De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Excuses minister Blok/Too little, too late/Ingezonden Stuk

Excuses minister Blok/Too little, too late/Ingezonden Stuk

maandag 30 juli 2018 02:49
Spread the love

EXCUSES MINISTER BLOK/TOO LITTLE, TOO LATE/INGEZONDENSTUK

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/excuses-minister-blok-too-little-too-late-ingezonden-stuk/

Beste lezers,
Recentelijk, in the heath of the heath [POEFFFFF!] heb ikeen stuk geschreven over de xenofobe, haatzaaiende en denigrerende uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken,Stef Blok
Nog eens op een rijtje?
A

”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.

Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar deoorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en deVerenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijkebevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.Ik ken hem niet. ” [1]

B

””Suriname als vreedzaam?Courageous, die opmerking.Dus de partijen in Suriname zijn nietlangs etnische lijnen opgedeeld?Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.” [2]

C
””Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.

En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam West

en de Schilderswijk.Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om opzondag naar de Turkse bakker te gaan.

Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.

Maar als je er middenin woont, heb je enorm last” [3]

D

””Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.Ze kunnen het helaas zelf wel.‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meerkan schelen.” [4]

Deze misselijke, a historische, xenofobe en onjuiste uitsprakenheb ik uitgebreid ontkracht in een stuk, waarvan iku nogmaals de link ga geven
UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHETAART/SURINAME ALS ”FAILED STATE”/TURKSE BAKKER/”ONZE GENEN”
https://www.astridessed.nl/uitspraken-minister-blok-vruchten-op-racistische-taart-suriname-als-failed-state-turkse-bakker-en-onze-genen/

ZIE OOK

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/07/27/uitspraken-minister-blokvruchten-op-racistische-taartsuriname-als-failed-state-turkse-bakker-en-onze-genen

In deze links dus uitgebreid mijn verweer, met als strekking, dat Blok’suitspraken niet alleen gevaarlijk, historisch onjuist, denigrerend en haatzaaiendzijn, maar dat hij dergelijke uitspraken niet had kunnen doen, als er geengroeiend racistisch wordend politiek klimaat zou zijn. [5]
Gelukkig is hij fel bekritiseerd en loopt er ook een petitie,die zijn aftreden eist [6], wat ik van harte ondersteun!
Aan de regering van Suriname, waar, in tegenstelling tot de ONZIN van Blok, weldegelijk een multiculturele/multietnische samenleving invrede leeft en dat GEEN Failed State is [7], heeft Blok inmiddelsoverigens zeer halfslachtige excuses aangeboden [8], die, terecht, NIETzijn aanvaard, omdat Blok zijn woorden niet inhoudelijkteruggenomen heeft. [9]
TOO LITTLE, TOO LATE, zeg ik daarop.
Want  het feit, dat Suriname een militaire dictatuur geweest is,waarvan de gevolgen nog nazinderen [10] en waaraan Blok ookrefereert [11] staat los van het feit, dat Suriname GEEN ”Failed State” isen 10 bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven! [12]
In ieder geval besloot ik, dat alleen het schrijven van bovenstaand stukniet voldoende was.
Daarom heb ik onderstaand Ingezonden Stuk naar een aantalkranteredacties opgestuurd.Ik weet natuurlijk niet, of ze het publiceren, maar direct hierondermijn Ingezonden Stuk met u gedeeld.
En geheel onderin het notenapparaat.

VEEL LEESPLEZIER!

Astrid Essed

INGEZONDEN STUK

 UITSPRAKEN MINISTER BLOK VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART  

