De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Felle uitspraken bij pro Palestina demonstratie in Amsterdam/Felheid noodzakelijk en gerechtvaardigd

Felle uitspraken bij pro Palestina demonstratie in Amsterdam/Felheid noodzakelijk en gerechtvaardigd

woensdag 27 augustus 2014 07:14
Spread the love

FELLE UITSPRAKEN BIJ PRO PALESTINA DEMONSTRATIE IN AMSTERDAM/FELHEID NOODZAKELIJK EN GERECHTVAARDIGD
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/felle-uitspraken-bij-pro-palestina-demonstratie-in-amsterdamfelheid-noodzakelijk-en-gerechtvaardigd/

Sinds het moorddadige Israelische Gaza offensief ”ProtectiveEdge”, dat bij schrijven van dit stuk nu al aan 2137 Palestijnen[van wie 80 procent burger] het leven gekost heeft [1], is de solidariteitmet Palestina indrukwekkend, zowel wereldwijd, als in Nederland. Tenminste drie demonstraties in Amsterdam, twee in Den Haag, eenin Rotterdam, twee in Utrecht en waarschijnlijk nog meer.Dat ik de tel daarvan niet kan bijhouden, is alleen maar een goed teken.En de strijd gaat door, er komen er alleen maar meer bij.
De boodschap is duidelijk.Zolang Israel doorgaat met zijn moorddadige militaire offensieven,onderdrukking, kolonisatie en bezetting, komen wij op straat! [3]
Ook internationaal raakt Israel langzaam, maar zeker in eenrelatief isolement.Vijf Zuid Amerikaanse landen, Brazilie, Chili, Ecuador, Peruen El Salvador, hebben hun ambassadeurs teruggeroepen. [4]en dat zit Israel niet lekker. [5]
Zowel Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki Moon alsdiehard bondgenoot de VS [en dat laatste is dus tekenend]veroordeelde in niet mis te verstane termen een Israelische aanvalop een VN school. [6]
Ook in het Nederlandse politieke is er enige beroering:Naar aanleiding van de Israelische beschieting van eenVN school in Rafah,die ook door VS en VNwas veroordeeld, heeft PvdA Kamerlid Servaes het kabinetgevraagd, of het nog steeds geen gefundeerd oordeel kangeven over de aanvallen van het Israelische leger.Ik citeer Servaes [in NOS bericht]””Met het enorme leed in Gaza kunnen Den Haag en Brussel niet langer stil blijven”[7]
GAZA DEMONSTRATIES IN NEDERLAND/CRIMINALISERINGEN INTIMIDATIE AUTORITEITEN
CRIMINALISERING
In Nederland is vanaf het begin van Israel’s moordcampagne in Gazafel en strijdbaar gedemonstreerd.Juist het feit, dat ze duizenden op de been brachten [8] was de pro Israelfans een doorn in het oog en van meet af aan is geprobeerd, naar aanleidingvan enkele incidenten op een kleine demonstratie in Den Haag [9], dedemonstranten te criminaliseren door hen voor antisemieten uit te maken. [10]Dit ondanks het feit, dat keer op keer via social media en op demonstratieszelf, duidelijk afstand werd genomen van antisemitisme.[11]
Bij die aantijgingen ”antisemitiasme” was er niet alleen sprake vanschromelijke overdrijving, maar ook van misleiding.Zo schreef Hans Lansink, opinieredacteur van de Vollkskrant, in een commentaar ” “Maar er is meer aan de hand. In Den Haag, in Brussel en Antwerpen, in de voorsteden van Parijs en in tal van Duitse steden werden antisemitische leuzen geroepen, werd er geplunderd, brand gesticht en gevochten tussen moslims en Joden.” [12]Grote, meer dan schromelijke overdrijving, maar ook nog eensmisleiding.Want in Parijs was het heel anders toegegaan dan Lansink beweert.Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort.
 Pakweg 150 aanvallers, bewapend met helmen, stokken en metalen staven, schreeuwden racistische taal, vielen betogers aan, en trokken zich weer achter politielinies terug. De politie arresteerde wél pro-Palestijnse betogers. De pro-Zionistische knokploeg, Joodse Defensie Liga (LDJ) geheten, werd met rust gelaten.
Dit blijkt uit een reconstructie door Middle East Eye [13] en de Middle EastMonitor [14] en is overgenomen door Times of Israel [15]Ook de Nederlandse nieuwssite Joop maakte hier melding van. [16]Een heel ander verhaal, dus.Die Jewish Defense League [17] is een gevaarlijk stel rechts extremisten,die wel vaker agressief en intimiderend optreden, zich daarna terug trekken,als anderen zich verdedigen, die vervolgens de schuld krijgen.

