Fantastische feestelijke opening van onze vernieuwde wijk Het Looks.

zondag 25 september 2011 21:19

Zaterdag 24 september giet de zon haar stralen over de wijk Het looks in Lier. Heel de wijk baadt in het stralende zonlicht. De voorbode van een fijne feestdag ter gelegenheid van de opening van onze vernieuwde wijk. De weergoden zijn ons gunstig gezind en trakteren ons op een heuse zomerdag. Het is zeker een teken van contentement over de uitgevoerde werken.

Het wassalon:

De festiviteiten begonnen al op vrijdag met de premiëre van het toneelstuk Het Wassalon. In de prachtige ‘L Avenirsite bracht het toneelgezelschap van de VZW Ons Gedacht een prachtige voorstelling van het dagelijkse leven in een wassalon. De herkenbaarheid van de situaties werden op een zeer geloofwaardige wijze naar voor gebracht. Een goed stuk met heel veel engagement van de acteurs.

Zaterdag 24 september

Opbouw:

Al van s’morgen is er drukte op het Kluizeplein want daar spelen zich de voornaamste activiteiten van het openingsfeest af. Verschillende vrijwilligers van de wijkwerking en helpers zijn druk bezig met een podium te bouwen. Tenten worden opgezet, tafels en stoelen geplaatst, toog en tap geïnstalleerd, vlaggetjes gehangen, muziekinstallatie getest enz….
Het hele plein wordt omgetoverd tot een feestplein en krijgt hierdoor het karakter van een zomers zuiders dorp. We zijn er helmaal klaar voor.

Muziekinstrumentje bouwen:

Vanaf 13.30 uur start er een workshop instrumentje bouwen voor de kinderen van onze wijk. Onder begleiding van een 5 tal vrijwilligers amuseren zich een 25 tal kinderen met kloppen, plakken schilderen, knutselen en zomeer. Er ontstaan verschillende instrumenten waar ik het bestaan nog niet van afwist. De creativiteit van die gasten is zo groot en het is mooi om naar te kijken. De zelfgebouwde instrumenten worden gebruiks klaargemaakt om mee te nemen in de wijkstoet.

Een stoet door de nieuwe straten van onze wijk:

Om 15.15 uur vertrekt er een heuse stoet door de vernieuwde straten van het zonovergoten Looks.
Onze wijkbelleman Wardje is een minireus en neemt de hele stoet op sleeptouw. Al bellend en dansend flirt hij door de wijk en kondigt trots een aankomende stoet aan.

Wardje wordt gevolgd door de kinderen met hun zelfgemaakte instrumentjes. Deze guitige bende kloppen en bellen er los alsof hun leven er van afhangt. Het is een lieve lust om die jonge gasten zo trots mee in de stoet te gaan. Ze worden op apllaus onthaald door de vele buren die komen kijken.

De kinderen worden gevolgd door eigen wijkreus Cor De Kluts. Deze wijkreus is gebouwd in 1990 door het toemalige buurtcomité ter gelegheid van Liers feesten die om de 25 jaar plaatsvinden. Cor was een rondborstig robuust viswijf uit onze wijk. Zij is al jaren ons symbool van de wijk.

En tot slot volgt de drumband van de VZW Ons Gedacht. Deze verenging waar armen het woord nemen zijn ook gehuisvest in onze wijk en trakteren de buurtbewoners op hun tromgeroffel dat heel zuiders klinkt. Het is prachtig, gewoon prachtig.
De vele buurtbewoners die de stoet volgen zijn welgezind en vinden het enig dat dit gebeurt in hun mooie vernieuwde wijk.

De officiële opening:

Het is 16.00uur en het Kluizeplein loopt aardig vol met allemaal goedlachse mensen uit de buurt maar ook van daarbuiten. Iedereen wil de officiële opening meemaken. Vrolijke muziek van Jazz Notes onthalen de mensen op het zonovergoten feestplein.

De voorzitter van de wijkwerking, Dominc Van Oosterwyck, heet iedereen van harte welkom en drukt zijn trotsheid uit over de uitgevoerde werken. Hij dankt dan ook de stad Lier , studiebureau Marriane France, de hoofdaannemer De Molse Bouwwerken en al zijn personeel voor de fijne samenwerking. Want als buurtwerking waren we fel betrokken bij de uitgevoerde werken door wekelijks mee de werfvergaderingen op te volgen. Op deze manier konden veel problemen vermeden worden en vragen van buurtbewoners opgelost.

