De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Felle reactie op antwoord Waternet nav mijn Klachtbrief/”Onzorgvuldig en klantontvriendelijk”

Felle reactie op antwoord Waternet nav mijn Klachtbrief/”Onzorgvuldig en klantontvriendelijk”

zondag 8 juli 2018 15:43
Spread the love

WATERNET/FELLE REACTIE OP HET ANTWOORD VAN WATERNETOP MIJN KLACHTBRIEF/”ONZORGVULDIG EN KLANTONVRIENDELIJK”
[VOOR WIE DE INLEIDING WIL OVERSLAAN,  LEES MIJN FELLE REACTIE OP WATERNET ONDERP/S, C, DE REST IS ONMISBARE DOCUMENTATIE OVER DEZE ZAAK]
INLEIDING
Uit deze post blijkt, dat ik niet alleen vecht voor mijn eigen privacy,maar ook voor die van u!Daarom neem ik de moeite, u onderstaande te verhalen.

Lijkt ingewikkelder dan het is, maar believe me, it’s worth reading!
Voor alle duidelijkheid,, de volgorde van de gebeurtenissenen de aanleiding ertoe:

Correspondentie van mij met Waternet gaat overWaternet’s verzoek tot het doorgeven van de meterstand:
Brief per post van Waternet aan mij, dd 19 juniMijn klachtbrief [mail op hun contactformulier] aan Waternet, dd 23 juni over de brief van Waternet.Ontvangstbevestiging van mijn Klachtbrief [via mail] door Waternet, dd 23 juniMail van Waternet [weer over diezelfde meterstand, wat op zich alvreemd is…] dd 26 juniReactiemail van Waternet dd 6 juli, op mijn Klachtbrief, dd 19 juni.Mijn [klacht] antwoordmail op de reactie van Waternet, dd 7 juliEn naar dat antwoord verwijst deze post.
VEEL LEESPLEZIER, HAHAHAHA!

Beste lezers,

Dit lijkt een ”small matter”, maar het is het niet.Want het is een van de vele voorbeelden van de schendingvan ons recht op privacy, Fake Brieven van instanties, diewij ontvangen EN de onzorgvuldigheid, ondoordringbaarheid enklantonvriendelijkheid van bedrijven……..
Trek er lering uit, voor uw eigen situatie!

LEES…….

Om u een staaltje te geven van de manier waarop ons recht opprivacy geschonden kan worden door bedrijven EN om u daartegente waarschuwen, mocht u dergelijke brieven ontvangen, stuurde ik uonlangs mijn op 23 juni aan Waterbedrijf ”Waternet”verzonden Klachtbrief op.

Zie

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/06/23/klachtbrief-aan-drinkwaterbedrijf-waternet-wegens-schending-privacy

Reden voor mijn Klacht was een per post ontvangen brief van Waternet dd 19 juni, waarin mij gevraagd werd, mijn meterstand door te geven.Nou is daar niets mis mee, wel over de manier waarop het in de brief werdgeformuleerd
” ”Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.”

ZIE DE BRIEF VAN WATERNET AAN MIJ PER POST, DD 19 JUNI, ZIE P/S,  D [Aanvullende documentatie]
Ik weet niet, hoe dat met u zit, maar in mijn boek moet een instantie/bedrijf, dat bij mij aan de deur komt, eerst een AFSPRAAK makenover datum/tijd, wil het door mij ontvangen worden.Langskomen, wanneer het ze invalt, accepteer ik niet.Tenslotte kan ik ook niet bij Waternet of willekeurig welkander bedrijf langskomen, wanneer het mij uitkomt.Je belt [of regelt het per post of mail] en maakt een afspraak.
Alle andere vormen zijn schending van de privacy en het wordt tijd,dat wij daar als publiek alerter op zijn!
Ik hield echter rekening met de mogelijkheid, dat het eenFake Brief was, zoals wel vaker circuleert, omdat ik van Waternetalleen nog berichten via mijn mailadres [dus niet via de post]ontvang.
Ik vermeld dan ook in mijn Klachtbrief
” 
Dit vooraf:Mocht het een nepbrief zijn, dan kunt u mijn klachtbrief alsniet geschreven  beschouwen.”
http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/06/23/klachtbrief-aan-drinkwaterbedrijf-waternet-wegens-schending-privacy

Mijn brief werd ontvangen, waarvan ik een ontvangstbevestigingbericht kreeg 
ZIE VOOR ONTVANGSBEVESTIGING DOOR WATERNET, P/S, E [Aanvullende documentatie]
En op vrijdag 6 juli kwam er dan een reactie van Waternet.

ONZORGVULDIG
I
En dat antwoord was beneden peil!Want uit dat antwoord bleek, dat Waternet niet de moeite genomen had,mijn Klachtbrief goed te lezen, want zij hadden klaarblijkelijk nietdoor, dat hun eerder PER POST aan mij gezondenbrief [dd 19 juni], waarover mijn klacht waarschijnlijk een Fake Brief was!Reden daarvoor?Ik vergeleek het opnamenummer in de mij per post toegezonden briefMET het opnamenummer van het mij inmiddels PER MAIL toegezondenbericht, dd 26 juni [met het verzoek, de meterstanden door te geven]\AND GUESS WHAT…..Het waren verschillende opnamenummers!
Bij een onderzoek naar mijn klacht, had Waternet dat toch moetenzien, want ik had hen mijn brief PER POST, gertranscribeerd toegestuurd!