INTIMIDATIE AUTORITEITEN
Deze echte en vermeende antisemitische incidenten [18]waren voor de autoriteiten een aangegrepen excuus om vanmeet af aan intimiderend op te treden bij Gaza demonstraties ende meest ridicule eisen te stellen, zoals het verbieden van vlaggenen het meelopen door tolken, om bedacht te zijn op”antisemitische uitlatingen. [19]Dus direct werd er al preventief verband gelegd tussen antisemitismeen Gaza demonstraties, die al van te voren verdacht werden gemaakt.
VERBOD ISIS EN HAMASVLAGGEN
Bij alle Gaza demonstraties zijn ISIS vlaggen verboden, ook Hamasvlaggen worden vaak verboden. [20]Ik vind dat onzin en schending van de vrijheid van meningsuiting,in beide gevallen, waarbij ik het in geval van Hamas erger vind.Bovendien is censuur vooraf bij de wet verboden. [21]Het OM zegt ook, dat er in Nederland geen permanentverbod op bepaalde vlaggen geldt [zoals men nu metISIS probeert] [22]
Wel kan volgens de Wet Openbare Manifestaties  een burgemeester bepaalde eisen stellen aan een demonstratie, ‘ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’. Maar zo’n beperking, aldus diezelfde wet, ‘kan geen betrekking hebben op de inhoud van hetgeen wordt beleden, [of] van de te openbaren gedachten of gevoelens’. Géén inhoudelijke censuur dus. [23]Niet mag dus gecensureerd worden op ”uitingen” [meningen/inhoud],wel of die uitingen leiden tot een strafbaar feit, zoalsaanzetten tot haat, etc [24]Maar de burgemeester kan de relatieve vrijheid, diede Wet Openbare Manifestaties hem geeft, aangrijpen om”in het belang van de openbare orde” [bijv vrees voor relletjes],vlaggen te verbieden.
Tot zover de wet.Maar krom blijft het.
Terug naar ISISDat ISIS een misdadige organisatie is, die zich schuldig maaktaan oorlogsmisdaden, is  een feit. [25]Maar dat wil niet zeggen [en dat is mijn persoonlijkemening, los van de wet], dat het aanhangen van een organisatieals ISIS, hoe verwerpelijk ik dat ook vind, verboden is.Daarbij hoort dan ook, het dragen van vlaggen.In geval van Hamas is het ronduit bespottelijk, omdat Hamaseen van de Palestijnse verzetsorganisaties is en nota benede Israelische vlag, de vlag van de bezetter, wel is toegestaan.De wereld op zijn kop.
WIE PROFITEERT VAN DE AUTORITEITENSTALKINGBIJ PRO PALESTINA DEMONSTRATIESNEDERLANDSE BETROKKENHEID BIJ DE ISRAELISCHEBEZETTING
Al die intimidatie, censuur en andere autoriteitenstalking komtde pro Israel organisaties en fans maar al te goed uit,want zo wordt de aandacht afgeleid van de Israelische bezettingsterreuren oorlogsmisdaden. [26]Dit gebeurt ook door de zogenaamde antisemitische incidenten[waarvan er een aantal helaas echt heeft plaatsgevonden]te overdrijven en ten onrechte op het conto van de strijdbarePalestina demonstraties te gooien, die juist wakentegen dit soort uitingen. 
Maar er zijn meer belangen in het spel.De aandacht wordt ook, wellicht nog doeltreffender, afgeleidvan de Nederlandse betrokkenheid bij de Israelische bezettingspolitiek.
Zo bezocht de Nederlandse minister van Defensie, Hennis Plasschaert,
in mei Israel om de samenwerking met het Israelische leger teverstevigen. [27]Ja precies, datzelfde leger waarover Amnesty begin dit jaar eenlijvig rapport schreef, getiteld ”Trigger Happy/Israel’s use ofexcessive force in the Westbank” [28]Datzelfde leger dat nu dood en verderf zaait in Gaza. Met nu al 2137 dodelijke Palestijnse slachtoffers, van wie80 procent burger. [29]De Nederlandse regering, die ook nog eens de aanwezigheidvan de Israelische wapenfabriek Elbit Systems op Nederlandse bodem toestaat [30] heeft dus bloed aan zijn handen.

