De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Fascistendroom Wilders over demissionair kabinet Rutte: ”Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies”

Fascistendroom Wilders over demissionair kabinet Rutte: ”Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies”

donderdag 4 november 2021 18:02
Spread the love

FASCISTENDROOM/WILDERS OVER DEMISSIONAIR KABINET/” VOOR MIJ

MOGEN ZE ALLEMAAL ACHTER DE TRALIES”
ZIE OOK
https://www.astridessed.nl/fascistendroom-wilders-over-demissionair-kabinet-voor-mij-mogen-ze-allemaal-achter-de-tralies/

GEERT WILDERS WIL KABINETSLEDEN OPSLUITEN
29 APRIL 2021
”Voorzitter een inkijkje in de notulen van de ministerraad heeft nog
eens bevestigd door wie Nederland wordt bestuurd.
Een politieke Maffiabende.
Met aan het hoofd een onbetrouwbare leugenaar als premier, die,
zoals we al wisten, een kritisch kamerlid genaamd Omtzigt wilde wegwerken
naar een functie elders.
De man, die doorvragende kamerleden onfatsoenlijk noemde en ook
een kritisch kamerlid van zijn eigen partij het zwijgen heeft opgelegd
door haar-zo lezen we in de notulen en ik citeer-”op het belang van de eenheid binnen de coalitie te wijzen”
Waarschijnlijk vond ze een afgehakt paardenhoofd in haar bed, want op
de lijst van de VVD kwam ze daarna niet meer voor.
Ook lezen we, voorzitter, dar CDA ministers Hoekstra en de Jonge
veel tijd en energie hebben gestoken in het sensibiliseren oftewel
muilkorven van collega Omtzigt.
Hoe vals kan het worden voorzitter.
Hoekstra, die Omtzigt onlangs nog hier in de Kamer
een vierentwintig karaats kamerlid noemde, blijkt hem gewoon te hebben verraden.
In plaats van Omtzigt te helpen, te helpen de waarheid boven tafel te
krijgen, probeerde hij hem de mond te snoeren.
U moet zich doodschamen, meneer Hoekstra.
Voorzitter en zo gaat het maar door.
Waar tienduizenden onschuldige mensen in de Toeslagenaffaire door
toedoen van de Overheid zijn gecriminaliseerd, geruineerd, probeert Rutte III de
zaak klein te houden, geen precedenten te scheppen, de Kamer voor te liegen,
informatie te onthouden en kritische kamerleden de mond te snoeren.
En de notulen laten ook het ware gezicht van D’66 zien.
D’66 Staatssecretaris Snel sommeert coalitiewoordvoerders hun mond te
houden, minister Koolmees blijkt een heel eng mannetje te zijn, die activistische kamerleden op het matje wil roepen om ze te laten zwijgen.
Minister Ollongren wil, dat kritische kamerleden zich terughoudender
opstellen en zich dus meer als marionetten gaan gedragen.
En mevrouw Kaag, die had beter in Niger kunnen blijven, want ze blijkt
parlementsleden te willen inkaderen, alsof de Grondwet niet bestaat.
D’66 voorzitter, blijkt een partij te zijn vol aliberale, vrijheidsbeperkende
 en kamerlidknevelende opportunisten.
Maar voorzitter [?] volgens de minister president, voorzitter, blijkt uit de
notulen niks onoorbaars.
De waarheid is echter, dat de notulen een beeld geven van een ministerraad vol incompetente, bange mensen.
Narcisten, egoisten, die vooral bezig waren hun eigen hachje te redden in
plaats van de problemen van de slachtoffers van de Toeslagenaffaire op te lossen.
En ondertussen, ondertussen, werd de Kamer de gevraagde informatie uit
de aangenomen motie Omtzigt onthouden.
Er kwam geen volledig feitenrelaas.
En dat was doelbewust, met opzet en om politieke redenen.
Want dat zou alleen maar meer verstrekkende gevolgen hebben voor
andere dossiers, zo lezen we,
Oftewel:
Het zal nog meer ellende opleveren en meer geld gaan kosten.
Grapperhaus stelt nog even voor om samen met Hoekstra mee te denken
hoe zij ermee weg kunnen komen.
Maar uiteindelijk voorzitter, stemt de hele ministerraad ermee in.
En dat is strafbaar.
Het bewust niet voldoen aan de informatieplicht op grond van artikel
68 van de Grondwet, is een ambtsmisdrijf.
En de bewindslieden dienen zich dan ook allemaal te verantwoorden
voor de Hoge Raad en die procedure is inmiddels gestart.
Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies. [3.11-3.14]
Voorzitter, dit is glashelder.
Dat het vertrouwen, het herstel van het vertrouwen in de politiek niet
zal lukken zolang Rutte cum suis er nog zitten.
Zolang zij er zitten, zal er niets veranderen.
Geen….regeeraccoord, geen discussies over macht en tegenmacht, helemaal
niets zal helpen, zolang wij als Tweede Kamer met ons laten sollen.
Zolang wij onze tanden niet laten zien.
Is de Kamer vandaag weer lam of eindelijk leeuw.
Is het een echt parlement of weer een nepparlement?
Staan we nu eens eindelijk op en zeggen we als Kamer:
”Stop, hier trekken we een streep.
Genoeg is genoeg. Dit accepteren we niet.
Een kabinet, dat informatie bewust voor ons achterhoudt, dat ons
voorliegt, dat ons bedriegt, dat kamerleden intimideert en brusqeeert,
de mond wil snoeren, dat pikken wij als Tweede Kamer niet langer.”
Is dit dan de dag. dat we dit zullen laten zien?
Voorzitter, ik rond af.
Ons land, onze democratie en al die onschuldige slachtoffers van
de Toeslagenaffaire verdienen een Kamer, die zich als leeuw van zich afbijtén verdienen een kabinet zonder Rutte en zijn bende.
En daarom moeten ze weg en moeten er snel nieuwe verkiezingen
komen.
EINDE YOUTUBE FILMPJE

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!