gisteren tegen PowNews over Danen en Rabbae: „Zij denken dat ze racisme kunnen bestrijden door mensen hun vrijheid van meningsuiting te ontnemen. Dat is niet meer van deze tijd.”

Danens reactie, vandaag: „In 2003 heeft de partij nog gestemd voor een aanscherping van de wet. Mensen die er ‘een beroep of gewoonte van maken’ te discrimineren zouden twee keer zo hard gestraft moeten worden. Dan lijkt het me volstrekt logisch dat wij aangifte doen tegen Wilders.”

En dan de Kamermotie die GroenLinks afgelopen week indiende. Die roept het kabinet op „in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doel van het regeringsbeleid is”. De bedoeling was, zo lichtte Dibi later toe, om het CDA te testen. Kijken of CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma, die niet opstond „toen het islamitisch geloof door Wilders werd geschoffeerd”, zich wel wilde committeren aan „een principe-uitspraak” over partner PVV. Dat deden CDA. en VVD. Ze stemden voor.

Niet verwonderlijk, zeggen critici van de motie. „Hiermee stappen we in het frame van Wilders”, zei een van hen direct na de stemming, een Kamerlid wiens fractie ook voorstemde. In plaats van ‘islamisering’, zei hij, had de motie van ‘islam’ moeten spreken.

Wat is ‘framing’? In een notendop: zorg dat plannen waar je voor bent in een positief licht worden besproken, en andersom. Van belang: de gevoelswaarde van woorden. Bekende voorbeelden uit de VS: deathtax (tegen) als woord voor erfenisbelasting en healthy forest plan (voor) als naam van een voorstel dat het kappen van bomen eenvoudiger maakt.

Danen: „Je ziet hoe ook wij het vocabulaire van Wilders overnemen. Hoe wij strijden op het door hem gekozen slagveld.” Dibi zelf was wél tevreden over de motie. Hij had zelfs Wilders „even zien slikken” toen ook de regeringspartijen voor bleken te stemmen.

PVV’ers vinden dat onwaarschijnlijk. Eén van hen: „Prachtige motie.” Waarom? „Aan het bestaan van islamisering twijfelt nu in ieder geval niemand meer.”

[21]

Afgelopen weekeinde lieten Dibi en Halsema per twitter al iets zien van hun ongenoegen over de twee. „Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons”, twitterde Femke Halsema. En Dibi: „René Danen. Zucht. Kan die man geen eigen partij oprichten?” 

NRC

GROEN LINKS LIGT OVERHOOP MET ZICHZELF

2 NOVEMBER 2010

https://www.nrc.nl/nieuws/2010 /11/02/groenlinks-ligt-overhoo p-met-zichzelf-11964475-a34367 7

Zaterdag twitterde Dibi „René Danen. Zucht. Kan die man geen eigen partij oprichten?” Volgens Dibi staan de opvattingen van Danen over met name de vrijheid van meningsuiting haaks op waar GroenLinks voor staat. „René is van de verboden, van de boycots en van de rechtszaken. Wij staan juist voor een open debat. Je kunt niet iedereen met wie je het niet eens bent de mond snoeren.”

Danen is voorzitter van Nederland bekent Kleur en werd in 2009 lid van GroenLinks. Hij wil niet publiek reageren op Dibi’s uitspraken.

GroenLinks-leider Femke Halsema liet zaterdag weten ongelukkig te zijn met oud-fractievoorzitter Mohammed Rabbae. De voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen is net als Danen aanklager in het proces tegen Wilders. Halsema twitterde: „Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons.”

TROUW

GROEN LINKS WIL RENE DANEN WEL KWIJT

1 NOVEMBER 2010

https://www.trouw.nl/home/groe nlinks-wil-rene-danen-wel-kwij t~a0a9ab6c/

[22]

” De strijd tegen onrecht is een rode draad in het leven van Rabbae, die op 8 maart 1941 werd geboren in de buurt van Casablanca. Zijn vader, afkomstig uit een familie van landarbeiders, werkte als chauffeur van grootgrondbezitters. Rabbae streed in Marokko en later in Nederland tegen het Marokkaanse regime, in Nederland voor de gelijke rechten van migranten en tegen discriminatie en racisme. De laatste 10 jaar agendeerde hij de toenemende moslimhaat.”
REPUBLIEK ALLOCHTONIEDE ZACHTE KRACHTEN VAN MOHAMED RABBAE26 MEI 2017

http://www.republiekallochtoni e.nl/blog/achtergronden/de-zac hte-krachten-van-mohamed-rabba e

WIKIPEDIAMOHAMED RABBAE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Mohamed_Rabbae

[23]

NOSRABBAE STAPT UIT GROEN LINKS4 NOVEMBER 2010
https://nos.nl/artikel/196030- rabbae-stapt-uit-groenlinks. html

TEKST

Mohamed Rabbae heeft bedankt als lid van GroenLinks. Hij zegt GroenLinks geen last te willen bezorgen maar ook geen last te willen hebben van de partij.

Als voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen is Rabbae mede-aanklager in het proces tegen PVV-leider Wilders. GroenLinks vindt dat de ideeën van Wilders vooral in de Tweede Kamer moeten worden bestreden.

Rabbae zat van 1994 tot 2002 in de Kamer voor GroenLinks. In 1994 was hij duo-lijsttrekker. Voorzitter Nijhof van GroenLinks wil proberen Rabbae voor de partij te behouden, maar Rabbae zegt dat zijn besluit definitief is.”

EINDE TEKST

” Nadat GroenLinks-leider Femke Halsema twitterde dat ze zich soms wat ongemakkelijk voelde met de toevoeging ‘oud-GroenLinks-Kamerlid’ bij uitspraken van Rabbae, zei deze zijn lidmaatschap op ondanks pogingen van de GroenLinks-top hem binnenboord te houden. Rabbae verklaarde: “Op deze manier heeft GroenLinks geen last van wat ik in het publieke debat zeg en hoef ik me niet te ergeren aan bepaalde standpunten van GroenLinks waarmee ik het soms niet eens ben.”
REPUBLIEK ALLOCHTONIEDE ZACHTE KRACHTEN VAN MOHAMED RABBAE26 MEI 2017

http://www.republiekallochtoni e.nl/blog/achtergronden/de-zac hte-krachten-van-mohamed-rabba e
[24]
”veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit”

GROEN LINKSFEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER

https://groenlinks.nl/nieuws/femke-halsema-neemt-afscheid-van-de-kamer

TEKST

Amsterdam, 10 januari 2011

Geachte voorzitter, beste Gerdi,

Beste collega’s,

Vanaf de eerste keer dat ik struikelend over het groene tapijt naar het spreekgestoelte liep tot aan de laatste routineus geplaatste interruptie, heb ik me bevoorrecht geweten. Aan volksvertegenwoordiger zijn is niets gewoon of vanzelfsprekend.

Je merkt het ook dagelijks: aan de egards waarmee de bodes je behandelen, het nauwkeurig geschreven verslag van je goede en slechte inbreng, je ’s ochtends vroeg schoongemaakte kamer, de aankondiging van de kok dat de Indische schepschotel klaar staat en het milde commentaar waarmee de beveiliging je vergeeft dat je toegangspas weer eens thuis in een andere tas is blijven steken.

Als volksvertegenwoordiger word je door de zorg van anderen omringd. Vooral van al het kamerpersoneel dat dikwijls onzichtbaar, maar professioneel en onvergetelijk aardig zijn werk doet. Nu ik vertrek na twaalf en een half jaar, wil ik allereerst èn vooral tegen hun zeggen: dank jullie wel!

Sinds ik 3 weken geleden mijn vertrek aankondigde heb ik natuurlijk veel nagedacht over de plek die ik verlaat en van mij zal er geen somberte komen. Sinds 1998, toen ik aantrad, zijn onze samenleving en ons parlement veranderd. De schok van de aanslag op de Twin Towers, van twee politieke moorden en van een internationale financiële en economische crisis klinken ook door in het parlement, en hebben onze politieke verhoudingen en omgangsvormen onherroepelijk veranderd. Onze samenleving is meer gepolariseerd geraakt en ons parlement is van een vriendelijk forum meer en meer een strijdlustige arena geworden. De taal die we hanteren is soms schril maar ook recht toe, recht aan; de tegenstellingen zijn even hard als ze helder zijn. Mij is dat lief.

Ik kan me namelijk heel goed de schok herinneren toen ik als kersverse justitiewoordvoerder de betekenis leerde van de afkorting AMA MOB: een alleenstaande, minderjarige asielzoeker is met onbekende bestemming vertrokken. Het is een willekeurig voorbeeld van bureaucratisch en beleidsjargon, bedoeld om een groot menselijk drama te verhullen en van pijn te ontdoen.

Het parlement bewijst zichzelf een heel slechte dienst als zij opereert als een hermetisch gesloten systeem met eigen codes en taal, onbegrijpelijk voor buitenstaanders, voor het volk dat zij vertegenwoordigt. De afgelopen jaren is de Tweede Kamer onmiskenbaar toegankelijker geworden en dat is goed: veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit. Je bevoorrecht weten is iets heel anders dan je bevoorrecht gedragen.

Nu de tegenstellingen in onze samenleving groter worden, is wel de vraag hoe deze door volksvertegenwoordigers in goede banen worden geleid. Ons parlement is van oudsher de plaats waar niet alleen de meerderheid, maar ook politieke, etnische en religieuze minderheden zich gehoord en vertegenwoordigd behoren te weten. Er dient ruimte te zijn voor de geaccepteerde opvattingen, maar ook en juist voor de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen. Nu het politieke debat niet meer alleen plaatsvindt in het parlement, maar ook – en soms gelijktijdig – op televisie en op internet, lijkt het mij tijd om na te denken over de regels van parlementaire onschendbaarheid. Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.

Voor mij gold en geldt dat het democratische debat aan betekenis wint naarmate het scherper en helderder wordt gevoerd. Tegelijkertijd heb ik altijd geprobeerd de deugd van wellevendheid te beoefenen. Juist het besef in een bevoorrechte positie te verkeren, geeft je als parlementariër de opdracht om je in te leven in de problemen en zorgen van alle mensen die je vertegenwoordigt en om zacht over hen te oordelen. Ook over de mensen die nooit op je zouden stemmen en niet onder stoelen of banken steken dat zij een hekel hebben aan je opvattingen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen – deugdzaamheid blijft een ideaal – dat ik daar soms in ben geslaagd … en soms ook niet.

Daarbij laat ik het. Het was mij een grote eer om parlementariër te mogen zijn. Ik dank jullie – medestanders en tegenstanders – voor de samenwerking en wens jullie scherpte en wellevendheid toe.

Femke

””Veel liever de heftige emoties, straatrumoer en ruwe zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van een herensociëteit”.

PARLEMENT & POLITIEK

HALSEMA: MEER PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID VOOR KAMERLEDEN

https://www.parlement.com/id/vilwndsqt0t0/nieuws/halsema_meer_parlementaire

TEKST

DEN HAAG (PDC i ) – Femke Halsema i heeft in haar afscheidsbrief aan de Tweede Kamer i laten weten dat zij hoopt dat de parlementaire onschendbaarheid wordt uitgebreid. Zij doelt hiermee onder andere op de rechtszaak die momenteel loopt tegen PVV i -leider Geert Wilders i , die vervolgd wordt voor uitspraken die hij buiten het parlement heeft gedaan.

In haar afscheidsbrief benadrukte Halsema ook het veranderen van de taal in het parlement. Volgens haar is er in twaalf jaar veel veranderd, zowel in het parlement als in de maatschappij. Inmiddels zijn tegenstellingen zowel hard als helder, aldus de voormalige GroenLinks i -fractievoorzitter. Toch heeft ze dit liever dan het onbegrijpelijke taalgebruik van eerdere perioden: “Veel liever de heftige emoties, straatrumoer en ruwe zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van een herensociëteit”

[25]

””Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.’

GROEN LINKSFEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER

https://groenlinks.nl/nieuws/femke-halsema-neemt-afscheid-van-de-kamer

[26]

SOCIALISME.NUGEEN TRANEN OM FEMKE18 DECEMBER 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/11626/geen-tranen-om-femke/

[27]
”DEN HAAG (PDC i ) – Femke Halsema i heeft in haar afscheidsbrief aan de Tweede Kamer i laten weten dat zij hoopt dat de parlementaire onschendbaarheid wordt uitgebreid. Zij doelt hiermee onder andere op de rechtszaak die momenteel loopt tegen PVV i -leider Geert Wilders i , die vervolgd wordt voor uitspraken die hij buiten het parlement heeft gedaan.”

PARLEMENT & POLITIEK

HALSEMA: MEER PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID VOOR KAMERLEDEN

https://www.parlement.com/id/vilwndsqt0t0/nieuws/halsema_meer_parlementaire

[28]

JOOP.NLHALSEMA WIL UITBREIDING VAN PARLEMENTAIREONSCHENDBAARHEID11 JANUARI 2011
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/halsema-wil-uitbreiding-van-parlementaire-onschendbaarheid

NU.NLHALSEMA WIL RUIMERE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID11 JANUARI 2011
https://www.nu.nl/politiek/2420267/halsema-wil-ruimere-parlementaire-onschendbaarheid.html 

[29]

‘Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.’

GROEN LINKSFEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER

https://groenlinks.nl/nieuws/femke-halsema-neemt-afscheid-van-de-kamer

[30]

UITPERS.BEHET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSEDAPRIL 2007
http://www.uitpers.be/BUP/arch ief/artikel_view.php?id=1636

DE WERELD MORGEN.BEUIT 2007!/HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEERWILDERSASTRID ESSED
http://community.dewereldmorge n.be/blog/astridessed/2016/10/ 01/uit-2007het-politieke-gedac htegoed-van-de-heer-wilders
[31]

MAIL AAN UIT DE TWEEDE KAM,ER VERTREKKENDE HALSEMA IN JANUARI 2011 OVER HAARIDEE TOT UITBREIDING VAN DE PARLEMENTAIREONSCHENDBAARHEID

[31]

Astrid Essed

Thu, Jan 13, 2011, 7:19 AM   
to f.halsema, g.vleemput

     UW P;LEIDOOI VOOR DE UITBREIDING VAN DE PARLEMENTAIRE
ONSCHENDBAARHEID

AAN MEVROUW F HALSEMAVOORMALIG TWEEDE KAMER FRACTIEVOORZITTER GROEN-LINKS TAV UW PLEIDOOI VOOR DE UITBREIDING VAN DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID Geachte mevrouw Halsema, Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende: Ik heb met grote verontrusting kennisgenomen van uw in uw afscheidsbrief [1] gehouden pleidooi voor een uitbreiding van de parlementaire onschendbaarheid, waarbij  niet-geaccepteerde of zelfs onacceptabele opvattingen ook buiten het parlement vrijelijk door parlementsvertegenwoordigers dienen te worden geuit Ik citteer u ”Er dient ruimte te zijn voor de geaccepteerde opvattingen, maar ook en juist voor de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen……………………………..”Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen.’ Einde uw citaat: Aangezien u hierbij met name verwijst naar het politieke gedachtegoed van de PVV, houdt u een impliciet pleidooi voor de verspreiding  van het  extreem-rechts gedachtegoed van deze partij [2], dat angst, haat, verdeeldheid en geweld zaaitDit vind ik zowel stuitend als een klap in het gezicht van de door de PVV gestigmatiseerde moslims, ”niet-westerse” allochtonen en vluchtelingen Volgens uw redenering zou juist de scherpte van het debat de democratie dienen, maar u verliest uit het oog, dat het PVV gedachtegoed, met haar schending van artikel 1 en 6 van de Grondwet, juist in strijd is met de democratische rechtsstaat Als bovendien parlementariers vrijelijk onacceptabele opvattingen buiten de Tweede Kamer kunnen ventileren,  kan de indruk ontstaan bij de burger, dat dergelijke opvattingen WEL acceptabel zijnEn dat maakt dan racisme alledaags Rechtszaak Wilders: Ook stelt u, dat het debat met Wilders in het parlement moet worden gevoerd en niet in de rechtszaal, wat ik niet met u eens ben [3] Maar ook daarin schieten u en de andere leiders van de reguliere politieke partijen [op Pechtold na] tekort, aangezien u in : het verleden stelselmatig  hebt vermeden, het kind bij de naam te noemen en de PVV in het politieke debat neer te zetten als racistischOok hebt u te weinig de Godsdienstvrijheid van moslims verdedigd Het gaat hier niet om een al of geen ”harde toon” [al vind ik dat ook onwenselijk] van het debat, maar de verdediging van de fundamentele waarden van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, als vastgelegd in de Grondwet en de door Nederland ondertekende Internationale Verdragen Zeker nu de PVV via een gedoogakkoord mee participeert in het kabinet en daarop ook haar discriminerende stempel heeft gedrukt Van u als politica van een progressieve partij had ik bij uw afscheid solidariteit met de door de PVV gestigmatiseerden verwacht en verontrusting over de discriminerende koers van dit kabinet [4] In plaats daarvan hebt u extreem-rechtse opvattingen in bescherming genomen, wat ik u ernstig aanreken ”Bij het scheiden van de markt leert men de koopman kennen” is een oud Vaderlands Gezegde Helaas zal de herinnering aan uw afscheid te boek staan als een handreiking aan het in Nederland oprukkende populisme Daarmee hebt u de democratische rechtsstaat een slechte dienst bewezen Ik wens u in de toekomst ”beterschap” toe, dus een terugkeer naar de aloude waarden van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap Zie ook mijn commentaar  http://www.ekudos.nl/artikel/284040/halsema_wil_uitbreiding_parlementaire_onschendbaarheidin_de_bres_voor_pvv  Vriendelijke groeten Astrid EssedAmsterdam   [1] GROEN LINKSFEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER11 JANUARI 2011 http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/59534 VOLKSKRANTHALSEMA MEER PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID11 JANUARI 2011  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/4364/Het-vertrek-van-Femke-Halsema/article/detail/1790990/2011/01/11/Halsema-meer-parlementaire-onschendbaarheid.dhtml  [2]  NOSANNE FRANK STICHTINGWILDERS EXTREEM RECHTS10 DECEMBER 2008 http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html  [3] UITPERS [www.uitpers.be]VERVOLGING WILDERS TERECHT/RACISME GEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITINGJUNI 2009 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2385  [4]  AMNESTY INTERNATIONAL BEZORGD OVER REGEER EN GEDOOGAKKOORD1 OCTOBER 2010 http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/66603
EINDE MAIL AAN FEMKE HALSMA

[32]

” veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit” 

GROEN LINKSFEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER

https://groenlinks.nl/nieuws/femke-halsema-neemt-afscheid-van-de-kamer

[33]

”1. Tacit Enabler – Supports another’s bad habits by staying silent. 
2. Overt Enabler – Supports another’s bad habits by providing assistance such as money, transportation, approval, etc… 

A person who supports another person’s bad or dangerous habits. ”
ENABLERURBAN DICTIONARY

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=enabler

[34]

”Van #MeToo vind ik het heel goed dat de beweging seksueel geweld en machtsmisbruik aankaart, maar het moet geen Amerikaans puritanisme worden. Seksueel verkeer tussen man en vrouw heeft soms iets rommeligs. En een verkrachting is iets anders dan een ongewenste hand op een knie, daar moeten we heel precies in zijn.”Eind citaat HalsemaComment Astrid Essed
”Alsof een zinnig mens verkrachting op eenlijn stelt met een hand op de knie….”]

Bron:
VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free
ZIE VOOR TEKST NOOT 34

[35]

VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free

TEKST
”De keuzen van Femke Halsema

Oud-politicus Femke Halsema (51) gaat op tournee met Een vrij land: een theatercollege in beeld en geluid over de Nederlandse identiteit, van Spinoza tot Paul Verhoeven.

Spinoza of Paul Verhoeven?

‘Dat slaat als dilemma natuurlijk nergens op. Maar ik kies toch voor Paul Verhoeven, want die staat dichter bij mij. Ik ben opgegroeid met zijn films; voor mij is de moderne Nederlandse cultuur in beeld gevangen door Paul Verhoeven. Die scène in Turks fruit, met het fietsen door Amsterdam, dat is voor mij, en velen met mij, hét toonbeeld geworden van verliefdheid en vrijheid.

‘Toen ik net verliefd was op Robert, met wie ik nog steeds samen ben, slingerden we zo ‘s avonds over de Albert Cuyp, waar ik toen woonde. Je speelt dan onbewust die scène na. Het is het toonbeeld geworden van Hollandse romantiek.’

Toneel of circus?

‘Hahaha! Nou, de tijd dat ik toneelambities had ligt alweer een poosje achter mij. Op mijn 18de deed ik auditie voor de Toneelschool in Arnhem, een enorme puber, veel pretenties, Sturm und Drang. Op de derde dag van de audities moest ik spelen dat ik Alexander Panagoulis was, de Griekse verzetsstrijder en hoofdpersoon van Oriana Fallaci’s roman Een man, die in zijn cel zelfmoord overweegt. Ik heb die scène met diepe overtuiging gespeeld.

‘Toen ik klaar was, bleef het even stil en ik dacht: ze zijn allemaal diep ontroerd. Maar toen zei de docent, volstrekt onpedagogisch: ‘Dit was een beetje genant, dat hadden we niet van je mogen vragen.’

‘Toen die droom aan duigen was wilde ik naar de circusschool, omdat ze daar gewoon iedereen toelieten zonder auditie, maar daar hebben mijn ouders gelukkig een stokje voor gestoken. Ik ben nog wel ontzettend dol op het circus. Ik heb dit jaar wéér gebedeld bij mijn kinderen, maar ze wilden echt niet meer mee. We gingen altijd naar Carré, maar ik geloof dat behalve ik niemand het ooit echt leuk vond. Ik had toen alleen meer autoriteit.’

  

CV FEMKE HALSEMA

1966 Geboren in Haarlem
1988 Studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht
1993 Staflid Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau PvdA
1998- 2011 Kamerlid en fractievoorzitter GroenLinks
2011 – heden Bestuurder bij o.a. Gehandicaptenzorg Nederland, de Weekbladpers Groep en het Aidsfonds
2014 Documentaireserie Seks en de Zonde over vrouwen en de islam
2015 Dramaserie De fractie
2016 Boek Pluche, politieke memoires
2017 Boek Nergensland, over migratie
2018 Theatercollege Een vrij land
In april essay voor de Maand van de Filosofie: Macht en verbeelding

Jan Terlouws touwtje uit de brievenbus, of Arjen Lubachs antimigratiesatire Go to Denmark?

‘Ja, dat zijn twee uitingen van de Nederlandse identiteit die ik in het college laat zien. Ik hou persoonlijk meer van de brutale, vrijzinnige aanpak van Lubach dan van de nostalgie van Terlouw.

‘Lubach is kritisch, op de macht, en op onszelf. Maar kritisch wil niet zeggen nihilistisch. Hij is wel degelijk geëngageerd en probeert met satire de wereld te veranderen. Hij gaat de macht te lijf op een intelligente manier.

‘Jan Terlouw droeg met dat touwtje uit de brievenbus vooral een jarenvijftig-ideaal uit. Zit vertrouwen in zo’n touwtje? Dat is mij te makkelijk. Het raakte bij het Nederlandse publiek wel een snaar, ja. We zijn in toenemende mate een sentimenteel volk.’

Zwarte Piet of #MeToo?

‘Als voorbeelden van hypes, bedoel je? Ik vind ze in gelijke mate overtrokken. Van #MeToo vind ik het heel goed dat de beweging seksueel geweld en machtsmisbruik aankaart, maar het moet geen Amerikaans puritanisme worden. Seksueel verkeer tussen man en vrouw heeft soms iets rommeligs. En een verkrachting is iets anders dan een ongewenste hand op een knie, daar moeten we heel precies in zijn.

Iets vergelijkbaars geldt voor de anti-racisme-activisten. Zij bewijzen zichzelf geen dienst met bijvoorbeeld het gebruik van het Amerikaanse begrip ‘white privilege’. In Nederland hebben zwarte mensen niet apart achter in de bus hoeven zitten. Je kunt niet een discours uit een land dat een systematische onderdrukking heeft gekend, zomaar naar hier verplaatsen, en tegen Nederlanders zeggen: jullie doen hetzelfde. Dat klopt niet, en leidt af van het racisme dat hier wel degelijk is.

‘Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.’

Kwetsbaar of geharnast?

‘Nou, toch wel kwetsbaar hoor. Ik denk dat de samenleving er van zou opknappen als mensen vaker laten weten waarover ze twijfelen of waarover ze onzeker zijn. Het scheelt dat ik de laatste jaren niet meer met mensen in competitie ben. Als je uit de politiek komt, is dat diepe gevoel van wedijver moeilijk af te leren. Je bent nog steeds bezig met de angst om te verliezen. Dat leidt tot een vervormd, wantrouwend mensbeeld.

‘Dat zit diep. Toen ik net uit de politiek was en ging schrijven en een documentaire maakte, kwam ik een oud-collega tegen die zei: jij moet een zware bestuurlijke positie hebben! Jij moet scoren! Dan is er toch even dat gevoel van onzekerheid. Terwijl ik echt veel liever op mijn fiets door Amsterdam rijd dan in een auto met chauffeur naar een luchtdicht gebouw op de Zuidas ga waar ik bureaucratische beslissingen moet nemen.

‘Politiek vernauwt je wereld enorm. En als je eenmaal gestopt bent, besef je dat de meeste mensen maar heel af en toe een beetje met politiek bezig zijn. Maar genoeg over de politiek! Daar ben ik nu al zo lang weg.’

Gestrekt been of zachte hand?

‘De zachte hand, toch. Je kunt sterk zijn in je opvattingen, maar je moet zacht zijn in je oordelen over anderen. Je kunt alleen hard met elkaar in debat als je elkaar tegelijkertijd respectvol tegemoet treedt.

‘We hebben in Nederland nu vaak het idee dat een eerlijk gesprek behelst dat we onvoorstelbaar grof tegen elkaar zijn. Maar eerlijkheid hoeft de wellevendheid niet uit te sluiten – juist niet.

‘De anonimiteit van sociale media is natuurlijk fataal voor die wellevendheid. Maar ook iemand die pijn heeft, die gekrenkt is, kan beleefd met anderen om gaan, in plaats van vanuit die gekwetste bubble woest zitten zijn op de ander. ‘

Gutmensch of cynicus?

‘Gutmensch dan, al haat ik de term. Het woord heeft een kwestieuze Duitse geschiedenis en je probeert de mensen ermee in diskrediet te brengen die niet zo cynisch zijn als jij. Ik heb een ontzettende hekel aan mensen die hun identiteit ontlenen aan het afbreken van anderen en overal tegen zijn. Optimisme is een vorm van discipline, en een morele plicht, zeker voor de elite. Als je de kansen hebt, het inkomen, het platform, dan heb je de plicht om hoopvol te zijn. Dat is veel moeilijker, want het is kwetsbaar, en het is abstracter, en je moet er je verbeelding gebruiken. Dat is inspannender, cynisme is luiheid.

‘In het college refereer ik ook aan H.M. van Randwijk en zijn naoorlogs manifest in Vrij Nederland, waarin hij beschrijft wat het Nederlanderschap voor hem betekent. Dat is geen horde bijeengehouden door Blut und Boden, maar een gemeenschap geworteld in menselijkheid en recht. Daarmee formuleerde hij een ideaal dat voor mij niets aan zeggingskracht heeft verloren.

‘En dat moet, vind ik, stevig verdedigd worden tegen degenen die beweren dat Nederland een etnisch homogeen geheel zou moeten zijn, en het electoraat proberen te mobiliseren met ondergangsperspectieven.’

Thierry Baudet of Geert Wilders?

‘Daar kan ik echt niet tussen kiezen. Ik vind: als je een volksvertegenwoordiger bent, vertegenwoordig je altijd het héle volk, ook de mensen die een hekel aan je hebben. Dat volk moet je niet kleineren, zeker niet de mensen die tot een minderheid behoren. Dan misbruik je je positie als volksvertegenwoordiger en misken je de enorme machtsongelijkheid.

‘De onderdrukking van de vrouw in de islam aankaarten is heel belangrijk, maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier een woord als ‘kopvod’. Als volksvertegenwoordiger ga je mensen niet vernederen, of dat nou op een chique manier is, met een 19de-eeuws vocabulaire, of met de taal van de straat. Daarin zit wezenlijk geen verschil, ze doen het allebei. Of je nou door de hond of de kat gebeten wordt, het doet pijn.

Kwetsbaar of geharnast?

‘Nou, toch wel kwetsbaar hoor. Ik denk dat de samenleving er van zou opknappen als mensen vaker laten weten waarover ze twijfelen of waarover ze onzeker zijn. Het scheelt dat ik de laatste jaren niet meer met mensen in competitie ben. Als je uit de politiek komt, is dat diepe gevoel van wedijver moeilijk af te leren. Je bent nog steeds bezig met de angst om te verliezen. Dat leidt tot een vervormd, wantrouwend mensbeeld.

‘Dat zit diep. Toen ik net uit de politiek was en ging schrijven en een documentaire maakte, kwam ik een oud-collega tegen die zei: jij moet een zware bestuurlijke positie hebben! Jij moet scoren! Dan is er toch even dat gevoel van onzekerheid. Terwijl ik echt veel liever op mijn fiets door Amsterdam rijd dan in een auto met chauffeur naar een luchtdicht gebouw op de Zuidas ga waar ik bureaucratische beslissingen moet nemen.

‘Politiek vernauwt je wereld enorm. En als je eenmaal gestopt bent, besef je dat de meeste mensen maar heel af en toe een beetje met politiek bezig zijn. Maar genoeg over de politiek! Daar ben ik nu al zo lang weg.’

Gestrekt been of zachte hand?

‘De zachte hand, toch. Je kunt sterk zijn in je opvattingen, maar je moet zacht zijn in je oordelen over anderen. Je kunt alleen hard met elkaar in debat als je elkaar tegelijkertijd respectvol tegemoet treedt.

‘We hebben in Nederland nu vaak het idee dat een eerlijk gesprek behelst dat we onvoorstelbaar grof tegen elkaar zijn. Maar eerlijkheid hoeft de wellevendheid niet uit te sluiten – juist niet.

‘De anonimiteit van sociale media is natuurlijk fataal voor die wellevendheid. Maar ook iemand die pijn heeft, die gekrenkt is, kan beleefd met anderen om gaan, in plaats van vanuit die gekwetste bubble woest zitten zijn op de ander. ‘

Gutmensch of cynicus?

‘Gutmensch dan, al haat ik de term. Het woord heeft een kwestieuze Duitse geschiedenis en je probeert de mensen ermee in diskrediet te brengen die niet zo cynisch zijn als jij. Ik heb een ontzettende hekel aan mensen die hun identiteit ontlenen aan het afbreken van anderen en overal tegen zijn. Optimisme is een vorm van discipline, en een morele plicht, zeker voor de elite. Als je de kansen hebt, het inkomen, het platform, dan heb je de plicht om hoopvol te zijn. Dat is veel moeilijker, want het is kwetsbaar, en het is abstracter, en je moet er je verbeelding gebruiken. Dat is inspannender, cynisme is luiheid.

‘In het college refereer ik ook aan H.M. van Randwijk en zijn naoorlogs manifest in Vrij Nederland, waarin hij beschrijft wat het Nederlanderschap voor hem betekent. Dat is geen horde bijeengehouden door Blut und Boden, maar een gemeenschap geworteld in menselijkheid en recht. Daarmee formuleerde hij een ideaal dat voor mij niets aan zeggingskracht heeft verloren.

‘En dat moet, vind ik, stevig verdedigd worden tegen degenen die beweren dat Nederland een etnisch homogeen geheel zou moeten zijn, en het electoraat proberen te mobiliseren met ondergangsperspectieven.’

Thierry Baudet of Geert Wilders?

‘Daar kan ik echt niet tussen kiezen. Ik vind: als je een volksvertegenwoordiger bent, vertegenwoordig je altijd het héle volk, ook de mensen die een hekel aan je hebben. Dat volk moet je niet kleineren, zeker niet de mensen die tot een minderheid behoren. Dan misbruik je je positie als volksvertegenwoordiger en misken je de enorme machtsongelijkheid.

‘De onderdrukking van de vrouw in de islam aankaarten is heel belangrijk, maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier een woord als ‘kopvod’. Als volksvertegenwoordiger ga je mensen niet vernederen, of dat nou op een chique manier is, met een 19de-eeuws vocabulaire, of met de taal van de straat. Daarin zit wezenlijk geen verschil, ze doen het allebei. Of je nou door de hond of de kat gebeten wordt, het doet pijn.

‘Baudet spreekt openlijk over een conservatieve revolutie, een begrip uit het begin van de 20ste eeuw, toen conservatieven met ondemocratische middelen Duitsland wilden hervormen. Wilders gebruikt dezelfde revolutionaire taal, zij het veel platvloerser. Dat is iets wat mij veel zorgen baart.’

Linkse lente of rechtse toendra

‘Deze laat ik lekker lopen. Ik ben juist zo blij dat ik nu van die sjablonen ben verlost.’

Couchpotato of kickboksen?

‘Ik ben van nature een couchpotato, en zou een kickbokser willen zijn. Ik doe het zo af en aan, en heb het nu weer twee maanden laten sloffen. Soms doe ik drie maanden niks, als ik weer een nieuwe Netflixserie kijk, en dan móét ik echt weer en ga ik een tijdje drie keer per week.

‘Maar er worden ook zulke fantastische series gemaakt! Ik heb net Mindhunter en The Handmaid’s Tale gezien. Die kun je heel goed met een schoon geweten kijken en denken: goh, wat ben ik cultureel verantwoord bezig. Helaas schiet het lezen van een goed boek er daardoor soms bij in.

‘De verstillende ervaring van een boek is voor mij onmisbaar. Dat probeer ik mijn kinderen ook uit te leggen, maar die geloven mij maar half omdat ze te vaak zien hoe ik weer voor een serie zit.

‘Maar uiteindelijk zou ik mijn leven zo in willen richten – als de kinderen uit huis zijn en ik de staatsloterij heb gewonnen – dat ik gewoon dagen lang alleen maar lees.’

 

Lekker eten of op gewicht blijven?

‘Lekker eten. En daarna weer kickboksen.’

