De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Feestelijk opening van onze wijkcomposteringssite

Feestelijk opening van onze wijkcomposteringssite

vrijdag 13 augustus 2010 14:44
Spread the love

Feestelijk opening compostsite Het Looks,
 
De buurtwerking Het Looks en zijn compostcluster is fier de opening van de wijkcompostsite te mogen aankondigen.
Op zaterdag 28 augustus, tussen 11.00 uur en 12.00 uur, zal de compossite in de wijk Het Looks feestelijk worden ingehuldigd. Het buurtcomité is bijzonder tevreden dat het zo ver is. De compostsite is er gekomen op vraag van het buurtcomité zelf. De stad en Igemo hebben vrijwel onmiddellijk hun medewerking verleend en hiervoor de nodige fondsen en middellen voor vrijgemaakt. Het is de samenwerking tussen buurtcomité, de stad en Igemo die uiteindelijk het heeft mogelijk gemaakt dat de site nu zijn deuren zal openen. Het zijn echter de vrijwilligers die de compostsite zullen openhouden en de bewoners die gebruik gaan maken van het systeem die moeten zorgen dat dit project een succes wordt. De 10 vrijwilligers die de opleiding compostmeester hebben gevolgd zijn er alvast klaar voor.
In de beginfase kunnen 50 gezinnen deelnemen aan het wijkcomosteren. Later kunnen er mogelijk nog een 25 tot 50 gezinnen bijkomen. Het is vooral bedoeld voor die gezinnen uit de wijk die thuis niet kunnen composteren. Elke deelnemend gezin krijgt een compostemmer ter beschikking om groente- en fruitafval te bewaren. Elke zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur kunnen de bewoners hun emmer naar de compostsite brengen. De vijwilligers compostmeesters zullen instaan voor de verwerking en dat het ingezamelde materiaal de tijd krijgt om zich om te vormen tot bruikbare compost. Op deze wijze wil de buurtwerking zijn steentje bijdragen tot de vermindering van de afvalberg. Voor de buurtbewoners bestaat de winst er in dat dit composteerbaar materiaal niet meer in het restafval terrecht komt. Al zo besparen de bewoners op hun kosten van het restafval. Van een win – win situatie gesproken.
Alle buurtbewoners worden uitgenodigd voor de feestelijke opening. Daarvoor heeft het buurtcomité een extra editie van De Gazet van ‘t Leuks voor aangemaakt en verspreid bij de 420 gezinnen in de wijk.
De Schepen voor leefmilieu, de Heer Gert Van Eester, zal de compostsite officieel komen openen. De vrijwilligers compostmeesters krijgen tijdens de opening hun werkschort. Igemo zal een korte uitleg geven rond de werking van de compossite. De deelnemende bewoners kunnen hun eerste emmertje komen brengen of krijgen tijdens de opening hun emmer. Het geheel zal omkaderd worden door feestmuziek en een drankje en hapje zullen niet ontbreken.
De composcluster van de buurwerking Het Looks zal in de toekomst regelmatig initiatieven organiseren op en rond de niuewe wijkcompostsite.
 
Voor het buurtcomité Het Looks
Dominic Van Oosterwyck
Hazenstraat 8
2500 Lier
0477/34 99 32
dvanoosterwyck@gamil.com

take down
the paywall
steun ons nu!