ONZORGVULDIG
II
Een ander bewijs, dat mijn brief nauwelijks gelezen, bleek uitdeze zinsnede uit hun reactie
” Om te voorkomen dat er iemand bij u langskomt om de meterstand op te nemen kunt u zelf de huidige meterstand doorgeven.”
eactieKan het Waternet Team niet begrijpend lezen of hebben ze 
Want beste lezers, u herinnert zich nog, dat mijn klacht niet betrof het langskomen van een medewerker, maar het feit, dat er geen concreteafspraak gemaakt was en ik er niet van gediend was/ben, dat ze maarlangskomen, wanneer het ze invalt!
Op deze Waternet reactie, heb ik ze  een fel antwoord geschreven,waaruit zij hopelijk lering trekken!
En voor u, beste lezers:
THIS IS NO SMALL CASE!Maar een voorbeeld, hoe, ongemerkt, onze privacy steedsmeer wordt geschonden en de o nzorgvuldigheid, onverschilligheiden klantONvriendelijkheid van instanties toeneemt.
Blijft alert in uw eigen situatie en ga het NIET als vanzelfsprekendbeschouwen, dat instanties u lastigvallen, wanneer het ze invalt.
WIJ kunnen ook niet bij instanties langsgaan, wanneer het onszo uitkomt.
Het is een kwestie van respect, en waarborgen voor onsrecht op privacy!

Ik deel dit met u in de hoop, dat u hier wat aan hebt!
ONDER P/S, AMIJN KLACHTBRIEF AAN WATERNET, DD 23 JUNI 
ONDER P/S, BZIE VOOR DE REACTIE VAN WATERNET OP MIJNKLACHTBRIEF, DD 6 JULI

ONDER P/S, C, WAAR HET IN DEZE POST OM GAAT:MIJN FELLE REACTIE OP WATERNET, DD 7 JULI

ZIE VOOR ANDERE, AANVULLENDE DOCUMENTATIE
ONDER P/S, DBRIEF PER POST VAN WATERNET DD 19 JUNI AAN MIJ

ONDER P/S, EMIJN KLACHTBRIEF AAN WATERNET, DD 23 JUNI,NAAR AANLEIDING VAN DE WATERNET BRIEF, DD 19 JUNI
ONDER P/S FONTVANGSTBEVESTIGING DOOR WATERNET

ONDER P/S, GMAIL VAN WATERNET DD 26 JUNI MET VERZOEK,
DE METERSTAND DOOR TE GEVEN [WAARBIJ HETOPNAMENUMMER VERSCHILDE VAN HET OPNAMENUMMER IN DE BRIEF, DIE PER POST, DD 19 JUNI, WAS GEKOMEN

VEEL LEESPLEZIER, HAHAHA EN LAAT UNIET TE GRAZEN NEMEN DOOR DERGELIJKEBEDRIJVENUW PRIVACY IS UW PRIVACY!!

Astrid Essed

A
KLACHTBRIEF AAN WATERNET DD 23 JUNI 2018

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/06/23/klachtbrief-aan-drinkwaterbedrijf-waternet-wegens-schending-privacy

B

REACTIE VAN WATERNET OP MIJN KLACHTBRIEF

On Friday, July 6, 2018, 4:21:38 PM GMT+2, Waternet <Klantencontacten@waternet.nl> wrote:

Beste mevrouw Essed,

Naar aanleiding van uw klacht met klachtnummer KS18.0894 hebben wij geprobeerd telefonisch contact met u op te nemen.

Helaas kregen wij geen gehoor.

Om te voorkomen dat er iemand bij u langskomt om de meterstand op te nemen kunt u zelf de huidige meterstand doorgeven.

Hoe kunt u dat doen?
Maak een foto van uw watermeter, zodat de meterstand en het meternummer goed leesbaar zijn. Stuur ons daarna de foto door deze e-mail te beantwoorden en uw foto als bijlage mee te sturen. Vermeld daarbij uw klantnummer of uw postcode en huisnummer. U kunt uw foto ook via WhatsApp naar ons sturen. 

Hoe stuur ik Waternet mijn foto via Whatsapp? 
Voeg ons toe als contact (0652480016). Start een nieuwe chat en stuur uw foto door deze met ons te delen. Vermeld daarbij uw klantnummer of uw postcode en huisnummer.

Plaats watermeter
Uw watermeter met nummer 000000000021409331 zit volgens onze gegevens in Meterkast. Meestal zit de watermeter tussen twee blauwe hendels. Klap het klepje van de watermeter open en maak een foto. Weet u niet zeker welke meter de watermeter is? Bekijk dan de foto in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Team Contractadministratie

Afd. Aansluiting, Verbruik & Inning

cid:image001.png@01D28783.FFAE3C40

Waternet | Korte Ouderkerkerdijk 7 | Postbus 94128 |  1090 GC Amsterdam | Tel: 020 608 32 11 |

C

EN HIER WAAR HET IN DE POST OM GAAT:

MIJN FELLE REACTIE OP DE MANIER WAAROP WATERNET

HEEFT GEANTWOORD OP MIJN KLACHTBRIEF!