[36]

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICAHUBRIS

https://www.britannica.com/topic/hubris

Definition of hubris

exaggerated pride or self-confidence
MIRRIAMWEBSTER DICTIONARY

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hubris

[37]

‘the fact of people with white skin having advantages in society that other people do not have:
CAMBRIDGE DICTIONARYWHITE PRIVILEGE
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/white-privilege

WIKIPEDIAWHITE PRIVILEGE
https://en.wikipedia.org/wiki/White_privilege
   

[38]

”Van #MeToo vind ik het heel goed dat de beweging seksueel geweld en machtsmisbruik aankaart, maar het moet geen Amerikaans puritanisme worden. Seksueel verkeer tussen man en vrouw heeft soms iets rommeligs. En een verkrachting is iets anders dan een ongewenste hand op een knie, daar moeten we heel precies in zijn.”Eind citaat HalsemaComment Astrid Essed
”Alsof een zinnig mens verkrachting op eenlijn stelt met een hand op de knie….”]

VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free

[39]

AMNESTY INTERNATIONALETNISCH PROFILEREN

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/discriminatie/etnisch-profileren 

AMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN LEIDT TOT DISCRIMINATIE INNEDERLAND27 OCTOBER 2013
https://www.amnesty.nl/actueel/proactief-politieoptreden-leidt-tot-discriminatie-in-nederland

AMNESTY INTERNATIONALGELIJKHEID ONDER DRUKDE IMPACT VAN ETNISCH PROFILERENNOVEMBER 2013

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2016/11/osf_ainl_gelijkheid_onder_druk_nov_2013.pdf?x11544

[40]

VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free

[41]

‘the fact of people with white skin having advantages in society that other people do not have:
CAMBRIDGE DICTIONARYWHITE PRIVILEGE
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/white-privilege

WIKIPEDIAWHITE PRIVILEGE
https://en.wikipedia.org/wiki/White_privilege

[42]

VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free

[43]

”Van #MeToo vind ik het heel goed dat de beweging seksueel geweld en machtsmisbruik aankaart, maar het moet geen Amerikaans puritanisme worden. Seksueel verkeer tussen man en vrouw heeft soms iets rommeligs. En een verkrachting is iets anders dan een ongewenste hand op een knie, daar moeten we heel precies in zijn.”Eind citaat HalsemaComment Astrid Essed
”Alsof een zinnig mens verkrachting op eenlijn stelt met een hand op de knie….”]

VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free

[44]

”Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.’  

VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free

[45]

”Toen die droom aan duigen was wilde ik naar de circusschool, omdat ze daar gewoon iedereen toelieten zonder auditie, maar daar hebben mijn ouders gelukkig een stokje voor gestoken. Ik ben nog wel ontzettend dol op het circus.
VOLKSKRANTALS JE ALLES RACISME NOEMT, KUN JE DE RECHTERACISTEN NIET MEER VINDEN11 JANUARI 2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-als-je-alles-racisme-noemt-kun-je-de-echte-racisten-niet-meer-vinden-~b6b8851a/?utm_campaign=shared%20content&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=free

[46]

”Toen ik in 2014 hoorde van de plannen voor een mogelijke stedenbandtussen de Gemeente Amsterdam en Tel Aviv, heb ik de Gemeenteraadsledenaangeschreven, om mijn bezwaren kenbaar te maken. (1)De redenen heb ik, in die eerste brief aan de Gemeenteraad en alle latere,duidelijk uiteengezetSamengevat uit de eerste briefIsrael´s hoedanigheid als bezettende macht (toen bijna-het was nog geenjuni- 47 jaar, nu reeds 48 jaar!) en de daaraan inherente onderdrukking,(oorlogs) misdaden en misdaden tegen de menselijkheid (Gaza) (2)Over het racistische karakter van Tel Aviv (3) deed ik later informatie op,waarna ik dat element toevoegde aan  mijn briefwisseling.

  De SP, bekend als de politieke partij, die zich met meest kritischopstelt tegenover de Israelische bezettingspolitiek, al heeft zij nogal eensde neiging, er een conflict tussen twee gelijke partijen van te maken (4),was de enige, die op mijn schrijven reageerde en hield mij, middelshaar fractiemedewerker Gerben van der Veen, op de hoogtevan de ontwikkelingen.Er ontstond een correspondentie met van der Veen, waarin hijmij de bezwarenvan de SP meedeelde en de schriftelijke vragen aan het stadsbestuur,vanwege het bezettingskarakter en de mensenrechtenschendingenvan de Staat Israel.Ook vroeg de SP, de plannen over de eventuele stedenband op te schorten,vanwege de bloedige Israelische militaire Gaza operatie ”Protective Edge”,die in juli-augustus 2014 plaatsvond. (5)  In de eerste helft van 2015 echter laaide de stedenband discussieopnieuw op en was op 18 juni er een vergadering van de raadscommissieover die stedenband.Daarom schreef ik alle politieke partijen en het College B & W aan (6).Ook later de SP, omdat zij  dreigde terug te krabbelen entoch ”schoorvoetend” met het voorstel zou instemmen. (7)Middels mijn brief (18 juni) herinnerde ik hen aan hun eerderingenomen afwijzende standpunt. (8)Daags daarna, op 19 juni, kreeg ik een mail van Gerben vander Veen, waarin stond, dat de SP tegen een stedenband zou blijven. (9) Ondertussen had ik ook D’66 fractievoorzitter Paternotte aangeschrevenals reactie op zijn verdediging van de stedenband met Tel Aviv. (10) Om op de SP terug te komen:Ik was blij met hun tegenstem, maar de toonzetting van de nota,waarin ze dat formuleerde ”Situatie Israel/Palestina maaktstedenband onmogelijk” (11) stond mij niet aan, omdat ik vond,dat de SP teveel van ”gelijke partijen in het conflict”, uitging enondergeschikt aan de werkelijke verhoudingen: die van bezetteren onderdrukte.Daarop heb ik de SP in een vervolgbrief aangesproken, omdateen dergelijke opstelling consequenties heeft voor de solidariteiten de zaken niet scherp en helder stelt. (12)  Over de stedenband zou de beslissing op 1 of 2 juli vallen.”
VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBANDAMSTERDAM TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING ENONDERDRUKKINGASTRID ESSED6 SEPTEMBER 2015
https://www.astridessed.nl/van-stedenband-naar-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivnee-tegen-bezetting-en-onderdrukking/

[47]
HET PAROOL
STEDENBANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH LIJKEN VANDE BAAN19 JUNI 2015
  http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4082519/2015/06/19/Stedenbanden-met-Tel-Aviv-en-Ramallah-lijken-van-de-baan.dhtml

TEKST

”De stedenbanden met Tel Aviv en Ramallah staan op losse schroeven.  Coalitiepartij SP vindt de situatie nog in het Midden-Oosten nog te slecht, de PvdA vindt het aangaan van een stedenband niet passend.”  

De gemeenteraad besprak het voornemen gisteravond. Naast de SP en de PvdA zijn ook GroenLinks en de Partij voor de Dieren tegen het aangaan van een stedenband. 
De SP gaf eerder aan bedenkingen te hebben bij een stedenband met Tel Aviv, maar was gisteravond kritischer en wil het plan uitstellen. SP-fractievoorzitter Daniël Peters zei te willen voorkomen internationale conflicten in de stad te importeren. ‘Vooral omdat heel veel mensen in de stad zich erg betrokken voelen bij dit conflict.’

Bezettingspolitiek
Volgens Peters is er op korte termijn ook geen uitzicht op een duurzame vrede. ‘De situatie is niet verbeterd. Wat gaan we doen als de raketten straks weer over en weer vliegen? Als Ramallah een Hamas-burgemeester krijgt? Als Israël de bezettingspolitiek doorzet? Wij zijn bang dat deze stedenband meer problemen geeft dan het oplost.’

Het debat in de Stopera werd bezocht door naar schatting honderd actievoerders die zich luid en duidelijk uitspraken tegen het aangaan van een stedenband met met name Tel Aviv. Tijdens de beantwoording van de vragen door Van der Laan rende een pro-Palestijnse vrouw hevig geëmotioneerd de zaal uit. Zij werd op de gang opgevangen.
EINDE TEKST

”SAMENWERKINGSVERBAND Toen het burgemeester van der Laan duidelijk werd, dat de stedenbandniet haalbaar was, omdat de PvdA ook tegen was, gooidehij het over een andere boeg door met een ”samenwerkingsverband”aan te komen (13) , minder prestigieus dan een stedenband.Maar het komt op hetzelfde neer, want een band tussen Amsterdamen Tel Aviv blijft. Dus opnieuw schreef ik brieven aan een aantal partijen, te wetenD’66 (14), de PvdA (15), alsmede het College B & W. (16) De PvdA was belangrijk, omdat ze, na aanvankelijk tegen destedenband geweest te zijn, onder invloed van de landelijke PvdAtoch dreigde te zwichten. (17) Vandaar mijn brief aan de PvdA (18) om dat te voorkomen.Zonder resultaat. Maar op hun karakterloze ommezwaai – nu ineens wel vooreen samenwerkingsverband’- heb ik ze aangesproken in eendaaropvolgende brief. (19)  Het moest niet gekker worden.Maar dat werd het WEL: Gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren, werdbedreigd vanwege zijn tegenstand tegen de stedenband. (20)Ik heb hem daarop een adhesiebetuiging gestuurd. (21)  Erbij gezegd moet nog worden, dat de Palestijnse stad Ramallah ookbij die stedenband werd betrokken, als doekje voor hetbloeden voor  de critici van de stedenband, maar dat Ramallah,volkomen terecht, voor de twijfelachtige eer, deze samen met debezetter te ontvangen, heeft bedankt. (22) Enfin, burgemeester van der Laan vertrok met D’66 wethoudervan Economie naar Tel Aviv en Ramallah (23) en na zijn terugkomst,op 4 of 5 november, zou er over het samenwerkingsverbandgestemd worden.Opnieuw stuurde ik alle Gemeenteraadsleden brieven om henvan dat samenwerkingsverband af te houden (24), behalve de SP,die al tegen dat samenwerkingsverband was. (25) En een aardig detail is nog, dat ik naar aanleiding vaneen korte correspondentie met VVD fractievoorzitter, mevrouwRuigrok, deze een kritische reactie gestuurd heb (26) naar aanleidingvan haar aan mij toegezonden toespraak op 1 juli(tijdens de Gemeenteraadsvergadering over de toen nog stedenband)”Stedenband Amsterdam, Tel Aviv en Ramallah” (27)”
VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBANDAMSTERDAM TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING ENONDERDRUKKINGASTRID ESSED6 SEPTEMBER 2015
https://www.astridessed.nl/van-stedenband-naar-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivnee-tegen-bezetting-en-onderdrukking/

[48]

CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
          http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

FOLTERING VAN MINDERJARIGE PALESTIJNEN
BTSELEM.ORGSTATISTICS ON PALESTINIAN MINORS IN THE CUSTODYOF THE ISRAELI SECURITY FORCESUPDATED 3 JANUARY 2018
  https://www.btselem.org/index. php/statistics/minors_in_custo dy
  BTSELEM.ORGABUSE AND TORTURE IN INTERROGATIONS OF DOZENSOF PALESTINIAN MINORS IN THE ISRAEL POLICE ETZIONFACILITY
 https://www.btselem.org/index. php/torture/201308_etzion

BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA http://www.btselem.org/gaza_st rip/siege

AMNESTY INTERNATIONALGAZA: LOOMING HUMANITARIAN CATASTROPHEHIGHLIGHTS NEED TO LIFT ISRAEL’S 10-YEARILLEGAL BLOCKADE17 JUNE 2017
 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/06/gaza-looming- humanitarian-catastrophe-highl ights-need-to-lift-israels-10- year-illegal-blockade/
  AMNESTY INTERNATIONALLIVES OF GAZA’S CRITICALLY ILL HANGING IN THEBALANCE13 JULY 2017
 https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2017/07/lives-of-gaza s-critically-ill-hanging-in- the-balance/

WORLD HEALTH ORGANIZATIONHEALTH ACCESS FOR REFERRAL PATIENTS FROM THE GAZA STRIPSUMMARY: AUGUST 2017
 http://www.emro.who.int/ images/stories/palestine/ documents/WHO_monthly_Gaza_ access_report_Aug_2017_Final. pdf?ua=1

BLOCKADE ON GAZA: CRIME AGAINST HUMANITYASTRID ESSED2008
 http://la.indymedia.org/news/2 008/02/213864.php
BBCUN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”10 DECEMBER 2008
      http://news.bbc.co.uk/2/hi/mid dle_east/7774988.stm

[49]

”Moderniteit en tolerantieEnfin, burgemeester Van der Laan vond het een goed idee om een stedenband met Tel Aviv aan te gaan. Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.  
TROUWAMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAAR IDENTITEITVERLOOCHENTSYLVAIN EPHIMENCO23 JUNI 2015
https://www.trouw.nl/home/amsterdam-een-onderworpen-stad-die-haar-identiteit-verloochent~ac789cdc/

TEKST
In Tel Aviv schijnen ze ‘stomverbaasd’ te zijn over de rel die in Amsterdam is ontstaan over het plan beide steden met een stedenband te linken. In Tel Aviv lopen ze nog een aantal decennia achter.
Als ze Amsterdam zeggen, denken ze al gauw aan de Jodenvriendelijke stad van weleer die de nazi’s lieten leegbloeden. Voor hen is Amsterdam de stad die Anne Frank symboliseert, waar op de Ajax-tribunes met de Israëlische vlag wordt gezwaaid, de stad die na de oorlog verscheidene Joodse burgemeesters heeft gehad.

Maar intussen is Amsterdam de plek waar de laatste jaren de meest virulente antisemitische demonstraties hebben plaatsgevonden. Soms vermomd als anti-Israël-protest, soms als openlijke steun voor de terroristische Palestijnen van Hamas.

Moderniteit en tolerantie
Enfin, burgemeester Van der Laan vond het een goed idee om een stedenband met Tel Aviv aan te gaan. Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk. Beroepsactivisten die zich tegen de stedenband uitspreken vanwege het beleid van de staat Israël in Gaza en de bezette gebieden, antwoordde hij: “Wij houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Peking, Bombay en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika en dat geldt hier evenmin.” Bovendien werd besloten om tegelijk met Tel Aviv ook met het Palestijnse Ramallah een stedenband aan te gaan.

Maar sinds donderdag is het plan richting de prullenbak geschoven. Dit gebeurde tijdens een vergadering waarin alle linkse partijen, inclusief de club die zegt voor de dieren op te komen, zich tegen deze stedenband opstelden. Dit onder druk van een honderdtal anti-Israël-beroepsactivisten die buiten de Stopera demonstreerden of in de vergaderzaal voor rumoer zorgden.

Conflicten importeren
Sommigen droegen gele sterren met het opschrift ‘Palestijn’ (in diezelfde stad dus waar honderdduizend Joden met die gele ster op hun borst de dood tegemoet gingen) en anderen, volgens getuigen, een vlag van de Moslimbroeders.

SP-fractieleider Daniël Peters zei te willen voorkomen dat ‘dat we internationale conflicten in de stad importeren’. Een argument dat hij vergat te gebruiken toen zijn partij in het verleden meedeed aan pro-Hamas-demonstraties met een sterk antisemitisch karakter. Erger nog, Peters beweerde dat het risico van import kwam doordat ‘heel veel mensen in de stad zich erg betrokken voelen bij dit conflict’. Een argument dat hij overnam van Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid: “Van der Laan negeert het feit dat het Israëlisch-Palestijnse conflict de gemoederen in de stad aanzienlijk meer beroert dan welk ander internationaal conflict ook.” In heldere taal: er wonen hier veel Marokkanen en moslims die woedend dreigen te reageren.

Dit is dus Amsterdam anno nu, een onderworpen stad die zich laat chanteren en haar identiteit verloochent. Als ik in Tel Aviv zou wonen, zou ik snel naar elders kijken, naar steden om banden mee aan te gaan.
KRITIEK ASTRID ESSED OP BOVENSTAANDE ARTIKEL VAN EPHIMENCO:
”AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE HAAR IDENTITEIT VERLOOCHENT”/EPHIMENCO LEIDT AANDACHT AFVAN ISRAELISCHE MISDADENASTRID ESSED24 JUNI 2015
https://www.astridessed.nl/amsterdam-een-onderworpen-stad-die-zijn-identiteit-verloochentephimenco-leidt-aandacht-af-van-israelische-misdaden/ 

[50]
RACISME TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS/TEL AV IV

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
     http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/
     ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
         http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html
     ´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
 THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
 http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

”The following month, a thousand Israelis spilled out of one of those Tel Aviv anti-African race rallies, fired up by a ruling Likud party member of the Israeli parliament who called the Africans a “cancer”. They spent the night scouring the south of the city in search of black folks, beating any African man or woman they could find and smashing any African shop they came across.”
THE NEW ARABVIGILANTE VIOLENCE REMINDS US OF HOW LITTLEBLACK LIVES MATTER IN ISRAEL
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2018/3/2/a-reminder-of-how-little-blacklivesmatter-in-israel 

ZIE OOK DE WEBSITE VAN DAVID SHEEN, EEN MOEDIGEISRAELI, DIE ZICH INZET IN DE STRIJD TEGEN ISRAELISCHRACISME TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS

http://www.davidsheen.com/racism/

ZIE OOK RACISTISCHE DEMONSTRATIE IN TEL AVIV
YOUTUBE.COMISRAEL’S NEW RACISM: THE PERSECUTION OF AFRICANMIGRANTS IN THE HOLY LAND

https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA

[51]

ZIE OOK RACISTISCHE DEMONSTRATIE IN TEL AVIV
YOUTUBE.COMISRAEL’S NEW RACISM: THE PERSECUTION OF AFRICANMIGRANTS IN THE HOLY LAND

https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA

[52]

JOODS.NLFEMKE HALSEMA NOEMT TEL AVIV ”VOORBEELDSTAD”18 JULI 2018
https://www.joods.nl/2018/07/femke-halsema-noemt-tel-aviv-voorbeeldstad/

TEKST

Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amsterdam, heeft dinsdagavond een ontmoeting gehad met de Joodse gemeenschap in de hoofdstad. Nog geen week na haar installatie als burgemeester sprak Halsema met vijftien Joodse bestuurders waaronder NIK-voorzitter David Goudsmit en diverse sleutelfiguren van Joods Amsterdam.

Goudsmit: “De burgemeester toonde zich erg geïnteresseerd en straalde verbinding uit. Zij toonde bezorgdheid over antisemitische incidenten maar hoopte tegelijkertijd dat de Joodse gemeenschap ook op een vrolijke, verbindende manier naar buiten kan treden.”
Goudsmit was aanwezig geweest bij haar installatie tot burgemeester in de Raadszaal van het stadhuis.

Halsema werd verwelkomd in de Portugese synagoge. Een week eerder, in haar installatierede, verwees zij naar de komst van Portugese joden naar Amsterdam als voorbeeld van Amsterdammers op zoek naar vrijheid. Halsema prees in haar ontmoeting met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap de vrijheid en tolerantie waar Tel Aviv voor staat als voorbeeld voor Amsterdam wat betreft LGBT-rechten.

Tijdens de ontmoeting heeft Halsema laten weten onlangs in Tel Aviv op reis te zijn geweest en de politisering van de discussie omtrent een stedenband tussen Mokum en Tel Aviv “onjuist en onterecht” te vinden, maar geen politieke uitspraak te kunnen doen over een stedenband met Tel Aviv.

Volgende week heeft burgemeester Halsema een ontmoeting met de islamitische gemeenschap in Amsterdam.

EINDE TEKST

WNL.TV

FEMKE HALSEMA NOEMT TEL AVIV ”VOORBEELD

VOOR AMSTERDAM”

19 JULI 2018

https://wnl.tv/2018/07/19/halsema-tel-aviv-voorbeeld-amsterdam/

TEKST

De kersverse Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vindt de Israëlische stad Tel Aviv een voorbeeld voor de hoofdstad op het gebied van LGBT-rechten.

Halsema zei dat dinsdag in een gesprek met vijftien Joodse bestuurders, aldus Joods.nl.

Halsema werd door de Joodse Amsterdammes ontvangen in de Portugese Synagoge op het Meester Visserplein. Naar eigen zeggen was ze onlangs op reis in Tel Aviv.

Ze betreurt de ‘politisering’ van de mogelijke stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv, maar spreekt niet uit of die stedenband er komt.

Momenteel heeft Amsterdam wel een zogenaamde ‘samenwerking’ met niet alleen Tel Aviv, maar ook Ramallah, dat op Palestijns grondgebied ligt.

Volgens Joods.nl praat Halsema volgende week met islamitische vertegenwoordigers in Amsterdam.

Door: Tim Berbers

EINDE TEKST

[53]

””Halsema prees in haar ontmoeting met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap de vrijheid en tolerantie waar Tel Aviv voor staat als voorbeeld voor Amsterdam wat betreft LGBT-rechten.’


JOODS.NL
FEMKE HALSEMA NOEMT TEL AVIV ”VOORBEELDSTAD”18 JULI 2018
https://www.joods.nl/2018/07/femke-halsema-noemt-tel-aviv-voorbeeldstad/

[54]

RACISME TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS/TEL AV IV

DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWSPROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY21 MAY 2015
     http://amsterdamnews.com/news/2015/may/21/do-black-lives-matter-israel-ethiopian-jews-protes/
     ALJAZEERAETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH4 MAY 2015
         http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/05/ethiopian-jews-jewish-150504075644608.html
     ´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
 THE ISRAEL TIMESIN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICANMIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
 http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

”The following month, a thousand Israelis spilled out of one of those Tel Aviv anti-African race rallies, fired up by a ruling Likud party member of the Israeli parliament who called the Africans a “cancer”. They spent the night scouring the south of the city in search of black folks, beating any African man or woman they could find and smashing any African shop they came across.”
THE NEW ARABVIGILANTE VIOLENCE REMINDS US OF HOW LITTLEBLACK LIVES MATTER IN ISRAEL
https://www.alaraby.co.uk/english/comment/2018/3/2/a-reminder-of-how-little-blacklivesmatter-in-israel 

ZIE OOK DE WEBSITE VAN DAVID SHEEN, EEN MOEDIGEISRAELI, DIE ZICH INZET IN DE STRIJD TEGEN ISRAELISCHRACISME TEGEN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS

http://www.davidsheen.com/racism/

ZIE OOK RACISTISCHE DEMONSTRATIE IN TEL AVIV
YOUTUBE.COMISRAEL’S NEW RACISM: THE PERSECUTION OF AFRICANMIGRANTS IN THE HOLY LAND

https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA

[55]

THE RIGHTS FORUMDOSSIERS/INTERNATIONAAL RECHT

https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/internationaal-recht/

Internationaal recht

Zoals landen wetten en regels kennen die een vreedzaam samenleven van hun burgers mogelijk moeten maken, zo bestaan er ook regels en voorschriften die een vreedzame omgang tussen staten moeten garanderen. Dit zogeheten internationaal recht regelt de relaties tussen staten, kent hen rechten en plichten toe en bevat ook bepalingen voor situaties van conflict en oorlog. Het staat ook bekend als het volkenrecht en het internationaal publiekrecht, en is mede van toepassing op internationale organisaties en politieke lichamen.

In een wereld die wordt gekenmerkt door groeiende internationale afhankelijkheid geldt het internationaal recht als een pijler onder wat we moderne beschaving noemen. Na de verschrikkingen van steeds bloediger oorlogen, zo was de gedachte achter de ontwikkeling ervan, zou niet langer het recht van de sterkste bepalend moeten zijn, maar zouden alle staten zich moeten conformeren aan gezamenlijk overeengekomen rechtsregels. ‘Vrede door recht’ werd het uitgangspunt voor een internationale rechtsorde waaraan tot op de dag van vandaag wordt gebouwd.

In de ontwikkeling van het internationaal recht heeft Nederland een belangrijk aandeel gehad. Met Den Haag heeft het bovendien de thuisbasis van dat recht binnen de grenzen. Een even unieke als eervolle positie, die bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt, ook met betrekking tot de kwestie-Palestina/Israël.

Op dit onderwerp valt Nederland echter opzichtig uit zijn traditionele rol van hoeder van het recht. Uit loyaliteit met Israël worden niet alleen Israëls schendingen van het recht getolereerd en de rechten van de Palestijnen uit het oog verloren, maar ook de eigen internationaalrechtelijke verplichtingen in de wind geslagen. Nederland is, als het om Palestina en Israël gaat, niet de rechterhand van Vrouwe Justitia, maar de steun en toeverlaat van Israël. Daarvoor betalen niet alleen de Palestijnen, maar ook de internationale rechtsorde en Nederlands internationale reputatie een hoge prijs.

In die partijdige houding staat Nederland niet alleen. De internationale gemeenschap heeft de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina en de daarmee gepaard gaande mensenrechtenschendingen weliswaar veelvuldig scherp veroordeeld, maar weigert hardnekkig Israël tot het respecteren van het recht te dwingen. Daarmee is de internationale gemeenschap medeverantwoordelijk voor het voortbestaan van de kwestie. Internationale sancties zijn wél van kracht tegen Hamas, dat als een terroristische organisatie wordt beschouwd en internationaal goeddeels geïsoleerd is.

De door de internationale gemeenschap op papier nagestreefde ‘rechtvaardige en duurzame vrede’ zal een utopie blijven zolang diezelfde gemeenschap blijft weigeren haar verantwoordelijkheid te nemen. In de visie van The Rights Forum is realisering van de rechten van zowel Israëli’s als Palestijnen een noodzakelijke voorwaarde voor een vredesregeling, hoe die er in de praktijk ook mag uitzien. Hoe dan ook is er geen enkele reden om de Palestijnen nog één dag langer de elementaire rechten te ontzeggen die Israëli’s, en ook Nederlanders, met grote vanzelfsprekendheid voor zichzelf opeisen.

In dit dossier wordt ingegaan op de betekenis van het recht voor de kwestie-Palestina/Israël. Na een korte schets van de ontwikkeling van het recht en de rol daarin van Nederland, wordt stilgestaan bij de specifieke rechten die in het geding zijn en de schendingen daarvan door Israël en de Palestijnen, bij het Palestijnse recht van terugkeer, en tenslotte bij de poging van de Palestijnen om bij het Internationaal Strafhof hun recht te halen.

[56]

”1. Tacit Enabler – Supports another’s bad habits by staying silent. 

2. Overt Enabler – Supports another’s bad habits by providing assistance such as money, transportation, approval, etc… 

A person who supports another person’s bad or dangerous habits. ”

ENABLERURBAN DICTIONARY

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=enabler

[57]
”’Tijdens de ontmoeting heeft Halsema laten weten onlangs in Tel Aviv op reis te zijn geweest en de politisering van de discussie omtrent een stedenband tussen Mokum en Tel Aviv “onjuist en onterecht” te vinden, maar geen politieke uitspraak te kunnen doen over een stedenband met Tel Aviv.”

JOODS.NLFEMKE HALSEMA NOEMT TEL AVIV ”VOORBEELDSTAD”18 JULI 2018
https://www.joods.nl/2018/07/femke-halsema-noemt-tel-aviv-voorbeeldstad/

[58]

VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBANDAMSTERDAM TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING ENONDERDRUKKINGASTRID ESSED6 SEPTEMBER 2015
https://www.astridessed.nl/van-stedenband-naar-samenwerkingsverband-amsterdam-tel-avivnee-tegen-bezetting-en-onderdrukking/

[59]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

WILDERS,PVV,PEGIDA,POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMMEHUISASTRID ESSED21 APRIL 2016
https://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/


YOUTUBE.COM
DE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET

https://www.youtube.com/watch?v=mt-s0B7mZn0

TEKST

Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij hebben in  
onze cultuur, die zelfhaat om de Nederlandse bevolking homeopathisch teverdunnen met alle volkeren van de wereld waardoor er nooit meer eenNederlander zal bestaan, zodat wie wij zijn…..heeft allemaal een oorzaaken die oorzaak en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat”

EINDE TEKST

YOUTUBE.COM”IK WIL DAT EUROPA DOMINANT BLANK EN CULTUREELBLIJFT ZOALS HET IS”’/HET RACISME VAN BAUDET EN FVD
https://www.youtube.com/watch?v=KsKSZ5XpQi0

TEKST

OPPONENT THIERRY BAUDET:”Wat maakt het uit als die mensen niet teruggaan. Dat ishelemaal niet relevant.”INTERVIEWSTER: ”Maar….”OPPONENT THIERRY BAUDET:”Ik erger mij een beetje aan….”THIERRY BAUDET:”Dat is wel relevant”INTERVIEWSTER:”Maar Thierry…..”THIERRY BAUDET:”Omdat ik niet wil, dat Europa afrikaniseert.”OPPONENT THIERRY BAUDET:”Nou, deze opmerking van Thierry vind ik best welkwalijk, als je bedenkt dat 20 procent van migranten,die naar Europa komen, Afrikanen zijn, dus zo’n completedemonisering van Afrikanen is niet nodig, tegelijkertijd…..THIERRY BAUDET:”Ik demoniseer niet, ik zeg wat ik wenselijk vind en wat ikniet wenselijk vind.En wat ik niet wenselijk vind is dat wij veel meer gaan lijken opdelen van de wereld waar heel veel mensen weg willen”OPPONENT [tussendoor] 20 procent…..INTERVIEWSTER:”Je wil zeg maar een bepaald Europees goed houden zoals het is….”THIERRY BAUDET:”Ja, ik wil dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is”

EINDE TEKST

[60]

” “Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.”

RTL NIEUWSFEMKE HALSEMA BEEDIGD ALS BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM12 JULI 2018
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/femke-halsema-beedigd-als-burgemeester-van-amsterdam

[61]

FRONTAAL NAAKTIK WIL MIJN FRONTAAL NAAKT AWARD TERUG VAN FEMKE HALSEMA29 AUGUSTUS 2018
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/ik-wil-mijn-frontaal-naakt-award-terug-van-femke-halsema.html

ANJA MEULENBELT WEBLOGBESTE FEMKE13 SEPTEMBER 2009

http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2009/09/13/beste-femke/

[62]

WIKIPEDIAAYAAN HIRSI ALI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali

WIKIPEDIA [ENGELSTALIG]AYAAN HIRSI ALI 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali
 

[63]


UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HIRSI ALIASTRID ESSEDAPRIL 2005

http://www.uitpers.be/BUP/archief/artikel_view.php?id=1011

TEKST

Het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali

door Astrid Essed

In tegenstelling tot de onder de Nederlandse intelligentsia en een aantal politici heersende opinie leidt het gedachtegoed van Hirsi Ali niet tot de emancipatie van moslima’s, maar tot verdere stigmatisering en radicalisering van de in Nederland wonende moslims.

Op 25 februari 2005 kreeg het VVD Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali de prestigieuze Harriet-Freezerring uitgereikt voor haar ”inzet voor de emancipatie van moslimvrouwen”
Ik wil in onderstaand betoog nader ingaan op het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali, hetgeen ik graag wil uitsplitsen in inhoudelijke kritiek en de vorm waarin deze kritiek gegoten wordt. Hierbij wil ik ter inleiding de opmerking maken, dat mijns inziens ieder kritiek op welke godsdienst ook geoorloofd is, mits met respect voor de gelovigen in kwestie.

A Generalisatie

Hoewel ik er zeker waardering voor heb, dat mevrouw Hirsi-Ali wil opkomen voor mishandelde vrouwen valt mij daarbij haar uiterst ongenuanceerde benadering op.
Zo relateert zij de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland veelal ten onrechte aan de Islam zonder enig oog voor de traditionele en sociaal-gebonden achtergronden in dezen, die hun wortels hebben in de diverse landen van herkomst, maar ook te wijten zijn aan heersende spanningen binnen de Nederlandse samenleving, die de afgelopen jaren zijn 
toegenomen door het voortschrijdende racistische klimaat.
Daarenboven maakt zij in haar benadering van de problematiek in de islamitische landen van herkomst weinig tot geen onderscheid noch tussen de grote onderlinge verschillen in positie en behandeling van de islamitische vrouw, de verschillen in sociale klassen en de verschillen tussen stad en platteland.

1 Mishandelde vrouwen in islamitische landen van herkomst:

Hoewel in islamitische landen vrouwenmishandeling in alle lagen van de samenleving voorkomt, is dit veeleer een traditioneel-sociaal verschijnsel met somtijds fundamentalistisch-religieuze aspecten, waarbij daarenboven onderscheid gemaakt dient te worden tussen de landen onderling, het verschil in sociale klasse en het verschil tussen stad en platteland.

In de eerste plaats is er een zeer groot verschil in positie cq behandeling van de islamitische vrouw tussen bijvoorbeeld de Noordelijke Staten van Nigeria en een land als Turkije waarbij sprake is van een veel grotere vrijheid betreffende de positie van de vrouw. Ook is bekend, dat de veelgenoemde zware lijfstraffen en doodstraffen volgens de meest stringente vorm van islamitisch recht, waarvan overigens niet alleen vrouwen, maar eveneens mannen het slachtoffer kunnen worden [zie het handen afhakken van dieven in Saoedi-Arabie] in de meeste islamitische landen niet worden toegepast, maar alleen in uitzonderingsgevallen zoals de reeds genoemde Noordelijke Staten in Nigeria en een land als Saoedi-Arabie.

In de tweede plaats komen vrouwenmishandelingen weliswaar in alle lagen van deze samenlevingen voor, maar hangen de sociale consequenties hiervan sterk samen met de sociaal-maatschappelijke positie van de betreffende vrouwen. Zo is het voor hoger opgeleide vrouwen over het algemeen door hun contacten en invloed gemakkelijker, deze vernederende omstandigheden te doorbreken en de mogelijkheid een nieuw leven op te bouwen dan niet-opgeleide vrouwen, die veelal een sociaal-zwakkere positie in de samenleving innemen.

In de derde plaats is het van groot belang onderscheid te maken tussen de positie van de vrouw uit de stad of het platteland, waarbij plattelandsvrouwen veelal meer blootstaan aan geweld vanwege de sterke sociale en familiale bindingen binnen een dorpsgemeenschap en de vanwege gebrek aan vooropleiding praktische aanwezige onmogelijkheid de streek te 
ontvluchten.