GAZA DEMONSTRATIE 23 AUGUSTUS IN AMSTERDAM/RARE STRAPATZEN VAN DE SP/INTIMIDATIES AUTORITEITENEN STRIJDBARE TOESPRAKEN
Op 23 augustus heeft er in Amsterdam weer een strijdbare demonstratie plaatsgehad, die de autoriteiten en de aan de autoriteiten gelinkte media zoals AT5 niet beviel vanwegehet felle karakter. [31]Hulde aan de felheid!
Maar nu eerst de rare strapatzen houding van de SP.Deze partij, altijd een belangrijk bondgenoot van de Palestijnsestrijd, begint ineens te zwalken.Zo verklaarde SP Tweede Kamerlid van Bommel ineen interview, dat aan Hamas ”sancties” moesten wordenopgelegd omdat deze organisatie niet accoord ging meteen door Egypte [en geregisseerd door de VS en EU, bondgenoten van Israel] voorgesteld staakt het vuren. [32]Wat, hoe kan het ook anders, direct door pro Israelclubhet Cidi werd opgepakt. [33]Vervolgens stekt hij [hoewel laat] wel weer zinnigeKamervragen over Gaza. [34]
En wat doet de SP vervolgens?Ze deelt een stoot onder de gordel uit aan de Palestinademonstratie van 23 augustus, door zich uit dedemonstratie terug te trekken. [35] Waarom?Twee sprekers op die demonstratie staan de SPniet aan.Nu kan dat plausibel zijn, als er echt iets ernstigs aan de hand is.Maar de redenen van de SP zijn in een woordONZIN.
De twee sprekers zijn de voormalige AEL voorman DyabAbu Jahjah en de rapper AppaEn wat hebben ze gedaan.
ABU JAHJAH
Abu Jahjah heeft in het verleden Saddam Hoessein een ”martelaar”genoemd en Appa heeft Israel vergeleken met Nazi Duitsland. [36]
Nu klopt het inderdaad, dat Abu Jahjah die uitspraak heeft gedaan enfraai is het niet, maar het is wel in 2007 gedaan. [37]Trouwens, wie het bericht goed leest ziet, dat het bepaald geenonverdeelde lof was. [38]En hoe zit het met het verleden van de SP?Terecht merkt publicist Peter Storm op:”Maar is dat een reden om een demonstratie te boycotten? Ik zou daar, juist als SP met een bepaald politiek verleden, erg mee oppassen, want dit middel kan ook tegen de SP worden gebruikt. Er lopen vast nog SP-ers rond die al in de jaren zeventig bij die club zaten. Hoe zouden zij het vinden als zij straks geen minister mogen worden omdat Rutte’s informatiedienst erachter is gekomen omdat ze ooit gezegd hadden dat ze Mao best een groot staatsman vonden? Ze zouden het een gemene aanval vinden, en terecht. Daarom kunnen ze die methode nu zelf maar beter ook niet hanteren.” [39]
APPA
Minder moeite heb ik met de vergelijking van Appa tussen Israel enNazi Duitsland.Ik vind hem onjuist, omdat Nazi Duitsland een gesloten politiestaatwas, die naast verovering en onderwerping van een zo groot mogelijkdeel van de wereld, gekenmerkt werd door hevige vervolging engenocide op niet alleen Joden, maar ook zigeuners [alsmedevervolging en vernietiging van homosexuelen, Jehova’s Getuigen,politieke tegenstanders, etc.Israel is een misdadige bezettingsstaat die oorlogsmisdadenen misdaden tegen de menselijkheid pleegt tegen Palestijnen,maar niet uit is op vernietiging van Palestijnen als volk, OMDATze Palestijnen zijn.Want dat is genocide.
Maar Appa heeft wel gelijk, dat Israel misdaden begaat van eennazi karakter.Vernietiging van huizen, foltering van gevangenen, buitengerechtelijkeexecuties, gevangenkampen onder slechte omstandigheden,uithongering van de burgerbevolking [Gaza Blokkade], bombardementenvan ziekenhuizen, etc.Allemaal kenmerken van nazi’s en nazi achtige regimes.
Maar zijn deze sprekers een reden voor een solidaire partij, zich uit een demonstratie terug te trekken?Neen, naar mijn mening, vooral ook omdat het in de eerste plaatsom de rechten van de Palestijnen zou moeten gaan.Over meningsverschillen kun je altijd intern in debatg gaan.
De enige reden, die ik kan opnoemen, is dat de SP zijn solidariteitaan het verliezen is en kennelijk liever aanschurkt tegen de gevestigdeorde. [40]