[HOU REKENING MET P/S EN NOTEN!]

ONDER D AANVULLENDE DOCUMENTATIE, DIE VERWIJST NAAR DE

INLEIDING BOVENAAN

MIJN REACTIE OPHET ANTWOORD VAN WATERNET

AAN WATERNET
REACTIE OP UW ANTWOORD NAAR AANLEIDINGVAN MIJN KLACHTBRIEF DD 23 JUNI 2018

Tav Medewerker Team Contactadministratie

Geacht Team Contactadministratie,

Naar aanleiding van mijn Klachtbrief aan uw organisatie dd23 juni 2018, heb ik vrijdag jongstleden dd 6 juli 2018 een reactie mailvan u ontvangen, waarvoor dank.
Aanleiding was een van uw organisatie PER POST ontvangen brief dd 19 juni,waar op voor mij een onaangename manier een eventueel bezoek vaneen van uw medewerkers werd aangekondigd;Ik citeer” De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.  ”
ZIE OOK
https://astridessed.weebly. com/blog/klachtbrief-aan- waternet-in-verband-met- schending-van-de-privacy

Ik heb aangegeven, daarvan niet gediend te zijn, omdat uw medewerkers nietbeschikken over mijn tijd.In gewoon Nederlands gezegd”Je kunt niet maar bij mij aan de deur komen, wanneerhet jou uitkomt!”Dat is niet zakelijk en niet respectvol:
Een medewerker van welk bedrijf ook, dat bij mij langs wil komen,moet een afspraak maken voor datum en tijd.
Zie onder P/S,  onder A mijn Klachtbrief, zoals deze bij u is binnengekomen [met de transcriptie]

REACTIE OP UW ANTWOORD
Over uw reactie, dd 6 juli, op mijn antwoord, ben ik om een aantalredenen zeer ontevreden en ik beschouw uw reactie dan ookals onzorgvuldig en niet getuigend van een goede service:
Ten eerste:
Uit uw reactie blijkt, dat u niet de moeite genomen hebt, mijn Kachtbrief grondig te lezen.
Motivering:
Beginnende met Klachtbrief dd 23 juni [P/S, ONDER A] mijn brief, schrijf ik u
” Dit vooraf:Mocht het een nepbrief zijn, dan kunt u mijn klachtbrief als niet geschreven  beschouwen.”
Welnu, uit mijn eigen onderzoek blijkt, dat de brief, zoals ik deze PER POSTvan u heb ontvangen [dd 19 juni], [P/S, ONDER B] [terwijl verder alle correspondentie met u via mijnmailadres verloopt], hoogstwaarschijnlijk een Fake Brief is..
Reden voor mijn conclusie:
In de brief per post dd 19 juni wordt als Opnamenummer een andernummer genoemd, dan in uw mail aan mij dd 26 juni, dat  VIA MIJN MAILADRESis binnengekomen.ZIE UW MAIL AAN MIJ ONDER P/S, GENUMMERD C
Opnamenummer in uw brief PER POST, dd 19 juni
………….

Opnamenummer in uw mail via mijn mailadres dd 26 juni
……….

Als u dus mijn Klachtbrief [P/S ONDER A] zorgvuldiggelezen had, had u zelf kunnen zien, dat die brief PER POST dd 19 juni [PS, onder B]niet klopte, vanwege het verschil in nummers.Dan had u dus, zoals ik al aangaf, mijn Klachtbrief dd 23 juni als ongelezenkunnen beschouwen.

Dat ik hier nu zelf door een simpel onderzoek en logisch denkenmoet achterkomen,zonder dat dit u als Team Waternet is opgevallen, laat zien,hoe weinig serieus u mijn brief hebt gelezen en beschouwd.
TEN TWEEDE
Nog los van deze onzorgvuldigheid uwerzijds, staat uw inhoudelijkeantwoord mij niet aan:
U schrijft o.a. in uw recente mail van 6 juli

Om te voorkomen dat er iemand bij u langskomt om de meterstand op te nemen kunt u zelf de huidige meterstand doorgeven.

Hoe kunt u dat doen?
Maak een foto van uw watermeter, zodat de meterstand en het meternummer goed leesbaar zijn. Stuur ons daarna de foto door deze e-mail te beantwoorden en uw foto als bijlage mee te sturen. Vermeld daarbij uw klantnummer of uw postcode en huisnummer. U kunt uw foto ook via WhatsApp naar ons sturen. ”

MIJN BEZWAREN

PUNT EEN

Niets ”voorkomen,  dat er iemand bij u langskomt om de meterstand op te nemen”

Mijn bezwaar gold niet het langskomen van een medewerker, maar het

feit dat er geen datum/tijd werd opgegeven en uw organisatie er kennelijk

vanuit gaat, dat uw medewerker any moment voor de deur kan staan.