2 Mishandeling islamitische vrouwen in Nederland en vrouwenmishandeling in 
Nederland in het algemeen

Zoals reeds opgemerkt relateert mevrouw Hirsi-Ali de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland ten onrechte vrijwel uitsluitend aan de Islam en heeft zij te weinig oog voor de hierboven vermelde traditionalistische en sociale componenten, veelal afkomstig uit de landen van herkomst alsmede gevoed door de in Nederland heersende maatschappelijke 
spanningen, die veelal samenhangen met het in de Nederlandse samenleving toegenomen racisme.
Evenzeer sluit zij de ogen voor het feit, dat mishandeling van in Nederland wonende islamitische vrouwen weliswaar een ernstig voorkomend verschijnsel is, maar dat een en ander evenzeer in onrustbarende percentages voorkomt bij zowel autochtone Nederlandse vrouwen als allochtone vrouwen van niet-islamitische komaf. De cijfers ontlopen elkaar niet al te veel, is er bij allochtonen [en daarbij zijn eveneens gerekend niet-islamitische allochtone vrouwen] sprake van een op de vijf vrouwen, is er bij autochtonen sprake van 1 op de vier 
vrouwen.
Het is uiteraard evident, dat ik hierbij het verschijnsel van de mishandelde islamitische vrouw in genen dele wil bagatelliseren, maar wel wil ik de indruk wegnemen, dat er overwegend sprake zou zijn van mishandeling bij islamitische vrouwen, hetgeen genen dele het geval is.

3 Vrouwenbesnijdenis:

Evenzeer suggereert mevrouw Hirsi Ali veelal, dat het in zowel Somalië als bepaalde streken van Egypte voorkomend ernstige verschijnsel van de vrouwenbesnijdenis zou voortkomen uit een islamitische traditie, hetgeen niet het geval is. Hoewel voorkomend in geheel of gedeeltelijk islamitische landen als Somalië en Egypte, komt dit verschijnsel eveneens voor in een groot aantal Afrikaanse landen, die in het geheel niet islamitisch zijn, maar veelal aanhanger van animistische tradities, al dan niet vermengd met het christendom.
Uiteraard is vrouwenbesnijdenis een van de ernstigste schendingen van de rechten van de vrouw, maar juist gezien tegen dit licht is het van belang, een en ander in zijn juiste verband te zien.

4 Eerwraak:

Recentelijk is mevrouw Hirsi Ali in het nieuws gekomen als verdedigster van door eerwraak bedreigde moslima’s, hetgeen ik uiteraard van harte toejuich. Ook ten aanzien van deze problematiek echter maakt Hirsi Ali zich niet alleen schuldig aan verregaande generalisering.
In de eerste plaats is er in het geval van eerwraak lang niet altijd sprake van een vrouwelijk slachtoffer, noch wordt de daad alleen door mannen bedreven. Evenmin is er altijd sprake van moord, maar veelal van mishandeling, opsluiting en bedreiging.
Het belangrijkste is echter het feit, dat eerwraak niet zozeer religieus, maar cultureel gebonden is, aangezien dit verschijnsel  zich niet alleen slechts in enkele islamitische landen zoals bepaalde streken van Egypte en Jordanië manifesteert, maar evenzeer voorkomt in niet-islamitische landen zoals enkele Zuid-Amerikaanse landen, de Antillen, Italië en Griekenland.
Het is mevrouw Hirsi-Ali dan ook verwijtbaar, dat zij ten onrechte de suggestie wekt, dat eerwraak gerelateerd kan worden aan de Islam en slechts in islamitische landen voorkomt.

B Oplossingsstrategie:

1 Ressortering eerwraak onder de anti-terreurwetgeving

Nog los van haar generaliserende standpunten zijn m.i. eveneens haar oplossingsstrategieën uiterst dubieus. Zo stelde zij onlangs als maatregel voor, het eerwraak-misdrijf als zodanig 
te laten ressorteren onder de anti-terreurwetgeving. Nog afgezien van het al dan niet wenselijke karakter van de anti-terreurwetgeving is hier geen sprake van een als terrorisme te 
definiëren misdrijf en merkte minister Donner van Justitie dan ook terecht op, dat het laten ressorteren van een dergelijk misdrijf onder de anti-terreurwet zou neerkomen op een oneigenlijk gebruik van deze wet.

2 Verbod op islamitische scholen:

Een tweede door mevrouw Hirsi-Ali voorgestelde oplossingsstrategie ter bevordering van de emancipatie van moslima’s is het opheffen van islamitische scholen, aangezien een en ander o.a. de basis zou zijn voor het handhaven van ongewenste patronen in de man-vrouw relatie.
Verder geeft zij zelf aan geen gelovig moslim meer te zijn [hetgeen zij ”geseculariseerd” noemt]
Uiteraard is het haar recht al dan niet belijdend moslim te zijn, maar het sluiten van islamitische scholen vertrekt vanuit een fundamenteel gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van anderen, in casu de moslimgemeenschap. Bovendien is het in strijd met het recht op godsdienstvrijheid, als zodanig een van de grondbeginselen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en [nog steeds] verankerd binnen de Nederlandse grondwet.
Verder is de uiterste consequentie van dit gedachtegoed, dat dan eveneens christelijke, Joodse en hindoeïstische scholen zouden moeten worden opgeheven, aangezien een en ander anders niet alleen getuigt van discriminatie tegenover een groep, maar er ook op christelijke en joodse scholen [zeker de orthodoxen] vrouw-onvriendelijke visies aanwezig zijn. Het is daarom ook niet te verwonderen, dat het CDA bij monde van haar minister van Onderwijs Maria Verhoeven ernstige bezwaren heeft tegen deze door Hirsi Ali geponeerde opstelling.
Nog afgezien van dit gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van de ander is de opstelling van Hirsi Ali ook nog in hoge mate generaliserend, aangezien de al dan niet progressieve benadering van de man-vrouwrelatie niet afhankelijk is van de aanwezigheid van islamitische scholen in het algemeen, maar van de visie van de desbetreffende leerkrachten en het schoolbestuur, dat van school tot school verschilt. Bovendien verliest mevrouw Hirsi Ali uit het oog, dat een groot deel van de opvattingen binnen de man-vrouw relatie via de opvoeding worden doorgegeven, waardoor een en ander veel minder controleerbaar is.

3 Monolitisering Islam

Zoals reeds gesteld valt mij sterk aan de standpunten van Hirsi Ali op haar vergaande generalisatie zowel de Islam in het algemeen als de islamitische landen in het bijzonder.
Zo maakt zij zoals reeds gezegd geen enkel onderscheid tussen stad en platteland, tussen laaggeschoolde en hogergeschoolde vrouwen en families en tussen de diverse richtingen binnen de Islam, die net zo gediffentieerd en gevarieerd zijn als binnen het christendom.
De mythe van de monolithische en eenvormige ”achterlijke” Islam is een racistisch verzinsel.
Natuurlijk heeft de Islam net zoals ieder andere godsdienst vrouwonvriendelijke componenten, maar dat hebben het christendom en het Jodendom ook. Kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel op feitelijk-aantoonbare en genuanceerde gronden.

4 Stigmatisering:

Opvallend is verder dat Hirsi Ali niet alleen ondanks deze onvolkomenheden in haar redenatie volkomen kritiekloos door ”intellectueel Nederland” is binnengehaald als de ”Islam-deskundige” hetgeen zij niet is [niet naar mijn opvatting, maar die van gerenommeerde Nederlandse islamologen], maar daarenboven een rol heeft gespeeld en nog speelt tegen de achtergrond van toenemende stigmatisering van de moslims.
Hiervoor werd zij zowel door politiek als media naar voren geschoven als coryfee, die de veelal verre van frisse oogmerken van politici en sommige nieuwsmedia bevestigde, waardoor haar geventileerde kritiek eerder vooroordelenbevestigend werkte. Het gevolg was, dat vele moslims, die toch al na 11 september te lijden hadden onder toenemende stigmatisering en met een Mcarthiaans vergrootglas werden bekeken de op sommige punten wel degelijk zinnige kritiek van Hirsi Ali verwierpen, omdat zij door haar weinig genuanceerde benadering nog verder in het vakje van vooroordelen en racisme werden gedrongen. Hierdoor ontstonden verdedigingsmechanismen die veelal in de hand gewerkt werden door het feit, dat slechts Hirsi Ali’s weinig genuanceerde mening op de TV gehoord werd en iedere kritiek op haar visie bij voorbaat of in het geheel niet op de TV kwam of werd afgedaan als ”extremisme” of 
”fundamentalisme” zonder vaak enige bereidheid van de kant van media en politiek de gronden voor een dergelijke kritiek aan een serieuze analyse te onderwerpen.

5 Intellectueel Nederland:

Bovendien hield en houdt het leeuwendeel van politiek en intellectueel Nederland vast aan de verkeerde veronderstelling, dat Hirsi Ali ”de eerste” kritische islamitische vrouw was, terwijl er al tientallen jaren zowel Turkse als Marokkaanse vrouwen binnen Turkse en Marokkaanse 
vrouwenorganisaties zeer actief waren betreffende de emancipatie van islamitische vrouwen.
Verder was het evenzeer opvallend, dat zij haar waardering vrijwel geheel kreeg en krijgt vanuit de gevestigde Nederlandse politieke en intellectuele hoek.
Onder de door haar beoogde doelgroep echter, de Marokkaanse en andere islamitische vrouwen, alsmede een grote groep islamitische intellectuelen, kon zij op heel weinig waardering rekenen, hetgeen mijns inziens op zich eveneens te denken geeft over haar werkelijke affiniteit met de doelgroep waaruit zij ook is voortgekomen.
En laten wij eerlijk zijn, in het klimaat na 11 september werd iedere kritiek op de Islam, zinnig of niet [zie Fortuyn] van harte in bepaalde Nederlandse politieke en mediakringen omhelsd.

C Vorm:

Ook de vorm waarin Hirsi Ali haar kritiek doorgaans goot en giet, is veelal niet acceptabel.
Nogmaals, kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel met respect voor de overtuiging van anderen. Haar uitspraken over de Profeet Mohammed, alsmede de vorm waarin de film Submission gegoten is, getuigt daar absoluut niet van. Het valt mij op, dat een en ander vaak gemakshalve wordt afgedaan met ”vrijheid van meningsuiting” maar eveneens is opvallend, dat dit gezegd wordt door autochtone Nederlanders, die veelal niet of nauwelijks affiniteit hebben met de Marokkaanse of andere moslims.
Wanneer een en ander dan ook nog gebracht wordt in een klimaat van toenemende polarisering, vind ik een dergelijke vorm waarin deze kritiek gegoten wordt getuigen van gebrek aan respect en morele lafheid. Verder zouden de autochtone Nederlanders, die ieder bezwaar hiertegen van islamitische kant vaak afdoen met ”onzin” of ”het moet kunnen” zouden zich eens moeten realiseren hoe zij het zouden vinden wanneer voor hen van 
groot belang zijnde symbolen of principes stelselmatig worden bekritiseerd met een totaal gebrek aan respect voor hun identiteit. Tegen degenen, die vinden, dat moslims dergeljke kritiek maar ”moeten slikken” zou ik willen zeggen: Realiseert u, dat u zo een tweedeling in de samenleving creëert.
Maar vooral:
Realiseert u zich, dat u zich met een dergelijke weinig respectvolle houding schuldig maakt aan impliciet neokolonialisme. Men kan geen respect verwachten voor de dominante veelal niet-religieuze cultuur, wanneer men niet bereid is dat respect eveneens ten opzichte van de 
religieuze allochtone cultuur te tonen. Dat geldt zowel voor de Nederlandse intelligentsia als critici als Hirsi Ali zelf.

(Uitpers, nr. 63, 6de jg., april 2005)

ZELFDE ARTIKEL OOK OP INDYMEDIA.BE
INDYMEDIA.BEHET GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HIRSI ALIASTRID ESSED
http://archive.indymedia.be/news/2005/03/94189.html

Het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali
by Astrid Essed Friday, Mar. 04, 2005 at 4:14 AM

In tegenstelling tot de onder de Nederlandse intelligentsia en een aantal politici heersende opinie leidt het gedachtegoed van Hirsi Ali niet tot de emancipatie van moslima’s, maar tot verdere stigmatisering en radicalisering van de in Nederland wonende moslims.

Het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali 

Op 25 februari 2005 kreeg het VVD Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali de prestigieuze Harriet-Freezerring uitgereikt voor haar ”inzet voor de emancipatie van moslimvrouwen” 
Ik wil in onderstaand betoog nader ingaan op het gedachtegoed van mevrouw Hiris-Ali, hetgeen ik graag wil uitsplitsen in inhoudelijke kritiek en de vorm waarin deze kritiek gegoten wordt. 
Hierbij wil ik ter inleiding de opmerking maken, dat mi ieder kritiek op welke godsdienst ook geoorloofd is, mits met respect voor de gelovigen in kwestie. 

A Generalisatie 

Hoewel ik er zeker waardering voor heb, dat mevrouw Hirsi-Ali wil opkomen voor mishandelde vrouwen valt mij daarbij haar uiterst ongenuanceerde benadering op. 

Zo relateert zij de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland veelal ten onrechte aan de Islam zonder enig oog voor de traditionele en sociaal-gebonden achtergronden in dezen, die hun wortels hebben in de diverse landen van herkomst, maar ook te wijten zijn aan heersende spanningen binnen de Nederlandse samenleving, die de afgelopen jaren zijn toegenomen door het voortschrijdende racistische klimaat. 
Daarenboven maakt zij in haar benadering van de problematiek in de islamitische landen van herkomst weinig tot geen onderscheid noch tussen de grote onderlinge verschillen in positie en behandeling van de islamitische vrouw, de verschillen in sociale klassen en de verschillen tussen stad en platteland. 

1 Mishandelde vrouwen in islamitische landen van herkomst: 

Hoewel in islamitische landen vrouwenmishandeling in alle lagen van de samenleving voorkomt, is dit veeleer een traditioneel-sociaal verschijnsel met somtijds fundamentalistisch-religieuze aspecten, waarbij daarenboven onderscheid gemaakt dient te worden tussen de landen onderling, het verschil in sociale klasse en het verschill tussen stad en platteland. 

In de eerste plaats is er een zeer groot verschil in positie cq behandeling van de islamitische vrouw tussen bijvoorbeeld de Noordelijke Staten van Nigeria en een land als Turkije waarbij sprake is van een veel grotere vrijheid betreffende de positie van de vrouw. 
Ook is bekend, dat de veelgenoemde zware lijfstraffen en doodstraffen volgens de meest stringente vorm van islamitisch recht, waarvan overigens niet alleen vrouwen, maar eveneens mannen het slachtoffer kunnen worden [zie het handenafhakken van dieven in Saoedi-Arabie] in de meeste islamitische landen niet worden toegepast, maar alleen in uitzonderingsgevallen zoals de reeds genoemde Noordelijke Staten in Nigeria en een land als Saoedi-Arabie. 

In de tweede plaats komen vrouwenmishandelingen weliswaar in alle lagen van deze samenlevingen voor, maar biedt het vaak hoger opgeleide vrouwen gemakkelijker de mogelijkheid een nieuw leven op te bouwen. 

In de derde plaats is het van groot belang onderscheid te maken tussen de positie van de vrouw uit de stad of het platteland, waarbij plattelandsvrouwen veelal meer blootstaan aan geweld vanwege de sterke sociale en familiale bindingen binnen een dorpsgemeenschap en de vanwege gebrek aan vooropleiding praktische aanwezige onmogelijkheid de streek te ontvluchten. 

2 Mishandeling islamitische vrouwen in Nederland en vrouwenmishandeling in Nederland in het algemeen 

Zoals reeds opgemerkt relateert mevrouw Hirsi-Ali de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland ten onrechte vrijwel uitsluitend aan de Islam en heeft zij te weinig oog voor de hierboven vermelde traditionalistische en sociale componenten, veelal afkomstig uit de landen van herkomst alsmede gevoed door de in Nederland heersende maatschappelijke spanningen, die veelal samenhangen met het in de Nederlandse samenleving toegenomen racisme. 
Evenzeer sluit zij de ogen voor het feit, dat mishandeling van in Nederland wonende islamitische vrouwen weliswaar een ernstig voorkomend verschijnsel is, maar dat een en ander evenzeer in onrustbarende percentages voorkomt bij zowel autochtone Nederlandse vrouwen als allochtone vrouwen van niet-islamitische komaf. 
De cijfers ontlopen elkaar niet al te veel, is er bij allochtonen [en daarbij zijn eveneens gerekend niet-islamitische allochtone vrouwen]sprake van een op de vijf vrouwen, is er bij autochtonen sprake van 1 op de vier vrouwen. 

Het is uiteraard evident, dat ik hierbij het verschijnsel van de mishandelde islamitische vrouw genendele wil bagatelliseren, maar wel wil ik de indruk wegnemen, dat er overwegend sprake zou zijn van mishandeling bij islamitische vrouwen, hetgeen genendele het geval is. 

3 Vrouwenbesnijdenis: 

Evenzeer suggereert mevrouw Hirsi Ali veelal, dat het in zowel Somalie als bepaalde streken van Egypte voorkomend ernstige verschijnsel van de vrouwenbesnijdenis zou voortkomen uit een islamitische traditie, hetgeen niet het geval is. 
Hoewel voorkomend in geheel of gedeeltelijk islamitische landen als Somalie en Egypte, komt dit verschijnsel eveneens voor in een groot aantal Afrikaanse landen, die in het geheel niet islamitisch zijn, maar veelal aanhanger van animisitsiche tradities, al dan niet vermengd met het christendom.
Uiteraard is vrouwenbesnijdenis een van de ernstigste schendingen van de rechten van de vrouw, maar juist gezien tegen dit licht is het van belang, een en ander in zijn juiste verband te zien. 

4 Eerwraak: 

Recentelijk is mevrouw Hirsi Ali in het nieuws gekomen als verdedigster van door eerwraak bedreigde moslima’s, hetgeen ik uiteraard van harte toejuich. 
Ook ten aanzien van deze problematiek echter maakt Hirsi Ali zich niet alleen schuldig aan verregaande generalisering. 
In de eerste plaats is er in het geval van eerwraak lang niet altijd sprake van een vrouwelijk slachtoffer, noch wordt de daad alleen door mannen bedreven. 
Evenmin is er altijd sprake van moord, maar veelal van mishandeling, opsluiting en bedreiging. 
Het belangrijkste is echter het feit, eerwraak niet zozeer religieus, maar cultureel gebonden is, aangezien eerwraak niet alleen evenzeer voorkomt in niet-islamitische landen als Zuid-Amerikaanse landen, de Antillen, Italië en Griekenland, maar eveneens slechts in enkele islamitische landen zoals bepaalde streken van Egypte en Jordanie voorkomt. 
Het is mevrouw Hirsi-Ali dan ook verwijtbaar, dat zij ten onrechte de suggestie wekt, dat eerwraak gerelateerd kan worden aan de Islam en slechts in islamitische landen voorkomt. 

B Oplossingsstrategie: 

1 Ressortering eerwraak onder de anti-terreurwetgeving 

Nog los van haar generaliserende standpunten zijn mi eveneens haar oplossingsstrategieen uiterst dubieus. 
Zo stelde zij onlangs als maatregel voor, het misdrijf als zodanig te laten ressorteren onder de anti-terreurwetgeving. 
Nog afgezien van het al dan niet wenselijke karakter van de anti-terreurwetgeving is hier geen sprake van een als terrorisme te definieren misdrijf en merkte minister Donner van Justitie dan ook terecht op, dat het laten ressorteren van een dergelijk misdrijf onder de anti-terreurwet zou neerkomen op een oneigenlijk gebruik van deze wet. 

2 Verbod op islamitische scholen: 

Een tweede door mevrouw Hirsi-Ali voorgestelde oplossingsstrategie ter bevordering van de emancipatie van moslima’s is het het opheffen van islamitische scholen, aangezien een en ander o.a. de basis zou zijn voor het handhaven van ongewenste patronen in de man-vrouw relatie. 
Verder geeft zij zelf aan geen gelovig moslim meer te zijn [hetgeen zij ”geseculariseerd” noemt] 

Uiteraard is het haar recht al dan niet belijdend moslim te zijn, maar het sluiten van islamitische scholen vertrekt vanuit een fundamenteel gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van anderen, in casu de moslimgemeenschap. 
Bovendien is het in strijd met het recht op godsdienstvrijheid, als zodanig een van de grondbeginselen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en [nog steeds] verankerd binnen de Nederlandse grondwet. 
Verder is de uiterste consequentie van dit gedachtegoed, dat dan eveneens christelijke, Joodse en hindoeistische scholen zouden moeten worden opgeheven, aangezien een en ander anders niet alleen getuigt van discriminatie tegenover een groep, maar er ook op christelijke en joodse scholen [zeker de orthodoxen] vrouw-onvriendelijke componenten aanwezig zijn. 
Het is daarom ook niet te verwonderen, dat het CDA bij monde van haar minister van Onderwijs Maria Verhoeven ernstige bezwaren heeft tegen deze door Hiris Ali geponeerde opstelling. 

Nog afgezien van dit gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van de ander is een en ander ook nog in hoge mate generaliserend, aangezien de al dan niet progressieve benadering van de man-vrouwrelatie niet afhankelijk is van de aanwezigheid van islamitische scholen in het algemeen, maar van de visie van de desbetreffende leerkrachten en het schoolbestuur, dat van school tot school verschilt. 
Bovendien verliest mevrouw Hirsi Ali uit het oog, dat een groot deel van de opvattingen binnen de man-vrouw relatie via de opvoeding worden doorgegeven, waardoor een en ander veel minder controleerbaar is. 

3 Monolitisering Islam 

Zoals reeds gesteld valt mij sterk aan de standpunten van Hirsi-Ali op haar vergaande generalisatie zowel de Islam in het algemeen als de islamitische landen in het byzonder. 
Zo maakt zij zoals reeds gezegd geen enkel onderscheid tussen stad en platteland, tussen laaggeschoolde en hogergeschoolde vrouwen en families en tussen de diverse richtingen binnen de Islam, die net zo gediffentieerd en gevarieerd zijn als binnen het christendom. 
De mythe van de monolitische en eenvormige ”achterlijke” Islam is een racistisch verzinsel. 
Natuurlijk heeft de Islam net zoals ieder andere godsdienst vrouwonvriendelijke componenten, maar dat hebben het christendom en het Jodendom ook. 
Kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel op feitelijk-aantoonbare en genuanceerde gronden. 

4 Stigmatisering: 

Opvallend is verder dat Hirsi Ali niet alleen ondanks deze onvolkomenheden in haar redenatie volkomen kritiekloos door ”intellectueel Nederland” is binnengehaald als de ”Islam-deskundige” hetgeen zij niet is [niet naar mijn opvatting, maar die van gerennommeerde Nederlandse islamologen], maar daarenboven een rol heeft gespeeld en nog speelt tegen de achtergrond van toenemende stigmatisering van de moslims. 
Hiervoor werd zij zowel door politiek als media naar voren geschoven als 
coryfee, die de veelal verre van frisse oogmerken van politici en sommige nieuwsmedia bevestigde, waardoor haar geventileerde kritiek eerder vooroordelenbevestigend werkte. 
Het gevolg was, dat vele moslims, die toch al na 11 september te lijden hadden onder toenemende stigmatisering en met een Mcarthiaans vergrootglas werden bekeken de op sommige punten wel degelijk zinnige kritiek van Hirsi Ali verwierpen, omdat zij door haar weinig genuanceerde benadering nog verder in het vakje van vooroordelen en racisme werden gedrongen. 
Hierdoor onstonden verdedigingsmechanismen die veelal in de hand gewerkt werden door het feit, dat slechts Hirsi Ali’s weinig genuanceerde mening op de TV gehoord werd en iedere kritiek op haar visie bij voorbaat of in het geheel niet op de TV kwam of werd afgedaan als ”extremisme” of ”fundamentalisme” zonder vaak enige berieidheid van de kant van media en politiek de gronden voor een dergelijke kritiek aan een serieuze analyse te onderwerpen. 

5 Intellectueel Nederland: 

Bovendien hield en houdt het leeuwendeel van politiek en intellectueel Nederland vast aan de verkeerde veronderstelling, dat Hirsi Ali ”de eerste” kritische islamitische vrouw was, terwijl er al tientallen jaren zowel Turkse als Marokkaanse vrouwen binnen Turkse en Marokkaanse vrouwenorganisaties zeer actief waren betreffende de emancipatie van islamitische vrouwen. 

Verder was het evenzeer opvallend, dat zij haar waardering vrijwel geheel kreeg en krijgt vanuit de gevestigde Nederlandse politieke en intellectuele hoek en dat zij ook onder Marokkaanse of andere islamitische intellectuelen als,de uit de door haar beoogde doelgroep, de islamitsiche vrouwen in kwestie, op heel weinig waardering kon rekenen, hetgeen mi op zich eveneens te denken geeft over haar werkelijke affiniteit met de doelgroep waaruit zij ook is voortgekomen. 

En laten wij eerlijk zijn, in het klimaat na 11 september werd iedere kritiek op de Islam, zinnig of niet [zie Fortuyn] van harte in beplaalde Nederlandse politieke en media-kringen omhelsd. 

B Vorm: 

Ook de vorm waarin Hirsi Ali haar kritiek doorgaans goot en giet, is veelal niet acceptabel. 
Nogmaals, kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel met respect voor de overtuiging van anderen. 
Haar uitspraken over de Profeet Mohammed, alsmede de vorm waarin de film Submission gegoten is, getuigt daar absoluut niet van. 
Het valt mij op, dat een en ander vaak gemakshalve wordt afgedaan met ”vrijheid van meningsuiting” maar eveneens is opvallend, dat dit gezegd wordt door autochtone Nederlanders, die veelal niet of nauwelijks affiniteit hebben met de Marokkaanse of andere moslims. 
Wanneer een en ander dan ook nog gebracht wordt in een klimaat van toenemende polarisering, vind ik een dergelijke vorm waarin deze kritiek gegoten wordt getuigen van gebrek aan respect en morele lafheid. 

Verder zouden de autochtone Nederlanders, die ieder bezwaar hiertegen van islamitische kant vaak afdoen met ”onzin” of ”het moet kunnen” zouden zich eens moeten realiseren hoe zij het zouden vinden wanneer voor hen van groot belang zijnde symbolen of principes stelselmatig worden bekritiseerd met een totaal gebrek aan respect voor hun identiteit. 
Tegen degenen, die vinden, dat moslims dergeljke kritiek maar ”moeten slikken” zou ik willen zeggen 
Realiseert u, dat u zo een tweedeling in de samenleving creeert 
Maar vooral: 

Realiseert u zich, dat u zich met een dergelijke weinig respectvolle houding schuldig maakt aan impliciet neo-kolonialisme. 
Men kan geen respect verwachten voor de dominante veelal niet-religieuze cultuur, wanneer men niet bereid is dat respect eveneens ten opzichte van de religieuze allochtone cultuur te tonen. 
Dat geldt zowel voor de Nederlandse intelligentsia als critici als Hirsi Ali zelf. 

Astrid Essed 

[64]

WIKIPEDIARITA VERDONK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk

[65]
”In mei 2006 werd in een tv-uitzending van het documentaire-programma Zembla[42] aangetoond dat VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali tijdens haar naturalisatieproces niet de waarheid gesproken had. Daags na de uitzending stelde Verdonk een onderzoek in, en kwam tot de conclusie dat Ayaan Hirsi Ali de Nederlandse nationaliteit formeel nooit zou hebben verkregen. Ze beriep zich hierbij op een arrest van de Hoge Raad waarin staat dat als er een valse naam wordt opgegeven de betreffende persoon wordt geacht het Nederlanderschap nooit te hebben verkregen. Verdonk verklaarde zelf “geen besluit” te hebben genomen maar de wet te hebben uitgevoerd, en daarbij de conclusie getrokken te hebben dat Hirsi Ali op basis van het arrest het Nederlanderschap nooit heeft gekregen”

WIKIPEDIARITA VERDONK/NEDERLANDERSCHAP AYAAN HIRSI ALI EN DE VAL VANBALKENENDE II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk#Nederlanderschap_Ayaan_Hirsi_Ali_en_de_val_van_Balkenende-II

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIARITA VERDONK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk

[66]

”In mei 2006 werd in een tv-uitzending van het documentaire-programma Zembla[42] aangetoond dat VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali tijdens haar naturalisatieproces niet de waarheid gesproken had. Daags na de uitzending stelde Verdonk een onderzoek in, en kwam tot de conclusie dat Ayaan Hirsi Ali de Nederlandse nationaliteit formeel nooit zou hebben verkregen. Ze beriep zich hierbij op een arrest van de Hoge Raad waarin staat dat als er een valse naam wordt opgegeven de betreffende persoon wordt geacht het Nederlanderschap nooit te hebben verkregen. Verdonk verklaarde zelf “geen besluit” te hebben genomen maar de wet te hebben uitgevoerd, en daarbij de conclusie getrokken te hebben dat Hirsi Ali op basis van het arrest het Nederlanderschap nooit heeft gekregen”

WIKIPEDIARITA VERDONK/NEDERLANDERSCHAP AYAAN HIRSI ALI EN DE VAL VANBALKENENDE II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk#Nederlanderschap_Ayaan_Hirsi_Ali_en_de_val_van_Balkenende-II

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIARITA VERDONK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk

” VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali heeft vooralsnog niet het Nederlanderschap verkregen. Dat heeft minister Rita Verdonk maandag geschreven aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van onafhankelijk Kamerlid Hilbrand Nawijn. 

Verdonk baseert zich op de gegevens zoals zij die tot nu toe heeft begrepen over het verleden van haar partijgenote en op de uitspraak van de Hoge Raad over een soortgelijke kwestie. Hirsi Ali heeft zes weken de tijd om hierop te reageren.”

NU.NL

VERDONK: HIRSI ALI GEEN NEDERLANDER’

15 MEI 2006

https://www.nu.nl/algemeen/732894/verdonk-hirsi-ali-geen-nederlander.html

[67]

VOLKSKRANTVERDONK EN DONNER NIET VERVOLGD WEGENSSCHIPHOLBRAND19 OCTOBER 2007

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verdonk-en-donner-niet-vervolgd-wegens-schipholbrand~b08763b4/

TEKST
De Hoge Raad laat de voormalige ministers Piet Hein Donner en Rita Verdonk niet vervolgen in verband met de Schipholbrand…. 

Volgens de Hoge Raad kunnen onder anderen ministers alleen bij Koninklijk besluit of in opdracht van de Tweede Kamer vervolgd worden voor dergelijke misdrijven.

Bij de brand in het cellencomplex van justitie bij de luchthaven kwamen in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 elf gedetineerden om. Het vuur ontstond in de cel van de Libiër Ahmed al-J. (Jeballi), doordat hij een sigarettenpeuk wegschoot. De rechtbank in Haarlem veroordeelde hem tot drie jaar cel.

In juli liet het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem weten dat het afziet van vervolging van de toenmalige directeur van het complex en twee bewaarders. Ook de brandweer, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Rijksgebouwendienst, de gemeente Haarlemmermeer en de Staat worden niet vervolgd.

Uit onderzoek is gebleken dat op Schiphol-Oost van alles mis was op het gebied van brandveiligheid, brandpreventie en training van het personeel. Daardoor heeft de brand zich waarschijnlijk zo snel kunnen uitbreiden en zijn er zo veel doden gevallen.
[68]
SPREEKWOORDEN.NL

Gelijke monniken gelijke kappen.

Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling.

https://spreekwoorden.nl/spreekwoord/gelijke-monniken-gelijke-kappen

[69]
”Verdonk benadrukte dat ze als minister de wet moet uitvoeren en dat wetten en regels voor iedereen op gelijke wijze gelden. Ze houdt vol dat ze niet anders kon dan handelen zoals ze heeft gedaan.”
TROUWVERDONK DACHT NIET AAN AFTREDEN17 MEI 2006
https://www.trouw.nl/home/verdonk-dacht-niet-aan-aftreden~a1b8e147/

TEKST

De VVD-bewindsvrouw noemde de hele kwestie rond het Nederlanderschap van haar partijgenote een ,,ongelofelijke gebeurtenis met veel emoties”. Maar Verdonk staat nog altijd achter haar besluit en meent dat ze zorgvuldig en tijdig heeft gehandeld.

,,Bij mij is er ook verdriet, maar ik voel me gesteund door de fractie”, zei ze. Bovendien voelt de minister zich ,,natuurlijk ook” gesteund door minister Gerrit Zalm (Financiën), die zich dinsdag openlijk boos maakte over haar opstelling.

Heel erg jammer

Verdonk vindt het wel ,,heel erg jammer” dat Europees Commissaris Neelie Kroes haar niet langer steunt als kandidaat-lijsttrekker van de VVD. Ze was trots op de steun van Kroes, maar heeft begrip voor haar besluit omdat Kroes zich altijd heeft ingezet voor Hirsi Ali. Verdonk zei te weten dat voormalig VVD-leider Frits Bolkestein nog wel achter haar staat.

Verdonk benadrukte dat ze als minister de wet moet uitvoeren en dat wetten en regels voor iedereen op gelijke wijze gelden. Ze houdt vol dat ze niet anders kon dan handelen zoals ze heeft gedaan. ,,Wat anderen er ook van zeggen”, schreef ze woensdag in haar weblog op haar campagnesite. ,,Ik geef heel veel om Ayaan. Het is erg wat er is gebeurd”, zei ze.

Verdonk kondigde aan dat ze doorgaat waar ze mee bezig was. Als minister zal ze de motie van de Tweede Kamer uitvoeren waarin ze wordt opgedragen opnieuw te bekijken of Hirsi Ali de Nederlandse nationaliteit heeft. Als kandidaat-lijsttrekker gaat ze door met haar campagne. Zo gaat ze woensdagavond naar een politiek café met ondernemers in Hardenberg.

[70]

TROUWHIRSI ALI VERTREKT NAAR VS15 MEI 2008

https://www.trouw.nl/home/-hirsi-ali-vertrekt-naar-vs-~a9811600/

TEKST

(Novum) – Ayaan Hirsi Ali maakt dinsdag haar vertrek uit de Tweede Kamer bekend. Dit meldt de Volkskrant maandag. Volgens het dagblad treedt het VVD-Kamerlid op 1 september in dienst van het American Enterprise Intstitute (AEI), een conservatieve denktank in Washington. Het was eerst de bedoeling dat zij daar pas op 1 mei 2007 zou gaan werken. De VVD wil het vertrek van Hirsi Ali niet bevestigen. Dinsdag geeft het Kamerlid een persconferentie over ‘het gedoe van de afgelopen dagen’.  

Hirsi Ali kwam vorige week in opspraak toen het televisieprogramma Zembla meldde dat ze heeft gelogen over haar vlucht. Ze zou onterecht een verblijfsvergunning hebben gekregen in Nederland. Het naturalisatieverzoek van Hirsi Ali wordt naar aanleiding van de uitzending onderzocht door justitie.