Geachte Redactie,

De aanvallen van minister Blok op Suriname als ”Failed State”,de multiculturele samenleving, de ”overlastgevende” Turksebakker en zijn verwijzing naar vijandigheid jegensvreemden ”diep in onze genen”, ademen gevaarlijke achterlijkheid en xenofobie.Blok pretendeert geen ”vreedzame”multi etnische en multi culrurelesamenleving te kennen, waarin de oorspronkelijke bevolking nog leeft.Ik heb nieuws voor hem:[Historisch] het Middeleeuwse Spanje onder de Moorse heerschappij,[hedendaags]. de Surinaamse samenleving,waar maar liefst 10 bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven!Blok pretendeert, dat Suriname een ”Failed State” [uit elkaar gevallenStaat zonder centraal Gezag] is, terwijl de regering en instituties stevig overeind staanen in tegenstelling tot  Blok’s beweringen, de bevolkingsroepen vreedzaaamsamenleven.Dit staat los van het feit, dat Suriname een militaire dictatuur geweest isen dat de hoofdverdachte van de Decembermoorden, voormalig legerbevelhebber D. Bouterse, helaas, president is.Haatzaaiend en generaliserend beweert Blok, dat de ”Turkse bakker” overlastgevendzou zijn [zonder concreet te worden] en pretendeert de mensenin Amsterdam West en de Schilderswijk te ”begrijpen”, terwijlhet merendeel van die mensen vreedzaam naast hun allochtonewijkgenoten samenleeft, zoals ook uit boze ingezonden brieven blijkt.Ook suggereert hij, dat rassenwaan ”diep in onze genen” zit, alsof heteen natuurverschijnsel is, terwijl het hedendaagse racisme is ontstaanmet de 17e eeuwse transatlantische slavenhandel.Hoe dan ook:Met zijn racistische en a historische opmerkingenheeft Blok haat gezaaid in een reedsracistisch politiek klimaat.Het zou hem sieren, als hij zo snel mogelijk zou aftreden!

Astrid EssedAmsterdam

NOTEN

[1]

”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.

Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar deoorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en deVerenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijkebevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.Ik ken hem niet”
  BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDELINK BNNVARAZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHEOPDELING”18 JULI 2018

  https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling
     YOUTUBE.COM
  

Blok: “Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. (….) En waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.”

   https://www.youtube.com/watch? v=7GsNOKW4xjk

[2]

”Suriname als vreedzaam?Courageous, die opmerking.Dus de partijen in Suriname zijn nietlangs etnische lijnen opgedeeld?Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.”

BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDELINK BNNVARAZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHEOPDELING”18 JULI 2018

  https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[3]

 ”Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.

En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam West

en de Schilderswijk.Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om opzondag naar de Turkse bakker te gaan.

Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.

Maar als je er middenin woont, heb je enorm last”

BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDELINK BNNVARAZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHEOPDELING”18 JULI 2018

  https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[4]

”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.Ze kunnen het helaas zelf wel.‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meerkan schelen.”

BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDELINK BNNVARAZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHEOPDELING”18 JULI 2018

  https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[5]

VOORBEELDEN VAN RACISTISCH/UITSLUITEND GESTOOK/BELEID/UITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN POLITICIDEZE LIJST IS VERRE VAN COMPLEET/EEN GRIP:  MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
   https://vvd.nl/nieuws/lees-hie r-de-brief-van-mark/   https://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdf
  TEKST  

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

  Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.”
  ALDUS CDA FRACTIELEIDER BUMA IN DE TOELICHTINGVAN HET REGEERAKKOORD 2017
  https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst
   WWW.YOUTUBE.COMH.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA
   https://www.youtube.com/watch? v=b6eFaQAR-2g
  WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTEPLEUR OP!
  https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs
  JOOP.NLKAMER WIL NIETS WETEN VAN DISCRIMINERENDEANTILLIANENWET VVD28 SEPTEMBER 2016
 https://joop.bnnvara.nl/ nieuws/kamer-wil-niets-weten- discriminerende- antillianenwet-vvd

En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komenmet discriminerende voorstellen, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of inhet geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher.
 BRON HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DEMOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED26 FEBRUARI 2015
  https://www.astridessed.nl/ herdenking- februaristakingeerbetoon-aan- de-moedige-stakers-van- toenstrijdbaarheid-nu/
   WET WOONLANDBEGINSEL
 http://wetten.overheid.nl/ BWBR0031555/geldigheidsdatum_ 29-08-2013
  REPUBLIEK ALLOCHTONIEMAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AANPVDA IN TE TREKKEN9 MAART 2013
 http://www. republiekallochtonie.nl/ marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te- trekken

[6]

DE GOEDE ZAAKONDERTEKEN DE OPEN BRIEF:POLITICI, STOP MET HET INSPELEN OP XENOFOBIEEN RACISME
 https://actie.degoedezaak.org/ petitions/politici-stop-met- het-inspelen-op-xenofobie-en- racisme 

De recente uitspraken van Stef Blok, maar ook beweringen van andere politici voeden racistische onderstromen in onze maatschappij. Dat menen schrijver Meredith Greer, kunstenares Tinkebell, politica Sylvana Simons, geschiedschrijver Geert Mak en nog ruim 60 ondertekenaars van deze open brief. Daarin roepen zij politici op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Word mede-ondertekenaar van deze open brief aan onze Nederlandse politici!