Dat is schending van de privacy

PUNT TWEE

U schrijft:

”Maak een foto van uw watermeter, zodat de meterstand en het meternummer goed leesbaar zijn. Stuur ons daarna de foto door deze e-mail te beantwoorden en uw foto als bijlage mee te sturen. Vermeld daarbij uw klantnummer of uw postcode en huisnummer. U kunt uw foto ook via WhatsApp naar ons sturen. ”

Het is natuurlijk belachelijk, dat u zulke eisen stelt aan het doorgeven van de meterstand.

Niet iedereen is technisch of digitaal genoeg onderlegd om dit alles te doen.

Stuur gewoon een formulier op, waarop de meterstand kan worden ingevuld, of

geef gewoon de gelegenheid op Internet, in een scherm of vakje cijfers in

te vullen.

CONCLUSIE

Uw beantwoording dd 6 juli van mijn Klachtbrief is onzorgvuldig, omdat 

u niet de moeite genomen hebt, een en ander goed te 

lezen, onderzoeken en bekijken, waardoor

het verschil in opnamenummers u niet eens is opgevallen

[in de brief PER POST dd 19 juni un uw mail OP MIJN

MAILADRES dd 26 juni]]

En kennelijk is ook niet bij u overgekomen, dat ik er bezwaar tegen heb, dat een medewerker van uw organisatie geen afspraak maakt en

denkt, voor de deur te staan, wanneer het zo uitkomt.

En tenslotte bent u weinig tegemoetkomend, door het doorgeven

van de meterstanden zo ingewikkeld te maken

[met foto’s, die dan weer per mail moeten worden verstuurd]

Ik zou u dienaangaande aanraden, rekening te houden

met minder ”digitaal” ingestelde klanten.

 Ik hoop, dat bovenstaande tot u doorgedrongen is

Het lijkt mij niet nodig, hierover verder te corresponderen,

maar ik verwacht WEL, dat u bovenstaande ter harte neemt.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

ADRES

Amsterdam 

MAILADRES

P/S
AANVULLENDE DOCUMENTATIE

A

MIJN KLACHTBRIEF, ZOALS DOOR U ONTVANGEN

noreply@waternet.nl <noreply@w aternet.nl>To:Astrid Essed Jun 23 at 8:13 PM 

Aanhef : Mevr.
Voornaam : Astrid
Achternaam : Essed
E-mailadres : 
Herhaal e-mailadres : 
Postcode : 
Huisnummer + toevoeging
Telefoonnummer : 
Klantnummer : 
Bericht : KLACHTBRIEF AAN WATERNET IN VERBAND MET DE SCHENDING VAN DE PRIVACY AAN WATERNET Tav de heer B Jansen Afdelingshoofd Klantenservice Onderwerp: Klacht naar aanleiding van ontvangen brief Ziehier de link naar een geanonimiseerde versie van mijn Klacht brief aan u, met daaraan gehecht mijn brief aan u. https://astridessed.weebly. com/blog/klachtbrief-aan-water net-in-verband-met-schending-v an-de-privacy Dit voor het geval het contactformulier niet de hele Klachtbrief verwerkt. Mijn gegevens zijn bij u bekend, dus ook mijn geanonimiseerde link is voor u herkenbaar! Geachte heer Jansen, Ik schrijf u aan naar aanleiding van een op zaterdag 23 juni van uw Dienst Waternet ontvangen brie f, gedateerd 19 juni. Onderwerp: ”Waternet komt langs voor uw meterstand” Ter verduidelijking zie uw brief onder P/S Dit vooraf: Mocht het een nepbrief zijn, dan kunt u mijn klachtbrief als niet geschreven beschouwen. Ten eerste dit: Het is terecht, dat u mij aanschrijft over het feit, dat ik geruime tijd [twee jaar begrijp ik?] mijn meterstand niet aan u heb doorgegeven. Daarvoor mijn excuses. Waarvan ik echter absoluut niet gediend ben, zijn de volgende passages in uw brief ”Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om de watermeter af te lezen. De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uur langskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur. Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.” Om het maar duidelijk te zeggen: Het getuigt van byzondere gotspe,en brutaliteit, om te verwachten, dat u een medewerker van uw Dienst naar een particulier huis kunt sturen, op werkdagen tussen 10.00 en 20.00 en op zaterdag tussen tussen 9.00 en 17.00 uur. U toont geen enkel respect voor het recht op privacy en de persoonlijke levenssfeer, door ervan uit te gaan, dat ik ieder moment van de dag bereid zou moeten zijn, uw medewerker te ontvangen. Ik als gebruiker van uw Dienst kan toch ook niet naar uw kantoor komen, wanneer het mij uitkomt en verwachten, dat ik stante pede [op staande voet] geholpen wordt? In dit land maken we AFSPRAKEN voor zakelijke bezoeken. Ik heb er geen bezwaar tegen, dat een medewerker bij mij langs komt, maar dan hoort hij zijn bezoek behoorlijk aan te kondigen en een TIJD en DATUM te noemen, zodat ik kan beslissen, of mij dat uit komt. Ik ga ervan uit, dat u deze brief ter harte neemt en mij in de toekomst een dergelijk epistel als onder P/S NIET meer toestuurt. Wanneer uw medewerker langs wil komen, hoort hij netjes een afspraak te maken. Ik woon in ……, niet in Huize de Zoete Inval. Vriendelijke groeten Astrid Essed,ADRES, Amsterdam/MAILADRES P/ S BRIEF VAN WATERNET Retouradr es Postbus 94128, 1090 GC, Amsterdam A.H.F. Essed/ADRES, AMSTERDAM Datum 19 juni 2018 Contactpersoon Team, Aansluiting en Meterbeheer Onderwerp: Waternet komt langs voor uw meterstand Opnamenummer ……..Beste meneer/mevrouw, Elk jaar vragen wij u om uw meterstand door te geven. Wij hebben langer dan 2 jaar geen meterstand van u gekregen. Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om de watermeter af te lezen. De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uur langskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur. Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten. Onze medewerker draagt kleding met het logo van Waternet. 2 Via de telefoon Bel gratis: 88088-9111 Volg de aanwijzingen, die de stem geeft. Uw opnamenummer is:…….. Waarom komt Waternet langs voor mijn meterstand? Met uw meterstand zien wij hoeveel water u hebt verbruikt. Zo kunnen we een juiste jaarafrekening sturen en betaalt u het goede bedrag voor uw drinkwater. Meer weten? Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Kijk dan op www.waternet.nl/meterstande n Met vriendelijke groeten, Berry Jansen Afdelingshoofd Klantenservice Waternet 1229 Waterschap Amstel Gooi en Vecht Gemeente Amsterdam Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94128 1090 GC Amsterdam BTW NL805224014B01 KvK 4126593 Waternet.nl
Bijlage meesturen :