Volgens de Volkskrant heeft Hirsi Ali het AEI verzocht eerder te mogen beginnen, omdat ze op 27 augustus haar beveiligde huis in Den Haag moet verlaten. De krant meldt dat zij vorige week met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overeenstemming over beveiliging in de VS heeft bereikt.

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde eind april dat het Kamerlid in augustus haar huis moet verlaten. Buurtbewoners hadden de staat aangeklaagd omdat zij vreesden voor hun eigen veiligheid. Hirsi Ali wordt vaak bedreigd vanwege haar uitingen over de islam. De Haagse rechtbank verwierp het bezwaar van de buren in eerste instantie, maar het hof besloot eind april anders.

Het mogelijke vertrek van Hirsi Ali is geen verlies voor het parlement of de VVD. Dit zei VVD-erelid Hans Wiegel op Radio 1. Volgens hem heeft Hirsi Ali standpunten ingenomen die ‘polariserend’ waren. Wiegel was het met die lijn niet eens. Hij vindt daarnaast dat het onderzoek naar de veronderstelde leugens van Hirsi Ali tijdens de asielprocedure moet doorgaan

[71]

”Nu vraagt u zich wellicht af: hoe heet ik? Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die de zoon is van Magan, de zoon van Isse, de zoon van Guleid, die de zoon was van Ali, die de zoon was van Wai’ays, die de zoon was van Muhammad, van Ali, van Umar, van het geslacht Osman, de zoon van Mahamud.

Ik ben van deze clan. Mijn oervader is Darod, die achthonderd jaar geleden vanuit Arabië naar Somalië kwam en de grote stam van de Darod stichtte. Ik ben een Darod, een Macherten, een Osman Mahamud en een Magan. Vorige week was er nog enige verwarring over mijn naam. Hoe ik heet? U weet nu hoe ik heet.”

WIKIPEDIAAYAAN HIRSI ALI/NEDERLANDERSCHAP
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali#Nederlanderschap 

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAAYAAN HIRSI ALI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali

[72]

BN DE STEMGEEN STEUN VOOR VERLENGEN BVEILIGING HIRSI ALI9 OCTOBER 2007

https://www.bndestem.nl/overig/geen-steun-voor-verlengen-beveiliging-hirsi-ali~af61cf29/

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie keren zich tegen een motie die fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks hierover heeft ingediend. Ook de PvdA neigt daar volgens Kamerlid Jeroen Dijsselbloem naar. GroenLinks krijgt in elk geval wel steun van SP en D66. De VVD twijfelt nog. VVD-Kamerlid Laetitia Griffith wil de kwestie eerst met haar fractie bespreken.

Tot aan het debat leken de liberalen de lijn van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) te steunen om de bekostiging vanaf 1 oktober te beëindigen. Nu vraagt de VVD zich af of Hirsi Ali voldoende mogelijkheden heeft gekregen geld in te zamelen om zelf haar beveiliging te betalen.

VOLKSKRANTGEEN STEUN VOOR VERLENGEN BEVEILIGING HIRSI ALI9 OCTOBER 2007

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/geen-steun-voor-verlengen-beveiliging-hirsi-ali~b6c9dcf4/

TEKST
Een verzoek van GroenLinks om de Nederlandse bekostiging van de beveiliging van Ayaan Hirsi Ali in de Verenigde Staten opnieuw te verlengen, kan hoogstwaarschijnlijk niet rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer…   

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie keren zich tegen een motie die fractievoorzitter Femke Halsema van GroenLinks hierover heeft ingediend. Ook de PvdA neigt daar volgens Kamerlid Jeroen Dijsselbloem naar. GroenLinks krijgt in elk geval wel steun van SP en D66. De VVD twijfelt nog. VVD-Kamerlid Laetitia Griffith wil de kwestie eerst met haar fractie bespreken.

Tot aan het debat leken de liberalen de lijn van minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) te steunen om de bekostiging vanaf 1 oktober te beëindigen. Nu vraagt de VVD zich af of Hirsi Ali voldoende mogelijkheden heeft gekregen geld in te zamelen om zelf haar beveiliging te betalen.

Vertrouwelijke verslagen
Dinsdag ontstond ook beroering over vertrouwelijke verslagen van gesprekken tussen Ayaan Hirsi Ali en justitieambtenaren over de beveiliging van de oud-politica. De advocaat van Hirsi Ali, Britta Böhler, had de stukken naar de Kamer gestuurd met het verzoek deze onder de leden te verspreiden. Een meerderheid van de Tweede Kamer had grote kritiek op deze werkwijze.

Ook minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vindt dat het niet had mogen gebeuren, zo liet hij aan het begin van het spoeddebat over de beveiligingskwestie weten. De minister vindt dat de gespreksverslagen daarom ook niet deel mogen uitmaken van het openbare debat.

Hij bekijkt hoe hij er ‘zorgvuldig’ op kan reageren. Indien nodig zal hij de kwestie aankaarten bij de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het CDA vroeg of de minister eventueel strafrechtelijk kan optreden. Maar daarover liet hij zich niet uit.

Verontwaardigd
Een meerderheid in de Tweede Kamer is verontwaardigd dat Böhler hen de vertrouwelijke stukken heeft toegestuurd. De regeringsfractie CDA en oppositiepartijen SP en VVD vinden het geen pas geven, omdat op deze manier zou worden geprobeerd een aanstaand spoeddebat over de beveiliging van de oud-politica te beïnvloeden.

Bij de verspreide stukken zaten ook een vertrouwelijke brief van de advocaat aan de minister en een brief van de bewindsman aan Hirsi Ali. Hirsch Ballin had er geen bezwaar tegen dat de Kamer over deze twee stukken wel in het openbaar spreekt. Volgens Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is de interne procedure voor het verspreiden van vertrouwelijke stukken ‘misschien niet helemaal’ goed gevolgd. Ze wil dat onderwerp in het bestuur van de Kamer bespreken.

De regeringsfractie CDA en oppositiepartijen SP en VVD hadden al aangegeven dat ze verontwaardigd zijn over de actie van advocaat Britta Böhler, die ook voor GroenLinks in de Eerste Kamer zit. Ook de eenmansfractie Rita Verdonk sprak haar ‘opperste verbazing en afkeuring’ uit. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij sprak van een ‘merkwaardige gang van zaken’.

Bananenrepubliek
‘Het is een schandaal dat dit soort zaken uit een individuele beveiligingsprocedure openbaar worden gemaakt’, reageerde CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma dinsdag. Zijn VVD-collega Laetitia Griffith noemde de gang van zaken ‘ronduit verbijsterend’. ‘Ik krijg het idee dat ik in een bananenrepubliek leef.’ Volgens beide Kamerleden is de veiligheid van Hirsi Ali extra in gevaar gebracht.

Het CDA vindt dat onderzocht moet worden of Böhler strafrechtelijk kan worden vervolgd wegens het openbaar maken van vertrouwelijke stukken die de veiligheid van personen in gevaar kan brengen.

De justitiewoordvoerders in de Tweede Kamer hebben verslagen ontvangen van gesprekken die Hirsi Ali vorig jaar heeft gevoerd over haar beveiliging. De oud-politica sprak hierover met vertegenwoordigers van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Logeren
Uit de verslagen blijkt onder meer waar Hirsi Ali in Amsterdam wil logeren als ze in Nederland is. Ook blijkt dat beveiligers in het buitenland niet altijd direct om haar heen stonden, maar op een afstand meeliepen. Verder was de mate van beveiliging afhankelijk van het land waarin de oud-politica zich bevond en blijkt dat zij sommige beveiligers niet vertrouwde.

SP’er Ronald van Raak vindt de informatie interessant, maar is er niet van gediend dat de stukken via een advocaat bij hem zijn beland. PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem heeft daar weinig moeite mee.

Wat het CDA en de VVD betreft zijn de laatste woorden over deze kwestie nog niet gezegd. ‘Als je dit als advocaat doet, ga je vele stappen te ver’, oordeelde van Haersma Buma. Böhler is behalve advocaat ook senator voor GroenLinks.

[73]

BN DE STEMGEEN STEUN VOOR VERLENGEN BVEILIGING HIRSI ALI9 OCTOBER 2007

https://www.bndestem.nl/overig/geen-steun-voor-verlengen-beveiliging-hirsi-ali~af61cf29/

[74]

GROEN LINKSHALSEMA OVER HIRSI ALI6 SEPTEMBER 2006
https://groenlinks.nl/nieuws/halsema-over-hirsi-ali

TEKST

Halsema over Hirsi Ali

6 september 2006Femke HalsemaTweede Kamer

Minister Verdonk wil Ayaan Hirsi Ali het Nederlanderschap ontnemen. Op verzoek van Femke Halsema houdt de Kamer daar een spoeddebat over. GroenLinks vindt het besluit onrechtvaardig en symbolisch voor het huidige asielbeleid.

Spreektekst Femke Halsema in spoeddebat over Hirsi Ali

Voorzitter,

In een reactie op de radio zei Neelie Kroes: ‘ik schaam mij voor mijn land’.Ik schaam mij nog niet voor mijn land, maar wel voor dit besluit.

Ayaan Hirsi Ali is voor mijn fractie een geduchte politieke tegenstander. Iemand met wie wij soms idealen delen, maar die wij even vaak nodeloos kwetsend en provocerend vinden. De afgelopen jaren was zij voor ons ook een symbool van de verharding tegen vreemdelingen en nieuwe Nederlanders, waarvan zij zelf – met een heel wrede speling van het lot – nu het meest prominente slachtoffer wordt. Zoals de vreemdelingenpolitiek van de VVD nu ook in het eigen gezicht explodeert.

Maar Ayaan Hirsi Ali is ook iemand die met bovenmenselijke moed haar omstreden opvattingen verdedigt, terwijl zij daar een hoge prijs voor betaalt: zes beveiligers vier jaar lang, opgejaagd, bedreigd en ondergedoken en nu uit haar huis gezet. Zoals een groep prominente Nederlanders schrijvers vanmiddag in NRC-Handelsblad schrijft: ‘Aanvankelijk was zij misschien geen echte vluchteling (..) de laatste vier jaar is zij dat zeker geworden’.

Dit debat gaat niet over de opvattingen van Ayaan Hirsi Ali of over haar stijl van politiek bedrijven. Dat ik het toch noem, komt omdat ik al dagen de geur van politieke afrekening en politiek en electoraal gewin opsnuif.Want de beslissing van minister Verdonk heeft geen enkele logica, kent geen rechtvaardigheid. Rechtsgelijkheid is er alleen als het doel is om alle vluchtelingen en genaturaliseerde Nederlanders zo slecht  mogelijk te behandelen. Tegelijkertijd wordt hun rechtszekerheid – de zekerheid dat ze bij dit land horen, dat zij welkom zijn – schandelijk met voeten getreden. Dit debat gaat over de manier waarop wij in Nederland omgaan met asielzoekers, vluchtelingen en genaturaliseerde Nederlanders in het algemeen en – nu – Ayaan Hirsi Ali in het bijzonder. De wet waarop de beslissing van minister Verdonk rust is de onze niet, wij hebben daar destijds tegen gestemd.Maar de beslissing van Verdonk is vooral ingegeven door een arrest van de Hoge Raad uit 2005. In dat arrest is gesteld dat een naturalisatiebesluit waarin valse of fictieve persoonsgegevens zijn opgenomen geen rechtsgevolgen heeft. In gewoon Nederlands: als je een valse naam hebt gebruikt bij het aanvragen van het Nederlanderschap, dan ben je geen Nederlander geworden. Omdat Hirsi Ali niet de werkelijke naam is, zou Ayaan Hirsi Ali geen Nederlander zijn. Daarom heeft zij ook vanmiddag haar kamerlidmaatschap opgezegd.Maar in het arrest wordt ook gesteld dat er ‘bijzondere omstandigheden’ kunnen zijn, die tot een andere beslissing leiden. Ofwel, de Hoge Raad schrijft niet dwingend voor dat de minister in alle gevallen het Nederlanderschap ontneemt, daarin behoudt zij haar discretionaire bevoegdheid. En voor de wet geldt dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld, maar ook dat ongelijke gevallen ongelijk behandeld worden.Hier is dus geen sprake van ‘regels zijn regels’ maar van een minister die bij haar volle verstand een hardvochtige beslissing neemt waartoe niemand haar dwingt.Mijn eerste vraag is dan ook ‘waarom?’En als tweede: is zij het met mijn analyse eens dat de hoge raad helemaal niet voorschrijft dat in alle gevallen het Nederlanderschap dient te worden afgenomen? Het zou niet de eerste keer zijn dat de minister verkeerde juridische en politieke stappen zet, die zij later betreurt. Ik neem aan dat de minister vanmiddag ook heeft kunnen zien welke grote dramatische gevolgen haar bij nacht en ontij genomen beslissing heeft gehad. En ik wil dan ook van de minister weten of zij de garantie kan geven dat zij geen juridische fouten heeft gemaakt bij de beslissing die zij bij nacht en ontij heeft genomen.

Volgens mij heeft de Minister de afgelopen drie jaar kamervragen nog nooit zo snel beantwoord. In krap een paar dagen tijd heeft de minister besloten dat haar politieke bondgenoot geen Nederlander meer is. Dat heeft weinig te maken met zorgvuldigheid. Waarom zo snel? Waarom geen grondig onderzoek? Waarom niet de privacy van de betrokkene respecteren? Is het niet ook zo dat de beslissing van de minister in de 6 weken dat Ayaan Hirsi Ali bezwaar kan maken geheim had moeten blijven? Is dit dan geen belangrijke procedurele fout? En staat niet al vast dat door het publiek worden van uw oordeel de ruimte om alsnog een beroep te doen op bijzondere omstandigheden aanzienlijk is verkleind?

En hier kom ik op een vraag die mij – en velen met mij – wakker houdt. Waarom nu? Waarom die plotselinge daadkracht? Het is toch zo dat u dit al jaren weet? Dat Ayaan Hirsi Ali het bovendien geruime tijd geleden nog eens zelf heeft gemeld in een telefoongesprek over Taïda Pasic. En u heeft alsmaar niets gedaan. U heeft het gedoogd en de vriendschappelijke en professionele banden gewoon gehandhaafd. Dat is toch ronduit onbehoorlijk bestuur? Zeker als je daar nog eens bij optelt dat u vrijdag heeft gezegd dat Ayaan Hirsi Ali niets te vrezen had, terwijl u een dag later onderzoek instelt en haar dan twee dagen later haar Nederlanderschap afneemt?Laat ik het maar op de man af vragen. Wat drijft u? Om zo hard en ondoordacht op treden? Het zal toch niet zo zijn dat dit een onderdeel is van uw lijsttrekkersstrijd?

Voorzitter, het zal u duidelijk zijn dat mijn fractie zich boosmaakt. Boos over het onrecht Hirsi Ali aangedaan, boos over het precendent dat dit mogelijk voor andere vluchtelingen en genaturaliseerde Nederlanders heeft.En ik doe een appel op de minister om zich te bezinnen, om dit besluit ongedaan te maken.

Vanochtend zei Geert Dales, VVD-burgemeester in Leeuwarden, dat als dit de consequentie is van de opvattingen van de VVD over asiel en migratie, die opvattingen moeten worden herijkt. Voorzitter, de afgelopen jaren heeft de VVD nogal opportunistisch met twee maten gemeten. De uitzondering die men bij volle bewustzijn heeft gemaakt voor Ayaan Hirsi Ali (door haar ondanks vals vluchtverhaal en valse persoonsgegevens warm te omhelzen). Wordt niet voor anderen gemaat. Sterker, de VVD heeft altijd voorop gelopen in het verslechteren van de rechtspositie van asielzoekers en vluchtelingen. Vanochtend zei Bibi de Vries in een emotionele reactie dat zij dacht dat Nederland een land van tolerantie was, maar dat dit Nederland op zijn smalst is. Mevrouw de Vries: word wakker! Gaat de VVD nu eindelijk eens wakker worden. Want wat zij niet acceptabel vindt voor één van haar eigen mensen, dat is het toch ook niet voor anderen? Dan kan zij toch niet accepteren dat andere vluchtelingen, andere nieuwe Nederlanders even hard en onrechtvaardig worden behandeld?

Tot slot,Onze allereerste zorg moet zijn dat Ayaan Hirsi Ali veilig is en veilig blijft. Ik wil aan minister Donner vragen of hij garanties kan geven dat ongeacht de status van Ayaan Hirsi Ali – Nederlander of niet, kamerlid of niet – haar veiligheid optimaal gegarandeerd wordt, in het rijksdomein, voor zolang als dat om veiligheidsredenen nodig is.

Dank u wel.

[75]

GroenLinks worstelt met de eigen strategie tegen de PVV van Geert Wilders. Kamerlid Tofik Dibi werkte afgelopen dagen aan een plan dat een einde moest maken aan de rechtszaak tegen Geert Wilders. Fractievoorzitter Femke Halsema stelde samen met hem een Kamermotie op die niet alleen gaat over ‘islamisering’, maar ook het bestaan daarvan niet in twijfel trekt.

Sommige prominente leden, onder wie Dibi en Halsema, vinden de rechtszaal geen plaats voor het politieke debat.”

NRC

GROEN LINKS LIGT OVERHOOP MET ZICHZELF

2 NOVEMBER 2010

https://www.nrc.nl/nieuws/2010/11/02/groenlinks-ligt-overhoop-met-zichzelf-11964475-a343677

Afgelopen weekeinde lieten Dibi en Halsema per twitter al iets zien van hun ongenoegen over de twee. „Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons”, twitterde Femke Halsema. En Dibi: „René Danen. Zucht. Kan die man geen eigen partij oprichten?” 

NRC

GROEN LINKS LIGT OVERHOOP MET ZICHZELF

2 NOVEMBER 2010

https://www.nrc.nl/nieuws/2010 /11/02/groenlinks-ligt-overhoo p-met-zichzelf-11964475-a34367 7

ZIE VOOR TEKST NOOT 20

[76]
WIKIPEDIACIRCUMSTANTIAL EVIDENCE
https://en.wikipedia.org/wiki/Circumstantial_evidence

[77]

BRIEF AAN UITZENDBUREAU ALL IN VANWEGE DE WEIGERINGTOT AANNAME STAGIAIRE VANWEGE HET DRAGEN VAN HOOFDDOEK

Astrid Essed

Mon, Feb 10, 2014, 7:06 AM   
to info@allinnac.nl

   

AANUITZENDBUREAU ALL INDIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:Uw weigering tot aanname stagiaire Leila Kallal vanwege hoofddoek
”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.”
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

” Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
ARTIKEL 6, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1
Geachte DirectieGeacht Management

Ik heb er met verontwaardiging kennis van genomen, dat uw bedrijf aan een stagiaire van islamitischelevensovertuiging, Leila Kallal, een stage geweigerd hebt, omdat zij mogelijk een hoofddoek zou dragenNota bene droeg Leila Kallal bij haar sollicitatie in het geheel geen hoofddoek, maarzou naar het eventueel dragen van de hoofddoek zijn gevraagd, wat op zich al vreemd is.Het gesprek ontwikkelde zich in negatieve zin en volgenseen geluidsopname, die in bezit is van Spitsnieuws, zou een medewerker van uw bedrijf op een latere vraag[in telefoongesprek] van Leila Kallal, of zij met hoofddoek dan niet welkom zou zijn, hebben geantwoord [ik citeer]”Dat natuurlijk niet in grove lijnen, maar daar zijn wij wel toe verplicht om op te letten.Wij zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf en ik mag dat natuurlijk wel gewoon eisen van de werknemers” [2]
Dit klopt ook, want ik heb de geluidsopname mee beluisterd.
Deze medewerker van uw bedrijf, inclusief uw bedrijf zelf, zou eens een lesje moeten hebben in  wat de Nederlandse Grondwe, de EU Mensenrechten en andere Internationale Verdragen en deUniversele Verklaring van de Rechten van de Mens voorschrijven als in normale fatsoens en beschavingsregels. [3]
Het is namelijk een schending van de meest fundamentele mensenrechten, namelijk het recht op vrijwaringvan discriminatie als het recht op Godsdienstvrijheid, mensen bij sollicitaties en anderszinsuit te sluiten op grond van afkomst en/of religie.
Concreet vertaald naar uw bedrijf houdt dat in, dat uberhaupt niet naar het al dan niet dragenvan een hoofddoek had moeten worden gevraagd, laat staan van gestelde discriminerende”eisen” aan werknemers met de in dit verband als discriminerend bedoeld geformuleerde zinsnede”Wij zijn en Nederlands bedrijf”Dus met andere woorden.Moslims zijn geen Nederlanders?Zij ”horen” er niet bij?
Uw werknemer moest zich schamen.
UW RECHTVAARDIGING

De na de terechte commotie, die hierop volgde, gefabriceerde ”rechtvaardiging” van uw bedrijfwas te ridicuul voor woorden.Naar voren werd gebracht, dat de vraag over het al dan niet dragen van een hoofddoek was gesteldals ”waarschuwing”’vanwege de reactie van de merendeels Poolse klanten, die gekant zoudenzijn tegen de hoofddoek. [4]Ook al zou dat zo zijn [waarvoor verder geen enkel bewijs is] dan zou het juist de taak van uwbedrijf zijn om de discriminerende klanten op hun plaats te zetten en niet degene, die wordtgediscrimineerd, in haar rechten aan te tasten.Want door aan de echte/vermeende discriminatie van uw klanten [al dan niet Pools] toe te geven, houdt u deze juist in stand.
LEILA WELKOM MET HOOFDDOEK
In latere berichtgeving verklaarde uw directeur, de heer Dasguney, dat er geen sprake is van weigeringvan Leila vanwege haar hoofddoek en dat zij welkom is met hoofddoek. [5]Dat is in strijd met de reactie van mevrouw J van Aalst [in het latere telefoongesprek met Leila [6]die verklaarde ”eisen aan de werknemers” te mogen stellen en de opmerking maakte”Wij zijn een Nederlands bedrijf” [7]Zij formuleerde weliswaar geen directe weigering, maar uit het telefoongesprek was dattoch impliciet te concluderen [8]
Bovendien heb ik sterk de indruk, dat deze verklaring achteraf is gegeven vanwege de ontstane commotie.
En daarbij blijven nog overeind drie vragen
Ten eerste:
Als het beleid niet discrimatoir is, waarom werd Leila dan naar het dragen van de hoofddoek gevraagd?
Ten tweede:
Waarom schermde mevrouw van Aalst [in het latere telefoongesprek met Leila] dan met kwalificatiesals ”Wij zijn een Nederlands bedrijf”, alsof moslims niet tot de Nederlanders behoren.Waarom verschool zij zich achter echt/vermeend discriminerend gedrag van Poolse en ofandere klanten en werden/worden die daarop niet aangesproken

Ten  derde
Als deze discriminatie geen beleid is van uw bedrijf, wat voor disciplinaire maatregelengaat u dan nemen tegen de discriminerend uitlatingen van mevrouw van Aalst en/of anderen?Wat gaat u concreet doen tegen eventueel discriminerende reacties/acties van uw klanten tegeno.a. het dragen van een hoofddoek?Weert u die uit uw bestand?
Zolang u daarop geen adequaat antwoord kunt geven, acht ik uw bedrijf schuldig aanen verantwoordelijk aan discriminatie op grond van religie
AANGIFTE
Inmiddels is uit mijn informatie gebleken, dat Leila Kallal aangifte heeft gedaan tegen uw bedrijf [9]Een stap, die ik van harte toejuich.
Ook hoopgevend, dat zij hierin gesteund wordt door de landelijke politiekin personen van minister Asscher en Tweede Kamerlid Marcouch [10]
TENSLOTTE
Ik hoop, dat u hieruit lering getrokken hebt, dat ”Nederlands bedrijf” of niet, dat volgens Nederlandseen internationale rechtsregels iedereen dient te worden gevrijwaard van discriminatie en iedereenhet recht heeft op Godsdienstvrijheid, hetgeen ook impliceert het dragen van ieder symbool/kledingstuk, dat is gerelateerd aan de religie.
Dus ook het recht op het dragen van een hoofddoek.
Dit zijn universele mensenrechten, maar ook de meest fundamentele beschavingsregels
Van harte beterschap in uw beleid toegewenst
Vriendelijke groetenAstrid Essed

 Amsterdam 

[1]
SPITSNIEUWSUITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK
http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

UITZENDBUREAU WEIGERT MOSLIMA6 FEBRUARI 2014
http://nos.nl/artikel/607251- uitzendbureau-weigert-moslima. html

SPITSNEUWS.NLASSCHER EN MARCOUCH STEUNEN MOSLIMA
http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ asscher-marcouch-steunen- moslima

[2]

“Het komt er dus eigenlijk zwartwit op neer dat als ik met een hoofddoek op zou komen werken, ik niet welkom ben?”, vraagt Leila aan de telefoon. Er volgt een lange stilte, waarna aan de andere kant van de lijn het antwoord volgt. “Dat natuurlijk niet in grove lijnen, maar daar zijn wij wel toe verplicht om op te letten. Wij zijn natuurlijk een Nederlands bedrijf en ik mag dat natuurlijk wel gewoon eisen van de werknemers.”

SPITSNEUWS.NL
UITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK
http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

[3]

”Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.”
UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/en/udhr/ pages/Language.aspx?LangID=dut

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
ARTIKEL 1, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/ wetgrondwet.htm#h1

” Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
ARTIKEL 6, NEDERLANDSE GRONDWET

http://www.st-ab.nl/ wetgrondwet.htm#h1

[4]
SPITSNIEUWSUITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK
http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek
NOSUITZENDBUREAU WEIGERT MOSLIMA6 FEBRUARI 2014
http://nos.nl/artikel/607251- uitzendbureau-weigert-moslima. html

[5]

SPITSNIEUWSUITZENDBUREAU: LEILA MET HOOFDDOEK PRIMAhttp://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-leila-met- hoofddoek-prima

BRABANTS DAGBLADLEILA MAG WEL HOOFDDOEK DRAGEN7 FEBRUARI 2014
http://www.bd.nl/regio/ brabant/leila-mag-wel- hoofddoek-dragen-1.4210168

[6]
SPITSNIEUWSUITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK
http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

[7]
SPITSNIEUWSUITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK
http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek

[8]
SPITSNIEUWSUITZENDBUREAU WEIGERT VROUW OM HOOFDDOEK
http://www.spitsnieuws.nl/ archives/binnenland/2014/02/ uitzendbureau-weigert-vrouw- om-hoofddoek
[9]

NU.NLZEEUWSE MOSLIMA DOET AANGIFTE VAN DISCRIMINATIE8 FEBRUARI 1014
http://www.nu.nl/binnenland/ 3696602/zeeuwse-moslima-doet- aangifte-van-discriminatie. html

RTLGEWEIGERDE STAGIAR DOET AANGIFTE VAN DISCRIMINATIE8 FEBRUARI 2014
http://www.rtlnieuws.nl/ nieuws/binnenland/geweigerde- stagiair-doet-aangifte-van- discriminatie

OMROEP BRABANTSTAGIARE MET HOOFDDOEK DOET AANGIFTE TEGEN ROOSENDAALSUITZENDBUREAU ALL INN8 FEBRUARI 2014
http://www.omroepbrabant.nl/? news/2063591113/Stagiaire+met+ hoofddoek+doet+aangifte+tegen+ Roosendaals+uitzendbureau+All+ In+.aspx

[10]

SPITSNIEUWS.NLASSCHER EN MARCOUCH STEUNEN MOSLIMA
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2014/02/asscher-marcouch-steunen-moslima

EINDE BRIEF’

[78]

NU.NLWILDERS WIL BELASTING OP HOOFDDOEKJES16 SEPTEMBER 2009

https://www.nu.nl/algemeen/2083512/wilders-wil-belasting-hoofddoekjes.html

Kopvoddentaks (ook kopvoddentax) of hoofddoekjesbelasting is een door de Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) voorgestelde belasting op het dragen van een hoofddoek. Hij baseerde deze term op de door hem gebruikte pejoratieve term kopvod voor hoofddoek.
WIKIPEDIAKOPVODDENTAKS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kopvoddentaks

[79]

” Wie echt wil dat vrouwen opties krijgen, buiten de deur zo goed als thuis, accepteert zonder mitsen en maren de vrijheid van vrouwen om aan het strand en bij het zwemmen te dragen wat zij willen dragen. Over die keus, en ook over de vraag hoe die keus tot stand komt, gaat de vrouw in kwestie. Niet de wetgever. Niet de politie. Zij zelf.”

VERACHTELIJK VERBODPETER STORM24 AUGUSTUS 2016
https://www.ravotr.nl/2016/08/24/verachtelijk-verbod/

[80]

”Wat vindt u van de hoofddoek?

‘Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.’

Wat vindt u ervan?

‘Ik vind het doodjammer dat vrouwen hun mooie haren verbergen.’

Dat is het?

‘Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij.

PERS.NLIK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES9 SEPTEMBER 2009
INTERVIEW UIT PERS.NL OVERGENOMEN DOOR BOOMER LOG  

http://boomer-log.blogspot.com/2009/09/leuk-mens-en-interview-ik-raak-niet.html 

GEHELE TEKST INTERVIEW
nterview Femke Halsema

‘Ik raak niet verwoest door verlies’

Door: Kustaw Bessems
Gepubliceerd: gisteren 22:30
Update: vandaag 09:51

GroenLinks-leider Femke Halsema is gewend aan verkiezingsnederlagen, maar zij verlangt gretiger dan ooit naar de overwinning. ‘Nee, ik voel me niet schuldig als ik een mug doodsla.’

De Europese verkiezingen waren uw eerste overwinning?

‘Even kijken, heb ik niet nog ergens een overwinning weggestopt…’

Uw beste prestatie daarvóór was een licht verlies.

‘Ik heb altíjd licht verloren. Een zeteltje minder, een procentje minder. Zeker gemeten naar de storm die zich om me heen voltrok. Ik beschouw mezelf als een lopend politiek wonder. Ik leid GroenLinks in een moeilijke periode en ik ben een buitengewoon stabiel fractievoorzitter.’

Aan de muur Halsema met voorganger Rosenmöller.

De partij laat u op uw plaats zitten, bedoelt u?

‘Ja. Nou, ik vind dat je bij nederlagen buitengewoon kritisch naar jezelf moet kijken, dus dat doe ik. Maar ik heb de tegenwind voor GroenLinks de afgelopen jaren niet als een persoonlijk probleem gedefinieerd. Onze partij had veel last van het fortunisme. Het eerste verlies was onder Paul Rosenmöller in 2002. En hoewel een nederlaag psychologisch een ongelofelijke klap geeft, ben ik niet ontevreden over hoe wij het verlies daarna wisten te minimaliseren. Pas sinds afgelopen jaar heb ik het gevoel dat het aan het bijbuigen is. Nu gaan we de raadsverkiezingen ook winnen. En de landelijke verkiezingen.’

Hoe graag wílt u winnen?

Zacht, met valse lucht: ‘Heel graag.’

Dan: ‘Je bouwt heel veel weerstand op. Je bent een politicus die calculeert met verlies. In 2003 gingen we van tien naar acht en ging ik de oppositie in met de PvdA en de SP. De verwachting werd uitgesproken, buiten en binnen GroenLinks, dat ons bestaansrecht werd bedreigd. Dat is dan je mentale habitus. Wat je aan mij ziet, is dat ik iemand ben die niet verwoest raakt als ie verliest.’

Wilt u wel groot worden?

‘Ja, natuurlijk.’

Hoe groot dan?

‘Ik zou wel twintig, vijfentwintig zetels willen. Neemt niet weg dat je realistische calculaties moet maken op basis van electorale onderzoeken…’

Kijk eens om u heen: partijen worden uit het niets gigantisch – waarom kunt u dat niet?

‘Die partijen zijn óf heel populistisch óf bedienen zoals D66 zowel het linkse als rechtse deel van het electoraat. Wij halen geen kiezers bij de VVD. Dat hebben we nooit gedaan en dat zal ons ook nooit lukken. Ja, als we onze standpunten inleveren. Maar wij zijn een beginselpartij.’

Met welk onderwerp krijgt u de meeste mensen op de been?

Een stilte. Van zeven seconden.

‘Nou ja, dat is ingewikkeld.’

Voor andere partijen niet.

‘Wij zijn een groene partij. Maar als u vraagt: breng je daarmee ook de massa’s op de been? Dát is ingewikkeld. Al twintig jaar – daar reken ik gewoon mee – is het aandeel mensen dat milieu in het stemhokje doorslaggevend vindt slechts om en nabij de 8 procent. Ik vind dat vrij ontluisterend.’

Op tafel Obama-pepermunt. Halsema bewondert diens retoriek én bovenlijf.

‘Wij weten ook uit onderzoek dat het aantal mensen dat overweegt op GroenLinks te stemmen kan oplopen tot vijfentwintig zetels. Maar wij hebben scherpe standpunten over veel thema’s en daar stoot je mensen onvermijdelijk mee af. Die keuze maken wij bewust. Wij zijn een voorhoedebeweging. We ontwikkelen standpunten en handhaven die, ook als ze niet worden herkend. Ik ben van die lijn nooit afgeweken.’

Hoe kan het dat de Dierenpartij met twee zetels in de Kamer zit? Dierenwelzijn had toch úw thema kunnen zijn?

‘Ik vind niet dat die zetels bij ons horen. Hun kiezers komen van de SP, van rechts, van niet-stemmers. Economisch uit alle windrichtingen. Daarin zijn wij veel uitgesprokener. Wij hebben ook opvattingen over mensen en niet alleen over dieren. De Dierenpartij is daarnaast veel radicaler en paternalistischer. Die wil een verbod op de vissenkom, terwijl ik denk: gekker moet het niet worden.’

‘Van oudsher ontfermen wij ons over dierenrechten. Voor een verbod op de bio-industrie kun je me wakker maken. Maar zij zetten het bevrijden van dieren op gelijk niveau met het eind aan de slavernij. Dat vind ik decadentie. Ik ontmoette een kinderarts in Gaza. Hij zei: oh, jullie zijn dat land waar ze een dierenpartij hebben. Ik zei: ja, dat komt omdat we geen echte problemen hebben.’

Vindt u een dier minder waard dan een mens?

‘Als je het me eerlijk vraagt? Ja. Ik vind mensenrechten… ik weet dat Marianne Thieme ook muggen beschermt eh… sorry, maar ik sla er wel eens een dood. Ja. Ik kan er niets aan doen.’

Voelde u zich schuldig, bij het doodslaan?

‘Nee. Ik baalde ervan dat ie me eerst gestoken had.’

