De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Fact Check  ‘Thatcher aan de Schelde’

Fact Check ‘Thatcher aan de Schelde’

Spread the loveIn een eerdere  bijdrage op deze blog ‘Homans, ‘Thatcher aan de Schelde’ en de auto van een leefloontrekker’ ging ik al in op een  reactie van Liesbeth Homans op het boek van Jan Vranken.   Ondertussen heeft Jan Vranken zelf ook geantwoord in De Wereldmorgen  en in De Standaard  op de opinie van […]

woensdag 30 april 2014 10:40
Spread the love

In een
eerdere  bijdrage op deze blog ‘Homans,
‘Thatcher aan de Schelde’ en de auto van een leefloontrekker’
ging ik al in
op een  reactie van Liesbeth Homans op
het boek van Jan Vranken.  

Ondertussen
heeft Jan Vranken zelf ook geantwoord in De
Wereldmorgen
  en in De
Standaard
 op de opinie van Homans van
25 april.

Op De
Wereldmorgen is er ook een mooie bespreking
van het boek door Jan Blommaert: ” ‘Thatcher aan de Schelde’, het boek van
Jan Vranken, biedt een fundamentele kritiek op het type sociaal beleid waarvan
Antwerpen een illustratie is, en van de kreupele theorie die eraan ten
grondslag ligt. Het is verplichte
lectuur voor iedereen die het met de samenleving goed voor heeft
.”

25% meer voor het OCMW-budget?

In Terzake
en in de commentaren op het boek van Jan Vranken zegt Liesbeth Homans steevast
dat zij het budget van het Antwerps OCMW met 25% heeft verhoogd, dat zij
sociaal en niet socialistisch is en dat haar OCMW beleid een toonbeeld voor een
inclusiebeleid is.

In de
meerjarenplanning en budget 2014-2019van het Antwerps OCMW dat op de raad van
oktober 2013 werd voorgesteld lezen we volgende cijfers betreffende de geplande
uitgaven voor het totale exploitatiebudget van het OCMW (p.116):

2014:
489.028.470

2015:
498.886.117

2016:
503.494.448

2017:
511.825.308

2018:
517.908.306

2019:
522.923.110

Dat betekent
over 5 jaar een stijging met 6,9% of gemiddeld een jaarlijkse toename met 1,4%.
Wellicht beneden de te verwachte  inflatie.

Als we dan
kijken naar de dotaties van de Stad én deze van het federaal stedenfonds die
Liesbeth Homans ‘in de wacht wist te slepen’ dan zien we volgende cijfers
(p.46):

Dotatie OCMW
(Stad en stedenfonds):

2014:
103.657.783

2015: 105.642.910

2016: 107.401.515

2017: 109.136.859

2018: 110.547.336

2019: 112.542.055

Dit betekent
een toename met 8,77% op vijf jaar of gemiddeld 1,74% per jaar. Zeker niet meer
dan de te verwachte inflatie.

Antwerps OCMW voorbeeld van inclusiebeleid?

Volgens het
jaarverslag van de juridische dienst van het Antwerps OCMW werd in 2013 aan
7.625 mensen het (equivalent) leefloon geweigerd of afgepakt. Einde 2013 telde
het Antwerps OCMW nog 7.335(equivalent) leefloontrekkers.
Volgens de kwartaalrapportering van de dienst Maatschappelijke Integratie gaf In
2013 het Locaal Advies Comité toestemming tot volledige afsluiting van water,
gas of elektriciteit bij 5.424 gezinnen met betalingsachterstand!

take down
the paywall
steun ons nu!