DEMONSTRATIE 23 AUGUSTUSPOLITIESTALKING EN STRIJDBAARHEID
POLITIESTALKING/CENSUUR EN REPRESSIEDe politiestalking en censuur was op deze strijdbare demonstratieallerhinderlijkst aanwezig.Je zou denken, dat de noodtoestand gold;ISIS vlaggen waren verboden, politiestalking inde vorm van ”scherp in de gatenhouden  of er sprake is van discriminatie, belediging en opruiing” [41] [waarvan men dus bij voorbaat uitging]en natuurlijk waren de tolken weer van de partij. [42]Dat was de officiele stalking.
Officieus was er echter sprake van verdergaande intimidatieen repressie:Zo werden de demonstranten belet, hun steun aan de verzetsbeweging Hamas uit te spreken. [43]

STRIJDBAARHEID
Strijdbaarheid was er gelukkig voldoende en de demonstrantentrokken zich van deze verregaande beknotting van de vrijheidvan meningsuiting niets aan.Zo liet een spreker in een Zwarte Piet is racisme-shirt weten dat hij zich niet zou laten censureren door de politie, die gevraagd had om niet te refereren aan Hamas tijdens het protest. ‘Wij laten ons niet censureren. Ik kom in opstand en sta achter Hamas’. [44]
Abu Jahjah daagde op overtuigende wijze de repressie uiten riep de demonstranten op, zich niets van al die Gemeentelijkebeperkingen aan te trekken.
Hij zei onder andere:
””We moeten achter dat verzet blijven staan. Ik heb gehoord vandaag dat we dat niet mogen zeggen. Dan heeft onze komst hier geen betekenis. Welke betekenis heeft het als we hier niet mogen zeggen dat we achter dat Palestijnse verzet staan? We staan achter het Palestijnse verzet met al haar fracties. het Palestijnse verzet is niet alleen HAMAS, maar óók HAMAS. Ook de PFLP, ook FATAH, ook alle brigades van verzet. We moeten zorgen dat ze niet meer gecriminaliseerd zijn. We moeten die stilte breken. We moeten ook durven opkomen voor het recht op verzet, ook als we daar 12 uur voor aangehouden worden. Who cares! Denk je dat ze ons bang maken met een administratieve aanhouding? Nee ze maken ons niet bang! We moeten zorgen dat [de Palestijnse] strijd niet verzwegen wordt, maar begrepen wordt als een antikoloniale strijd en bevrijdingsstrijd.” [45]
Ook de rapper Appa liet strijdbaar van zich horen. [46]
Zijn dat ”felle” toespraken?Ja!
Maar die felheid is noodzakelijk in de strijd.
EPILOOG
De autoriteiten proberen op allerlei manierende rechtvaardige strijd voor Palestina in een kwaaddafglicht te stellen door de voortdurende verkapteassociatie van pro Palestina demonstraties met ”antisemitisme”, wat ze dan een ”excuus” geeft omde belachelijkste maatregelen te nemen, zoals hetverbod op Hamas [ik laat ISIS er even buiten] vlaggen,het meesturen van tolken, een overmacht aan politieen nog het ergste: de vrijheid van meningsuiting tebeteugelen, door de demonstrantente beletten, hun steun voor Hamas uit te spreken.