In uw boek Een linkse lente memoreert u dat u wel eens bent omschreven als humorloze missionaris, maar…

‘Dat is wel elf jaar geleden! Ik verwees er spottend naar. Elke vorm van zelfrelativering wordt niet gewaardeerd, maar altijd…’

U weet niet wat ik wil vragen…

‘…gebruikt als stok om de hond mee te slaan. Gaat uw gang.’

Ik wilde juist weten wat mis is met een humorloze missionaris. Waarom wilde u luchtiger worden?

‘Je kracht in het debat is erg afhankelijk van of ze je aardig vinden. Dat geldt voor collega’s én voor je electoraat. Dat heb ik langzamerhand geleerd. Kijk naar Agnes Kant, tijdens het debat na de Europese verkiezingen. Niemand weet nog wat ze zei, iedereen heeft onthouden hóe ze het zei. Daarbij is het voor vrouwen lastiger dan voor mannen. Jan Marijnissen heeft er al die jaren weinig last van gehad dat zijn gevoel voor humor niet erg ontwikkeld was.’

‘Het is ook ontzettend moeilijk. Om terwijl je een discussie voert je mimiek te beheersen. De meeste Nederlanders zien je alleen maar op tv, maximaal dertig seconden en midden in een debat, als je net iemand stevig staat te onderhouden. En ik heb een expressief gezicht.’

Ze wijst op haar voorhoofd: ‘Dit gaat omhoog.’

En ze wijst op haar wenkbrauwen: ‘En dit gaat helemaal mee.’

Waarom reageerde u net zo gestoken?

‘U heeft gelijk, dat is een pavlovreactie. Maar vaak bouwen journalisten voort op de vooroordelen die een collega in een vorig artikel heeft geschreven. Ze lezen alleen knipselmappen. Je worstelt als politicus met de sjablonen die op je worden gedrukt.’

Waarom is het moeilijker voor vrouwen?

‘Wij worden anders beoordeeld. Maar het is ook heel praktisch: als een man zijn stem verheft, neemt zijn gezag toe, omdat zijn stem dan daalt. Onze stemmen stijgen en dat ondermijnt juist. Behalve bij Rita Verdonk dan. Als die iets wil benadrukken krijgt ze een whiskystem. Mijn stem is gelukkig ook relatief laag.’

En u heeft die kaken, hè?

‘Njaahjaah, daar wordt eens in de zoveel tijd over gezeken, ja. Er zijn dingen die je kunt aanpassen en dingen waarover je het commentaar als water van een vet eendje van je af moet laten glijden.’

Dat zegt de vrouw die tijdens het debatteren oplet of haar voorhoofd niet omhoog schiet.

‘Nee, nee, dát doe ik niet. Ik ben me daarvan bewust, meer niet. Ik krijg het toch niet naar beneden.’

Botox?

‘Zo’n Nicole Kidmanvoorhoofd. Daar is op zich veel voor te zeggen, maar nee. Ik vind het ook nog niet nodig, u?’

Nu lacht Femke Halsema hard.

En ze kijkt stout.

Zegt dan: ‘Nederland is een conservatief land. Macht wordt hier nog altijd met mannen geassocieerd en in de middenpartijen stoten vrouwen niet echt door.’

Vindt u de mannen in de Kamer ook niet beter dan de vrouwen?

‘Van Geel beter dan Hamer? Nee, ik vind Hamer beter. Bovendien, ik vind mezelf ook echt beter dan… wie zal ik noemen… Arie Slob.’

En wie is er beter dan u?

‘Ik vind mezelf best goed.’

U was boos toen PVV-leider Geert Wilders onlangs in de Kamer een verkrachte vrouw afkraakte. Had u nog de controle over uzelf?

‘Ja. Het was wel een randgeval. Ik was heel geëmotioneerd en dat had alles met vrouwzijn te maken. Ik stond te luisteren en dacht: het zal me gódverdomme niet overkomen. Dat een verkrachtingsslachtoffer hier tot dader wordt omgeturnd, omdat ze niet de juiste politieke reactie heeft gegeven. Ik was me er wel direct van bewust, want wat heb ik toen gezegd…’

Dat hij die vrouw misbruikte…

‘…voor zijn eigen, arbitraire politieke gelijk. Dat is een gecontroleerde zin.’

Het werd Wilders overigens door de kiezers vergeven.

‘Het prisoner’s dilemma waar je je in bevindt met Geert Wilders is dat elke vergroting van de polarisatie met hem, hem heel veel kiezers oplevert. Kort daarna werd ik overal op campagne door mensen aangesproken die als herinnering aan dat debat hadden dat hij zo zielig was.’

Net zoiets: als hij bekendmaakt dat hij niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn zijn aanhangers teleurgesteld, maar uw kritiek daarop vinden ze nog veel erger.

‘Ja. Maar wat mij bovenal stoort is de academische bovenlaag die redeneert vanuit de permanente veronderstelling dat alles wat Wilders doet slim is. Kritiekloos. Het is een volstrekt verkeerde inschatting. Als er het komende politiek jaar een incident in Gouda is of zo, dan rennen ze van de PVV weer naar die microfoon. Nou, ik sta echt klaar hoor. Lazer een eind op, zeg. Dat is compleet ongeloofwaardig geworden.’

Uw partij ageert niet tegen de orthodoxe islam. Is dat niet vreemd voor een linkse partij?

‘Dat doen we wel. Ik ben een van de weinigen die Saoedi-Arabië aanklaagt, samen met Wilders, voor de schending van vrouwenrechten. Ik zal altijd heftig ageren tegen elke vermeende invoering van de sharia. Organisaties mogen, zolang ze niet crimineel zijn, allerlei opvattingen uitdragen – ook waar ik heel grote problemen mee heb. Maar ik zal daar wel mee in conflict treden. Dat doe ik met de SGP en met de orthodoxe islam. Opvattingen over homo’s, vrouwen, dan kunnen ze rekenen op een fikse aanval van mij.’

Wanneer heeft u voor het laatste een fikse aanval uitgevoerd?

Halsema denkt na en verwijst naar de keer dat zij ‘fundamentalistische moslims, fundamentalistische Amerikaanse christenen en de rooms-katholieke kerk’ bestempelde als ‘een as van religieus kwaad’, omdat die vrouwen onderdrukken. De algemene politieke beschouwingen van 2006.

‘Dat is mijn beroemdste aanval. Ik heb daar veel problemen mee gehad.’

U pakte keurig de islam en het katholicisme samen aan.

‘Nee, nee, ik ben niet te beroerd om de orthodoxe islam op zich aan te vallen waar ik dat nodig vind. Ik heb me steeds uitgesproken waar het ging om de schending van homorechten.’

Wat vindt u van de hoofddoek?

‘Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.’

Wat vindt u ervan?

‘Ik vind het doodjammer dat vrouwen hun mooie haren verbergen.’

Dat is het?

‘Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij. Ik geloof niet dat welke God ook kledingeisen stelt. Dat zijn de mannen geweest die het geloof uitleggen.’

‘Je dwingt vrouwenemancipatie niet van bovenop af. Die moet uit de vrouw zelf komen. Ik heb gezegd dat politie-agentes hoofddoekjes moesten kunnen dragen. Ik heb ruzie gemaakt met Ciska Dresselhuys, die geen vrouw met hoofddoek wilde aannemen bij het blad Opzij. Maar dat neemt niet weg dat ik moeite met de hoofddoek heb.’

‘Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid. Het is: weinig eigen opvattingen hebben over het goede leven. Weinig houvast hebben aan opleiding en werk, angstig zijn voor onze samenleving en daarbij heel bevattelijk worden voor wat de imam vindt. Die dan vaak heel conservatief is.’

Uw kinderen zitten op een zwarte school in Amsterdam-Oost. Op tv vertelde u laatst dat uw vriend en u vaak denken: we halen onze kinderen er vanaf.

‘Ja. Van elke ouder hoor ik wel wisselende verhalen over school. Maar op mijn school is dat heviger. Ik zet kinderen niet op school als sociaal experiment. Als ze niet maximale kansen krijgen en gelukkig zijn, gaan ze eraf. De school boekt goede resultaten, ze hebben hun vriendjes en vriendinnetjes. Maar islamitische meisjes mogen vaak niet bij ons thuis komen spelen, omdat mijn vriend ‘s middags de kinderen opvangt. Dat is tot dusver geen probleem, omdat mijn dochter andere vriendinnetjes heeft, maar mocht zij daardoor eenzaam worden, dan kijken we verder.’

Hoe lang blijft u nog de leider van GroenLinks?

‘Privé zijn er goede redenen om te stoppen. Maar ik ben nog naar mijn hoogtepunt toe aan het groeien. Al die overwinningen moeten nog komen. Na de gemeenteraadsverkiezingen maak ik bekend of ik weer lijsttrekker wil worden.’

Wat zou het erg zijn als u doorging en opnieuw zou verliezen.

‘Als ik zo hoog in de peilingen sta en alsnog verlies, dan wordt de beslissing wel vóór me genomen.’

[81]
”Wat vindt u van de hoofddoek?

‘Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.’

PERS.NLIK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES9 SEPTEMBER 2009
INTERVIEW UIT PERS.NL OVERGENOMEN DOOR BOOMER LOG  

http://boomer-log.blogspot.com/2009/09/leuk-mens-en-interview-ik-raak-niet.html

[82]
”Wat vindt u van de hoofddoek?

‘Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.’

Wat vindt u ervan?

‘Ik vind het doodjammer dat vrouwen hun mooie haren verbergen.’

Dat is het?

‘Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij.”


PERS.NL
IK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES9 SEPTEMBER 2009
INTERVIEW UIT PERS.NL OVERGENOMEN DOOR BOOMER LOG  

http://boomer-log.blogspot.com/2009/09/leuk-mens-en-interview-ik-raak-niet.html

[83]

‘Wat vindt u van de hoofddoek?

‘Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.’

PERS.NLIK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES9 SEPTEMBER 2009
INTERVIEW UIT PERS.NL OVERGENOMEN DOOR BOOMER LOG  

http://boomer-log.blogspot.com/2009/09/leuk-mens-en-interview-ik-raak-niet.html

[84]
WOORDEN.ORG
nu komt de aap uit de mouw (=nu blijkt wat werkelijk de bedoeling was.)  

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=%20komt%20de%20aap%20uit%20de%20mouw

[85]

”Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij” 
PERS.NLIK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES9 SEPTEMBER 2009
INTERVIEW UIT PERS.NL OVERGENOMEN DOOR BOOMER LOG  

http://boomer-log.blogspot.com/2009/09/leuk-mens-en-interview-ik-raak-niet.html

[86]

OVERZICHT VAN REACTIES OP UITSPRAKEN FEMKEHALSEMA OVER ISLAM EN HOOFDDOEK15 SEPTEMBER 2009
https://allochtonenweblog.wordpress.com/2009/09/15/overzicht-van-reacties-op-uitspraken-femke-halsema-over-islam-en-hoofddoek/

TEKST

Feminisme2Feminisme2Femke Halsema verklaarde in De Pers dat ze het recht van vrouwen om een hoofddoek te dragen altijd zal verdedigen, maar er persoonlijk wel moeite mee had. Ook verklaarde ze dat de islam een probleem is. “Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid,” voegde ze er aan toe. Het werd al snel duidelijk dat haar uitspraken niet overal in goede aarde vielen. In Halsema’s eigen woorden op haar weblog: “xe2x80x98Wat mij verbaast zijn sommige hevige, en soms zelfs ronduit kwaadaardige reacties uit progressieve kring. Ze spreekt over een ‘internetstormpje’.

Een bloemlezing van de reacties:

Anja Meulenbelt op haar weblog:

Op een van de vele iftars deze maand, tussen de vele uitermategexc3xabmancipeerde en geletterde moslimaxe2x80x99s met en zonder hoofddoek hoordeik een variant van wat ik tegenwoordig veel hoor: xe2x80x9cer is geen eenlinkse partij nog te vertrouwen. Geen een.xe2x80x9d En ik kan ze helaas nietvan harte ongelijk geven.

Tineke Bennema in Trouw:

xe2x80x9cIk roep in Nederland geboren vrouwen op morgen vrijwillig eenhoofddoek te dragen uit solidariteit met alle hoofddoekdraagsters inNederland en om respect voor hen af te dwingen. Onder het motto: Baasin eigen hoofd.xe2x80x9d En: xe2x80x98Mag ik vragen waarom mevrouw Halsema haar haar weer lang heeft? Mag ikzeggen dat ze het recht heeft, maar dat lang haar vanuit feministischoogpunt rolbevestigend is? O, vinden we dat ineens wel privxc3xa9?xe2x80x99

Maina van der Zwan op socialisme.nu:

Door over xe2x80x98dexe2x80x99 islam te spreken en deze als ‘probleem’ te bestempelenvolgt Halsema islamofoob rechts in het beoordelen van individuen opbasis van hun geloof in plaats van hun gedrag. Juist dat geeft zoveelmoslims in Nederland het gevoel dat ze tweederangsburgers zijn.

Het probleem van Agnes Kant en Femke Halsema is dat ze meer geloven inregeringsdeelname dan in linkse principes. Ze nemen steeds meer deagenda van rechts over in plaats van een linkse agenda daar tegenoverte plaatsen

Ook van partijleden kreeg Halsema kritiek. Het Rotterdamse Groenlinks raadslid Jongenelen concludeert:

Al met al lijkt de hele passage rationeel gesproken voort te komen uiteen enthousiasme voor emancipatie dat diepe wortels heeft inGroenLinks. Maar er zit een emotionele ondertoon van islamofobie inwaar ik niet erg gelukkig van word.

Steun krijgt Femke Halsema van GroenLinks Brechtje Paardekooper:

Het artikel plaatst emancipatie en islam tegenover elkaar. En is daareen probleem? Natuurlijk! Je moet wel een ton boter op je hoofd hebben,om niet te zien dat ‘de’ Islam -en we kunnen hier best even genereren,want in verreweg de meeste Islamitische landen is het zo- vrouwen eenondergeschikte positie toebedeelt. Misschien moet je, zoals ik, inUruzgan zijn geweest, en gezien hebben hoe hoog het percentagezelfmoorden onder pas getrouwde vrouwen is – puur, omdat de combinatievan Islam en ongeletterdheid voeding geeft aan zeer onderdrukkendeopvattingen over vrouwen. Die de deur niet uit mogen. Gexc3xafsoleerd zijn.Zich niet mogen uitspreken. Die ongestraft verkracht mogen worden enmishandeld. Die niet naar school mogen, laat staan een beroepuitoefenen. Veel imams in met name sociaal-economisch achterblijvendegebieden dragen die opvattingen uit en vrouwen kunnen daar letterlijkniet mee leven. Dat is om stil van te worden – als je het nieteigenlijk uit zou moeten schreeuwen.

Imam Sheik Fawaz Jneid van de As-Soennah moskee in Den Haag stelt in een online artikel dat het dragen van een hoofddoek voorkomt dat vrouwen worden verkracht. Tegelijkertijd geeft hij aan dat het volgens hem een plicht is de hoofddoek te dragen:

xe2x80x9cDaarnaast staat de hoofddoek voor een Goddelijk gebod.Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): xe2x80x9cO Profeet,zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van degelovigen dat zij hun overkleden (Djilbaab) over zich heen latenhangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen enworden zij niet lastig gevallen.xe2x80x9d

Op haar weblog reageert Femke Halsema:

Bij geloofsvrijheid hoort voor mij ook de vrijheid om dat geloof tebekritiseren. Juist in een beweging als GroenLinks, waar van oudsherveel xe2x80? buitengewoon xe2x80? kritische christenen deel van uitmaken, zijngodsdienstvrijheid en -kritiek, twee zijden van dezelfde medaille(hoewel een enkeling dat nu lijkt te vergeten).Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met dezeopvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitischeopvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee tehebben. (..) Ik vind de selectieve en discriminerende verontwaardiging van GeertWilders over de Islam weerzinwekkend. Maar ik denk dat progressievemensen een grote fout maken als zij dat beantwoorden met evenselectieve kritiekloosheid. Moslims mogen niet gediscrimineerd worden om hun geloof, maar sommige Islamitische overtuigingen verdienen stevige kritiek. Wie daarover twijfelt, moet vooral eens het commentaar op mijn interview lezen van Sheikh Fawaz Jneid van de As-soennah moskee in den Haag.De progressieve beweging in Nederland heeft een lange traditie in deverdediging van de mensenrechten en van vrouwenemancipatie. Wijbewijzen onszelf geen dienst als wij ons xe2x80? in verweer tegen GeertWilders xe2x80? politieke correctheid laten opdringen waarbij we goedpratenwat niet goed is.(..) Ik respecteer vanzelfsprekend de autonome keuze van veel Islamitischevrouwen om, zoals Fatima Elatik, een hoofddoek te dragen als deel vanhun (religieuze) identiteit. Die zal ik ook nooit aantasten. Maar ikvind dat degenen die nu vooral de schoonheid van de hoofddoekverheerlijken, eens moeten nadenken over de opmerking van eenIslamitisch meisje in een mail aan mij: xe2x80x98zo dwing ik ook respect afxe2x80x99.

en daarop kwam weer een reactie van Anja Meulenbelt:

Wij komen beide uit de feministische beweging, staan alletwee aan delinkerkant in de politiek, en juist daarom ben ik zo teleurgesteld. Ditwas toch een van de belangrijkste lessen in de vrouwenbeweging: datgeen elite (blank, hoger opgeleid, zich progressief achtend, wat ook)het recht had om voor andere vrouwen te bepalen hoe hun emancipatie eruit hoorde te zien.

(Soerat al-Ahzaab: 59)

[87]

OVERZICHT VAN REACTIES OP UITSPRAKEN FEMKEHALSEMA OVER ISLAM EN HOOFDDOEK15 SEPTEMBER 2009
https://allochtonenweblog.wordpress.com/2009/09/15/overzicht-van-reacties-op-uitspraken-femke-halsema-over-islam-en-hoofddoek/

”Gisteren was het de beurt aan Femke Halsema om Wilders te vleien: ‘Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos’, en ‘Natuurlijk is de islam een probleem.’ Halsema heeft blijkbaar niet in de gaten dat in Nederland het dragen van de hoofddoek niet verplicht is en dat juist het recht om de hoofddoek te dragen onder vuur ligt door rechtse politici. Door over ‘de’ islam te spreken en deze als ‘probleem’ te bestempelen volgt Halsema islamofoob rechts in het beoordelen van individuen op basis van hun geloof in plaats van hun gedrag. Juist dat geeft zoveel moslims in Nederland het gevoel dat ze tweederangsburgers zijn.”

SOCIALISME.NU
WAAR IS LINKS MEE BEZIG?MAINA VAN DER ZWAN10 SEPTEMBER 2009
http://socialisme.nu/blog/nieuws/3483/waar-is-links-mee-bezig/

FEMKE EN DE ACHTERLIJKE ISLAMCHRISTIAN JONGENEELGROEN LINKS10 SEPTEMBER 2009
https://www.christianjongeneel.nl/2009/09/femke-en-de-achterlijke-islam/

TEKST

“Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid. Het is: weinig eigen opvattingen hebben over het goede leven. Weinig houvast hebben aan opleiding en werk, angstig zijn voor onze samenleving en daarbij heel bevattelijk worden voor wat de imam vindt. Die dan vaak heel conservatief is.”

Dames en heren, we gaan even aan tekstexegese doen. Want zegt Femke Halsema hier nou echt dat de islam een achterlijke cultuur is? Lopen moslims uit pure onwetendheid en angst werkelijk massaal achter imams uit de zandbak aan zonder flauw benul van het ‘goede leven’ (postmoderne modeterm voor mensen die ethisch houvast zoeken)? Goed, daar gaan we.

Grachtengordel

Eerste zin. Femke schetst een persoonlijke omstandigheid. Het ene moment ben je een keurige grachtengordelliberaal, maar dan komt je kind van school met een opinie uit de onderbuik van de multiculturele samenleving en krijg je spontaan lust je haar te laten blonderen. Ik herken het, maar het lijkt me toch geen goed excuus voor generalisaties van het type ‘de islam is een probleem’. Incidenten uit je privéleven zijn geen gelukkige basis voor politieke stellingname.

Tweede zin. Femke nuanceert door sociaaleconomische omstandigheden erbij te betrekken. Dat ‘met name’ blijft echter suggereren dat er ook een intrinsiek probleem met de islam is. Derde zin: die lui hebben weinig eigen opvattingen. Tsja, het gros van de Nederlandse bevolking heeft geen eigen opvattingen. Als dat mensen te verwijten valt, kun je iedereen die geen filosofiecolleges gevolgd heeft wel tot simpele ziel uitroepen (en zo uitnodigen je een arrogante regent te noemen).

Achterban

Vierde zin: mensen hebben weinig houvast en daardoor lopen ze achter de verkeerde types aan. In wezen is dit het argument tegen de vreemde: jij ontleent geen zekerheid aan de zaken waar ik mijn zekerheid aan ontleen, daarom houd je er andere ideeën op na dan ik over de inrichting van het bestaan, waardoor ik het moeilijk vind je een plek te geven in mijn leven. De oplossing van Geert Wilders (wiens achterban ook niet uitblinkt in eigen meningsvorming, is mijn indruk) is dergelijke vreemden uit de samenleving te verwijderen. Femkes missie is hen meer te maken zoals zij, zodat ze ophouden vreemden te zijn.

Dat blijkt ook uit de hoofddoekjespassage in hetzelfde interview. Vanuit haar juridische wereldbeeld vindt Femke met enige tegenzin dat vrouwen het recht hebben een hoofddoekje te dragen, omdat dit een persoonlijke vrijheid is. Als moslima’s vanuit die liberale basis tot een keuze voor conservatieve kleding zouden komen, zou Femke er helemaal geen probleem mee hebben, omdat die vrouwen dan dezelfde denkwijze te volgen als zijzelf. Maar zo is het in werkelijkheid niet en dat maakt het moeilijker verteerbaar.

Al met al lijkt de hele passage rationeel gesproken voort te komen uit een enthousiasme voor emancipatie dat diepe wortels heeft in GroenLinks. Maar er zit een emotionele ondertoon van islamofobie in waar ik niet erg gelukkig van word. Wordt vermoedelijk vervolgd.

TROUWEEN DRIEWERF HOERA VOOR DE HOOFDDOEKTINEKE BENNEMA11 SEPTEMBER 2009
https://www.trouw.nl/home/een-driewerf-hoera-voor-de-hoofddoek~a7eb561c/

Met haar afwijzing van de hoofddoek toont Femke Halsema haar provincialisme.  

Vandaag koop ik een hoofddoek. Vanaf vandaag eis ik als linkse niet praktiserende moslim mijn recht op vrijheid van meningsuiting en van godsdienstuiting zichtbaar op. Een foto van mij en mijn hoofddoek kan GroenLinks-partijleider Femke Halsema morgen in de bus verwachten.

Bitter teleurgesteld ben ik dat zij zich inmiddels heeft aangesloten bij het rijtje islam-bashers. Dat ze niet door heeft hoe diep kwetsend haar uitlatingen zijn, bewijst haar gebrek aan inlevingsvermogen.

En boos ben ik ook, om haar arrogantie van uitspraken als: „Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij. Ik geloof niet dat welke God ook kledingeisen stelt.” Beschaamd ben ik tot slot om links, dat geen passend antwoord vindt op intolerantie.

Ik weet dat vrouwen om heel uiteenlopende redenen een hoofddoek dragen. Dat vrouwen die dat doen per definitie onvrij en onderdrukt zijn, is Halsema’s aanname. Die ze overigens hanteert als een dogma.

Maar dat grote groepen vrouwen zich happy-met-hoofddoek voelen, omdat zij deel willen uitmaken van een geheel, is onbegrijpelijk voor Halsema. Zich in hun beweegredenen verdiepen, doet ze niet: haar oordeel is al geveld. Ineens geldt de vrijheid om te doen en te laten wat een vrouw wil, niet meer. Ineens bekritiseert de linkse voorvrouw haar islamitische seksegenoten, bevoogdt hen en schrijft voor wat ze moeten doen. Om het allemaal nog erger te maken worden hoofddoekdraagsters in verband gebracht met orthodoxie en ongeletterdheid.

Helaas, ik ben een niet-praktiserend moslim, niet orthodox dus en in het bezit van een universitaire graad. En dankzij Halsema ga ik nu helemaal voor de hoofddoek.

Mag ik op mijn beurt op hoge toon vragen waarom mevrouw Halsema haar haar inmiddels weer lang heeft laten groeien? Mag ik dan misschien zeggen dat ik vind dat ze weliswaar het recht daartoe heeft, maar dat lang haar vanuit feministisch oogpunt rolbevestigend en ouderwets is?

O, vinden we dat ineens wel privé? En een godsdienstuiting niet? Uit Halsema’s houding spreekt minachting voor gelovige vrouwen. Het toont aan hoe bekrompen zelfs de linkse politiek is geworden.

De balk is ons eigen oog: als we het toch eens over kledingstukken hebben is het misschien verstandig ons bijvoorbeeld eens op te winden over hoe onze kinderen er in onze maatschappij bij lopen. Waar de altijd zichtbare Björn Borg onderbroek een statussymbool is. Ik zeg: ook onderdrukking, ook ja, door de commercie. Nee mevrouw Halsema, in onze niet-islamitische maatschappij stelt god niet de kledingeisen, maar dat doet de mode-industrie. Maar dat vinden we minder erg.

Is het domheid van Halsema? Het probleem ligt bij haar, bij Neerlands afkeer van godsdienst, niet bij gelovige vrouwen. Dat de meeste vrouwen een hoofddoek dragen om persoonlijke redenen. De een omdat ze kritiek heeft op het Westen en zich wil onderscheiden, de ander omdat haar moeder het al deed, nog een omdat ze diepgelovig is, een ander omdat haar vriendinnen het doen. En dat zou allemaal niet mogen?

Ik roep in Nederland geboren vrouwen op morgen vrijwillig een hoofddoek te dragen uit solidariteit met alle hoofddoekdraagsters in Nederland en om respect voor hen af te dwingen. Onder het motto: Baas in eigen hoofd.

[88]

HOERA VOOR DE HOOFDDOEK!ANJA MEULENBELT11 SEPTEMBER 2011
http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2009/09/11/hoera-voor-de-hoofddoek/

TEKST

De foto hierboven. Die is van Anneke Jos Mouthaan, jaren geleden met mij in de trein op weg naar Prinsjesdag. Op Anneke’s hoofd: een solidaire protest hoofddoek. Het was een geestig effect als ze zich voorstelde: “Anne Jos Mouthaan van Een Ander Joods Geluid”, en mensen in verwarring niet meer wisten wat ze zeggen moesten en je ze zag denken: is die nou moslim of joods of kun je dat ook alletwee zijn? Nou komt Anneke, als joods-indische allochtoon uit Indonesië, een islamitisch land, al is ze geen moslim.

Waarom ik die foto weer tevoorschijn haal: omdat godbetert Femke Halsema de hoofddoekendiscussie weer eens oprakelt, waarvan ik dacht dat we die nu wel gehad hadden. Zijn de moslimmeiden nu juist hard bezig om ondanks vooroordelen hun plek op de arbeidsmarkt te veroveren, krijgen we de voorzitter van Groen Links nog even langs. Is ze nou helemaal! Dit zei ze in De Pers, onder andere:

Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren.

Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos

Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid.

Op een van de vele iftars deze maand, tussen de vele uitermate geëmancipeerde en geletterde moslima’s met en zonder hoofddoek hoorde ik een variant van wat ik tegenwoordig veel hoor: “er is geen een linkse partij nog te vertrouwen. Geen een.” En ik kan ze helaas niet van harte ongelijk geven.

Reactie van Ahmed Marcouch op Twitter:

Lieve Femke de Islam is GEEN probleem!!Een hoofdoekje ook niet! worden die vrouwen en meisjes niet al genoeg uitgesloten en gediscrimineerd. Ahmed Marcouch

Een driewerf hoera voor de hoofddoek

Met haar afwijzing van de hoofddoek toont Femke Halsema haar provincialisme.

Vandaag koop ik een hoofddoek. Vanaf vandaag eis ik als linkse niet praktiserende moslim mijn recht op vrijheid van meningsuiting en van godsdienstuiting zichtbaar op. Een foto van mij en mijn hoofddoek kan GroenLinks-partijleider Femke Halsema morgen in de bus verwachten.

Bitter teleurgesteld ben ik dat zij zich inmiddels heeft aangesloten bij het rijtje islam-bashers. Dat ze niet door heeft hoe diep kwetsend haar uitlatingen zijn, bewijst haar gebrek aan inlevingsvermogen.

En boos ben ik ook, om haar arrogantie van uitspraken als: „Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij. Ik geloof niet dat welke God ook kledingeisen stelt.” Beschaamd ben ik tot slot om links, dat geen passend antwoord vindt op intolerantie.

Ik weet dat vrouwen om heel uiteenlopende redenen een hoofddoek dragen. Dat vrouwen die dat doen per definitie onvrij en onderdrukt zijn, is Halsema’s aanname. Die ze overigens hanteert als een dogma.

Maar dat grote groepen vrouwen zich happy-met-hoofddoek voelen, omdat zij deel willen uitmaken van een geheel, is onbegrijpelijk voor Halsema. Zich in hun beweegredenen verdiepen, doet ze niet: haar oordeel is al geveld. Ineens geldt de vrijheid om te doen en te laten wat een vrouw wil, niet meer. Ineens bekritiseert de linkse voorvrouw haar islamitische seksegenoten, bevoogdt hen en schrijft voor wat ze moeten doen. Om het allemaal nog erger te maken worden hoofddoekdraagsters in verband gebracht met orthodoxie en ongeletterdheid.

Helaas, ik ben een niet-praktiserend moslim, niet orthodox dus en in het bezit van een universitaire graad. En dankzij Halsema ga ik nu helemaal voor de hoofddoek.

Mag ik op mijn beurt op hoge toon vragen waarom mevrouw Halsema haar haar inmiddels weer lang heeft laten groeien? Mag ik dan misschien zeggen dat ik vind dat ze weliswaar het recht daartoe heeft, maar dat lang haar vanuit feministisch oogpunt rolbevestigend en ouderwets is?

O, vinden we dat ineens wel privé? En een godsdienstuiting niet? Uit Halsema’s houding spreekt minachting voor gelovige vrouwen. Het toont aan hoe bekrompen zelfs de linkse politiek is geworden.

De balk is ons eigen oog: als we het toch eens over kledingstukken hebben is het misschien verstandig ons bijvoorbeeld eens op te winden over hoe onze kinderen er in onze maatschappij bij lopen. Waar de altijd zichtbare Björn Borg onderbroek een statussymbool is. Ik zeg: ook onderdrukking, ook ja, door de commercie. Nee mevrouw Halsema, in onze niet-islamitische maatschappij stelt god niet de kledingeisen, maar dat doet de mode-industrie. Maar dat vinden we minder erg.

Is het domheid van Halsema? Het probleem ligt bij haar, bij Neerlands afkeer van godsdienst, niet bij gelovige vrouwen. Dat de meeste vrouwen een hoofddoek dragen om persoonlijke redenen. De een omdat ze kritiek heeft op het Westen en zich wil onderscheiden, de ander omdat haar moeder het al deed, nog een omdat ze diepgelovig is, een ander omdat haar vriendinnen het doen. En dat zou allemaal niet mogen?

Ik roep in Nederland geboren vrouwen op morgen vrijwillig een hoofddoek te dragen uit solidariteit met alle hoofddoekdraagsters in Nederland en om respect voor hen af te dwingen. Onder het motto: Baas in eigen hoofd.

[89]

VRIJHEID VAN GELOOF EN VAN HOOFDDOEKFEMKE HALSEMA

https://www.femkehalsema.nl/vrijheid-van-geloof-en-van-hoo

TEKST

Tsss, laat ik met mijn interview in De Pers een heus internetstormpje hebben veroorzaakt.

Helemaal verbazingwekkend is dat niet omdat, met dank aan Geert Wilders, elke opmerking over de Islam inmiddels voor de hevigste emoties zorgt. Dat tendentieuze samenvattingen in de Telegraaf en Spitsnieuws op internetfora tot xenofobe, onderbuikoprispingen leiden, beschouw ik inmiddels als een niet meer weg te denken (maar betreurd) onderdeel van het publieke debat. Deze laat ik onbesproken. Maar wat mij wel verbaast zijn sommige hevige, en soms zelfs ronduit kwaadaardige reacties uit progressieve kring. Temeer daar geen van de opvattingen die ik uitdraag nieuw is (alles heb ik al eens eerder gezegd), zij het dat het mogelijk wat scherper want bondiger is gesteld. Een paar opmerkingen van mij bij alle reacties.

1. Islamkritiek

Ik voel mij deel van een progressieve stroming die – ook tegenover Wilders en opkomende Islamofobie – de godsdienstvrijheid verdedigt. Wat mij betreft komt aan de godsdienstvrijheid alleen een einde als religieuze organisaties criminele activiteiten ontplooien of de godsdienstvrijheid gebruiken als een argument om andere mensenrechten te schenden. Er kan dus geenberoep worden gedaan op de godsdienstvrijheid om vrouwen te mishandelen, te vernederen of achter te stellen, of om homoseksuelen te discrimineren. Maar zo lang daar geen sprake van is, zijn mensen vrij om te geloven wat ze willen en dat uit te dragen. Bij geloofsvrijheid hoort voor mij ook de vrijheid om dat geloof te bekritiseren. Juist in een beweging als GroenLinks, waar van oudsher veel – buitengewoon – kritische christenen deel van uitmaken, zijn godsdienstvrijheid en -kritiek, twee zijden van dezelfde medaille (hoewel een enkeling dat nu lijkt te vergeten).

Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met deze opvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitische opvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee te hebben. Sommige ‘close readers’ maken vooral heisa over het zinnetje ‘Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem’, want daarmee zou ik een hele wereldgodsdienst diskwalificeren. Tsja, dat is vooral ‘bijziend lezen‘, want uit elk bijgeleverd citaat blijkt dat het mij gaat om orthodoxe en conservatieve religieuze opvattingen die slecht zijn voor de vrijheid en emancipatie van vrouwen.

Mijn indruk is dat sommige van mijn critici, ook uit verontwaardiging tegen Geert Wilders, verdediging van de Islamitische godsdienstvrijheid verwarren met kritiekloosheid. Neem iemand als Anja Meulenbelt die mij op hoge toon de les leest. Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hun gereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze, discriminerende opvattingen over vrouwen en homo’s, zij vooraan staat te juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt over vergelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein.