ZIE TRANSCRIPTIE BOVENSTAANDE KLACHTBRIEF

AANWATERNET
Tav de heer B JansenAfdelingshoofd Klantenservice
Onderwerp:Klacht naar aanleiding van ontvangen brief

Geachte heer Jansen,
Ik schrijf u aan naar aanleiding van een op zaterdag 23 junivan uw Dienst Waternet ontvangen brief, gedateerd 19 juni.
Onderwerp:”Waternet komt langs voor uw meterstand”
Ter verduidelijking zie uw brief onder P/S

Dit vooraf:Mocht het een nepbrief zijn, dan kunt u mijn klachtbrief alsniet geschreven  beschouwen.
Ten eerste dit:
Het is terecht, dat u mij aanschrijft over het feit, dat ik geruimetijd [twee jaar begrijp ik?] mijn meterstand niet aan uheb doorgegeven.Daarvoor mijn excuses.
Waarvan ik echter absoluut niet gediend ben, zijn de volgende passagesin uw brief
”Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.”
Om het maar duidelijk te zeggen:
Het getuigt van byzondere gotspe,en brutaliteit, omte verwachten, dat u een medewerker van uw Dienst naar een particulierhuis kunt sturen, op werkdagen tussen 10.00 en 20.00 en op zaterdagtussen tussen 9.00 en 17.00 uur.
U toont geen enkel respect voor het recht op privacy en depersoonlijke levenssfeer, door ervan uit te gaan, dat ikieder moment van de dag bereid zou moeten zijn, uwmedewerker te ontvangen.

Ik als gebruiker van uw Dienst kan toch ook niet naar uwkantoor komen, wanneer het mij uitkomt en verwachten,dat ik stante pede [op staande voet] geholpen wordt?
In dit land maken we AFSPRAKEN voor zakelijke bezoeken.
Ik heb er geen bezwaar tegen, dat een medewerker bij mijlangs komt, maar dan hoort hij zijn bezoekbehoorlijk aan te kondigen en een TIJD en DATUM te noemen,zodat ik kan beslissen, of mij dat uit komt.
Ik ga ervan uit, dat u deze brief ter harte neemt en mij inde toekomst een dergelijk epistel als onder P/S NIET meertoestuurt.
Wanneer uw medewerker langs wil komen, hoorthij netjes een afspraak te maken.
Ik woon in [Adres], niet in Huize de Zoete Inval.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAdresAmsterdam Mailadres

P/S [behorende bij Klachtbrief A]

BRIEF VAN WATERNET, ZOALS PER POST ONTVANGENDD 19 JUNI

Retouradres Postbus 94128, 1090 GC, Amsterdam

A.H.F. Essed
AdresAMSTERDAM
Datum 19 juni 2018
ContactpersoonTeam, Aansluiting en Meterbeheer
Onderwerp:Waternet komt langs voor uw meterstand
Opnamenummer……….
Beste meneer/mevrouw,
Elk jaar vragen wij u om uw meterstand door te geven.Wij hebben langer dan 2 jaar geen meterstand van u gekregen.Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.Onze medewerker draagt kleding met het logo van Waternet.

