De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Federale taskforce moet sociale noden tijdens Coronacrisis snel aanpakken
Opinie - Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Federale taskforce moet sociale noden tijdens Coronacrisis snel aanpakken

BAPN is tevreden dat er een federale taskforce komt om de sociale noden tijdens de Coronacrisis te bezweren. Wij roepen op om naar de stem van mensen in armoede te luisteren en de nodige sociale maatregelen snel te implementeren.

vrijdag 10 april 2020 12:47
Spread the love

 

De federale taskforce zal bestaan uit de ministers van Armoedebestrijding, Maatschappelijke Integratie en Sociale Zaken en de regionale ministers van Armoedebestrijding. Daarnaast wordt nog een sociale impactgroep opgericht met leden van de administratie en nog een groep met vertegenwoordigers uit het middenveld en de instituten zoals het Steunpunt Armoedbestrijding en Myria. Wij zijn tevreden dat de federale taskforce er nu komt, maar betreuren dat het middenveld, noch de instituten rechtstreeks overleg kunnen plegen met de administratie én de ministers. “De crisis woedt al enkele weken, en de sociale noden zijn groot. Mensen in armoede hebben het nu zwaar te verduren. Het is belangrijk om hun ervaringen mee te nemen wanneer beleid gemaakt wordt”,  zegt Caroline Van der Hoeven van BAPN.

De verschillende regeringen, gecoördineerd door de regering Wilmès, hebben in een situatie van hoogdringendheid belangrijk werk verricht, zowel om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk af te remmen, als om het risico op economische en sociale schokken op te vangen. Die maatregelen waren in de eerste plaats voornamelijk gefocust op mensen die door de maatregelen (tijdelijk) werkloos worden. Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, dat op federaal niveau de vier regionale netwerken armoedebestrijding en hun verenigingen vertegenwoordigt vraagt nu dat er snel een reeks maatregelen genomen worden om de sociale risico’s en de mogelijk zware gevolgen van de crisis voor mensen in armoede tot een minimum te herleiden. In dit kader maakte BAPN al een eerste lijst met aanbevelingen over aan het federale niveau.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!