Met haar en vele anderen vind ik de selectieve en discriminerende verontwaardiging van Geert Wilders over de Islam weerzinwekkend. Maar ik denk dat progressieve mensen een grote fout maken als zij dat beantwoorden met even selectieve kritiekloosheid. Moslims mogen niet gediscrimineerd worden om hun geloof, maar sommige Islamitische overtuigingen verdienen stevige kritiek. Wie daarover twijfelt, moet vooral eens het commentaar op mijn interview lezen van Sheikh Fawaz Jneid van de As-soennah moskee in den Haag.

De progressieve beweging in Nederland heeft een lange traditie in de verdediging van de mensenrechten en van vrouwenemancipatie. Wij bewijzen onszelf geen dienst als wij ons – in verweer tegen Geert Wilders – politieke correctheid laten opdringen waarbij we goedpraten wat niet goed is. Dan wordt de ruimte voor progressief debat ook veel te klein.

2. Het hoofddoekje

In de 12 jaar dat ik in de politiek zit heb ik er altijd tegen gevochten dat Islamitische vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en soms zelfs de publieke sfeer werd geweigerd omdat zij een hoofddoek dragen. Vrouwenemancipatie betekent voor mij in essentie dat vrouwen overal toegang toe hebben en alle kansen krijgen. Dus heb ik ook verdedigd dat vrouwen met een hoofddoek politie-agent kunnen worden, overigens als één van de heel weinigen in Nederland. Dit herhaal ik ook nog eens in het interview. Maar dat ik achterstelling van gelovige vrouwen niet accepteer, maakt mij nog niet tot een fan van de hoofddoek.

Laat ik een vergelijkbaar voorbeeld geven. Lang was het in Nederland zo dat getrouwde vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt werd geweigerd of dat zij na een huwelijk werden ontslagen. Als dat nu nog het geval zou zijn dan zou ik daartegen de barricaden op gaan. Maar dat maakt me nog geen fan van het huwelijk. Laat staan dat ik uit misplaatste solidariteit zou trouwen. Solidariteit uit je door te vechten voor de vrijheid en rechten van getrouwde of gesluierde vrouwen, niet door er zelf één te worden (waartoe in Trouwen door Meulenbelt absurd wordt opgeroepen).

Ik respecteer vanzelfsprekend de autonome keuze van veel Islamitische vrouwen om, zoals Fatima Elatik, een hoofddoek te dragen als deel van hun (religieuze) identiteit. Die zal ik ook nooit aantasten. Maar ik vind dat degenen die nu vooral de schoonheid van de hoofddoek verheerlijken, eens moeten nadenken over de opmerking van een Islamitisch meisje in een mail aan mij: ‘zo dwing ik ook respect af’. En wie nog twijfelt over de vele keren dat het dragen van een hoofddoek voortkomt uit sociale en religieuze dwang (of drang), moet vooral de retorische vraag van Sheikh Fawaz Jneid eens op zich laten inwerken: ‘Welke vrouwen zijn vaker het doelwit van verkrachtingen en seksuele intimidaties in de wereld? Gesluierde vrouwen of niet-gesluierde?’

[90]

ANJA MEULENBELTBESTE FEMKE13 SEPTEMBER 2009
http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2009/09/13/beste-femke/

TEKST

Beste Femke

Categorie: Diversiteit,Islam om 6.46 uur 

Femke Halsema reageert op haar website op het ‘internetstormpje’ dat veroorzaakt is door haar interview in de Pers. Hier. Ze richt zich ook tegen mij. Ik druk eerst haar stuk af, en dan volgt mijn reactie.

Femke Halsema: Vrijheid van geloof en van hoofddoek

Tsss, laat ik met mijn interview in De Pers een heus internetstormpje hebben veroorzaakt.

Helemaal verbazingwekkend is dat niet omdat, met dank aan Geert Wilders, elke opmerking over de Islam inmiddels voor de hevigste emoties zorgt. Dat tendentieuze samenvattingen in de Telegraaf en Spitsnieuws op internetfora tot xenofobe, onderbuikoprispingen leiden, beschouw ik inmiddels als een niet meer weg te denken (maar betreurd) onderdeel van het publieke debat. Deze laat ik onbesproken. Maar wat mij wel verbaast zijn sommige hevige, en soms zelfs ronduit kwaadaardige reacties uit progressieve kring. Temeer daar geen van de opvattingen die ik uitdraag nieuw is (alles heb ik al eens eerder gezegd), zij het dat het mogelijk wat scherper want bondiger is gesteld. Een paar opmerkingen van mij bij alle reacties.

1. Islamkritiek

Ik voel mij deel van een progressieve stroming die – ook tegenover Wilders en opkomende Islamofobie – de godsdienstvrijheid verdedigt. Wat mij betreft komt aan de godsdienstvrijheid alleen een einde als religieuze organisaties criminele activiteiten ontplooien of de godsdienstvrijheid gebruiken als een argument om andere mensenrechten te schenden. Er kan dus geenberoep worden gedaan op de godsdienstvrijheid om vrouwen te mishandelen, te vernederen of achter te stellen, of om homoseksuelen te discrimineren. Maar zo lang daar geen sprake van is, zijn mensen vrij om te geloven wat ze willen en dat uit te dragen. Bij geloofsvrijheid hoort voor mij ook de vrijheid om dat geloof te bekritiseren. Juist in een beweging als GroenLinks, waar van oudsher veel – buitengewoon – kritische christenen deel van uitmaken, zijn godsdienstvrijheid en -kritiek, twee zijden van dezelfde medaille (hoewel een enkeling dat nu lijkt te vergeten).

Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met deze opvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitische opvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee te hebben. Sommige ‘close readers’ maken vooral heisa over het zinnetje ‘Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem’, want daarmee zou ik een hele wereldgodsdienst diskwalificeren. Tsja, dat is vooral ‘bijziend lezen‘, want uit elk bijgeleverd citaat blijkt dat het mij gaat om orthodoxe en conservatieve religieuze opvattingen die slecht zijn voor de vrijheid en emancipatie van vrouwen.

Mijn indruk is dat sommige van mijn critici, ook uit verontwaardiging tegen Geert Wilders, verdediging van de Islamitische godsdienstvrijheid verwarren met kritiekloosheid. Neem iemand als Anja Meulenbelt die mij op hoge toon de les leest. Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hun gereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze, discriminerende opvattingen over vrouwen en homo’s, zij vooraan staat te juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt over vergelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein.

Met haar en vele anderen vind ik de selectieve en discriminerende verontwaardiging van Geert Wilders over de Islam weerzinwekkend. Maar ik denk dat progressieve mensen een grote fout maken als zij dat beantwoorden met even selectieve kritiekloosheid. Moslims mogen niet gediscrimineerd worden om hun geloof, maar sommige Islamitische overtuigingen verdienen stevige kritiek. Wie daarover twijfelt, moet vooral eens het commentaar op mijn interview lezen van Sheikh Fawaz Jneid van de As-soennah moskee in den Haag.

De progressieve beweging in Nederland heeft een lange traditie in de verdediging van de mensenrechten en van vrouwenemancipatie. Wij bewijzen onszelf geen dienst als wij ons – in verweer tegen Geert Wilders – politieke correctheid laten opdringen waarbij we goedpraten wat niet goed is. Dan wordt de ruimte voor progressief debat ook veel te klein.

2. Het hoofddoekje

In de 12 jaar dat ik in de politiek zit heb ik er altijd tegen gevochten dat Islamitische vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en soms zelfs de publieke sfeer werd geweigerd omdat zij een hoofddoek dragen. Vrouwenemancipatie betekent voor mij in essentie dat vrouwen overal toegang toe hebben en alle kansen krijgen. Dus heb ik ook verdedigd dat vrouwen met een hoofddoek politie-agent kunnen worden, overigens als één van de heel weinigen in Nederland. Dit herhaal ik ook nog eens in het interview. Maar dat ik achterstelling van gelovige vrouwen niet accepteer, maakt mij nog niet tot een fan van de hoofddoek.

Laat ik een vergelijkbaar voorbeeld geven. Lang was het in Nederland zo dat getrouwde vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt werd geweigerd of dat zij na een huwelijk werden ontslagen. Als dat nu nog het geval zou zijn dan zou ik daartegen de barricaden op gaan. Maar dat maakt me nog geen fan van het huwelijk. Laat staan dat ik uit misplaatste solidariteit zou trouwen. Solidariteit uit je door te vechten voor de vrijheid en rechten van getrouwde of gesluierde vrouwen, niet door er zelf één te worden (waartoe in Trouw en door Meulenbelt absurd wordt opgeroepen).

Ik respecteer vanzelfsprekend de autonome keuze van veel Islamitische vrouwen om, zoals Fatima Elatik, een hoofddoek te dragen als deel van hun (religieuze) identiteit. Die zal ik ook nooit aantasten. Maar ik vind dat degenen die nu vooral de schoonheid van de hoofddoek verheerlijken, eens moeten nadenken over de opmerking van een Islamitisch meisje in een mail aan mij: ‘zo dwing ik ook respect af’. En wie nog twijfelt over de vele keren dat het dragen van een hoofddoek voortkomt uit sociale en religieuze dwang (of drang), moet vooral de retorische vraag van Sheikh Fawaz Jneid eens op zich laten inwerken: ‘Welke vrouwen zijn vaker het doelwit van verkrachtingen en seksuele intimidaties in de wereld? Gesluierde vrouwen of niet-gesluierde?’

Reactie: Beste Femke,

In je toelichting op het ‘internetstormpje’ richt je je vooral op ‘sommige kwaadaardige reacties uit progressieve kring’ en die zitten je kennelijk meer dwars dan de reacties van de moslims in dezen, Tineke Bennema, Ahmed Marcouch en Fatima Elatik, hoewel ik denk dat zij degenen zijn met wie je in gesprek moet. Maar okee, je noemt mijn naam, en ik zal reageren op jouw reactie.

Om te beginnen verbaast het mij echt dat je niet hebt voorzien wat je uitspraken over hoofddoeken en islam zouden veroorzaken – jij weet als politica midden in de wereld staand toch ook wel in welk politiek klimaat we op dit moment leven: het is niet alleen Wilders, want dan hadden we een zorg minder. Het gaat om een fiks deel van de Nederlanders dat nogal wat oordelen en vooroordelen heeft over mosllims. Ik vind dat de Nederlandse moslims vrijwel permanent onder vuur liggen, en het is geen geheim meer als ik zeg dat ik vind dat de linkse partijen tegenover onze moslim burgers tekort schieten – de linkse partijen, dus inclusief de mijne. Daarom vind ik het zo belangrijk dat iemand als jij laat zien waar je staat.

Formeel gezien heb je dat in de toelichting nog eens op een rijtje gezet. Je verdedigt de godsdienstvrijheid, je verdedigt het recht om ook kritiek te mogen hebben op de islam, je verdedigt vrouwenemancipatie, en je verdedigt het recht van Fatima Elatik om een hoofddoek te mogen dragen. Allemaal helemaal in orde en helemaal mee eens. En toch heb ik na herlezing van je interview en je toelichting er op geen moment het gevoel gehad dat ik mijn ‘kwaadaardige’ reactie zou moeten herzien. Want wat mij dwars zit, ligt op een ander vlak. En dat is hoe jij je persoonlijk uitlaat over hoofddoeken. Persoonlijk heb je al het recht van de wereld om dat te vinden, maar je bent ook de voorzitter van een progressieve partij, en daarmee weet je wat voor een werking jouw persoonlijke opvattingen zullen hebben als die via een interview openbaar worden.

Het eerste deel van je stuk. Je zegt: “Neem iemand als Anja Meulenbelt die mij op hoge toon de les leest. Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hun gereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze, discriminerende opvattingen over vrouwen en homo’s, zij vooraan staat te juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt over vergelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein”. Het punt is dat niemand zich in Nederland druk maakt over de achterhoedegevechten met de SGP, omdat zij in het akelige politieke klimaat van nu geen rol spelen. Ik zou dus niet speciaal staan te juichen als jij in de clinch gaat met de SGP, ik vind dat nauwelijks de moeite. Maar als er onder het mom van ‘islamkritiek’ weer eens een moslim man wordt beticht van discriminerende opvattingen over vrouwen of homo’s let ik extra scherp op. Het kan waar zijn, maar vaak is het routine en niet eens waar, en gaat het duidelijk om wat anders. Wat jij bij deze vergelijking geheel buiten beschouwing laat, is dat er sprake is van een wijdverbreide anti-moslim stemming in Nederland. In zo’n context is kritiek op de islam van een ander soortelijk gewicht dan kritiek op de opvattingen van de SGP. Mag je nog steeds vinden wat je vindt. Hoef je je er niet over te verbazen dat je een ‘internetstormpje’ krijgt.

Ik heb je interview wel degelijk goed gelezen, en ik laat me geen bijziendheid noch ‘politieke correctheid’ aanpraten – dat laatste vind ik trouwens ondertussen een volstrekte dooddoener. En deze uitspraken, hierboven geciteerd, met of zonder context, stuiten mij nog steeds tegen de borst: “Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos”. Wat je daar mee suggereert is het aloude ‘wij zijn vrij’ (want hoofddoekloos) en zij moeten dat nog worden. En als zij net zo bevrijd zijn als wij dan doen ze, nee dan slingeren ze hun hoofddoeken af. Ik vind dat neerbuigend, beledigend, en niet getuigen van veel inzicht in het emancipatieproces waar moslima’s/migrantenvrouwen middenin zitten.

Wij komen beide uit de feministische beweging, staan alletwee aan de linkerkant in de politiek, en juist daarom ben ik zo teleurgesteld. Dit was toch een van de belangrijkste lessen in de vrouwenbeweging: dat geen elite (blank, hoger opgeleid, zich progressief achtend, wat ook) het recht had om voor andere vrouwen te bepalen hoe hun emancipatie er uit hoorde te zien.

Ik volg de zich dubbel emanciperende moslimvrouwen nu al jaren, ik heb er vriendinnen bij, we trekken met elkaar op. Dubbele emancipatie: als migrant of migrantendochter, en als moslima in een op beide fronten behoorlijk vijandige wereld. Ik heb vooral gezien hoe dat een gevecht is naar twee kanten: tegen conservatisme en seksisme in eigen kring, en tegen de moslim- en migrantenvijandigheid daarbuiten. Tussen de progressieve politici die vinden dat ze pas bevrijd zijn als ze hun hoofddoek afslingeren en een imam die denkt dat ze een hoofddoek moeten dragen om niet verkracht te worden in. Ik vind dat de vele moslima’s die ik ken, met en zonder hoofddoek, het fantastisch doen, maar ze verdienen dat vrouwen zoals jij en ik naast ze staan. Naast ze, Femke, niet met uitspraken over wat ze moeten doen om bevrijd te worden tegenover ze.

In je ijver om jezelf te verdedigen doe jij nu wat zoveel mensen aan de rechterzijde ook doen als ze aan ‘islamkritiek’ doen: ze halen de meest conservatieve imam aan als exemplarisch. Inderdaad, de opvattingen van Sheikh Fawaz Jneid die denkt dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen omdat dat beschermt tegen verkrachting zijn net zo patriarchaal als ‘onze’ mannen van een generatie terug die dachten dat vrouwen met korte rokjes er om vroegen. Maar ik heb in al die jaren niet een van de vrouwen met hoofddoek die ik ken zo’n opvatting horen uiten. En de Sheikh spreekt niet namens die vrouwen, dat doen ze namelijk zelf. Jij zou kunnen weten dat er een ware emancipatiegolf onder islamitische migrantendochters plaats vindt, en dat dat net zo goed gepaard kan gaan met de vrijheid om wel een hoofddoek te dragen als met de vrijheid om dat niet te doen. En jij kunt weten dat er heel veel verschillende motieven zijn om een hoofddoek te dragen. Die vrouwen doe je geen plezier door opnieuw te suggereren dat ze pas bevrijd zijn als ze hun hoofddoek afslingeren. Wie je wel een groot plezier hebt gedaan is al die lui aan de islamofobe rechterkant die al zolang tegen hoofddoeken ageren, en nu denken dat ze in jou een bondgenoot hebben gevonden. Ik neem aan dat dat niet je bedoeling was, maar helaas, het is alweer geschied.

Ik vind dat jij en ik, als progressieve en feministische politici naast de moslimvrouwen moeten staan die zich naar twee kanten teweer moeten stellen. Ik weet wat je zegt: dat doe ik al. 

Ik zeg: het kan beter.

Het beste met de storm,

Anja

[91]’

VRIJHEID VAN GELOOF EN VAN HOOFDDOEKFEMKE HALSEMA

https://www.femkehalsema.nl/vrijheid-van-geloof-en-van-hoo

 

[92]

VRIJHEID VAN GELOOF EN VAN HOOFDDOEKFEMKE HALSEMA

https://www.femkehalsema.nl/vrijheid-van-geloof-en-van-hoo

TEKST

Tsss, laat ik met mijn interview in De Pers een heus internetstormpje hebben veroorzaakt.

Helemaal verbazingwekkend is dat niet omdat, met dank aan Geert Wilders, elke opmerking over de Islam inmiddels voor de hevigste emoties zorgt. Dat tendentieuze samenvattingen in de Telegraaf en Spitsnieuws op internetfora tot xenofobe, onderbuikoprispingen leiden, beschouw ik inmiddels als een niet meer weg te denken (maar betreurd) onderdeel van het publieke debat. Deze laat ik onbesproken. Maar wat mij wel verbaast zijn sommige hevige, en soms zelfs ronduit kwaadaardige reacties uit progressieve kring. Temeer daar geen van de opvattingen die ik uitdraag nieuw is (alles heb ik al eens eerder gezegd), zij het dat het mogelijk wat scherper want bondiger is gesteld. Een paar opmerkingen van mij bij alle reacties.

1. Islamkritiek

Ik voel mij deel van een progressieve stroming die – ook tegenover Wilders en opkomende Islamofobie – de godsdienstvrijheid verdedigt. Wat mij betreft komt aan de godsdienstvrijheid alleen een einde als religieuze organisaties criminele activiteiten ontplooien of de godsdienstvrijheid gebruiken als een argument om andere mensenrechten te schenden. Er kan dus geenberoep worden gedaan op de godsdienstvrijheid om vrouwen te mishandelen, te vernederen of achter te stellen, of om homoseksuelen te discrimineren. Maar zo lang daar geen sprake van is, zijn mensen vrij om te geloven wat ze willen en dat uit te dragen. Bij geloofsvrijheid hoort voor mij ook de vrijheid om dat geloof te bekritiseren. Juist in een beweging als GroenLinks, waar van oudsher veel – buitengewoon – kritische christenen deel van uitmaken, zijn godsdienstvrijheid en -kritiek, twee zijden van dezelfde medaille (hoewel een enkeling dat nu lijkt te vergeten).

Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met deze opvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitische opvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee te hebben. Sommige ‘close readers’ maken vooral heisa over het zinnetje ‘Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem’, want daarmee zou ik een hele wereldgodsdienst diskwalificeren. Tsja, dat is vooral ‘bijziend lezen‘, want uit elk bijgeleverd citaat blijkt dat het mij gaat om orthodoxe en conservatieve religieuze opvattingen die slecht zijn voor de vrijheid en emancipatie van vrouwen.

Mijn indruk is dat sommige van mijn critici, ook uit verontwaardiging tegen Geert Wilders, verdediging van de Islamitische godsdienstvrijheid verwarren met kritiekloosheid. Neem iemand als Anja Meulenbelt die mij op hoge toon de les leest. Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hun gereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze, discriminerende opvattingen over vrouwen en homo’s, zij vooraan staat te juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt over vergelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein.

Met haar en vele anderen vind ik de selectieve en discriminerende verontwaardiging van Geert Wilders over de Islam weerzinwekkend. Maar ik denk dat progressieve mensen een grote fout maken als zij dat beantwoorden met even selectieve kritiekloosheid. Moslims mogen niet gediscrimineerd worden om hun geloof, maar sommige Islamitische overtuigingen verdienen stevige kritiek. Wie daarover twijfelt, moet vooral eens het commentaar op mijn interview lezen van Sheikh Fawaz Jneid van de As-soennah moskee in den Haag.

De progressieve beweging in Nederland heeft een lange traditie in de verdediging van de mensenrechten en van vrouwenemancipatie. Wij bewijzen onszelf geen dienst als wij ons – in verweer tegen Geert Wilders – politieke correctheid laten opdringen waarbij we goedpraten wat niet goed is. Dan wordt de ruimte voor progressief debat ook veel te klein.

2. Het hoofddoekje

In de 12 jaar dat ik in de politiek zit heb ik er altijd tegen gevochten dat Islamitische vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en soms zelfs de publieke sfeer werd geweigerd omdat zij een hoofddoek dragen. Vrouwenemancipatie betekent voor mij in essentie dat vrouwen overal toegang toe hebben en alle kansen krijgen. Dus heb ik ook verdedigd dat vrouwen met een hoofddoek politie-agent kunnen worden, overigens als één van de heel weinigen in Nederland. Dit herhaal ik ook nog eens in het interview. Maar dat ik achterstelling van gelovige vrouwen niet accepteer, maakt mij nog niet tot een fan van de hoofddoek.

Laat ik een vergelijkbaar voorbeeld geven. Lang was het in Nederland zo dat getrouwde vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt werd geweigerd of dat zij na een huwelijk werden ontslagen. Als dat nu nog het geval zou zijn dan zou ik daartegen de barricaden op gaan. Maar dat maakt me nog geen fan van het huwelijk. Laat staan dat ik uit misplaatste solidariteit zou trouwen. Solidariteit uit je door te vechten voor de vrijheid en rechten van getrouwde of gesluierde vrouwen, niet door er zelf één te worden (waartoe in Trouwen door Meulenbelt absurd wordt opgeroepen).

Ik respecteer vanzelfsprekend de autonome keuze van veel Islamitische vrouwen om, zoals Fatima Elatik, een hoofddoek te dragen als deel van hun (religieuze) identiteit. Die zal ik ook nooit aantasten. Maar ik vind dat degenen die nu vooral de schoonheid van de hoofddoek verheerlijken, eens moeten nadenken over de opmerking van een Islamitisch meisje in een mail aan mij: ‘zo dwing ik ook respect af’. En wie nog twijfelt over de vele keren dat het dragen van een hoofddoek voortkomt uit sociale en religieuze dwang (of drang), moet vooral de retorische vraag van Sheikh Fawaz Jneid eens op zich laten inwerken: ‘Welke vrouwen zijn vaker het doelwit van verkrachtingen en seksuele intimidaties in de wereld? Gesluierde vrouwen of niet-gesluierde?’

[93]
VRIJHEID VAN GELOOF EN VAN HOOFDDOEKFEMKE HALSEMA

https://www.femkehalsema.nl/vrijheid-van-geloof-en-van-hoo

]94]

VRIJHEID VAN GELOOF EN VAN HOOFDDOEKFEMKE HALSEMA

https://www.femkehalsema.nl/vrijheid-van-geloof-en-van-hoo

[95]
PERS.NLIK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES9 SEPTEMBER 2009
INTERVIEW UIT PERS.NL OVERGENOMEN DOOR BOOMER LOG  

http://boomer-log.blogspot.com/2009/09/leuk-mens-en-interview-ik-raak-niet.html

TEKST

nterview Femke Halsema

‘Ik raak niet verwoest door verlies’

Door: Kustaw Bessems
Gepubliceerd: gisteren 22:30
Update: vandaag 09:51

GroenLinks-leider Femke Halsema is gewend aan verkiezingsnederlagen, maar zij verlangt gretiger dan ooit naar de overwinning. ‘Nee, ik voel me niet schuldig als ik een mug doodsla.’

De Europese verkiezingen waren uw eerste overwinning?

‘Even kijken, heb ik niet nog ergens een overwinning weggestopt…’

Uw beste prestatie daarvóór was een licht verlies.

‘Ik heb altíjd licht verloren. Een zeteltje minder, een procentje minder. Zeker gemeten naar de storm die zich om me heen voltrok. Ik beschouw mezelf als een lopend politiek wonder. Ik leid GroenLinks in een moeilijke periode en ik ben een buitengewoon stabiel fractievoorzitter.’

Aan de muur Halsema met voorganger Rosenmöller.

De partij laat u op uw plaats zitten, bedoelt u?

‘Ja. Nou, ik vind dat je bij nederlagen buitengewoon kritisch naar jezelf moet kijken, dus dat doe ik. Maar ik heb de tegenwind voor GroenLinks de afgelopen jaren niet als een persoonlijk probleem gedefinieerd. Onze partij had veel last van het fortunisme. Het eerste verlies was onder Paul Rosenmöller in 2002. En hoewel een nederlaag psychologisch een ongelofelijke klap geeft, ben ik niet ontevreden over hoe wij het verlies daarna wisten te minimaliseren. Pas sinds afgelopen jaar heb ik het gevoel dat het aan het bijbuigen is. Nu gaan we de raadsverkiezingen ook winnen. En de landelijke verkiezingen.’

Hoe graag wílt u winnen?

Zacht, met valse lucht: ‘Heel graag.’

Dan: ‘Je bouwt heel veel weerstand op. Je bent een politicus die calculeert met verlies. In 2003 gingen we van tien naar acht en ging ik de oppositie in met de PvdA en de SP. De verwachting werd uitgesproken, buiten en binnen GroenLinks, dat ons bestaansrecht werd bedreigd. Dat is dan je mentale habitus. Wat je aan mij ziet, is dat ik iemand ben die niet verwoest raakt als ie verliest.’

Wilt u wel groot worden?

‘Ja, natuurlijk.’

Hoe groot dan?

‘Ik zou wel twintig, vijfentwintig zetels willen. Neemt niet weg dat je realistische calculaties moet maken op basis van electorale onderzoeken…’

Kijk eens om u heen: partijen worden uit het niets gigantisch – waarom kunt u dat niet?

‘Die partijen zijn óf heel populistisch óf bedienen zoals D66 zowel het linkse als rechtse deel van het electoraat. Wij halen geen kiezers bij de VVD. Dat hebben we nooit gedaan en dat zal ons ook nooit lukken. Ja, als we onze standpunten inleveren. Maar wij zijn een beginselpartij.’

Met welk onderwerp krijgt u de meeste mensen op de been?

Een stilte. Van zeven seconden.

‘Nou ja, dat is ingewikkeld.’

Voor andere partijen niet.

‘Wij zijn een groene partij. Maar als u vraagt: breng je daarmee ook de massa’s op de been? Dát is ingewikkeld. Al twintig jaar – daar reken ik gewoon mee – is het aandeel mensen dat milieu in het stemhokje doorslaggevend vindt slechts om en nabij de 8 procent. Ik vind dat vrij ontluisterend.’

Op tafel Obama-pepermunt. Halsema bewondert diens retoriek én bovenlijf.

‘Wij weten ook uit onderzoek dat het aantal mensen dat overweegt op GroenLinks te stemmen kan oplopen tot vijfentwintig zetels. Maar wij hebben scherpe standpunten over veel thema’s en daar stoot je mensen onvermijdelijk mee af. Die keuze maken wij bewust. Wij zijn een voorhoedebeweging. We ontwikkelen standpunten en handhaven die, ook als ze niet worden herkend. Ik ben van die lijn nooit afgeweken.’

Hoe kan het dat de Dierenpartij met twee zetels in de Kamer zit? Dierenwelzijn had toch úw thema kunnen zijn?

‘Ik vind niet dat die zetels bij ons horen. Hun kiezers komen van de SP, van rechts, van niet-stemmers. Economisch uit alle windrichtingen. Daarin zijn wij veel uitgesprokener. Wij hebben ook opvattingen over mensen en niet alleen over dieren. De Dierenpartij is daarnaast veel radicaler en paternalistischer. Die wil een verbod op de vissenkom, terwijl ik denk: gekker moet het niet worden.’

‘Van oudsher ontfermen wij ons over dierenrechten. Voor een verbod op de bio-industrie kun je me wakker maken. Maar zij zetten het bevrijden van dieren op gelijk niveau met het eind aan de slavernij. Dat vind ik decadentie. Ik ontmoette een kinderarts in Gaza. Hij zei: oh, jullie zijn dat land waar ze een dierenpartij hebben. Ik zei: ja, dat komt omdat we geen echte problemen hebben.’

Vindt u een dier minder waard dan een mens?

‘Als je het me eerlijk vraagt? Ja. Ik vind mensenrechten… ik weet dat Marianne Thieme ook muggen beschermt eh… sorry, maar ik sla er wel eens een dood. Ja. Ik kan er niets aan doen.’

Voelde u zich schuldig, bij het doodslaan?

‘Nee. Ik baalde ervan dat ie me eerst gestoken had.’

In uw boek Een linkse lente memoreert u dat u wel eens bent omschreven als humorloze missionaris, maar…

‘Dat is wel elf jaar geleden! Ik verwees er spottend naar. Elke vorm van zelfrelativering wordt niet gewaardeerd, maar altijd…’

U weet niet wat ik wil vragen…

‘…gebruikt als stok om de hond mee te slaan. Gaat uw gang.’

Ik wilde juist weten wat mis is met een humorloze missionaris. Waarom wilde u luchtiger worden?

‘Je kracht in het debat is erg afhankelijk van of ze je aardig vinden. Dat geldt voor collega’s én voor je electoraat. Dat heb ik langzamerhand geleerd. Kijk naar Agnes Kant, tijdens het debat na de Europese verkiezingen. Niemand weet nog wat ze zei, iedereen heeft onthouden hóe ze het zei. Daarbij is het voor vrouwen lastiger dan voor mannen. Jan Marijnissen heeft er al die jaren weinig last van gehad dat zijn gevoel voor humor niet erg ontwikkeld was.’

‘Het is ook ontzettend moeilijk. Om terwijl je een discussie voert je mimiek te beheersen. De meeste Nederlanders zien je alleen maar op tv, maximaal dertig seconden en midden in een debat, als je net iemand stevig staat te onderhouden. En ik heb een expressief gezicht.’

Ze wijst op haar voorhoofd: ‘Dit gaat omhoog.’

En ze wijst op haar wenkbrauwen: ‘En dit gaat helemaal mee.’

Waarom reageerde u net zo gestoken?

‘U heeft gelijk, dat is een pavlovreactie. Maar vaak bouwen journalisten voort op de vooroordelen die een collega in een vorig artikel heeft geschreven. Ze lezen alleen knipselmappen. Je worstelt als politicus met de sjablonen die op je worden gedrukt.’

Waarom is het moeilijker voor vrouwen?

‘Wij worden anders beoordeeld. Maar het is ook heel praktisch: als een man zijn stem verheft, neemt zijn gezag toe, omdat zijn stem dan daalt. Onze stemmen stijgen en dat ondermijnt juist. Behalve bij Rita Verdonk dan. Als die iets wil benadrukken krijgt ze een whiskystem. Mijn stem is gelukkig ook relatief laag.’

En u heeft die kaken, hè?

‘Njaahjaah, daar wordt eens in de zoveel tijd over gezeken, ja. Er zijn dingen die je kunt aanpassen en dingen waarover je het commentaar als water van een vet eendje van je af moet laten glijden.’

Dat zegt de vrouw die tijdens het debatteren oplet of haar voorhoofd niet omhoog schiet.

‘Nee, nee, dát doe ik niet. Ik ben me daarvan bewust, meer niet. Ik krijg het toch niet naar beneden.’

Botox?

‘Zo’n Nicole Kidmanvoorhoofd. Daar is op zich veel voor te zeggen, maar nee. Ik vind het ook nog niet nodig, u?’

Nu lacht Femke Halsema hard.

En ze kijkt stout.

Zegt dan: ‘Nederland is een conservatief land. Macht wordt hier nog altijd met mannen geassocieerd en in de middenpartijen stoten vrouwen niet echt door.’

Vindt u de mannen in de Kamer ook niet beter dan de vrouwen?

‘Van Geel beter dan Hamer? Nee, ik vind Hamer beter. Bovendien, ik vind mezelf ook echt beter dan… wie zal ik noemen… Arie Slob.’

En wie is er beter dan u?

‘Ik vind mezelf best goed.’

U was boos toen PVV-leider Geert Wilders onlangs in de Kamer een verkrachte vrouw afkraakte. Had u nog de controle over uzelf?

‘Ja. Het was wel een randgeval. Ik was heel geëmotioneerd en dat had alles met vrouwzijn te maken. Ik stond te luisteren en dacht: het zal me gódverdomme niet overkomen. Dat een verkrachtingsslachtoffer hier tot dader wordt omgeturnd, omdat ze niet de juiste politieke reactie heeft gegeven. Ik was me er wel direct van bewust, want wat heb ik toen gezegd…’

Dat hij die vrouw misbruikte…

‘…voor zijn eigen, arbitraire politieke gelijk. Dat is een gecontroleerde zin.’

Het werd Wilders overigens door de kiezers vergeven.

‘Het prisoner’s dilemma waar je je in bevindt met Geert Wilders is dat elke vergroting van de polarisatie met hem, hem heel veel kiezers oplevert. Kort daarna werd ik overal op campagne door mensen aangesproken die als herinnering aan dat debat hadden dat hij zo zielig was.’

Net zoiets: als hij bekendmaakt dat hij niet meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn zijn aanhangers teleurgesteld, maar uw kritiek daarop vinden ze nog veel erger.

‘Ja. Maar wat mij bovenal stoort is de academische bovenlaag die redeneert vanuit de permanente veronderstelling dat alles wat Wilders doet slim is. Kritiekloos. Het is een volstrekt verkeerde inschatting. Als er het komende politiek jaar een incident in Gouda is of zo, dan rennen ze van de PVV weer naar die microfoon. Nou, ik sta echt klaar hoor. Lazer een eind op, zeg. Dat is compleet ongeloofwaardig geworden.’

Uw partij ageert niet tegen de orthodoxe islam. Is dat niet vreemd voor een linkse partij?

‘Dat doen we wel. Ik ben een van de weinigen die Saoedi-Arabië aanklaagt, samen met Wilders, voor de schending van vrouwenrechten. Ik zal altijd heftig ageren tegen elke vermeende invoering van de sharia. Organisaties mogen, zolang ze niet crimineel zijn, allerlei opvattingen uitdragen – ook waar ik heel grote problemen mee heb. Maar ik zal daar wel mee in conflict treden. Dat doe ik met de SGP en met de orthodoxe islam. Opvattingen over homo’s, vrouwen, dan kunnen ze rekenen op een fikse aanval van mij.’

Wanneer heeft u voor het laatste een fikse aanval uitgevoerd?