Dat is niet gelukt in de demonstratie van 23 augustus:Voormalig AEL voorman Dyab Abu Jahjah, Appa en anderenhebben zich van die onzin niets aangetrokken en gewoon hun steunaan Hamas betuigd.
De uitspraken/toespraken werden ”fel” genoemd.
Dat waren zij ook en dat is goed.
Want hoe fel ook de toespraak, het staat niet in verhoudingtot de grootschalige Israelische misdaden, die nu nog steedsin Gaza gepleegd worden.De bezetting en kolonisatie van Palestina.
Zolang die niet is beeindigd, gaat de strijd door en zullende toespraken steeds feller worden.
Als aanklacht tegen de Israelische bezettingsterreur en zijnWesterse medeplichtigen.
INTIFADA, INTIFADA, PALESTINA VRIJ!
Astrid Essed
NOTEN

[1]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

AMNESTY.ORGMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07

INTERNATIONAL RED CROSSGAZA, ISRAEL AND THE WESTBANKNO END IN SIGHT TO OVERWHELMINGHUMAN COST OF CONFLICT19 AUGUST 2014 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htm

BTSELEM.ORGFAMILIES BOMBED AT HOME, GAZA, JULY-AUGUST 2014(INITIAL FIGURES)11 AUGUST 2014 http://www.btselem.org/gaza_strip/201407_families

GAZA STRIPDEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOMEOF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA12 AUGUST 2014
http://www.btselem.org/gaza_strip/20140811_a_death_foretold

[2]
MONDOWEISSIN PHOTO’S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELIATTACK ON GAZA
http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli.html

[3]
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU,GEEN WOORDEN, MAAR DADENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

[4]
THE HAARETZEL SALVADOR BECOMES FIFTH LATIN AMERICANCOUNTRY TO RECALL ISRAEL ENVOY29 JULY 2014
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.607915

[5]

THE TIMES OF ISRAELISRAEL ”DISAPPOINTED” BY LATIN AMERICANENVOY CALLS30 JULY 2014
http://www.timesofisrael.com/israel-disappointed-by-latin-american-envoy-recalls/

[6]
BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL3 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/682477-ban-boos-na-beschieting-vnschool.html

”De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.
DE TIJD.BE”HUMANITAIR” BESTAND GAZA4 AUGUSTUS 2014

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/VS_halen_uit_naar_Israel.9530325-3143.art?ckc=1

[7]
NOSPVDA: MAAT IS VOL IN GAZA4 AUGUSTUS 2014http://nos.nl/artikel/682742-pvda-maat-is-vol-in-gaza.html

[8]

DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT/EU,GEEN WOORDEN, MAAR DADENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-bij-pro-palestijns-protestgeweld-israelische-bezettingsstaateugeen-woorden-maar-dadenreactie-op-at5/