2 Via de telefoonBel gratis: 88088-9111Volg de aanwijzingen, die de stem geeft.
Uw opnamenummer is: ……..

Waarom komt Waternet langs voor mijn meterstand?
Met uw meterstand zien wij hoeveel water u hebt verbruikt.Zo kunnen we een juiste jaarafrekening sturen en betaalt u het goedebedrag voor uw drinkwater.
Meer weten?Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Kijk dan opwww.waternet.nl/meterstanden

Met vriendelijke groeten,
Berry JansenAfdelingshoofd Klantenservice

Waternet1229 Waterschap Amstel Gooi en VechtGemeente Amsterdam

Korte Ouderkerkerdijk 7Amsterdam

Postbus 941281090 GC Amsterdam

BTW NL805224014B01KvK 4126593
Waternet.nl 

B

BRIEF PER POST VAN WATERNET DD 19 JUNI 2018,/AANLEIDING TOT MIJN KLACHTBRIEF

BRIEF VAN WATERNET

Retouradres Postbus 94128, 1090 GC, Amsterdam

A.H.F. Essed
AdresAMSTERDAM
Datum 19 juni 2018
ContactpersoonTeam, Aansluiting en Meterbeheer
Onderwerp:Waternet komt langs voor uw meterstand
Opnamenummer……….
Beste meneer/mevrouw,
Elk jaar vragen wij u om uw meterstand door te geven.Wij hebben langer dan 2 jaar geen meterstand van u gekregen.Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.Onze medewerker draagt kleding met het logo van Waternet.

2 Via de telefoonBel gratis: 88088-9111Volg de aanwijzingen, die de stem geeft.
Uw opnamenummer is: ……..

Waarom komt Waternet langs voor mijn meterstand?
Met uw meterstand zien wij hoeveel water u hebt verbruikt.Zo kunnen we een juiste jaarafrekening sturen en betaalt u het goedebedrag voor uw drinkwater.
Meer weten?Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Kijk dan opwww.waternet.nl/meterstanden

Met vriendelijke groeten,
Berry JansenAfdelingshoofd Klantenservice

Waternet1229 Waterschap Amstel Gooi en VechtGemeente Amsterdam

Korte Ouderkerkerdijk 7Amsterdam

Postbus 941281090 GC Amsterdam

BTW NL805224014B01KvK 4126593
Waternet.nl  

C

MAIL VAN WATERNET DD 26 JUNI OP MIJN MAILADRES MET HET VERZOEK,DE METERSTAND DOOR TE GEVENZOALS HIERUIT BLIJKT, VERSCHILT HET OPNAMENUMMERVAN HET OPNAMENUMMER IN DE ”WATERNET” BRIEF PER POSTDD 19 JUNI/KIJK ZELF MAAR ONDER B

Waternet Meterstand doorgeven

Beste meneer/mevrouw AHF Essed,

Graag ontvangen we binnen een week uw meterstand voor een juiste berekening van uw jaarlijkse waterverbruik.

Adres:  AMSTERDAM
Meternummer: …….

Opnamenummer: ………

Meterstand doorgeven

Jaarafrekening
Elk jaar vragen we u de meterstand door te geven. Door deze stand ontvangt u een correcte rekening van uw waterverbruik. Als u op tijd uw meterstand doorgeeft, voorkomt u een te hoge rekening.

Met vriendelijke groet,

Berry Jansen
Afdelingshoofd Klantenservice

EINDE VAN MIJN BEANTWOORDING VAN DE REACTIE

VAN WATERNET OP MIJN KLACHTBRIEF DD 19 JUNI

AANVULLENDE DOCUMENTATIE

[VERWIJST NAAR DE INLEIDING VAN DEZE POST]

D

BRIEF PER POST VAN WATERNET AAN MIJ, DD 19 JUNI

DEZE BRIEF WAS DE AANLEIDING TOT MIJN KLACHT

BRIEF VAN WATERNET, ZOALS PER POST ONTVANGENDD 19 JUNI

Retouradres Postbus 94128, 1090 GC, Amsterdam

A.H.F. Essed
AdresAMSTERDAM
Datum 19 juni 2018
ContactpersoonTeam, Aansluiting en Meterbeheer
Onderwerp:Waternet komt langs voor uw meterstand
Opnamenummer……….
Beste meneer/mevrouw,
Elk jaar vragen wij u om uw meterstand door te geven.Wij hebben langer dan 2 jaar geen meterstand van u gekregen.Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.Onze medewerker draagt kleding met het logo van Waternet.