Halsema denkt na en verwijst naar de keer dat zij ‘fundamentalistische moslims, fundamentalistische Amerikaanse christenen en de rooms-katholieke kerk’ bestempelde als ‘een as van religieus kwaad’, omdat die vrouwen onderdrukken. De algemene politieke beschouwingen van 2006.

‘Dat is mijn beroemdste aanval. Ik heb daar veel problemen mee gehad.’

U pakte keurig de islam en het katholicisme samen aan.

‘Nee, nee, ik ben niet te beroerd om de orthodoxe islam op zich aan te vallen waar ik dat nodig vind. Ik heb me steeds uitgesproken waar het ging om de schending van homorechten.’

Wat vindt u van de hoofddoek?

‘Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.’

Wat vindt u ervan?

‘Ik vind het doodjammer dat vrouwen hun mooie haren verbergen.’

Dat is het?

‘Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij. Ik geloof niet dat welke God ook kledingeisen stelt. Dat zijn de mannen geweest die het geloof uitleggen.’

‘Je dwingt vrouwenemancipatie niet van bovenop af. Die moet uit de vrouw zelf komen. Ik heb gezegd dat politie-agentes hoofddoekjes moesten kunnen dragen. Ik heb ruzie gemaakt met Ciska Dresselhuys, die geen vrouw met hoofddoek wilde aannemen bij het blad Opzij. Maar dat neemt niet weg dat ik moeite met de hoofddoek heb.’

‘Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid. Het is: weinig eigen opvattingen hebben over het goede leven. Weinig houvast hebben aan opleiding en werk, angstig zijn voor onze samenleving en daarbij heel bevattelijk worden voor wat de imam vindt. Die dan vaak heel conservatief is.’

Uw kinderen zitten op een zwarte school in Amsterdam-Oost. Op tv vertelde u laatst dat uw vriend en u vaak denken: we halen onze kinderen er vanaf.

‘Ja. Van elke ouder hoor ik wel wisselende verhalen over school. Maar op mijn school is dat heviger. Ik zet kinderen niet op school als sociaal experiment. Als ze niet maximale kansen krijgen en gelukkig zijn, gaan ze eraf. De school boekt goede resultaten, ze hebben hun vriendjes en vriendinnetjes. Maar islamitische meisjes mogen vaak niet bij ons thuis komen spelen, omdat mijn vriend ‘s middags de kinderen opvangt. Dat is tot dusver geen probleem, omdat mijn dochter andere vriendinnetjes heeft, maar mocht zij daardoor eenzaam worden, dan kijken we verder.’

Hoe lang blijft u nog de leider van GroenLinks?

‘Privé zijn er goede redenen om te stoppen. Maar ik ben nog naar mijn hoogtepunt toe aan het groeien. Al die overwinningen moeten nog komen. Na de gemeenteraadsverkiezingen maak ik bekend of ik weer lijsttrekker wil worden.’

Wat zou het erg zijn als u doorging en opnieuw zou verliezen.

‘Als ik zo hoog in de peilingen sta en alsnog verlies, dan wordt de beslissing wel vóór me genomen.’

[96]
PERS.NLIK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES9 SEPTEMBER 2009
INTERVIEW UIT PERS.NL OVERGENOMEN DOOR BOOMER LOG  

http://boomer-log.blogspot.com/2009/09/leuk-mens-en-interview-ik-raak-niet.html

[97]

”Geen enkele religie, noch het Jodendom, Christendom of Islam,is gebaseerd op geweld, maar op Liefde, Vrede en Harmonie. In het Oude Testament staat ”Gij zult niet doden” [9]In de Koran is te vinden ” Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.” [10][Met ”vanwege het doden van anderen wordt zelfverdediging bedoeld’]”VERKIEZINGSFILMPJE WILDERS 2018/HAATLEUGENSONTMASKERDASTRID ESSED20 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/verkiezingsfilmpje-wilders-2018-haatleugens-ontmaskerd/

[98]


PERS.NL
IK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES9 SEPTEMBER 2009
INTERVIEW UIT PERS.NL OVERGENOMEN DOOR BOOMER LOG  

http://boomer-log.blogspot.com/2009/09/leuk-mens-en-interview-ik-raak-niet.html

[99]

COLLEGE VOOR DE MENSENRECHTENVACCINEREN: GEZONDHEID VERSUS RELIGIE11 JULI 2013

https://www.mensenrechten.nl/en/node/623

TEKST

Sinds eind mei 2013 is er een mazelenepidemie uitgebroken in een aantal gemeenten met een lage vaccinatiegraad. 

Wat speelt er?

Sinds eind mei 2013 is er een mazelenepidemie uitgebroken in een aantal gemeenten met een lage vaccinatiegraad (brief minister van Volksgezondheid d.d. 24 juni 2013). Deze gemeenten liggen in de zogenoemde Bijbelgordel, die zich ongeveer uitstrekt van Borsele tot aan Staphorst. Verhoogd risico is er voor elk kind dat het mazelenvaccin niet heeft gehad. Het gaat dan niet alleen om kinderen van reformatorische gezindte, maar ook om kinderen van antroposofische ouders die geloven in het zelfhelend karakter van het lichaam of om kinderen waarvan de ouders vergeten zijn het vaccin te halen. De kans dat gevaccineerden de ziekte oplopen is erg klein, maar niet nul. Van de mensen die eenmaal zijn gevaccineerd, is 95% beschermd tegen de ziekte. Van de mensen die twee maal zijn gevaccineerd is 99% beschermd tegen de ziekte (website RIVM).

Gevolgen

De mazelen zijn geen onschuldige ziekte; in vijf tot tien procent van de gevallen treden complicaties op en is hersenvliesontsteking, oor- en/of longonsteking het gevolg. Bij hoge uitzondering leidt het tot overlijden (een op de duizend) (R. Coutinho in NRC Handelsblad 6/7 juli 2013). Inmiddels is een aantal kinderen met mazelen opgenomen in het ziekenhuis. De betreffende kinderen hebben een longontsteking of hersenvliesontsteking opgelopen.

Mensenrechten

In Nederland is vaccinatie niet verplicht en is het aan ouders om te bepalen of ze hun kinderen laten vaccineren tegen ziekten zoals de mazelen. De meeste ouders doen dit ook: in Nederland is 95% van de kinderen gevaccineerd (website RIVM). Sommige ouders kiezen er vanwege religieuze of levensbeschouwelijke redenen voor om hun kinderen niet te laten vaccineren, in lijn met hun vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Als zij dit zouden doen of als vaccinatie verplicht zou zijn, dan komen zij in gewetensnood. Niet vaccineren staat echter op gespannen voet met het recht op gezondheid van het kind.

Recht op gezondheid

Het recht op gezondheid is een fundamenteel mensenrecht dat is vastgelegd in artikel 11 en 13 van het Europees Sociaal Handvest, artikel 3 van het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde en artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). In Algemene Aanbeveling No. 14 bij artikel 12 van het IVESCR wordt het recht op gezondheid gedefinieerd als het recht van ieder mens op de hoogst mogelijke standaard van gezondheidsbevordering om een leven in waardigheid te kunnen leven. Het verplicht de overheid onder meer ertoe om preventieve maatregelen te nemen en bestaande ziekten te controleren. In artikel 24 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kindis het recht op de best mogelijke gezondheid en gezondheidsvoorzieningen vastgelegd, maar dan specifiek toegespitst op kinderen.

Godsdienstvrijheid

Niet alleen het recht op gezondheid is terug te vinden in internationale mensenrechtenverdragen. Datzelfde geldt voor het recht op vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Dit fundamentele mensenrecht is opgenomen in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (artikel 9 EVRM). Ook in artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechtenis het recht terug te vinden. Staten worden daarbij verplicht om de vrijheid van ouders of wettige voogden te eerbiedigen om hun kinderen op te voeden in overeenstemming met de waarden van hun religie. Artikel 14 van het Kinderrechtenverdrag legt de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst van het kind vast waarbij eveneens vermeld wordt dat de opvoeding door ouders op dat vlak gerespecteerd dient te worden.

Echter, de vrijheid om de godsdienst te belijden mag niet worden beperkt, tenzij dit door de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is voor onder andere de bescherming van de gezondheid en rechten en vrijheden van anderen.

Met de uitbraak van de mazelen is tevens de discussie opgelaaid over het conflict tussen fundamentele mensenrechten die hier in het geding zijn, tussen vrijheid van religie enerzijds en het recht op gezondheid anderzijds. In hoeverre mogen ouders beperkt worden in hun recht op vrijheid van religie om het recht op gezondheid van hun kind te realiseren? En, in hoeverre mag de verwezenlijking van het recht op gezondheid van het kind beperkt worden om het recht op godsdienstvrijheid van de ouders te waarborgen?

Eerder heeft de kinderrechter uitspraak gedaan over medisch ingrijpen bij zieke kinderen van ouders, die om religieuze redenen medische behandeling weigerden. Van groot belang voor deze beslissing is de gezondssituatie van de kinderen. Is hun gezondheid zodanig in gevaar dat hun recht op gezondheid vóór de godsdienstvrijheid van de ouders gaat?

DE STENTORHET DILEMMA VAN DE BIBLEBELT: MEER KINDEREN MOETEN INGEENTWORDEN14 JUNI 2018
https://www.destentor.nl/zwartewaterland/het-dilemma-van-de-biblebelt-meer-kinderen-moeten-ingeeneuml-nt-worden~a74b03be/

TEKST

Gemeenten zijn vanaf volgend jaar verplicht de vaccinatiegraad onder inwoners omhoog te krijgen. Voor sommige gemeenten, zoals op de biblebelt, is dat een ingewikkelde opgave. Grote groepen ouders weigeren hun kroost in te enten. ,,In sommige situaties is verplicht vaccineren goed denkbaar.” 
Hij praat behoedzaam, weegt zijn woorden op een goudschaaltje. Want het onderwerp ligt gevoelig, dat beseft hij als geen ander. Toch is juist hij – ChristenUnie-wethouder Gerrit Knol van de gemeente Zwartewaterland – er straks verantwoordelijk voor om de relatief lage vaccinatiegraad in zijn gemeente op te stuwen.
Per 1 januari 2019 is dat niet meer de taak van het rijk, maar van de gemeenten. Die worden verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma en zijn verplicht een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad na te streven. Voor een wethouder uit een gemeente met een grote groep ouders die hun kinderen níet laat inenten betekent dat werk aan de winkel.

Gevoelig

,,We gaan hiermee aan de slag”, zegt wethouder Knol. ,,Maar het is een gevoelig onderwerp, vooral omdat het overgrote deel van de mensen die hun kinderen niet laten inenten dat vanuit religieuze gronden doet. Ik wil hier voorzichtig mee omgaan. Maar het doel is om de vaccinatiegraad in Zwartewaterland omhoog te krijgen.”

Het lage percentage inentingen in de gemeente Zwartewaterland wordt vrijwel uitsluitend veroorzaakt door het behoudende deel van Genemuiden. In die plaats  ligt de opkomst voor vaccinaties als dktp (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) en bmr (bof, mazelen, rode hond) op 69 procent. Landelijk ligt de vaccinatiegraad rond de 92 procent, al daalt dit al drie jaar op rij.

Het overgrote deel laat hun kinderen niet inenten vanuit religieuze gronden.

Gerrit Knol, wethouder Zwartewaterland

Uitbraken

Een vaccinatiegraad onder de 90 procent is zorgelijk volgens de Gezondheidsraad; het risico op een uitbraak van bijvoorbeeld mazelen is dan aanzienlijk groter. Een hoge vaccinatiegraad zorgt er juist voor dat kwetsbare en (nog) niet gevaccineerde kinderen tegen ziekten worden beschermd. ,,In gebieden met een lage vaccinatiegraad kunnen zich kleine uitbraken voordoen. Het gaat dan vooral om mazelen en kinkhoest”, vertelt Margot Baardse, stafarts jeugdgezondheidszorg van de GGD IJsselland.

In gebieden met een lage vaccinatie­graad kunnen zich kleine uitbraken voordoen.

Margot Baardse, stafarts jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland

In landen als Italië en Frankrijk is vaccineren de afgelopen jaren verplicht gesteld. In Nederland is dat nog altijd niet zo. ,,Daar kan ik best achter staan, maar je moet er wél voor zorgen dat mensen op goede argumenten een beslissing nemen en niet op basis van traditie en gewoonte”, zegt wethouder Knol.

,,Onderzoek geeft aan dat ouders die niet zijn gevaccineerd ook hun eigen kinderen vaak niet laten inenten. Een soort automatisme van generatie op generatie. Mij gaat het erom dat iedereen voor zichzelf bewust een keuze maakt. En die keuze moet je kunnen verantwoorden ten aanzien van je geloof, je kinderen en je omgeving.”

Hoe Knol dat gaat doen? ,,We gaan ons extra inspannen. Dat zal gebeuren door voorlichting. Een foldertje neerleggen is erg simpel en gebeurt nu ook al. Het zal een slag dieper moeten, we zullen in gesprek moeten met de mensen die het aangaat. Dat willen we op een zorgvuldige manier doen. Hoe precies? Daarover zijn we aan het nadenken”, aldus Knol.

Elspeet

Zwartewaterland is niet de enige gemeente in deze regio met een grote groep mensen die niet is ingeënt. Zo is op Urk de vaccinatiegraad in tien jaar tijd gedaald van 74 naar 54 procent. In Staphorst lag dat percentage vorig jaar op 82 procent. In Veluwse plaatsen als Elspeet en Uddel schommelt het sterk. ,,Het percentage ligt in Elspeet de laatste paar jaar rond de 50 procent, meestal iets er boven. In Uddel tussen de 50 en 60 procent”, stelt Helen Siers, arts bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Toch zijn veel gemeenten niet van plan zich extra in te spannen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, zoals de gemeente Urk. ,,Het is de eigen verantwoordelijkheid van ouders”, zegt woordvoerder Marianne Heida. ,,Het beleid van de gemeente Urk richt zich niet op ‘overtuigen’, maar op het verstrekken van informatie. Zodat ouders een weloverwogen keuze kunnen maken.”

Ook Nunspeet doet niets extra, ondanks een lage vaccinatiegraad van 75 procent. ,,Wij gaan geen actie ondernemen. We geven al brede voorlichting via diverse kanalen en denken niet dat extra acties zullen leiden tot een hogere vaccinatiegraad”, aldus woordvoerder Wob Meijering.

Deze houding is hoogleraar filosofie Marcel Verweij van de Wageningen University een doorn in het oog. Hij heeft ‘het sterke vermoeden’ dat de lage vaccinatiegraad niet omhoog gaat door enkel voorlichting te geven.

Wij gaan geen actie ondernemen.

Wob Meijering, woordvoerder gemeente Nunspeet

Plicht

Verweij, vaccinatiedeskundige en gespecialiseerd in ethiek en volksgezondheid: ,,Gemeenten hebben de plicht om vaccineren actief te stimuleren, omdat ze de bevolking moeten beschermen. Ouders die niet op het consultatiebureau verschijnen moet je niet zomaar met rust laten. Die moet je achterna blijven zitten om duidelijk te maken hoe belangrijk vaccineren is voor de samenleving als geheel.”

Voor Verweij is verplicht vaccineren geen taboe. Sterker nog: wanneer de vaccinatiegraad laag is, zijn vormen van verplichte vaccinatie in zijn ogen goed denkbaar. ,,Een eerste stap is dat kinderen die naar kinderdagverblijven gaan gevaccineerd moeten zijn tegen ziekten als mazelen en polio. Voor een gemeente zou dit een manier kunnen zijn om de vaccinatiegraad op te krikken.’’

Wat is het belang van vaccinatie? 

Een vaccinatiegraad van minimaal 90 procent is volgens deskundigen belangrijk om te voorkomen dat infectieziekten weer terugkomen. 

Wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Ze worden als het ware beschermd door de groep ingeënte kinderen. 

Om deze groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn.

Tegen twaalf ziekten 

In Nederland stierven vroeger veel kinderen aan infectieziekten. Tegenwoordig worden veel kinderen gevaccineerd en komen deze infectieziekten nauwelijks meer voor.

In Nederland worden vaccinaties aangeboden die beschermen tegen twaalf ernstige infectieziekten, zoals bof, polio, mazelen en rode hond. Dit rijksvaccinatieprogramma begon in 1957. 

De prikken worden gegeven in de leeftijd van 6 weken tot 9 jaar. Meisjes van 12 jaar kunnen voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker kiezen. 

[100]
WIKIPEDIASEKS EN DE ZONDE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seks_en_de_Zonde

[101]
WIKIPEDIAHASSNAE BOUAZZA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hassnae_Bouazza

[102]

WIKIPEDIANADIA BOURRAS 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nadia_Bouras

[103]
” De overkoepelende vraag waarmee ze op reis gaat, is wat vrouwen beweegt om trouw te zijn aan een geloof dat dikwijls zo hardvochtig voor hen is.”
FEMKE HALSEMA/SEKS EN DE ZONDE
https://www.femkehalsema.nl/seks-en-de-zonde/

TEKST
”islamitische vrouwen zijn een populair gespreksonderwerp. Hun sluier, het gescheiden zwemmen, de omgang met mannen, hun vrijheid. Zelden komen ze zelf aan het woord, ze gaan over tafel als illustratiemateriaal voor de gruwelijkheid, of juist de superioriteit van de islam.

In zes afleveringen van 50 minuten reist Femke Halsema door de islamitische wereld en praat met zeven islamitische vrouwen over hun geloof, hun leven en strijd. In elke aflevering staat telkens één bijzondere vrouw centraal (in de vijfde aflevering komen twee vrouwen aan bod). De afleveringen zijn opgebouwd rond de islamitische regels over zedelijkheid, de Sharia, de seksuele en politieke beperkingen voor vrouwen, het oprukkende Islamisme en de vrouwenstrijd.

Heikele onderwerpen worden niet gemeden. Halsema is een ongelovige buitenstaander. Ze is nieuwsgierig naar de verhalen van de vrouwen maar ook bewapend met haar eigen vrijzinnige opvattingen, en zet haar persoonlijke levenservaringen af tegen die van de islamitische vrouwen. De overkoepelende vraag waarmee ze op reis gaat, is wat vrouwen beweegt om trouw te zijn aan een geloof dat dikwijls zo hardvochtig voor hen is. Ze probeert te achterhalen of er een plek is voor vrije en dwarse vrouwen in de islam.

”De overkoepelende vraag waarmee ze op reis gaat, is wat vrouwen beweegt om trouw te zijn aan een geloof dat dikwijls zo hardvochtig voor hen is. ”
DOC.2”SEKS EN DE ZONDE”
https://www.2doc.nl/documentaires/s/seks-en-de-zonde.html

In zes afleveringen van 50 minuten reist Femke Halsema door de islamitische wereld en praat met zeven islamitische vrouwen over hun geloof, hun leven en strijd. In elke aflevering staat telkens één bijzondere vrouw centraal (in de vijfde aflevering komen twee vrouwen aan bod). De afleveringen zijn opgebouwd rond de islamitische regels over zedelijkheid, de sharia, de seksuele en politieke beperkingen voor vrouwen, het oprukkende islamisme en de vrouwenstrijd.

Heikele onderwerpen worden niet gemeden. Halsema is een ongelovige buitenstaander. Ze is nieuwsgierig naar de verhalen van de vrouwen maar ook bewapend met haar eigen vrijzinnige opvattingen, en zet haar persoonlijke levenservaringen af tegen die van de islamitische vrouwen. De overkoepelende vraag waarmee ze op reis gaat, is wat vrouwen beweegt om trouw te zijn aan een geloof dat dikwijls zo hardvochtig voor hen is. Ze probeert te achterhalen of er een plek is voor vrije en dwarse vrouwen in de islam.

  

Aflevering 1: De islam in de polder

Vertrekpunt van de serie is het islamdebat in Nederland, het beeld dat er van islamitische vrouwen bestaat en de persoonlijke ervaringen van de Nederlands-Marokkaanse Fadwa Kartoubi, maatschappelijk werkster, blogster en alleenstaande moeder.

Aflevering 2: De bikini als wapen

De Pakistaanse Veena Malik wordt verafgood door miljoenen en gehaat door even zovelen. De sexy Bollywoodster werd uit haar land verjaagd omdat ze zoende op de Indiase televisie. Halsema praat met haar in Bombay over haar roem en de prijs die ze betaalt voor dwarsheid en seksuele vrijheid.

Aflevering 3: Twee zielen in de borst

De islamitische wereld kent gespletenheid. Geestelijken prediken preutsheid, ondertussen zie je op tv en in films alles wat Allah verboden heeft.  Halsema spreekt de gevluchte Syrische geestelijke Rufaida Al Habash in Qatar, consumentenmekka en islamitische staat. Wanneer ben je als vrouw een ‘goede’ gelovige? Wat mag wel? Waarom mogen meisjes niet zoenen voor het huwelijk? En waarom richten de beperkingen zich altijd op vrouwen, en zelden op mannen?

Aflevering 4: De vrouw aan het stuur

Als vrouw in Saoedi Arabië mag je niets: niet stemmen, vrij over straat lopen of autorijden. Activiste Souad Al Shammary eist, met grote risico’s, het recht op om als vrouw haar eigen keuzes te mogen maken. In Cairo, toneel van demonstraties, revolutie en intimidatie van vrouwen, spreekt Halsema met haar over haar land en leven.

Aflevering 5: De oprukkende islam

In Birmingham heeft Shalina Litt zich bekeerd tot de pure islam: sinds enkele jaren draagt ze een niqaab en maakt ze deel uit van de snel groeiende ultraconservatieve islamitische gemeenschap in de Engelse stad. In Istanbul schrijft en vecht de Koerdisch-Alevitische dichteres Bejan Matur tegen de zich verspreidende islamitische dwang van premier Erdogan en zijn aanhangers. Is de ene vrouw het probleem? En de andere deel van de oplossing?

Aflevering 6: Tussen hoop en vrees

De Marokkaanse feministe Latifa Jbabdi kijkt terug op een leven van strijd, gevangenschap en marteling en idealisme. Inmiddels vecht ze niet meer tegen de staat maar heeft ze als leider van de Marokkaanse vrouwenbeweging geholpen het familierecht te herschrijven. Zij is hoopvol over haar land, maar minder over de positie van vrouwen wereldwijd.

SCHRIJFSTER ASTRID ESSED STAAT NIET NOODZAKELIJKERWIJSACHTER DE INHOUD VAN ONDERSTAAND STUK
FRONTAAL NAAKTDUS FEMKE NOEMT DE ISLAM HARDVOCHTIG.ET ALORS?HASSNAE BOUAZZA EN NADIA BOURRAS19 JUNI 2014
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/dus-femke-noemt-de-islam-hardvochtig-et-alors.htmlA

[104]

HOE KIJKT DE ISLAM AAN TEGEN SEKS VOOR HET HUWELIJK?

”Islam keurt seks voor het wettelijke huwelijk af.”

http://www.vraagislam.nl/hoe-kijkt-de-islam-aan-tegen-seks-voor-het-huwelijk/

Mag ik dus wel of geen relatie?

Nee, in de islam is een relatie voor het huwelijk niet toegestaan. ”

”MAG IK EEN VRIENDIN HEBBEN ALS MOSLIM ZIJNDE?

http://www.vraagislam.nl/mag-je-een-vriendin-hebben-als-moslim-zijnde/

[105]

”Khadija became a very successful merchant. It is said that when the Quraysh’s trade caravans gathered to embark upon their summer journey to Syria or winter journey to Yemen, Khadija’s caravan equalled the caravans of all other traders of the Quraysh put together.[17] She was known by the by-names Ameerat-Quraysh(“Princess of Quraysh”), al-Tahira (“The Pure One”) and Khadija Al-Kubra (Khadija “the Great”).[18] It is said that she fed and clothed the poor, assisted her relatives financially and provided marriage portions for poor relations.[18]

WIKIPEDIA

KHADIJA BINT KHUWAYLID/BEFORE MARRYING MUHAMMAD

https://en.wikipedia.org/wiki/Khadija_bint_Khuwaylid#Before_marrying_Muhammad

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

KHADIJA BINT KHUWAYLID

https://en.wikipedia.org/wiki/Khadija_bint_Khuwaylid

[106]

NIEUWWIJGEACHTE MEVROUW FEMKE, SALAM ALEIKUMFEMKE
https://www.nieuwwij.nl/opinie/geachte-mevrouw-halsema-salam-aleikum-femke/

TEKST
Je vraagt je in je documentaire-reeks ‘Seks en de zonde’ af waarom een vrouw zich zou onderwerpen aan een geloof dat zo hardvochtig tegen haar is. Allereerst: ik onderwerp mij niet aan een geloof, ik draag mijzelf op aan God – ik geef me over aan Zijn of Haar liefde. Ten tweede: dit geloof is niet hardvochtig. Elk gebed begint met Bismillahi Arrahmani Arrahim, hetgeen betekent: in naam van God, de Genadevolle, de Barmhartige. 
Ik zal in het positieve de vraag beantwoorden. Ik ben moslim geworden omdat het geloof mij geroepen heeft. Het is als thuiskomen: alle regels voelen als moreel juist en natuurlijk. Ik bid, vast, geef aan het goede doel. Ik houd me niet op met mannen die mogelijk seksueel geïnteresseerd in me zouden zijn. Ik steun mijn man en mijn kind. Ik studeer. Dat thuiskomen levert overigens ook heel fijne mensen rondom mij op, die net als ik in het leven staan: het lijkt wel of we nóg meer genieten, of juister gezegd: in alle oprechtheid genieten van het leven. We hoeven niets hoog te houden, niet heel intelligent, heel mooi, heel rijk te zijn om gerespecteerd te worden. Als respect je natuurlijke aanleg is, krijg je dat, dankzij de trots die de islam je geeft, dubbel en dwars terug –er is gewoon geen steen meer tussen te krijgen –liefde is niet langer zwakheid, maar kracht.

Ook helpt het gebed en het vasten en de nederigheid die dat met zich meebrengt (anders houd je het niet vol) me een simpel leven te onderhouden in dit tegenwoordige woud van keuzes. Wat ik al aangaf: ik hoef niet én én én en heb dan nog het gevoel dat ik wat mis. Ik ben al vol van God, van diens Liefde, en daarmee ervaar ik een volkomen rust. In het Arabisch heet dit ‘sabr’, hetgeen je ook met geduld, of zelfs volharding kunt vertalen. Dit betekent geenszins dat ik niets meer nastreef, maar wel dat niet alles vanzelf, of tegelijkertijd gaat. Eén ding na het andere, en als God anders beslist, dan is dat maar zo.

Je zou je kunnen afvragen waarom je voor een gevoel van thuiskomen en het waarderen van het kleine überhaupt geloof nodig hebt. Daarin zit wel de crux: God staat voor onze ouders – zoals we hen zien, bepaalt onze visie van en op God. Hebben zij ons voorzien van zelfvertrouwen, zo zullen we wellicht minder richting het goddelijke ons heil zoeken – tenzij ze ons dat geleerd hebben. Hebben zij ons teveel in het duister gelaten, dan kan geloof voor licht zorgen. Hebben zij ons nauwelijks houvast geboden, dan kunnen geloofsregels voor ruggengraat zorgen.

Niet iedereen heeft die sterke hang naar God. Dat ligt aan de fundamenten waarop het leven gestoeld is, maar ook aan de situatie waarin dit leven zich bevindt: zijn we arm, eenzaam en afhankelijk, dan roepen we wellicht eerder om die ouder ofwel God, dan wanneer er geld is, we omringd zijn door geliefden die ons steunen en we toch al ons bedoelde pad bewandelen. In Auschwitz vonden sommigen het geloof, anderen verloren het er. Laten we hoe dan ook de ander niet simpelweg met een negatief afdoen: elk koekje is gebakken zoals het is.

Wel nog dit: juist in de islam vind ik vrouwen wier zelfvertrouwen onschendbaar is omdat het direct verbonden is met hun geloof. Ze dienen slechts Eén, en aan Hem dienen ze rekenschap af te leggen; aan niemand anders. Toch lopen ze met dat zelfvertrouwen niet te koop, want arrogantie is tegen het geloof – voor zowel mannen als vrouwen. Nee, ze zijn heel, en vanuit die heelheid hebben ze enorm veel te geven. Meer dan menig ongelovige, omdat die opgeslorpt wordt door het Waarheen, Waarvoor en de vele keuzes die deze wereld biedt. Ikzelf groei in deze rol, en ben me bewust van de voorbeeldpositie die ik hiermee geniet. Ik onderwerp me aan niets hardvochtigs: met mijn geloof sta ik pal voor de liefde in deze hardvochtige wereld… opdat ik liefde kan geven -niet slechts mijn weten, mijn geld of mijn opinie.

SLINGER DIE VOORINGENOMENHEID NU EENS AF, HALSEMA!TINEKE BENNEMA1 JUNI 2014
http://www.tinekebennema.nl/blog/slinger-die-vooringenomenheid-nu-eens-af-halsema/

Ik had besloten me verre te houden van de discussie rond de documentaire van Femke Halsema, Seks en de Zonde, met een ondertitel die te dicht bij de naam van mijn blog komt om toch te laten lopen: de moslima in de polder. Maar aangezien de blogs (zie bijvoorbeeld deze goede), reacties, en verontwaardiging op Facebook met elke aflevering toenemen kan ik er voor mijn gevoel niet onderuit. Temeer daar ik in 2009 Halsema direct aanviel op haar: Slinger de hoofddoek af!

Nu meende ik te begrijpen dat ze zich wilde gaan verdiepen in de beweegredenen van de moslima om de islam aan te hangen. Het blijft een curieus verschijnsel in westers, super individualistische anti-religieuze ogen. Helaas. Het gaat vooral om ‘dwarse vrouwen’. En vandaar ook de commotie. Misschien wist je het nog niet, maar er worden vrouwen onderdrukt in islamitische landen. Wat mij ontgaat is waarom Halsema meent dat zij daar iets aan moet doen.

Bij de eerste aflevering is de toon gezet: eerlijk vertelt ze dat ze als politicus verklaarde ‘moeite te hebben met de hoofddoek’. Uiteraard respecteert ze iedere uiting van geloof en verder zou ze gezegd hebben dat het ‘een schande zou zijn als vrouwen gedwongen worden het af te doen.’ Misschien heeft ze inderdaad intussen geleerd haar onwelgevallige uitingen van geloof te accepteren. Misschien heeft ze ingezien dat haar opmerking van toen er totaal naast zat. Feit is dat wat ze hier met een onschuldige blik verkondigt niet klopt. Zijzelf vond dat moslima’s de hoofddoek moesten afdoen: ‘ik zie het liefst iedereen hoofddoekloos.’

She does not practice what she preaches. Aan het woord zijn vooral vrouwen die kritiek leveren op het geloof. Ik krijg steeds meer het gevoel dat de wel gehoofddoekte medemens ter verantwoording wordt geroepen met een flinke dosis arrogantie verpakt in zogenaamd liberaal denken, waar zelfs Wilders zich in zou herkennen. Ik snap dat hoofddoekminnende polderaarsters in opstand komen. Waar bemoeit ze zich mee?

De oordelen zijn bovendien oppervlakkig, snel genomen en Halsema is niet gehinderd door haar gebrek aan kennis waarmee ze door de gecompliceerde Arabische cultuur en samenleving stapt. Ik kreeg medelijden met haar toen ze op het Tahrir-plein zat en luid verkondigde: ‘Het Tahrir-plein is voor mij van het plein van de bevrijding het plein van de intimidatie (van vrouwen – TB) geworden.’ Hop, en daar ging met een veeg de hele Arabische lente, een immens historisch feit. Was er niemand die Halsema tegen zichzelf had kunnen beschermen?

Vrouwenonderdrukking in de Arabische wereld is uitermate complex. Om dat allemaal op conto van de islam te schuiven is grotesk. Graag wil ik hier Malala in de kruistocht werpen: 15 jaar oud, die strijdt tegen politici, tegen mannen, voor rechten van meisjes, tegen vrouwenonderdrukking. Maar vooral: voor onderwijs en tegen armoede. Met hoofddoek. En overtuigd moslima.

Het programma toont vooral de westerse preoccupatie met individualisme en gebrek aan inlevingsvermogen in andere, collectivistisch ingestelde culturen waar religie een grote rol speelt. Het leert meer over de denkwijze van Halsema, dan over een moslima die graag haar hoofddoek draagt. Schopenhauer zei het al: de wereld als wil en voorstelling. Het zijn maar enkele grote geesten die er in slagen boven zichzelf uit te stijgen.

Mensen die werkelijk begaan zijn met het lot van onderdrukte vrouwen in het Midden-Oosten, kunnen beter vrouwenorganisaties steunen, zich inzetten voor beter onderwijs voor vrouwen en voor gelijke verdeling van welvaart in de wereld. Slinger die arrogantie en vooringenomenheid nu eindelijk af, Halsema!

[107]

HET GEDRAAI VAN HALSEMA:

”In dat hoogst vermoeiende schrijfsel ”Vrijheid van Geloof

en van Hoofddoek”  raakte Halsema  hopeloos verstrikt

 in haar eigen redeneringen en bleek haar vooringenomenheid

loud and clear.”

ZIE DAARVOOR IN TEKST ONDER ”FEMKE EN HOOFDDOEKEN/HOPELOOS GEDRAAI”

VRIJHEID VAN GELOOF EN VAN HOOFDDOEKFEMKE HALSEMA

https://www.femkehalsema.nl/vrijheid-van-geloof-en-van-hoo
ZIE VOOR TEKST ONDER NOOT 89

[108]

”1. Tacit Enabler – Supports another’s bad habits by staying silent. 
2. Overt Enabler – Supports another’s bad habits by providing assistance such as money, transportation, approval, etc… 

A person who supports another person’s bad or dangerous habits. ”
ENABLERURBAN DICTIONARY

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=enabler

[109]

Artikel 71Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

ARTIKEL 7, NEDERLANDSE GRONDWET
http://www.wetboek-online.nl/wet/Grondwet/7.html 

[110]
HET PAROOLHALSEMA STOPT TOENADERING TOT SALAFISTISCHEORGANISATIES22 AUGUSTUS 2018
https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-stopt-toenadering-tot-salafistische-organisaties~a4603292/

TEKST


Burgemeester Femke Halsema stopt de toenadering tot salafistische organisaties die door haar voorganger Jozias van Aartsen was ingezet.

Daarnaast wil Halsema actie ondernemen tegen radicale imams die de strafrechtelijke grens net niet over gaan, maar wel onwenselijk zijn.  Ook moet de financiering uit het Midden-Oosten, bedoeld om moslims te bekeren tot radicale stromingen, stoppen, vindt Halsema. “Het is niet acceptabel als Amsterdamse burgers door een buitenlandse overheid met financiële en politieke middelen worden overreed of gedwongen om geloofsopvattingen aan te hangen of uit te dragen.”