”Ik heb uit berichtgeving over andere demonstraties de indruk dat er niet veel meer aan de hand was op het antisemitisme-front dan in Rotterdam. Marginale uitingen op en een enkele keer over de rand, daar hebben we het over. Uitzondering is een kleine demonstratie in Den Haag met antisemitische uitingen, iets waar justitie inmiddels werk van maakt, iets wat dan weer breed wordt uitgemeten.
EEN VALSE BESCHULDIGING EN EEN ECHT PROBLEEMPETER STORM1 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/01/een-valse-beschuldiging-en-een-echt-probleem/
OMROEP WESTOM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIEOP HOEFKADE IN DEN HAAG31 JULI 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/31-07-2014/om-aanhoudingen-na-pro-gaza-demonstratie-op-hoefkade-den-haag

[10]
GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDERMOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/

[11]
”In toespraken werden nu en dan wel heel treffende dingen gezegd. Sprekers maakten duidelijk dat het niet ging om godsdienstige verschillen. Een belangrijk punt dat vanaf het podium werd gemaakt: “Antisemitisme hoort niet thuis in onze beweging”.
TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN: GROOTSE DEMONSTRATIENA MATIGE MANIFESTATIEPETER STORM4 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/04/tegen-israelische-aanvallen-grootse-demonstratie-na-matige-manifestatie/
[12]

VOLKSKRANTMOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDDENKENHAN LANSINK28 JUNI 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3703014/2014/07/28/Moslims-moeten-afstand-doen-van-vijandbeelden.dhtml

[13]

MIDDLE EAST EYEVIGILANTES ATTACK PRO PALESTINIAN DEMONSTRATORSIN PARIS15 JULY 2014
http://www.middleeasteye.net/news/vigilantes-attack-pro-palestinian-demonstrators-paris-791831223

[14]

MIDDLE EAST MONITORSHOCKING SCENES AS GANG OF JEWISH VIGILANTES GOES ON RAMPAGE IN PARIS DURING PROPALESTINE DEMO15 JULI 2014 https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/12813-shocking-scenes-as-gang-of-jewish-vigilantes-goes-on-rampage-in-paris-during-pro-palestine-demo

[15]

TIMES OF ISRAELWATCH JEWS, PRO- PALESTINIANS CLASH AT PARIS GAZARALLY15 JULI 2014
http://www.timesofisrael.com/watch-jews-clash-with-pro-palestinians-at-paris-gaza-rally/

[16]
JOOP.NLEXTREEM-RECHTSE JOODSE ACTIVISTEN HAKTEN INOP GAZA DEMONSTRANTEN16 JULI 2014
http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/27810_extreem_rechtse_joodse_activisten_hakten_in_op_gaza_demonstranten_in_parijs/

[17]

FRANCECALLS MOUNT TO BAN FRANCE´S ´´VIOLENT´´JEWISH DEFENCE LEAGUE29 JULI 2014 http://www.france24.com/en/20140729-calls-mount-ban-france-violent-jewish-defence-league/

[18]

JOOP.NLTWIJFELS OVER RELAAS MISHANDELDE JOODSE VROUWNEMEN TOE31 JULI 2014  http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/27988_amsterdamse_vrouw_zegt_aangevallen_te_zijn_vanwege_israelische_vlag/

[19]
”Demonstranten mogen geen discriminerende of antisemitische uitingen doen, hun gezichten niet bedekken, geen vlaggen verbranden en geen vlaggen meedragen van terroristische organisaties als IS en Hamas. Er zijn tolken aanwezig om te vertalen.”
NU.NLPOLITIE WEER ALERT BIJ PRO-GAZA DEMONSTRATIE22 AUGUSTUS 2014
http://www.nu.nl/amsterdam/3858714/politie-weer-alert-bij-pro-gaza-demonstratie.html

[20]

NU.NLPOLITIE WEER ALERT BIJ PRO-GAZA DEMONSTRATIE22 AUGUSTUS 2014
http://www.nu.nl/amsterdam/3858714/politie-weer-alert-bij-pro-gaza-demonstratie.html

[21]
VERBOD OP CENSUUR VOORAFNED GRONDWETARTIKEL 7”Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst

[22]

DEN HAAG WEERT ISIS VLAGGEN1 AUGUSTUS 2014
http://nos.nl/artikel/681808-den-haag-weert-isisvlaggen.html

