De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ga terug naar start van het spel 'monopoly'.

Federale regering: ga terug naar start?

zaterdag 22 februari 2020 17:03
Spread the love

De plaat blijft hangen, dan maar nieuwe federale verkiezingen? Neen, zet die plaat af!

De federale regeringsvorming heeft voor de publieke opinie veel weg van een Processie van Brussel: een stap voorwaarts, en vele terug … Alleszins alles van een vaudeville. Intriest.

En steeds dreigt de politiek opnieuw met nieuwe, federale verkiezingen: men gijzelt daarbij niet zozeer de andere politieke partijen, doch vooral de burger die machteloos en met verstomming moet toekijken wat een zootje onze politici er telkens van maken. Onthutsend.

Wat leveren nieuwe federale verkiezingen ons op, wat is de meerwaarde? Het antwoord is even kort als eenvoudig: niets. Integendeel: extra organisatie, dubbele kosten (in zogenaamde tijden van noodzakelijke besparingen) en het oproepen van burgers die, zonder enige meerwaarde(!), een nieuwe vrije zondag moeten(!) opofferen op kies- & (manuele) telbureaus. Respectloos.

Nieuwe(?) situaties vragen om nieuwe(?) maatregelen? Rechtvaardigheid troef

Deze tactisch uitgelokte(!), ‘nieuwe’ federale politieke blokkering zou om uitzonderlijk nieuwe(?) maatregelen vragen, zoals nieuwe federale verkiezingen in de eerste plaats? De lijst van redenen om deze piste echt ernstig te nemen, is echter een leeg blad: rationeel niet aan de orde. Enkel de partijen die voor de totale blokkering en afbraak van dit land staan, menen hierbij (tactisch) iets te kunnen winnen, al hun mooie retoriek (en schijnbewegingen van het tegendeel) ten spijt.

En mochten onze politici dit verderfelijke idee toch willen doorduwen, omdat niet wij als burger maar zij als politicus zelf tekort schieten, en ondanks alle redelijke argumenten tegen, mag ik dan tegelijk de volgende ideeën opperen, als vernieuwend en vertrouwen-herstellend tussen de dwalende, totale politieke kaste en de weerloos toekijkende burger, tegelijk kosten besparend? Want laat daarover geen misverstand bestaan: dit straalt af op alle politici, alle politieke partijen en alle politieke niveaus, van hoog naar laag. Dit is een probleem voor alle politici in dit land!

  • Reduceren van de partijpolitieke financiering van overheidswege, met limieten en plafonds naar boven én beneden: indien politieke partijen met hun, met belastinggeld opgebouwd(!), partijkapitaal de beleggingsmarkt op moeten en vastgoedbeheerder worden, lijkt mij sprake van een ernstige constructiefout. Het doel heiligt niet alle middelen.
  • Uitbetaling van de persoonlijke, politieke vergoeding beperken en uitdoven in de tijd, zolang er geen sprake is van een nieuwe (federale) regering en stabiel, structureel beleid. Eerst op het politieke niveau waar het probleem zich voordoet, daarna uitdijend naar de andere, collegiale politieke niveaus: samen in één politiek bad, in een collectieve politieke totaal-verantwoordelijkheid tov de burger, de maatschappij en het land in zijn geheel. Nu gijzelt het ene niveau het andere, zonder enige directe eigen verantwoordelijkheid.
  • Blanco stem = blanco zetel, met behoud van de stemplicht. Dat is ook democratie. Nu wordt immers de pot van blanco stemmen, ongeldige stemmen en niet opgedaagde stemplichtigen volkomen genegeerd en herleid tot lucht, want op geen enkele wijze omgezet in een zichtbaar resultaat. Stilaan gemiddeld een pot van circa 10 procent, wat ook een aanzienlijk signaal is, en nu compleet genegeerd door alle politieke partijen.
  • Vals zingen = gratis vat. Stop ajb dringend met die huidige kakafonie van negatieve en slopende berichtgeving, politieke torpedo’s, ezelstampen, frontvorming, zwartmaken van de andere groep … kortom, al dat wansmakelijk en totaal misplaatst politiek lawaai. Trop is te veel. Elke wanklank is er een te veel. Van alles én iedereen, van (w)elke politieke zijde ook!