Dat schrijft de burgemeester woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Hierin geeft ze voor het eerst sinds haar aantreden een beeld van hoe de gemeente wat haar betreft met het beladen onderwerp radicalisering zou moeten omgaan. 

Vorig jaar raakte de werkwijze van Eberhard van der Laan in opspraak, door het strafontslag van een hooggeplaatste adviseur op dit gebied wegens vermeende factuurfraude. Hierna kwam naar voren dat de betreffende afdeling te veel leunde op het persoonlijk netwerk en te weinig openstond voor contra-expertise van buitenaf.

Halsema wil dat meer ambtenaren op dit soort afdelingen aan het begin van hun dienstverband gescreend worden door de AIVD. Ook de gemeente zelf scherpt de screening van dit personeel aan.

Anti-radicaliseringsprogramma
Momenteel heeft de stad 59 personen in een speciaal anti-radicaliseringsprogramma opgenomen. 20 procent daarvan is vrouw. Dit aantal is al een tijdlang stabiel. Ook werkt de stad al heel lang met een uitgebreid netwerk van sleutelpersonen die het stadhuis een beeld moeten geven van wat er speelt in, voornamelijk, de islamitische gemeenschap. Halsema wil de rol van die sleutelpersonen heroverwegen, omdat nu niet altijd even duidelijk is of deze mensen professionals, of vrijwilligers zijn. 

Ook de aandacht voor het Meldpunt Radicalisering moet verbeterd worden, de burgemeester laat onderzoeken hoe meer mensen van het bestaan van dit orgaan op de hoogte kunnen worden gebracht. 

Polarisatie
Daarnaast neemt Halsema afstand van het gebruik om radicalisering in één zin te noemen met polarisatie, alsof beide fenomenen onwenselijk zijn. Het tegengaan van polarisatie, bekend geworden door de beroemde metafoor van Cohen die ‘de boel bij elkaar wilde houden’ was sinds de moord op Van Gogh in 2004 staand beleid in Amsterdam. 

Halsema ziet dat anders. “Heftig en soms onverzoenlijk meningsverschil hoort echter thuis in onze democratische rechtsstaat en in onze vrije stad, verrijkt deze ook en is nadrukkelijk geen voorwerp van radicaliseringsbeleid”, schrijft Halsema. “Beter lijkt het mij te spreken van radicalisering en extremisme.” 

Op voorspraak van waarnemend burgemeester Van Aartsen werd toenadering gezocht tot salafistische organisaties, met oog voor de scheiding tussen kerk en staat, om zo een beter beeld te krijgen van de spanningen in de moslimgemeenschap. 

Denktank
Onder leiding van UvA-docent Floris Vermeulen zou vanaf september onderzochtworden hoe Amsterdam structurele samenwerkingen aan kan gaan met orthodoxe organisaties in de stad. Halsema stopt die toenadering nu, nog voor men er mee is begonnen. In plaats daarvan pleit de burgemeester voor de oprichting van een denktank met vooraanstaande experts, die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen op het gebied van de radicalisering.

Ook de invloed van buitenlands geld en in het buitenland geschoolde predikers die in Amsterdam hun, veelal radicaal islamitsche, boodschap willen verkondigen legt Halsema onder de loep. Momenteel kan de gemeente al een pittig gesprek aangaan met de organisatoren, of politie in de zaal zetten om te checken of er strafbare uitingen worden gedaan. Dat is wat de burgemeester betreft niet genoeg. 

Maatregelen
Het gaat om maatregelen in de grijze zone voor uitlatingen die niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, maar de gemeente wel onwenselijk vindt. “Het bestuurlijk instrumentarium is aan beperkingen gebonden bij anti-integratieve, antidemocratische uitingen.” 

Halsema wil die beperkingen op een rijtje zetten, en met wijzigingsvoorstellen in de tas naar Den Haag. Daar moeten maatregelen worden gemaakt waarmee radicalisme van buiten de stad beter kan worden bestreden.

Hoe haar voorstellen er praktisch uit zullen zien zien, wordt dit najaar duidelijk, schrijft Halsema. De gemeenteraad zal de koerswijziging begin september bespreken.

[111]

AT5MENSEN ZEGGEN, DAT IK EEN HALVE SALAFIST BEN, DAT ISNIET ZO22 JUNI 2018
https://www.at5.nl/artikelen/183506/van-aartsen-mensen-zeggen-dat-ik-een-halve-salafist-ben-dat-is-niet-zo

TEKST

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen is ervan overtuigd dat de dialoog aangaan met orthodoxe moslimorganisties kan helpen in het tegengaan van radicalisering. ‘We hoeven het niet met hen eens te zijn, we hoeven niet naar consensus te streven, maar het is gewoon een pragmatische benadering. Gewoon praktisch zijn!’

Van Aartsen reageerde vanavond op AT5 voor het eerst op de kritiek van sommige partijen in de gemeenteraad op zijn nieuwe radicaliseringsaanpak. Daarin stelt hij voor om ook samen te werken met orthodoxe stromingen in de Islam, zoals het salafisme. Zo zei Marianne Poot van de VVD: ‘Die keren zich af van onze samenleving. Daar is geen basis om mee samen te werken.’

Lees ook: Van Aartsen onderzoekt mogelijke samenwerking met salafistische moskeeën

Deur openzetten
Maar volgens Van Aartsen leidt dat juist tot meer problemen: ‘Als je als houding hebt; ‘jullie doen er niet toe’ of ‘jullie zijn salafisten’ dan wordt de afstand tot de Nederlandse samenleving alleen maar groter.’ Hij pleit juist voor meer samenwerking. ‘Ik denk dat het heel verstandig is om de deur open te zetten, dat we in die zin ook gesprekken met hen voeren.’

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie zei vanochtend dat ze bang was voor een herhaling van de in haar ogen mislukte aanpak van de As-Soennahmoskee in Den Haag: ‘Die moskee was laatst nog in het nieuws: het bleek dat ze buitenlands geld ontvingen en vrouwenbesnijdenis predikten. Heel gek, maar het handreiken en bruggenbouwen leek niet te hebben geholpen.’

Vrijheid van meningsuiting
Van Aartsen: ‘We hebben ook godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, dat staat ook in onze grondwet. Als je over de schreef over gaat, dan treedt het Openbaar Ministerie op. Daar hebben we ook voorbeelden van, maar meestal is het dan heel moeilijk om te bewijzen of dit nu echt strafrechtelijk tot acties moet leiden.’

Volgens Van Aartsen schiet iedereen direct in een kramp wanneer deze discussie gevoerd wordt. ‘Ik heb níéts met orthodox salafisme. Ik zeg het nog maar even want sommige mensen denken: ‘die Van Aartsen is ook een halve salafist’. Dat is dus niet het geval, maar ik sta wel voor bepaalde waarden in deze samenleving en voor het inclusief zijn van een overheidsbeleid.’

Lees ook: Geen apart anti-radicaliseringsnetwerk meer, wel ‘brede en doorlopende dialoog’

‘En als je zegt het salafisme of een orthodoxe vorm van geloof leidt automatisch tot terrorisme, dat is bewezen niet het geval. Na een aanslag dat iedere keer wordt gezegd; ‘daar moeten moslims afstand van nemen’, terwijl negentig procent van de moslims daar helemaal niets mee heeft. En het idee dat je je iedere keer moet verdedigen en dat je dus geen onderdeel uit maakt van deze samenleving, leidt alleen maar tot nog meer afstand.’


YOUTUBE.COM
VAN AARTSEN: ”MENSEN ZEGGEN, DAT IK EEN HALVESALAFIST BEN, MAAR DAT IS NIET ZO”
https://www.youtube.com/watch?v=jrPFEv9qAZ4

TELEGRAAFVAN AARTSEN ONDERZOEKT SAMENWERKING MET SALAFISTEN
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2203725/van-aartsen-onderzoekt-samenwerking-met-salafisten

TEKST
AMSTERDAM – Amsterdam gaat onderzoeken hoe de gemeente op velerlei vlak structureel kan samenwerken met orthodoxe instanties, zoals salafistische moskeeën. Raadsleden botsen hard met waarnemend burgemeester Van Aartsen over diens voorgestelde aanpak voor het de-radicaliseringsbeleid.  

Van Aartsen stuurde gisteren een brief aan de gemeenteraad waarin hij ingaat op de voortgang van verbeteringen die moesten worden doorgevoerd op de afdeling Radicalisering en Polarisatie. De bedrijfsvoering en integriteit waren daar niet op orde, bleek na het ontslag van programmamanager Saadia Ait-Taleb. 

Van Aartsen, die in zijn ambtsperiode in Den Haag de radicale As-Soennah moskee omarmde en subsidie gaf, voelt zich gesteund door aanbevelingen van wetenschappers, zoals hoogleraar terreurstudies Beatrice de Graaf.

„Een pragmatische benadering in de omgang met religieuze organisaties biedt, aldus de onderzoekers, méér mogelijkheden voor structurele samenwerking met genoemde organisaties”, aldus Van Aartsen. Het gaat dan niet alleen om bestrijding van radicalisering. „Beter is om een positieve, omvattende agenda op te stellen met uiteenlopende, ook positieve, punten.” Eerder zei Van Aartsen al dat de gemeente salafistische jongeren ’de hand moet reiken’.

De raad schrikt over het voornemen tot samenwerken met salafisten. CDA’er Diederik Boomsma schoot gisteren uit zijn slof toen hij de brief las. „Na de laatste vergadering met burgemeester Van Aartsen over dit debacle was ik niet gerust over het verdere verloop. Maar ik ben nu geschokt. Ik vind het zwak, licht, deels ambtelijk geneuzel, en wat betreft belangrijke kernpunten zie ik die helemaal niet terug”, aldus de christendemocraat.

Nauwelijks reflectie

„Ik zie nog steeds nauwelijks reflectie over waarom jarenlang niet is gehandeld na waarschuwingen voor vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Nu lijkt het of het probleem juist is dat we niet goed samenwerken met orthodoxe moslims.”

VVD’er Marianne Poot wil niet dat er een samenwerking wordt opgetuigd met salafistische organisaties. „Die keren zich af van onze samenleving. Daar is geen basis om mee samen te werken.” Ze vindt in de brief van Van Aartsen veel zaken missen. „Bijvoorbeeld over het begeleiden van ouders of scholen als kinderen radicaliseren. En ik wil nadrukkelijker aandacht voor de repressieve kant.”

Forum voor Democratie-voorvrouw Annabel Nanninga zet ook grote vraagtekens. „Het lijkt verdacht veel op de mislukte aanpak van Van Aartsen in Den Haag met de radicale As-Soennahmoskee”, zegt ze. „Die moskee was laatst nog in het nieuws: het bleek dat ze buitenlands geld ontvingen en vrouwenbesnijdenis predikten. Heel gek, maar het handreiken en bruggenbouwen leek niet te hebben geholpen.”

Coalitiepartij D66 zegt dat je met salafisten moet praten om de signalen van radicalisering te kunnen verzamelen, aldus Reinier van Dantzig. „Radicalisering heeft vele vormen, maar op dit moment zit de grootste zorg bij de radicale islam. Laten we eerlijk zijn dat daar gewoon een duidelijke link met de islam is en we de religieuze component dus niet kunnen negeren. Wil je radicalisering goed bestrijden zal je netwerken binnen moskeeën moeten hebben, ook salafistische. Maar belangrijk is dat we daar niet naïef in zijn en vooraf duidelijk stellen dat samenwerking nooit mag leiden tot het afbreken van de vrijheden die wij in Nederland voorstaan.”

Onder de radar

De PvdA laat bij monde van fractievoorzitter Sofyan Mbarki weten dat het ’onderzoeken van samenwerking nooit kwaad kan in dit dossier’. „Wat we niet moeten doen is groepen negeren. En juist als je je zorgen maakt zul je contact moeten houden en regelmatig op bezoek gaan en ze uitnodigen. Ik zou me juist zorgen maken als groepen die benaderd worden onder de radar willen blijven.”

SP’er Nicole Temmink zegt niet te willen samenwerken met salafistische moskeeën, maar pleit wel voor het ’contact maken’. „Contact maken is wel echt iets anders dan een samenwerking aangaan.”
[112]


YOUTUBE.COM
VAN AARTSEN: ”MENSEN ZEGGEN, DAT IK EEN HALVESALAFIST BEN, MAAR DAT IS NIET ZO”
https://www.youtube.com/watch?v=jrPFEv9qAZ4

TEKST

VAN AARTSEN:”Ook daar is een heel ideologisch debat over gaande,als ik tenminste ook….debat hebben we wel in deRaad en in de Raadscommissie.Als ik zie, de eerste commentaren daarop….INTERVIEWERVeel kritiek….VAN AARTSEN: Nou ja, ook daarvoor geldt….nou ja, aan een bepaalde zijdeheb ik wat kritiek gehoord…..INTERVIEWER  VVD, CDA, Forum voor Democratie….VAN AARTSEN:.Aan een bepaalde zijde…maar dat debat hebben we in de Raad….ik zie er eerlijk gezegd nogal naar uit.Maar ook daar, mogen we daar nou ook eens eenkeer praktisch naar kijken.Er zijn, en die onderzoeken zijn e, maar ik heb heel vel, ietsminder in Amsterdam overigens, maar in Den Haag ongelooflijkveel gesprekken gehad met veel jongere moslims in de stad Den Haag,zelfde fenomeen, zelfde zie je in de stad Amsterdam.Veel, veel jongeren, meer dan laten we zeggen tien jaar geleden,vinden in deze samenleving, we hadden het eerder erover, verruwingin de samenleving, maar vinden in een vorm van orthodox geloofeen soort houvast in het leven.Laat ik het even heel helder zeggen:Ik heb niets met Salafistische orthodoxe ideeen, ik heb uberhaupthelemaal niets met orthodoxe ideeen, maar daar gaat het helemaal niet om.Het gaat om de vraag, hoe bereik je een belangrijke groep mensenin je stad of in de steden, die geloven in een orthodoxe uitleg van deKoran.Hoe kan je het gesprek met hen aangaan,Hoe kan je niet de houding hebben van ”julliedoen er niet toe” of ”jullie zijn Salafisten, dus eigenlijk willenwij niet zoveel met jullie te maken hebben”Dat zal alleen maar leiden tot een grotere afstand totde Nederlandse samenleving, dat zal ook leiden…..INTERVIEWERHoe ver moet je daarin gaan, want……VAN AARTSENMag ik eerst het hele verhaal afmaken?Dat zie je op politiek terrein al komen.Het fenomeen Denk in Nederland komt rechtstreeksvoort uit een groepering mensen binnen de moslimgemenschap,die zeggen ”het is nou wel leuk geweest. Hier zijn wij en wijkomen nu echt op voor onze belangen en dat kan ooktot allerlei verkeerde daden en acties leiden.Er is in het buitenland, in Europa heel veel onderzoek naar gedaan.Ik heb inderdaad de Universiteit van Amsterdam, en ook de VU,althans een aantal wetenschappers, die hier veel van afweten, ookgevraagd ”kijk hier nou eens naar”Nou en ik denk, dat het heel verstandig is, dat we de deur openzetten,dat we in die zin ook gesprekken met hen voeren.We hoeven het niet met hen eens te zijn, we hoeven nietnaar consensus te streven, maar het is gewoon een pragmatische,een means based approach, zoals dat dan wetenschappelijk….gewoon…gewoon praktisch zijn.INTERVIEWERJa, maar vreest u dan toch niet,dat het uiteindelijk weer de verkeerde kan op gaat, want wehadden het net over Den Haag, daar hebt u inderdaad ervaringmet de As Soennah Moskee, maar onlangs bleek ook uitreportages van Nieuwsuur ja daar, het wordt aanbevolen omvrouwen te besnijden….VAN AARTSENJa, dat was een oude, dat waren allemaal berichten, die als ikhet goed heb, uit 2011 of 2013, ik heb nou die data niet helemaalmeer in mijn hoofd, as Soennah werd ook buitenlands gefinacierd,gebeurt hier in Amsterdam ook, gebeurt bij heel veel Moskeeen overigensin Nederland, daar kunnen we niets aan doen, want dat mag, danmoet het kabinet nog steeds met wetgeving komen, die er ooknog niet is….Iedereen….iedereen gaat meteen in een soort kramp naardeze discussie kijken, terwijl mijn boodschap……INTERVIEWERU zegt dat het praktisch is, dat is ook logisch, maar op ideologischvlak moet je toch juist wel zeggen: ”tot hier en niet verder, dit kan niet….”VAN AARTSENNee, waar je….waar je….je moet….we hebben ook godsdienstvrijheid,vrijheid van meningsuiting ook, het hoort tot onze Grondwet.Als je de schreef over gaat, dan treedt het Openbaar Ministerie op,he, daar hebben we ook voorbeelden van, meestal is het dan heelmoeilijk om te bewijzen, of dat nu echt strafrechtelijk, strafvorderlijk totacties moet leiden. en ik heb -nogmaals – ik heb niets met orthodoxSalafisme….INTERVIEWERDat is mij duidelijk……VAN AARTSENNee, maar ik zeg het nog maar even, omdat sommige mensen denken,”nou die van Aartsen is zeker ook een halve Salafist”.Dat is dus niet het geval, maar ik sta wel voor bepaaldewaarden in deze samenleving en voor het inclusief zijn van eenOverheidsbeleid.En wat natuurlijk….als je zegt ”het Salafisme of een orthodox vormvan geloof leidt automatischerwiijs tot terrorisme”, dat is bewezen niet het geval….iedere keer na een aanslag. iedere keer wordt gezegd ”daarmoeten de moslims afstand van nemen”, terwijl negentigprocent of meer van de moslims daar helemaal niets mee heeften het idee dat je iedere keer je moet verdedigen en dus eigenlijkniet een onderdeel bent van deze samenleving, leidt alleen maar, ja,tot afstand.
EINDE TEKST INTERVIEW VAN AARTSEN

[113]

HET PAROOLHALSEMA STOPT TOENADERING TOT SALAFISTISCHEORGANISATIES22 AUGUSTUS 2018
https://www.parool.nl/amsterdam/halsema-stopt-toenadering-tot-salafistische-organisaties~a4603292/

TEKST


Burgemeester Femke Halsema stopt de toenadering tot salafistische organisaties die door haar voorganger Jozias van Aartsen was ingezet.

Daarnaast wil Halsema actie ondernemen tegen radicale imams die de strafrechtelijke grens net niet over gaan, maar wel onwenselijk zijn.  Ook moet de financiering uit het Midden-Oosten, bedoeld om moslims te bekeren tot radicale stromingen, stoppen, vindt Halsema. “Het is niet acceptabel als Amsterdamse burgers door een buitenlandse overheid met financiële en politieke middelen worden overreed of gedwongen om geloofsopvattingen aan te hangen of uit te dragen.”

Dat schrijft de burgemeester woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Hierin geeft ze voor het eerst sinds haar aantreden een beeld van hoe de gemeente wat haar betreft met het beladen onderwerp radicalisering zou moeten omgaan. 

Vorig jaar raakte de werkwijze van Eberhard van der Laan in opspraak, door het strafontslag van een hooggeplaatste adviseur op dit gebied wegens vermeende factuurfraude. Hierna kwam naar voren dat de betreffende afdeling te veel leunde op het persoonlijk netwerk en te weinig openstond voor contra-expertise van buitenaf.

Halsema wil dat meer ambtenaren op dit soort afdelingen aan het begin van hun dienstverband gescreend worden door de AIVD. Ook de gemeente zelf scherpt de screening van dit personeel aan.

Anti-radicaliseringsprogramma
Momenteel heeft de stad 59 personen in een speciaal anti-radicaliseringsprogramma opgenomen. 20 procent daarvan is vrouw. Dit aantal is al een tijdlang stabiel. Ook werkt de stad al heel lang met een uitgebreid netwerk van sleutelpersonen die het stadhuis een beeld moeten geven van wat er speelt in, voornamelijk, de islamitische gemeenschap. Halsema wil de rol van die sleutelpersonen heroverwegen, omdat nu niet altijd even duidelijk is of deze mensen professionals, of vrijwilligers zijn. 

Ook de aandacht voor het Meldpunt Radicalisering moet verbeterd worden, de burgemeester laat onderzoeken hoe meer mensen van het bestaan van dit orgaan op de hoogte kunnen worden gebracht. 

Polarisatie
Daarnaast neemt Halsema afstand van het gebruik om radicalisering in één zin te noemen met polarisatie, alsof beide fenomenen onwenselijk zijn. Het tegengaan van polarisatie, bekend geworden door de beroemde metafoor van Cohen die ‘de boel bij elkaar wilde houden’ was sinds de moord op Van Gogh in 2004 staand beleid in Amsterdam. 

Halsema ziet dat anders. “Heftig en soms onverzoenlijk meningsverschil hoort echter thuis in onze democratische rechtsstaat en in onze vrije stad, verrijkt deze ook en is nadrukkelijk geen voorwerp van radicaliseringsbeleid”, schrijft Halsema. “Beter lijkt het mij te spreken van radicalisering en extremisme.” 

Op voorspraak van waarnemend burgemeester Van Aartsen werd toenadering gezocht tot salafistische organisaties, met oog voor de scheiding tussen kerk en staat, om zo een beter beeld te krijgen van de spanningen in de moslimgemeenschap. 

Denktank
Onder leiding van UvA-docent Floris Vermeulen zou vanaf september onderzochtworden hoe Amsterdam structurele samenwerkingen aan kan gaan met orthodoxe organisaties in de stad. Halsema stopt die toenadering nu, nog voor men er mee is begonnen. In plaats daarvan pleit de burgemeester voor de oprichting van een denktank met vooraanstaande experts, die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen op het gebied van de radicalisering.

Ook de invloed van buitenlands geld en in het buitenland geschoolde predikers die in Amsterdam hun, veelal radicaal islamitsche, boodschap willen verkondigen legt Halsema onder de loep. Momenteel kan de gemeente al een pittig gesprek aangaan met de organisatoren, of politie in de zaal zetten om te checken of er strafbare uitingen worden gedaan. Dat is wat de burgemeester betreft niet genoeg. 

Maatregelen
Het gaat om maatregelen in de grijze zone voor uitlatingen die niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, maar de gemeente wel onwenselijk vindt. “Het bestuurlijk instrumentarium is aan beperkingen gebonden bij anti-integratieve, antidemocratische uitingen.” 

Halsema wil die beperkingen op een rijtje zetten, en met wijzigingsvoorstellen in de tas naar Den Haag. Daar moeten maatregelen worden gemaakt waarmee radicalisme van buiten de stad beter kan worden bestreden.

Hoe haar voorstellen er praktisch uit zullen zien zien, wordt dit najaar duidelijk, schrijft Halsema. De gemeenteraad zal de koerswijziging begin september bespreken. 
[114]

ARTIKEL 7, NEDERLANDSE GRONDWETVRIJHEID VAN MENINGSUITING

 • ”Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi9hbusd8hy7/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting

ARTIKEL 6, NEDERLANDSE GRONDWETVRIJHEID VAN GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING
”Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz8vzo/artikel_6_vrijheid_van_godsdienst_en
 

[115]

FRONTAAL NAAKTIK WIL MIJN FRONTAAL NAAKT AWARD TERUG VANFEMKE HALSEMA29 AUGUSTUS 2018
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/ik-wil-mijn-frontaal-naakt-award-terug-van-femke-halsema.html

TEKST

Duizenden rechtsextremisten – je mag geen Nazi’s zeggen – gingen eergisteren in Duitsland al Hitlergroetend de straat op, bedreigden journalisten en vielen tegendemonstranten aan. De oogst van een dikke vijftien jaar gehits tegen moslims en vluchtelingen in de media door figuren zoals we die hier in Nederland ook hebben: Wierd Duk en Jeroen Wollaars, bijvoorbeeld.

Het gevaar komt niet van de moslims, dat zijn veelal keurige democraten. Het gevaar komt van extreemrechts, al heel lang. Geïnspireerd door Geert Wilders schoot Anders Breivik tachtig linkse kinderen dood en er gaat geen week voorbij zonder racistisch geweld in Nederland of de omliggende landen. Geweld tegen moslims en allochtonen neemt al jaren toe. De democratie wordt bedreigd door extreemrechts. Totalitaire, racistische regimes nemen het in Oost-Europa al over – denk aan de racist Viktor Orbán in Hongarije, die zelfs achter de universiteiten in zijn land aangaat, waarover aanzienlijk minder ophef is dan over Erdogan in Turkije. Integendeel, de felste critici van Erdogan hebben niets dan lof voor Orbán.

Linkse bolwerken
Dat zijn concrete bedreigingen voor onze vrije, democratische rechtsstaat waar we ook in Nederland mee te maken hebben. Ook hier bedreigen extreemrechtse politici onze universiteiten. Denk aan VVD-Kamerlid Han ten Broeke, die probeerde een docent ontslagen te krijgen omdat die hem tegensprak, en aan Thierry Baudet die een constante campagne voert tegen de “linkse bolwerken” die universiteiten (en ook de publieke omroeporganisaties) volgens hem zijn. Dat heeft al geleid tot openlijke intimidatie van die universiteiten vanuit het parlement, breed gesteund door de zogenaamde “linkse” media.

Extreemrechtse, openlijk racistische clubs worden ook in Nederland steeds meer gemeengoed. Ze worden salonfähig gemaakt in de media, net als hun ouderwetse en volstrekt onwetenschappelijke rassentheorieën. En het zijn niet de islamitische organisaties, maar zelfbenoemd linkse bewegingen die onze bevochten vrijheden willen afschaffen, zoals het recht om een hoofddoek te dragen en zelfs het recht op onderwijsvrijheid.

Onwenselijke uitspraken
Maar gaat Femke Halsema, het pluche van haar Amsterdamse burgemeesterszetel nog niet eens warm, achter deze gevaarlijke clubs in haar stad aan? Neen. Ze heeft het gemunt op salafisten, waarvan de AIVD al jaren niks gevaarlijkers weet te melden dan dat ze nogal opdringerig hun opvattingen proberen op te leggen aan andere moslims. Sommige salafisten, althans.

Halsema wil niet meer met salafisten praten, wat volgens deskundigen nogal dom is als het je erom te doen is radicalisering binnen de moslimgemeenschap aan te pakken, ze wil de buitenlandse financiering van salafistische clubs verhinderen, wat nogal discriminatoir is omdat al die extreemrechtse clubs die onze universiteiten en media willen zuiveren, óók vanuit het buitenland gefinancierd worden, maar het ergste is dat ze salafisten wil aanpakken die zich keurig aan de wet houden, maar die dingen zeggen ‘die de gemeente wel onwenselijk vindt’.

Op voorhoofd kussen
De tendens om moslims aan te pakken die zich keurig aan de wet houden, ze zelfs te vervloeken omdat ze zich aan de wet houden, die is er al een tijdje. Imam Jneid Fawaz heeft zelfs een spreekverbod opgelegd gekregen van de Haagse burgemeester Pauline Krikke en in Den Haag trekken politici zich de haren uit het hoofd omdat ze hem niet kunnen aanpakken wegens uitspraken als “Als de Rotterdamse burgemeester salafist is, dan kom ik hem op zijn voorhoofd kussen.”

Zogenaamde haatimams die in Nederland willen komen spreken, wordt door de overheid regelmatig het spreken verboden, terwijl extreemrechtse haatpredikers, denk aan de radicale misogyn Jordan Peterson, de rode loper krijgen uitgerold.

Nu sluit dus ook Femke Halsema zich bij deze extreemrechtse tendens aan. Het hoeft geen verbazing te wekken dat zij, tot twee weken geleden nog intens gehaat door Rechts, nu als de nieuwe Heiland wordt bejubeld door GeenStijl en Vrij Links.

Frontaal Naakt Award
Het is dan ook een radicale stijlbreuk die Halsema pleegt. Ooit reikte ik haar de Frontaal Naakt Award uit wegens haar inspanningen voor de vrije meningsuiting, want ze stond pal voor de vrijheid van iedereen, ook degenen met wie ze het hevig oneens was. Ze aanvaardde die in dankbaarheid.

Maar de tijd is aangebroken om de award weer terug te eisen. Wie zijn oren laat hangen naar extreemrechts, zich zelfs bij extreemrechts aansluit om achter spoken aan te jagen en daarbij openlijk te pleiten voor het opjagen van mensen die zich keurig aan de wet houden maar dingen zeggen die “de gemeente” onwenselijk vindt, die is een vijand van de vrije meningsuiting.

En niet alleen van de vrije meningsuiting, maar ook van de democratie, de rechtsstaat en onze grondwet. Dat is meer dan je van onze salafisten kunt zeggen.

[116]

Het meest opmerkelijk is nog wel dat GroenLinks onder leiding van Halsema heeft toegestaan dat verkapt racisme de partij is binnengeslopen. Aan de ene kant heeft Halsema altijd verklaard fel tegen racisme te zijn, maar aan de andere kant heeft ze er in de verrechtsende politiek en samenleving geen enkel tegenwicht aan racisme geboden. Onder het mom van homo- en vrouwenemancipatie heeft ze bijgedragen aan de racistische hetze tegen moslims in Nederland. Recentelijk ging ze er nog toe over om links op te roepen tot islamkritiek over te gaan om Wilders de wind uit de zeilen te nemen. In maart 2008 besloot Halsema, samen met de andere linkse partijen, tot het boycotten van een antiracismedemonstratie, omdat ze haar ‘collega’ Wilders niet buiten de kamer wilde bekritiseren. Daarentegen bleek dat ze er aanzienlijk minder moeite mee had om haar partijgenoten Mohamed Rabbae en Rene Danen, die zich wel actief bezighouden met de strijd tegen racisme, publiekelijk aan te vallen.  

SOCIALISME.NU
GEEN TRANEN OM FEMKE18 DECEMBER 2010

http://socialisme.nu/blog/nieuws/11626/geen-tranen-om-femke/

Afgelopen weekeinde lieten Dibi en Halsema per twitter al iets zien van hun ongenoegen over de twee. „Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons”, twitterde Femke Halsema. En Dibi: „René Danen. Zucht. Kan die man geen eigen partij oprichten?” 

NRC

GROEN LINKS LIGT OVERHOOP MET ZICHZELF

2 NOVEMBER 2010

https://www.nrc.nl/nieuws/2010 /11/02/groenlinks-ligt-overhoo p-met-zichzelf-11964475-a34367 7

Zaterdag twitterde Dibi „René Danen. Zucht. Kan die man geen eigen partij oprichten?” Volgens Dibi staan de opvattingen van Danen over met name de vrijheid van meningsuiting haaks op waar GroenLinks voor staat. „René is van de verboden, van de boycots en van de rechtszaken. Wij staan juist voor een open debat. Je kunt niet iedereen met wie je het niet eens bent de mond snoeren.”

Danen is voorzitter van Nederland bekent Kleur en werd in 2009 lid van GroenLinks. Hij wil niet publiek reageren op Dibi’s uitspraken.

GroenLinks-leider Femke Halsema liet zaterdag weten ongelukkig te zijn met oud-fractievoorzitter Mohammed Rabbae. De voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen is net als Danen aanklager in het proces tegen Wilders. Halsema twitterde: „Soms word ik wat ongemakkelijk van de toevoeging oud-GroenLinks-Kamerlid: Rabbae doet zijn uitspraken bepaald niet namens ons.”

TROUW

GROEN LINKS WIL RENE DANEN WEL KWIJT

1 NOVEMBER 2010

https://www.trouw.nl/home/groe nlinks-wil-rene-danen-wel-kwij t~a0a9ab6c/

NOSRABBAE STAPT UIT GROEN LINKS4 NOVEMBER 2010
https://nos.nl/artikel/196030- rabbae-stapt-uit-groenlinks. html

‘”Veel liever de heftige emoties, straatrumoer en ruwe zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van een herensociëteit”.

PARLEMENT & POLITIEK

HALSEMA: MEER PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID VOOR KAMERLEDEN

https://www.parlement.com/id/vilwndsqt0t0/nieuws/halsema_meer_parlementaire

” veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit” 

GROEN LINKSFEMKE HALSEMA NEEMT AFSCHEID VAN DE KAMER

https://groenlinks.nl/nieuws/femke-halsema-neemt-afscheid-van-de-kamer

[117]

1. Tacit Enabler – Supports another’s bad habits by staying silent. 

2. Overt Enabler – Supports another’s bad habits by providing assistance such as money, transportation, approval, etc… 

A person who supports another person’s bad or dangerous habits. ”

ENABLERURBAN DICTIONARY

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=enabler

[118]

AT5MENSEN ZEGGEN, DAT IK EEN HALVE SALAFIST BEN, DAT ISNIET ZO22 JUNI 2018
https://www.at5.nl/artikelen/183506/van-aartsen-mensen-zeggen-dat-ik-een-halve-salafist-ben-dat-is-niet-zo


YOUTUBE.COM
VAN AARTSEN: ”MENSEN ZEGGEN, DAT IK EEN HALVESALAFIST BEN, MAAR DAT IS NIET ZO”
https://www.youtube.com/watch?v=jrPFEv9qAZ4

TELEGRAAFVAN AARTSEN ONDERZOEKT SAMENWERKING MET SALAFISTEN
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2203725/van-aartsen-onderzoekt-samenwerking-met-salafisten

[119]

RTL NIEUWSFEMKE HALSEMA BEEDIGD ALS BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM12 JULI 2018
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4285046/femke-halsema-beedigd-als-burgemeester-van-amsterdam

[120]
PAS OP!HEFTIGE BEELDEN!
YOUTUBE.COMSAM COOKEA CHANGE IS GONNA COME
https://www.youtube.com/watch?v=xZ3aDrn7P4M

TEKST
”I was born by the river in a little tentOh and just like the river I’ve been running ev’r since
It’s been a long time, a long time coming
But I know a change gonna come, oh yes it willIt’s been too hard living, but I’m afraid to die
‘Cause I don’t know what’s up there, beyond the sky
It’s been a long, a long time coming
But I know a change gonna come, oh yes it willI go to the movie and I go downtown
Somebody keep tellin’ me don’t hang around
It’s been a long, a long time coming
But I know a change gonna come, oh yes it willThen I go to my brother
And I say brother help me please
But he winds up knockin’ me
Back down on my knees, ohThere have been times that I thought I couldn’t last for long
But now I think I’m able to carry on
It’s been a long, a long time coming
But I know a change is gonna come, oh yes it will”A

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!