NU.NLPOLITIE WEER ALERT BIJ PRO-GAZA DEMONSTRATIE22 AUGUSTUS 2014
http://www.nu.nl/amsterdam/3858714/politie-weer-alert-bij-pro-gaza-demonstratie.html

[23]
VOLKSKRANTWAT ZEGT DE WET: EEN VLAG VERBIEDEN, KAN DAT ZOMAAR?12 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3717250/2014/08/12/Wat-zegt-de-wet-een-vlag-verbieden-kan-dat-zomaar.dhtml
WET OPENBARE MANIFESTATIESBEVOEGDHEDEN BURGEMEESTERS
http://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/manifestaties

[24]
VOLKSKRANTWAT ZEGT DE WET: EEN VLAG VERBIEDEN, KAN DAT ZOMAAR?12 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3717250/2014/08/12/Wat-zegt-de-wet-een-vlag-verbieden-kan-dat-zomaar.dhtml

[25]

HUMAN RIGHTS WATCHIRAQ:ISIS ABDUCTING,, KILLING AND EXPELLING MINORITIESISIS ABDUCTING, KILLING,  EXPELLING MINORITIES19 JULY 2014
http://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities

[26]

GAZA DEMONSTRATIES EN ANTISEMITISME/BLIKSEMAFLEIDERMOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/gaza-demonstraties-en-antisemitismebliksemafleider-moordcampagne-israelenkele-incidenten/

[27]
RIJKSOVERHEIDMINISTER HENNIS BEZOEKT ISRAEL19 MEI 2014
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/19/minister-hennis-bezoekt-israel.html

[28]
AMNESTY INTERNATIONALTRIGGER HAPPYISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE INTHE WEST BANKFEBRUARY 2014
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/002/2014/en/349188ef-e14a-418f-ac20-6c9e5c8d9f88/mde150022014en.pdf

[29]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[30]
DEFENSIEBONDELBIT SYSTEMS VESTIGT ZICH IN NEDERLAND
http://www.defensiebond.nl/defensie/elbit-systems-vestigt-zich-in-nederland/

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER ELBIT SYSTEMS

”According to its website UAV Engines, a subsidiary of Israeli defence contractor Elbit, manufactures engines for “various size tactical UAV’s, target drones and single mission platforms”.
THE GUARDIANSECOND DAY OF DEMO ON ROOF OF UAVENGINES FACTORY EQUIPPING ISRAEL DRONES6 AUGUST 2014
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/06/uav-factory-protest-drones-palestinian-gaza

LONDON PALESTINE ACTIONUK ACTIVISTS SHUT DOWN ISRAELI ARMS FACTORY
http://londonpalestineaction.tumblr.com/post/93853399864/uk-activists-shut-down-israeli-arms-factory#storify/7306e05d3564869416e65d7b96849b0b

[31]
AT5FELLE UITSPRAKEN BIJ PRO PALESTINA DEMO23 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133583/enkele-honderden-bij-pro-palestina-demo

[32]

[32]
VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMASYOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=hu9vIhyVKu4  DAILYMOTION  http://www.dailymotion.com/video/x21if00_van-bommel-wil-sancties-tegen-hamas_news
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/BRIEF AANHARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/van-bommel-wil-sancties-tegen-hamasbrief-aan-harry-van-bommel-sp-tweede-kamerlid/

SOCIALISME.NUPALESTINA: IS HARRY VAN BOMMEL DE WEG KWIJT?20 JULI 2014
http://socialisme.nu/blog/nieuws/42338/palestina-is-harry-van-bommel-de-weg-kwijt/

[33]

CIDI  http://www.cidi.nl/van-bommel-wil-sancties-tegen-hamas/

[34]
WEBLOG HARRY VAN BOMMELGAZA ONDER VUUR25 JULI 2014
http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2014/07/25/gaza-onder-vuur/

[35]
HET PAROOLSP TREKT ZICH TERUG UIT PRO PALESTINADEMONSTRATIE OP DE DAM22 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3723240/2014/08/22/SP-trekt-zich-terug-uit-pro-Palestina-demonstratie-op-de-Dam.dhtml