De politiek moet spelen met de kaarten die de burger gelegd heeft? De kip of het ei?

Het argument dat deze impasse een gevolg is van de keuze door de kiezer, aangehaald door diverse politieke partijen, getuigt van een laffe gemakzucht. Wie was er eerst, de kip of het ei?

Als de burger door onze politici voortdurend bestookt wordt met extreme standpunten, in hun propaganda, in de klassieke media of op sociale media zoals twitter, met verdachtmakingen aan de andere groep, en voortdurend gekleurde en tendentieuze halve waarheden die het eigen programmastandpunt goed uitkomen, dan wordt die burger telkens beïnvloed en (bij)gestuurd. Gemanipuleerd? Misleid?

Politici versterken op negatieve wijze de burger en omgekeerd, volgens de retoriek van de plaat, die repetitief blijft hangen met het zichzelf herhalend deuntje. Meer nog, men versterkt elkaar in het negatieve. Nogmaals, zet die plaat af, ajb! Wij hebben nood aan positieve witte rook ‘pro’ uit die verkiezingsschoorsteen, niet aan een vervuilende en negatief-geïnspireerde zwarte (rook) ‘tegen’ …

Contract tussen politici en burger naleven: vervul eindelijk jullie ontvangen mandaat constructief ajb!

Dit land dient deftig hervormd, in alle richtingen. Grondig en structureel, waarbij iedereen mee is en mee kan! En niet alleen qua staatsstructuur en in eenrichtingsverkeer. Ook qua economische politiek, want een groot deel van de huidige ellende kent een sociale zijde/oorzaak: het neoliberale beleid sinds de jaren 80 van de vorige eeuw loopt ook op zijn laatste tandvlees. De inkomsten-begroting, met een duurzame fraudebestrijding, hoog en laag, en die naam waardig, en vooral een rechtvaardige, transparante en vereenvoudigde fiscaliteit, zonder vluchtwegen of allerhande achterpoortjes, die nu als kankergezwellen jaarlijks toenemen. Niet voor de gewone burger, wel te verstaan. Ecologisch, voor we voortdurend met onze voeten in het water staan wegens smeltende ijskappen en een gestegen zeespiegel. Qua migratie, historisch van alle tijden. Oa omdat ook wij migranten geweest zijn tijdens de 2 grote wereldoorlogen en daarvoor …

De boodschap is eenvoudig transparant en duidelijk: politici, de speeltijd is lang voorbij, nieuwe federale verkiezingen zijn het ultieme falen van de Belgische, politieke partijen, en niet het failliet van dit land. Aan alle politici, en niet alleen de federale(!): wij hebben als burgers op 26 mei 2019 ons deel van het onderlinge contract én plicht gewetensvol vervuld: kies- en telbureaus voor jullie bemand/bevrouwd en jullie daarbij aangesteld als onze vertegenwoordigers van én voor het land. Er is geen enkele, verdedigbare reden om dat nu te herdoen. Geen enkele!

Stel daarom niet langer ons begrip en geduld op de proef, en doe wat jullie contractueel moeten doen: verantwoordelijkheid opnemen, constructief hervormen en regeren! Elke positieve kans én laatste strohalm dient daarbij gegrepen te worden, ook al is dat mogelijk niet perfect of ideaal. Vorige keer was er sprake van een federale minderheidssituatie aan Franstalige zijde: indien nu (wenselijk/noodzakelijk) langs Vlaamse wijze, moet dat (uitzonderlijk) ook kunnen, toch? Yes, we can, wir schaffen dass!

 

Et pour nos amis franco- et germanophones: la même chose und das gleiche …

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!