Daarna volgt de toespraak van Schepen Jan Heremans die de karakteristieke eigenschappen van onze vernieuwde wijk toelicht. De Schepen benadrukt ook de keuze om onze wijk om te vormen tot een echt woonerf. Hij schetst de voordelen van een woonerf en het nieuwe gescheiden rioleringssyteem. Zoals gebruikelijk dankt de Schepen alle betrokkenen die van dit project een groot succes hebben gemaakt.

Na deze speech stelt de buurtwerking haar nieuwe logo voor. Het is de voorbode van onze nieuwe huisstijl die in volle ontwikkeling is. Het logo is ontworpen door Jeannine Vriens, buurtbewoner van onze wijk uit het keramiekatelietje in de Lookstraat. Jeannine heeft op een professionele wijze met heel veel voorafgaand studiewerk een logo ontworpen vol karakteriestieke eigenschappen die onze wijk toebehoren. Vooral het dambordpatroon van de straten van onze wijk vormen de basis voor het speelse en kleurrijke logo. Het nieuwe logo wordt op groot aplaus onthaald.

Vervolgens gaat het woord naar onze Burgemeester Marleen Vanderpoorten. Zij benadrukt vooral de belangrijkheid van het project voor de wijk en een stad als Lier. Ook de participatie met de wijkwerking wordt door de Burgemeester in de verf gezet en beloofd ons dat dit in de toekomst bij de verdere ontwikkeling van de wijk zeker zal worden verdergezet.

De opening van de pomp met gietertjes:

Na de speeches worden alle kinderen van de wijk naar de pomp gevraagd. In het midden van het Kluizeplein staat een waterpomp. Deze pomp waar vroeger de mensen hun water moesten halen voor er waterleiding bestond, is helemaal opgeknapt en terug in werking gesteld. De Burgemeester krijgt dan ook de eer om met een eerste pompslag de wijk officieel te openen.

De kinderen uit de wijk krijgen als verrassing allemaal een gietertje. Met deze gietertjes kunnen de kinderen aan de pomp water halen en de vele tegeltuintjes in de wijk van water voorzien. Er wordt al snel water opgepomt en de bomen op het plein krijgen het eerste water. De aanwezigen zien het allemaal gebeuren en van hun gezicht kan ik aflezen dat het goed is.

Receptie:

Zoals gebruikelijk bij een feestelijke opening is er ook een receptie. De vele aanwezigen buren en andere bezoekers worden getracteerd op wijn, bier en fruitsap. Door het warme weer vloeit de drank vlotjes naar binnen. Om de inwendige mens wat te versterken kunnen de aanwezigen zich te goed doen aan hamburgers en braadworsten. Volkser kan het niet maar zo feest een bewoner van een arbeiderswijk nu eenmaal graag.

De menigte doet zich te goed aan spijs en drank onder de verfrissende deuntjes van Jazz Notes. En ik… ik zie niets anders dan lachende en blije gezichten. Het is echt feest en ik wordt er zelfs een beetje stil van. Het is helemaal zoals we ons met de buurtwerking hadden voorgesteld. Bedankt aan alle vrijwillige helpers van de buurtwerking en spontaan helpende buren. Deze wijk heeft nog lang niet al zijn troeven uitgespeeld.

Het slotoptreden:

Om 19.30 uur staat de groep Alborea klaar voor het grote slotconcert. Deze groep professionele muzikanten is opgebouwd rond Peter Geysels die in onze wijk woont. Alborea geeft een fantastisch optreden en laat de ritmische deuntjes van echte Klezmermuziek over het plein klinken. De aanwezigen genieten nog van de laatste zonnestraaltjes en heerlijke zuiderse muziek. De tapkraan vloeit nog rijkelijk en brengt de mensen in een echte zuiderse stemming. Tot ongveer 22.00uur laat Alborea ons genieten van hun meesterlijk gebrachte muziek. Een mooiere afsluiter hadden we ons niet kunnen voorstellen.

Het was feest in de wijk. Een echt feest en meer moest dat niet zijn.

De wijk Het Looks is nu officieel geopend maar het zal nog lang niet het laatste feest zijn. Er zijn alweer nieuwe plannen gemaakt.

Tot Looks.

Dominic Van Oosterwyck, een trotse voorzitter van wijkwerking Het Looks.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!