[36]
HET PAROOLSP TREKT ZICH TERUG UIT PRO PALESTINADEMONSTRATIE OP DE DAM22 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3723240/2014/08/22/SP-trekt-zich-terug-uit-pro-Palestina-demonstratie-op-de-Dam.dhtml

[37]

MAROC.NLSADDAM HUSSEIN, MARTELAAR VAN HET ARABISCHE VOLK
http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/211317-saddam-hussein-martelaar-arabische-volk.html

[38]

”Laat me een ding heel duidelijk stellen; ik ben nooit een fan geweest van Saddam Hussein noch van zijn regime en ik heb altijd gehoopt dat het Iraakse volk hem van de macht zou verdrijven en hem voor het gerecht zou brengen net als ik hetzelfde wens voor alle dictators en oorlogsmisdadigers over de hele wereld zoals Bush, Olmert en Blair. Desondanks is er geen enkel haartje op mijn hoofd dat vreemde bezetting zou accepteren en het verdrijven van een Arabische leider, door de vijand van onze natie, hoe onderdrukkend,bloeddorstig of corrupt die leider ook moge zijn.”
MAROC.NLSADDAM HUSSEIN, MARTELAAR VAN HET ARABISCHE VOLK
http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/211317-saddam-hussein-martelaar-arabische-volk.html

[39]
SP GEEFT SOLIDARITEIT MET GAZA OPNIEUW KLAP IN GEZICHTPETER STORM23 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/23/sp-geeft-solidariteit-met-gaza-opnieuw-klap-gezicht/

[40]

[40]

SP GEEFT SOLIDARITEIT MET GAZA OPNIEUW KLAP IN GEZICHTPETER STORM23 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/23/sp-geeft-solidariteit-met-gaza-opnieuw-klap-gezicht/

SOCIALISME.NUPALESTINA: IS HARRY VAN BOMMEL DE WEG KWIJT?20 JULI 2014
http://socialisme.nu/blog/nieuws/42338/palestina-is-harry-van-bommel-de-weg-kwijt/

[41]
AT5OPNIEUW PRO PALESTINA DEMONSTRATIE DOORDE STAD22 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133532/opnieuw-pro-palestina-demonstratie-door-de-stad

[42]
AT5OPNIEUW PRO PALESTINA DEMONSTRATIE DOORDE STAD22 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133532/opnieuw-pro-palestina-demonstratie-door-de-stad

[43]

WAARSCHUWINGVIDEO WERKT NIET ALTIJD OPTIMAAL
STEUN HET PALESTIJNSE VERZET STEUN HAMAS
http://vimeo.com/104194541

CENSUUR EN REPRESSIE WEERHOUDEN PRO PALESTINAAKTIVISTEN NIET VAN DEMONSTREREN

https://www.indymedia.nl/node/24385

[44]
AT5FELLE UITSPRAKEN BIJ PRO PALESTINA DEMO\23 AUGUSTUS 2014
http://www.at5.nl/artikelen/133583/enkele-honderden-bij-pro-palestina-demo

[45]
CENSUUR EN REPRESSIE WEERHOUDEN PRO PALESTINAAKTIVISTEN NIET VAN DEMONSTREREN

https://www.indymedia.nl/node/24385

WAARSCHUWINGVIDEO WERKT WELLICHT NIET OPTIMAALDYAB ABOU JAHJAH KOMT OP VOOR HETPALESTIJNSE VERZET
http://vimeo.com/104195503

[46]
CENSUUR EN REPRESSIE WEERHOUDEN PRO PALESTINAAKTIVISTEN NIET VAN DEMONSTREREN

https://www.indymedia.nl/node/24385

WAARSCHUWINGVIDEO WERKT WELLICHT NIET OPTIMAALRAPPER APPA DEELT VERBALE KLAPPENUIT OP PALESTINA DEMO
http://vimeo.com/104189555

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!