De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Feest van de solidariteit “ManiFiësta” is voor extreemrechts ‘haatfestival’

Feest van de solidariteit “ManiFiësta” is voor extreemrechts ‘haatfestival’

zaterdag 3 september 2022 21:18
Spread the love

(Voorafgaande technische nota: begrippen die voor het eerst in deze tekst voorkomen typ ik in cursief, evenals citaten. Namen die voor het eerst voorkomen typ ik in vet.)

Het doet pijn in extreemrechtse kringen dat hun geliefkoosde neonazifestivalletje Frontnacht niet mag doorgaan omdat de muziekgroepen allemaal gelinkt werden aan neofascistische en neonazistische groupuscules.

De extreemrechtse “nieuws”-website reactnieuws.net reageerde als door een zwerm hoornaars gestoken. Via twitter stootte ik op het artikel van 17 augustus 2022: Extreemlinks haatfestival ‘ManiFiësta’ op komst in Oostende.[1]

Hun poging om te bewijzen dat het wel degelijk een haatfestival is zielig en leugenachtig tegelijk. Bovendien nemen ze een loopje met symbolen en geschiedenis.

Veel van hun wijsheden komen uit Wikipedia. Daar is op zich niets mis mee, maar als je slechts één bron gebruikt vind ik dat toch mager.

In de inleiding geven ze hun deceptie over het afgelasten van Frontnacht toe met de openingszin: Terwijl een rechts concert verboden wordt in Ieper lopen in Oostende volop de voorbereidingen voor het jaarlijkse extreemlinkse haatfestival ‘Manifiësta’.

De reactnieuws-redactie heeft blijkbaar in het programma van ManiFiësta gezocht naar mensen en feiten waar ze hun extreemrechtse frustraties op konden botvieren.  De oogst was echter mager en dat had niets met de droogte te maken.

Als eerste wordt de Zuid-Afrikaanse marxistische vakbondsleider en oprichter van de SRWP ( Socialist Revolutionary Workers Party) Irvin Jim genoemd. De SRWP wordt als radicaal linkse partij bestempeld als haatclub. Het enige “nieuws” over deze man is dat hij openlijk de hamer en sikkel voert: het symbool van massamoordenaar Stalin.

Ze weten heel goed dat de gekruiste hamer en sikkel algemeen het symbool is van het communisme, maar door het te linken aan het totalitaire regime van Stalin past het uiteraard beter in hun straatje.

Cuba is elk jaar prominent aanwezig op ManiFiësta. Dat zullen ze bij reactnieuws ook gezien hebben. Naast de obligate schimpbenamingen zoals communistische dictatuur weten ze enkel te vermelden dat er vorig jaar betogingen in Cuba zijn geweest en dat de demonstranten geslagen vervolgd en opgesloten werden.

Dat het nieuws over deze vanuit de VS georkestreerde betogingen bolstaat van fake news en mediaoorlog[2] is uiteraard aan hen voorbijgegaan. Zo zijn er foto’s die in de pers verschenen helemaal geen foto’s van Cubaanse betogingen. Dat mag echter de extreemrechtse pret niet drukken.

Tegelijkertijd krijgt ook IPA (International Peoples’ Assembly) een veeg uit de pan omdat deze organisatie in het verleden hun steun betuigden aan Noord-Korea en recenter aan Hugo Chávez en de revolutie in Venezuela. Er wordt ook verwezen naar de mislukte staatsgreep van Chávez op 4 februari 1992 tegen de corrupte regering Pérez waarbij 143 doden vielen.

Uit de aanwezigheid van IPA moet blijken dat steun aan geweld en moord zijn [dus] voor haatfeest Manifiësta geen probleem, wel integendeel.

Ook de in de inleiding geformuleerde beschuldiging van steun voor geweld tegen rechtse mensen en tegen de politie wordt op goebbelsiaanse wijze “bewezen”.

Van de antifascistische strijd in Charleroi waar vakbondsleden die protesteerden tegen een extreemrechtse bijeenkomst door de politie werden in elkaar geslagen maakt reactnieuws een omgekeerd verhaal. De politie wordt slachtoffer en de vakbondsleden die een haatactie voerden worden daders. Dit is niet meer of minder dan pure fascistische berichtgeving.

Uit die actie in Gilly ontstond De Antifascistische Coalitie van Charleroi, dat bestaat uit het gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV-ACV en vele partners (verenigingen, progressieve politici, het maatschappelijk middenveld en heeft tot doel om snel op te treden bij elk nieuw event en elke actie van extreemrechts in de regio Charleroi.

Kortom een legitieme coalitie met een meer dan legitiem doel.

Reactnieuws.net beëindigt haar frustraties om uit te halen naar de Partij Van De Arbeid van België door te stellen dat ManiFiësta niets anders is dan het partijfeest van de Stalinistische PVDA. Het doet zich voor als onafhankelijk om VRT-schermgezichten te laten deelnemen. In het programma kwam ik enkel Johan Depoortere tegen, maar die geniet van zijn pensioen.

Volgens reactnieuws is de PVDA nog steeds openlijk stalinistisch en weigert de misdaden van Stalin te veroordelen. Ik verwijs reactnieuws graag naar een publicatie De PVDA in vogelvlucht, en meer bepaald naar pagina 24 waar de PVDA het heeft over de verzieking van het socialisme in de Sovjet-Unie[3].

De afbraakpoging wordt helemaal te gek met de notie dat de PVDA [graag en veel uit]pakte op de voorpagina van partijblad ‘Solidair’ uit met steun aan dodelijke regimes. Hier bv. de steunbetuiging aan Noord-Korea, gevolgd door een foto van de voorpagina van het partijblad Solidair van, jawel, 3 augustus 1994 met een foto van Kim Il Sung en het opschrift Hulde aan Kim Il Sung. Het was toendertijd een artikel naar aanleiding van het overlijden van de eerste premier en eerste president van Noord-Korea en zijn strijd tegen het imperialistische Japan. Bij de PVDA vind je niemand meer die sympathie heeft voor de totalitaire Kim-dynastie.

Intussen heeft de PVDA zich gedistantieerd van alle vroegere communistische leiders en communistische varianten zoals deze van de oude Sovjet-Unie, China en al heel zeker Noord-Korea. Dat de PVDA een eigen vernieuwde marxistische koers vaart past uiteraard niet in de aberrante logica van extreemrechtse organisaties als reactnieuws.net.

Met een eenvoudige opzoeking met Google zou reactnieuws.net een interview met Peter Mertens in De Zondag van 7 april 2019[4] hebben kunnen vinden waarin hij alles haarfijn uitlegt, maar die uitleg past niet in hun kraam, dus….

[1] https://reactnieuws.net/2022/08/17/extreemlinks-haatfestival-manifiesta-op-komst-in-oostende/

[2] https://cubanismo.be/nl/artikels/de-recente-onrust-cuba-schoolvoorbeeld-van-fake-news-en-mediaoorlog

[3]https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pvdaptb/pages/2068/attachments/original/1549279551/2018_De_PVDA_in_Vogelvlucht.pdf

[4] https://www.dezondag.be/de-zondag/actua/pvda/

 

Dit artikel verscheen eerder op https://walthersbemoeienissen.blogspot.com/

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!