Deze brief verscheen op 23 juli op Volkskrant.nl – https://www.volkskrant.nl/ columns-opinie/oproep- politici-stop-met-het- inspelen-op-xenofobie-en- racisme~b6cf921f/

Foto Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD): ANP

Waarom is het belangrijk?

‘Doe normaal of ga weg’ – Mark Rutte

‘Antiracisme-demonstranten vallen onze tradities aan’ – Raymond Knops

‘De bijstand en Nederlanderschap moet je verdienen’ – Klaas Dijkhoff

‘Immigratie en globalisering brachten de clash of civilizations in ‘ons huis’. De ‘gewone Nederlanders’ bleven verweesd achter. Alsof de elite er met hún vrijheid en gelijkheid vandoor ging en ze aan de nieuwkomers gaf.’ – Sybrand Buma

Het is slechts een kleine greep uit uitspraken die bewindslieden en volksvertegenwoordigers van regeringspartijen de afgelopen jaren deden over onze samenleving. Sinds afgelopen week is daar een nieuw dieptepunt aan toegevoegd:

‘Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (…) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet.’ – Stef Blok

Wij maken ons grote zorgen. Politici van onze regeringspartijen lijken het steeds normaler te vinden om actief op te roepen tot een tweedeling in onze samenleving. Uitspraken die tien, twintig jaar geleden onvoorstelbaar waren, worden zonder blikken of blozen uit de mouw geschud. En eigenlijk – zo zegt onze minister van Buitenlandse Zaken nu – is elke migrant een bedreiging voor de sociale vrede. Want: een samenleving waar meerdere culturen vreedzaam samenleven bestaat niet. Xenofobie, een eufemisme voor vreemdelingenhaat, is iets waar hij ‘pragmatisch’ over is.

Het lijkt wel alsof iedere politicus die in debatten over migratie, integratie, of identiteit de grens opzoekt, niet doorheeft dat die grens daardoor opschuift. Steeds verder naar de kant van racisme, ontmenselijking en discriminatie.

Iedere keer dat een bewindspersoon – iemand die bóven de partijen moet staan en verantwoordelijk is voor het welzijn van álle Nederlanders – dergelijke ideeën ventileert, voelen racistische onderstromen in onze maatschappij zich gesterkt. Ook al wordt er daarna teruggekrabbeld. Ook al worden woorden in halfslachtige excuses afgezwakt, genuanceerd of ingeslikt. Uitspraken als deze kún je niet terugnemen. Ze zijn de wereld al in geslingerd. Ze hebben zich al genesteld en ingekapseld in onze maatschappij.

Juist dit soort uitspraken zet onze vreedzame samenleving onder druk.

Juist dit soort uitspraken graaft, creëert en verstevigt een maatschappelijke kloof.

Juist dit soort uitspraken legitimeert racisten en extreemrechtse radicalen in hun hetze tegen iedereen die anders is.

Beste politici, wij verzoeken u dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen. Stop met het inspelen op de alsmaar groeiende xenofobe en racistische angsten in onze samenleving. Stop met het verschuiven van de grens van het acceptabele in ons maatschappelijk debat. Stop met het voeden van de tweedeling tussen een fictief ‘wij’ en ‘zij’. De effecten hiervan op onze samenleving zijn ontwrichtend, polariserend, en hebben reële effecten op echte mensen. Op Nederlanders, die net zo normaal en gewoon zijn als alle anderen. Nederlanders die het verdienen met respect vertegenwoordigd te worden door hun regeringsleiders.

