De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Extreem rechts is aan de macht. Wat nu?

Extreem rechts is aan de macht. Wat nu?

donderdag 16 oktober 2014 18:03
Spread the love

Na naar Belgische normen erg korte
postelectorale onderhandelingen hebben we zowel op Vlaams als federaal niveau
de meeste rechtse regering sinds WOII. Het mag een wonder heten hoe vlug de
liberalen (VLD én MR) maar vooral de CD&V zo vlug opgeschoven zijn naar
extreemrechts. Van de Vlaamse liberalen kan je zoiets wel verwachten. Sinds
Verhofstadt zijn die enkel nog uit op vetbetaalde postjes. Van welke regering
ze deel uitmaken met welk programma is voor hen van geen enkel belang. De VLD
deed zelfs niet mee aan de Vlaamse onderhandelingsronde maar was er als de
kippen bij als de postjes uitgedeeld werden. Terloops spuugden ze nog eens in
het gezicht van hun kiezers én de democratie door de benoeming van een
bierlobbyist die niet eens meegedaan had aan de verkiezingen tot Minister van
Cultuur. Deze is ook het bewijs dat competenties enkel nodig zijn voor het
werkvolk maar niet voor Ministers.

Bij de CD&V liggen de zaken
anders: sinds de overname van de CD&V door UNIZO is de partij steeds
rechtser geworden en moet je de verschillen met de NVA met een vergrootglas
gaan zoeken. Bij de verkiezingen slokte de NVA het Vlaams blok op. Bij de
regeringsonderhandelingen slokte de NVA de liberalen én Vlaamse
christendemocraten op. De NVA is nu zelfs volop bezig CD&V-personeel te
recruteren. Eén pot nat dus.

De Waalse christendemocraten
vertoonden meer ideologische standvastigheid en bedankten om mee te doen aan
een extreemrechtse regering. Want dit is geen centrumrechtse regering, Zweedse
coalitie, kamikazeregering, Monacoregering, Mattheüsregering of wat dan ook.
Laat ons een kat een kat noemen: het gaat over een extreemrechtse regering. Dit
wordt nogmaals bevestigd door de recente uitlatingen van kersvers Minister
Jambon over de collaboratie. Je kan er donder op zeggen dat dit niet het
laatste incident over extreem rechtse escapades zal zijn. De NVA voelt zich
immers oppermachtig en beschouwt de CD&V, VLD en MR voor wat ze zijn:
marionetten.

De pers gebruikt de term extreemrechts (nog) niet
omdat men de werkelijke ideologie van deze regering liever verzwijgt. VOKA, VBO
en UNIZO vinden deze regering prachtig en zij controleren ook de mainstream pers.
We hoeven van die kant dus niet al te veel kritische zin verwachten. Temeer
omdat gans Europa gevangen zit in een extreemrechts discours. Het was Barosso,
zelf een multimiljonair en behorende tot de 1% rijkste Europeanen, die zei dat
er geen problemen waren met de welvaartsstaat maar dat de welvaartsstaat het
probleem is. Sindsdien wordt de sociale welvaartsstaat met rasse schreden
afgebouwd, sterven veel Europeanen terug aan ziekten wegens gebrek aan
medicijnen zoals in Griekenland, nemen de zelfmoordcijfers, armoedecijfers en
werkloosheidscijfers epidemische vormen aan, kalft de middenklasse zienderogen
af en worden de 1% en 0,1% rijken steeds rijker. In de faculteiten economie van
universiteiten in China en India wordt Europa als een slechte praktijk
voorgesteld van hoe je een beleid moet voeren als je de economie kapot wil
maken.