2 Via de telefoonBel gratis: 88088-9111Volg de aanwijzingen, die de stem geeft.
Uw opnamenummer is: ……..

Waarom komt Waternet langs voor mijn meterstand?
Met uw meterstand zien wij hoeveel water u hebt verbruikt.Zo kunnen we een juiste jaarafrekening sturen en betaalt u het goedebedrag voor uw drinkwater.
Meer weten?Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Kijk dan opwww.waternet.nl/meterstanden

Met vriendelijke groeten,
Berry JansenAfdelingshoofd Klantenservice

Waternet1229 Waterschap Amstel Gooi en VechtGemeente Amsterdam

Korte Ouderkerkerdijk 7Amsterdam

Postbus 941281090 GC Amsterdam

BTW NL805224014B01KvK 4126593
Waternet.nl 

E

KLACHTBRIEF AAN WATERNET, DD 23 JUNI, NAAR AANLEIDING VANBOVENSTAANDE BRIEF, DD 19 JUNI

AANWATERNET
Tav de heer B JansenAfdelingshoofd Klantenservice
Onderwerp:Klacht naar aanleiding van ontvangen brief

Geachte heer Jansen,
Ik schrijf u aan naar aanleiding van een op zaterdag 23 junivan uw Dienst Waternet ontvangen brief, gedateerd 19 juni.
Onderwerp:”Waternet komt langs voor uw meterstand”
Ter verduidelijking zie uw brief onder P/S

Dit vooraf:Mocht het een nepbrief zijn, dan kunt u mijn klachtbrief alsniet geschreven  beschouwen.
Ten eerste dit:
Het is terecht, dat u mij aanschrijft over het feit, dat ik geruimetijd [twee jaar begrijp ik?] mijn meterstand niet aan uheb doorgegeven.Daarvoor mijn excuses.
Waarvan ik echter absoluut niet gediend ben, zijn de volgende passagesin uw brief
”Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.”
Om het maar duidelijk te zeggen:
Het getuigt van byzondere gotspe,en brutaliteit, omte verwachten, dat u een medewerker van uw Dienst naar een particulierhuis kunt sturen, op werkdagen tussen 10.00 en 20.00 en op zaterdagtussen tussen 9.00 en 17.00 uur.
U toont geen enkel respect voor het recht op privacy en depersoonlijke levenssfeer, door ervan uit te gaan, dat ikieder moment van de dag bereid zou moeten zijn, uwmedewerker te ontvangen.

Ik als gebruiker van uw Dienst kan toch ook niet naar uwkantoor komen, wanneer het mij uitkomt en verwachten,dat ik stante pede [op staande voet] geholpen wordt?
In dit land maken we AFSPRAKEN voor zakelijke bezoeken.
Ik heb er geen bezwaar tegen, dat een medewerker bij mijlangs komt, maar dan hoort hij zijn bezoekbehoorlijk aan te kondigen en een TIJD en DATUM te noemen,zodat ik kan beslissen, of mij dat uit komt.
Ik ga ervan uit, dat u deze brief ter harte neemt en mij inde toekomst een dergelijk epistel als onder P/S NIET meertoestuurt.
Wanneer uw medewerker langs wil komen, hoorthij netjes een afspraak te maken.
Ik woon in [Adres], niet in Huize de Zoete Inval.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAdresAmsterdam Mailadres

P/S [behorende bij Klachtbrief A]

BRIEF VAN WATERNET, ZOALS PER POST ONTVANGENDD 19 JUNI

Retouradres Postbus 94128, 1090 GC, Amsterdam

A.H.F. Essed
AdresAMSTERDAM
Datum 19 juni 2018
ContactpersoonTeam, Aansluiting en Meterbeheer
Onderwerp:Waternet komt langs voor uw meterstand
Opnamenummer……….
Beste meneer/mevrouw,
Elk jaar vragen wij u om uw meterstand door te geven.Wij hebben langer dan 2 jaar geen meterstand van u gekregen.Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om dewatermeter af te lezen.
De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uurlangskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur.
Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.Onze medewerker draagt kleding met het logo van Waternet.

2 Via de telefoonBel gratis: 88088-9111Volg de aanwijzingen, die de stem geeft.
Uw opnamenummer is: ……..

Waarom komt Waternet langs voor mijn meterstand?
Met uw meterstand zien wij hoeveel water u hebt verbruikt.Zo kunnen we een juiste jaarafrekening sturen en betaalt u het goedebedrag voor uw drinkwater.
Meer weten?Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Kijk dan opwww.waternet.nl/meterstanden

Met vriendelijke groeten,
Berry JansenAfdelingshoofd Klantenservice

Waternet1229 Waterschap Amstel Gooi en VechtGemeente Amsterdam

Korte Ouderkerkerdijk 7Amsterdam

Postbus 941281090 GC Amsterdam

BTW NL805224014B01KvK 4126593
Waternet.nl 

F

ONTVANGSBEVESTIGING DOOR WATERNET
VAN MIJN KLACHTBRIEF

noreply@waternet.nl <noreply@w aternet.nl>To: ASTRID ESSEDJun 23 at 8:13 PM 

Aanhef : Mevr.
Voornaam : Astrid
Achternaam : Essed
E-mailadres : 
Herhaal e-mailadres : 
Postcode : 