Meredith Greer – Schrijver
Tirza de Fockert – Gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam
Lieke Marsman – Dichter
Claudia de Breij – Cabaretier
Akwasi – Rapper
Eric Corton – Acteur / Presentator
Jurjen van den Bergh – Politiek commentator / Oprichter De Goede Zaak
Tinkebell – Kunstenares
Persis Bekkering – Schrijver
Maurice Seleky – Schrijver
Joyce Brekelmans -Journalist
Nadia Bouras – Universitair Docente, Universiteit Leiden
Raja Felgata – Oprichter Kleurrijke Top 100
Sylvana Simons – Oprichter BIJ1, gemeenteraadslid Amsterdam
Christine Otten – Schrijver / Journalist
Janneke Stegeman -Theoloog
Mona van den Berg – Fotograaf
Hans Krikke – Directeur Samenwonen/ Samen Leven Amsterdam Nieuw West
Amma Assante – Politica
Ahmet Polat – Fotograaf
Sunny Bergman – Filmmaker
Murat Isik – Schrijver
Glenn Helberg – Psychiater
Babs Gons – Dichter
Dolly Bellefleur – Dolly Bellefleur
Massih Hutak – Schrijver / Rapper
Ingeborg Beugel -Journalist / Filmmaker
Anke Laterveer – Schrijver / Presentator
Claartje Kruijff – Theoloog des Vaderlands
Marjolein van Heemstra – Schrijver
dr. Ellen-Rose Kambel – Directeur Rutu Foundation voor intercultureel onderwijs
Dylan Meert – Programmamaker bij Pakhuis de Zwijger
Dave Ensberg-Kleijkers – Onderwijsbestuurder / Auteur
Zoë Papaikonomou – Onderzoeksjournalist en auteur
Annebregt Dijkman – Onderzoeksjournalist en auteur
Barbara Vos -Programmaker bij Pakhuis de Zwijger
Egbert Fransen – Directeur Pakhuis de Zwijger
Joost Baars – Dichter
Geert van Itallië -Directeur Melkweg
Etchica Voorn – Auteur
Anja Meulenbelt – Schrijfster / Politica
Izaline Calister – Zangeres
Matthea de Jong -Programmamaker
Nikki Dekker – Schrijver / Radiomaker
Milou Deelen – Journalist
Malou Holshuijsen – Presentator BNNVARA
Joshua Livestro – Hoofdredacteur Jalta, Publicist
Stan Veuger – Econoom bij het American Enterprise Institute, gastdocent Harvard University
Robert Vuijsje – Schrijver
Karin Spaink – Columnist
Ronald Giphart -Schrijver
Bénédicte Ficq – Advocate
Mano Bouzamour – Schrijver
Robert Alberdingk Thijm – Scenarioschrijver
Norbert Ter Hall – Filmregisseur
Jean-Marc van Toll – Auteur
Devika Partiman – Sociaal activist
Marleen Stikker – Oprichter de Waag Society
Natascha van Weezel -Journalist
Samora Bergtop – Actrice
Hans Laroes – Journalist / Hoofdredacteur
Bart Chabot – Dichter / Schrijver
Simon(e) van Saarloos – Filosoof / Schrijver
Elias Mazian – DJ
Geert Mak – Schrijver
Elsbeth Etty – Columnist

[7]

””Suriname als vreedzaam?Courageous, die opmerking.Dus de partijen in Suriname zijn nietlangs etnische lijnen opgedeeld?Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.” [Stef Blok] Alvorens deze ONZIN van Blok te ontmaskeren, eerst maar eens de definitievan een ”Failed State”Ik citeer hier Wikipedia: 

”A failed state is a political body that has disintegrated to a point where basic conditions and responsibilities of a sovereign government no longer function properly (see also fragile state and state collapse). Likewise, when a nation weakens and its standard of living declines, it introduces the possibility of total governmental collapse. The Fund for Peace characterizes a failed state as having the following characteristics:

 In ”eenvoudige taal” gezegd dus: Een Staat, waar het centraal gezag is weggevallen en er totale wanorde heerst.Geen rechtssysteem, politiemacht en alle andere Bestuursorganen,die bij een Soevereine Staat horen.  Wel,  last time I checked, was er inSuriname een regering, een centraal Gezag en functionnerende instellingen, horend bij een Soevereine Staat. Van Failed States is wel degelijk sprake, bijvoorbeeld inLibie, waar het een complete chaos is!Er is in Libie een reeds jarenlang [vanaf de val van dictatorKhadaffi] durende burgeroorlog, die het Centraal Gezag volledig heeftversplinterd.Er zetelen twee regeringen, in het Westen de zogenaamde ”eenheidsregering”van premier Fayed al-Serraj, het Oosten valt grotendeels onder het gezagvan kolonel Khalifa Haftar, terwijl in grote delen van het land lokalemilities de dienst uitmaken. [13]Dit alles overigens met ”dank” aan het Westen, de NAVO militaire operaties in 2011, die een einde maakte aan het bewind van Khadaffi en het land in totalewanorde achterliet…..[14] GOEDBlok’s onzin van Suriname als ”Failed State” ontmaskerd”

UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART/SURINAME ALS ”FAILED STATE”/TURKSE BAKKER/”ONZE GENEN”ASTRID ESSED27 JULI 2018
https://www.astridessed.nl/uit spraken-minister-blok-vruchten -op-racistische-taart-suriname -als-failed-state-turkse-bakke r-en-onze-genen/

[8]

NOSBLOK BIEDT REGERING SURINAME EXCUSES AAN
  https://nos.nl/artikel/ 2242577-blok-biedt-regering- suriname-excuses-aan.html
   TEKST  

Minister Stef Blok van Buitenlandse zaken heeft een excuusbrief gestuurd naar zijn Surinaamse collega Yldis Pollack-Beighle. De minister schrijft te betreuren dat zijn uitspraken aanstoot hebben gegeven in Suriname en daarbuiten. “Hiervoor bied ik mijn oprechte excuses aan de regering van de Republiek Suriname aan.”