Bart De Wever vertaalde de Europese
politiek naar de Vlaamse en Belgische situatie met te zeggen dat VOKA zijn
echte baas is en hij heeft natuurlijk gelijk. De arme drommels die op de NVA
gestemd hebben zullen het geweten hebben. Zij zullen inleveren en de patroons
zullen rijker worden. Let wel: sommigen zullen denken dat deze
werkgeversregering de economie weer op poten zal krijgen. Niks is minder waar
en dat is ook de bedoeling niet. Het is de bedoeling de VOKA-leden rijker te
maken en dat zal gebeuren door pamperen, subsidiëren, notionele intrestaftrek
etc. De NVA heeft het steeds over het pamperen van werklozen maar 40% van de
werklozen leeft in armoede. Hoeveel van de VOKA-leden leven in armoede? In dit
land hoeven ondernemers enkel nog goed te zijn in het geld schooien bij de
regering, deals sluiten met de fiscus om vooral geen belastingen te moeten
betalen, het afkopen van fraudeprocessen enz. Ondernemen is bijzaak en daardoor
verliest België marktaandeel in de wereldhandel. De notie Algemeen Belang is
uit de politiek verdwenen: er is enkel nog het VOKA-belang. Gauleiter De Wever,
die deze marionettenregering in werkelijkheid van achter de schermen leidt,
stelt het VOKA-belang gelijk aan het Algemeen Belang. We zien nu al tot wat dit
leidt: afbouw van de nu reeds laagste pensioenen van Europa, verarming van de
werkende klasse door een indexsprong en het doelbewust overfactureren van
overheidsdiensten aan diezelfde werkende klasse, steeds meer armen en mensen
die uit vuilbakken moeten eten. En waarom? Om dezelfde reden waarom alle
moderne politici in de politiek gaan: om na hun carrière te delen in de
vetpotten van VOKA. Je zal zien dat BDW maar echt groot geld zal beginnen te
verdienen na zijn politieke carrière. Vele andere politici deden het hem voor.
Het is een vorm van corruptie die bon ton is in de EU want onbewijsbaar. Laat
ons een actueel voorbeeld nemen. De nieuwe extreemrechtse regering trekt de
accijnzen op op sterke drank, wijn én koffie. De VLD zorgde ervoor dat de
accijnzen op bier de dans ontspringen. En laat nu juist Gatz de grote
bierlobbyist van de VLD zijn. Illegaal niet, in mijn ogen wel corrupt en zeker
ondemocratisch. Wij betalen immers Gatz’ wedde maar het is de bierlobby die
eraan verdient.

Wat te doen is nu de grote vraag.
In eerste instanties moeten de enige legitieme vertegenwoordigers van de
werkende klasse (de vakbonden) beseffen dat de speeltijd voorbij is. Deze
extreemrechtse regering zal hen proberen vernietigen net als Thatcher de
Engelse en Reagan de Amerikaanse vakbonden heeft vernietigd. De regering heeft
al een gans programma klaar om de vakbonden te vernietigen te beginnen met de
indexsprong en de minimale dienstverlening bij het spoor.

met de indexsprong steken de
patroons weer eens 2,7 miljard in de zakken van henzelf en hun aandeelhouders  en dat zonder enige vorm van tegenprestatie.
Deze miljardenstroom zal de economie nog verder ondermijnen want de koopkracht
van de bevolking gaat er dan opnieuw op achteruit en het consumentenvertrouwen
zal nog maar eens een knauw krijgen. De patroons zullen dit geld gebruiken om
op te potten (ze zitten nu al op € 26 miljard waar niks mee gebeurd) of
delokalisaties naar goedkope loonlanden te bekostigen waardoor de economie nog
zal verslechteren. Voor deze regering is dat echter niet het probleem. Hun
echte bazen, de 1% en 0,1% rijksten, willen nog rijker worden, ook al gebeurt
dit op een economisch en sociaal kerkhof. Daarnaast bespaart de regering niks
op zichzelf, in tegendeel. Er is geen enkel land ter wereld dat per hoofd van
de bevolking meer uitgeeft aan politici dan België. Maar ook nu weer worden er
totaal nutteloze en dure postjes gecreëerd voor slecht functionerende politici
als De Crem. De belastingbetaler financiert deze graaicultuur.

Het wordt dus hoogtijd dat het ACW,
(nu netwerk.be) nu eindelijk eens de onvermijdelijke conclusie trekt en de
CD&V noemt zoals ze is: extreemrechts. Voor het ABVV liggen de zaken even
moeilijk: na 25 jaar beleid mét de socialisten is de kloof tussen arm en rijk
nog nooit zo groot geweest. Het ABVV zit dus met eenzelfde dilemma als het ACV.
Voor wie kiezen we? voor de leden of voor de partij? De geschiedenis heeft
bewezen dat voor beiden niet meer kan. Als de vakbonden echter besluiten de
strijd aan te gaan, dan nog zal het moeilijk maar niet onmogelijk zijn het tij
te keren. De enige strijd die op voorhand verloren is is degene die niet
gestreden wordt.