ADRES

Telefoonnummer : 
Klantnummer : 
Bericht : KLACHTBRIEF AAN WATERNET IN VERBAND MET DE SCHENDING VAN DE PRIVACY AAN WATERNET Tav de heer B Jansen Afdelingshoofd Klantenservice Onderwerp: Klacht naar aanleiding van ontvangen brief Ziehier de link naar een geanonimiseerde versie van mijn Klacht brief aan u, met daaraan gehecht mijn brief aan u. https://astridessed.weebly. com/blog/klachtbrief-aan-water net-in-verband-met-schending-v an-de-privacy Dit voor het geval het contactformulier niet de hele Klachtbrief verwerkt. Mijn gegevens zijn bij u bekend, dus ook mijn geanonimiseerde link is voor u herkenbaar! Geachte heer Jansen, Ik schrijf u aan naar aanleiding van een op zaterdag 23 juni van uw Dienst Waternet ontvangen brie f, gedateerd 19 juni. Onderwerp: ”Waternet komt langs voor uw meterstand” Ter verduidelijking zie uw brief onder P/S Dit vooraf: Mocht het een nepbrief zijn, dan kunt u mijn klachtbrief als niet geschreven beschouwen. Ten eerste dit: Het is terecht, dat u mij aanschrijft over het feit, dat ik geruime tijd [twee jaar begrijp ik?] mijn meterstand niet aan u heb doorgegeven. Daarvoor mijn excuses. Waarvan ik echter absoluut niet gediend ben, zijn de volgende passages in uw brief ”Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om de watermeter af te lezen. De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uur langskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur. Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten.” Om het maar duidelijk te zeggen: Het getuigt van byzondere gotspe,en brutaliteit, om te verwachten, dat u een medewerker van uw Dienst naar een particulier huis kunt sturen, op werkdagen tussen 10.00 en 20.00 en op zaterdag tussen tussen 9.00 en 17.00 uur. U toont geen enkel respect voor het recht op privacy en de persoonlijke levenssfeer, door ervan uit te gaan, dat ik ieder moment van de dag bereid zou moeten zijn, uw medewerker te ontvangen. Ik als gebruiker van uw Dienst kan toch ook niet naar uw kantoor komen, wanneer het mij uitkomt en verwachten, dat ik stante pede [op staande voet] geholpen wordt? In dit land maken we AFSPRAKEN voor zakelijke bezoeken. Ik heb er geen bezwaar tegen, dat een medewerker bij mij langs komt, maar dan hoort hij zijn bezoek behoorlijk aan te kondigen en een TIJD en DATUM te noemen, zodat ik kan beslissen, of mij dat uit komt. Ik ga ervan uit, dat u deze brief ter harte neemt en mij in de toekomst een dergelijk epistel als onder P/S NIET meer toestuurt. Wanneer uw medewerker langs wil komen, hoort hij netjes een afspraak te maken. Ik woon in ……, niet in Huize de Zoete Inval. Vriendelijke groeten Astrid Essed /Amsterdam  MAILADRES P/ S BRIEF VAN WATERNET Retouradr es Postbus 94128, 1090 GC, Amsterdam A.H.F. Essed /ADRES/AMSTERDAM Datum 19 juni 2018 Contactpersoon Team, Aansluiting en Meterbeheer Onderwerp: Waternet komt langs voor uw meterstand Opnamenummer 0073715627 Beste meneer/mevrouw, Elk jaar vragen wij u om uw meterstand door te geven. Wij hebben langer dan 2 jaar geen meterstand van u gekregen. Daarom komt een medewerker van Waternet binnenkort bij u langs om de watermeter af te lezen. De medewerker kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 20.00 uur langskomen en eventueel op zaterdag tussen 9.00 en 17. 00 uur. Wij vragen u vriendelijk om onze medewerker binnen te laten. Onze medewerker draagt kleding met het logo van Waternet. 2 Via de telefoon Bel gratis: 88088-9111 Volg de aanwijzingen, die de stem geeft. Uw opnamenummer is: Waarom komt Waternet langs voor mijn meterstand? Met uw meterstand zien wij hoeveel water u hebt verbruikt. Zo kunnen we een juiste jaarafrekening sturen en betaalt u het goede bedrag voor uw drinkwater. Meer weten? Hebt u een vraag of wilt u meer weten? Kijk dan op www.waternet.nl/meterstande n Met vriendelijke groeten, Berry Jansen Afdelingshoofd Klantenservice Waternet 1229 Waterschap Amstel Gooi en Vecht Gemeente Amsterdam Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94128 1090 GC Amsterdam BTW NL805224014B01 KvK 4126593 Waternet.nl
Bijlage meesturen :

G

MAIL VAN WATERNET DD 26 JUNI MET VERZOEK,
DE METERSTAND DOOR TE GEVEN [WAARBIJ HETOPNAMENUMMER VERSCHILDE VAN HET OPNAMENUMMER IN DE BRIEF, DIE PER POST, DD 19 JUNI, WAS GEKOMEN

Waternet Meterstand doorgeven
Beste meneer/mevrouw AHF Essed,Graag ontvangen we binnen een week uw meterstand voor een juiste berekening van uw jaarlijkse waterverbruik.Adres:   AMSTERDAM
Meternummer: …….Opnamenummer: ………Meterstand doorgevenJaarafrekening
Elk jaar vragen we u de meterstand door te geven. Door deze stand ontvangt u een correcte rekening van uw waterverbruik. Als u op tijd uw meterstand doorgeeft, voorkomt u een te hoge rekening.Met vriendelijke groet,Berry Jansen
Afdelingshoofd Klantenservice

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!