Om dit op een effectieve manier te
doen wordt het tijd dat de vakbonden eens ophouden met de obligate maar
dodelijk inefficiënte wandelingetjes in Brussel te organiseren. Iedereen weet
dat dit niks uithaalt en de regering daar juist mee lacht. De bonden dienen
daarentegen nieuwe actiemiddelen te exploreren en te inventariseren op basis
van een aantal criteria. Het uitgangspunt moet daarbij zijn dat de patroons
zoveel mogelijk schade hebben en dus meer verlies hebben door de acties dan
subsidies die er binnenkomen via het afkopen van fraudeprocressen, de
indexsprong, loonblokkering en  allerlei
steun van de Vlaamse regering, RSZ-verminderingen etc. Het gaat in totaal over
meer dan € 15 miljard of € 6000,00/jaar voor een gezin van 4 personen. Hoe dit
te bewerkstelligen? Er zijn pistes genoeg. Men moet ze allen onderzoeken en
ermee experimenteren. Het uitgangspunt moet zijn dat het publiek zo weinig
mogelijk last moet ondervinden en de politici en patroons des te meer. Het zijn
immers zij die de burger bestelen dat het niet mooi meer is.

 • De vrijdagstakingen hebben in de jaren 70 de
  regering doen vallen. Kan dit herhaald worden?

 • De bonden moeten ervoor zorgen dat de minimale
  dienstverlening in het treinvervoer zo inefficiënt mogelijk verloopt. Het is
  immers de bedoeling van deze extreemrechtse regering het stakingsrecht af te
  bouwen. Daar moet op de meeste krachtige manier tegen opgetreden worden.

 • Stakingen zijn maar een deel van de mogelijke
  actievormen: de bonden kunnen de klanten gratis laten winkelen in Delhaize ter
  compensatie van de bijkomende facturen en indexsprong en de loonblokkering die
  de regering hen oplegt.

 • staking moeten niet meer aangekondigd worden
  maar gewoon gebeuren.

 • stakingen moeten geen 2/3 meerderheid bij de
  leden hebben. Wie wil staakt en zo lang als nodig mèt de steun van de bonden.

 • De bevolking moet gratis gebruik kunnen maken
  van de overheidsvoorzieningen (zwembaden, bibliotheken, kinderopvang…) en dit
  zonder te staken. Gewoon niet aanrekenen.

 • Een minimumdienstverlening moet ingesteld worden
  in de zorg maar dan voor politici

 • geen postbedeling meer de extreemrechtse
  regering

 • het bombarderen van de mailboxen van
  extreemrechtse politici met protestbrieven

 • geen onderhoud noch verwarming meer aan en in de
  gebouwen waar de extreemrechtse regering gebruik van maakt.

 • actiecomités die het verkeer hinderen waar
  extreemrechtse Ministers en parlementsleden passeren.

 • De politiebonden geven het goede voorbeeld door
  boeteloze weken en onaangekondigde acties.

Zo zijn er nog tientallen
actievormen te bedenken waaronder het publiek weinig of niet te lijden heeft of
er zelfs zijn voordeel mee kan doen zoals gratis winkelen of gratis openbaar
vervoer. Tegelijkertijd treft men het patronaat én de overheid daar waar het
hen pijn doet: in hun portemonnee en voor de politici in hun comfort. Sommigen
zullen zeggen dat gratis winkelen neerkomt op diefstal maar wat is de
loonblokkering en indexsprong anders dan diefstal?  De extreemrechtse regering geeft zelfs toe dat
die diefstal van € 2,4 miljard volledig ten goede moet komen aan het patronaat.
Laat ons dat geld terug nemen! Dat is geen diefstal maar nemen wat ons toekomt.
Het is de regering die in opdracht van VOKA/VBO/UNIZO op grote schaal diefstal
pleegt.

Nu al zeggen extreemrechtse Ministers
zoals bierlobbyist Gatz dat hij stakingen verwacht en deze wel zal uitzitten. Waarom?
Omdat hij er zelf geen last van heeft. Wanneer de acties erop gericht zijn Gatz
zelf zoveel mogelijk pijn te doen, zal het rap gedaan zijn met dat uitzitten
van hem. Laat ons beginnen met een paar beerkarren stront in zijn tuin uit te
kieperen. Weet hij ook eens wat het is om als stront behandeld te worden.

Philippe Desmet.

take down
the paywall
steun ons nu!