Blok schreef de brief vanwege omstreden uitspraken die hij deed over Suriname op een besloten bijeenkomst. “Ik heb daarbij uitspraken gedaan die ik niet had moeten doen en heb mij in te scherpe bewoordingen uitgelaten”, schrijft de minister. “Het was geenszins mijn bedoeling om Suriname en de Surinaamse bevolking in een negatief daglicht te stellen.”

Blok herhaalt in de brief zijn woorden dat hij de “scherpte van de discussie” heeft opgezocht en daarbij “ongelukkige illustraties” heeft gebruikt.

‘Failed State’

De Surinaamse regering had donderdag de tijdelijk zaakgelastigde van Nederland ontboden en in een protestnota om excuses van minister Blok gevraagd aan de Surinaamse regering en de Surinaamse bevolking.

De minister gaat in zijn brief niet verder in op de inhoud van zijn uitlatingen. Hij noemde Suriname een “failed state” waar de multi-etnische bevolking niet vreedzaam met elkaar samenleeft. Ook uitte Blok zijn twijfels over het gehalte van de democratie en de rechtsstaat in Suriname. De door de Surinaamse regering gevraagde excuses aan de bevolking blijven in de brief van Blok achterwege.

Suriname: excuses niet volledig

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken is op dit moment op werkbezoek in Servië. Daarom is er nog geen officiële reactie van de Surinaamse regering op de brief. Wel noemt een regeringswoordvoerder de excuses van Blok in een reactie aan de NOS “niet volledig”.

Blok zegt wel dat hij groot belang hecht aan de relatie met Suriname en spreekt zijn hoop uit dat hij zijn Surinaamse ambtgenoot later dit jaar in New York spreekt, op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat ook met andere landen contact is geweest, zoals de Antilliaanse eilanden. De minister wil met anderen die aanstoot hebben genomen aan zijn uitspraken in gesprek gaan, zoals de Aboriginals.

Politiek verslaggever Ron Fresen zegt dat Blok alles uit de kast moet trekken om de reputatieschade weg te poetsen. Ook in de coalitie zitten ze al dagen met de kwestie in hun maag. “Achter de schermen leeft de fundamentele vraag of Blok geloofwaardig kan maken dat hij echt anders naar de samenleving kijkt dan dat hij op die besloten bijeenkomst heeft gezegd.” Volgens Fresen wacht Blok na de zomer een heel zwaar debat.

[9]

” De uitspraken over Suriname als ‘failed state’ (mislukte staat) zijn niet ingetrokken. Voor de Surinaamse regering had dat wel moeten gebeuren. De uitspraken berusten namelijk niet op waarheid. Blok ziet Suriname als een mislukte staat omdat het samenlevenm van etnische groepen compleet zou zijn mislukt. De Nederlandse politicus zei dit in besloten kring. Intussen is een beeldopname hiervan wijd verbreid.”
 WATERKANT.NETEXCUSES BLOK NIET AANVAARDBAAR VOOR SURINAAMSEREGERING24 JULI 2018
  https://www.waterkant.net/ suriname/2018/07/24/excuses- minister-blok-niet- aanvaardbaar-voor-regering- suriname/

[10]

ZIE OVER SURINAME ALS MILITAIRE DICTATUUR, DE AMNESTIEWETEN HET DECEMBERMOORDENPROCES
NOTEN 20,21,22,23 EN 26 UIT ARTIKEL
UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART/SURINAME ALS ”FAILED STATE”/TURKSE BAKKER/”ONZE GENEN”ASTRID ESSED27 JULI 2018
https://www.astridessed.nl/uit spraken-minister-blok-vruchten -op-racistische-taart-suriname -als-failed-state-turkse-bakke r-en-onze-genen/

[11]

””Suriname als vreedzaam?Courageous, die opmerking…………..Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

……………BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDELINK BNNVARAZEMBLA
MINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHEOPDELING”18 JULI 2018

  https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling

[12]

” Waar verschillende, vooral populistische politici in het Westen de multiculturele samenleving als mislukt bestempelen, laat Suriname zien dat multi-culti wel degelijk goed mogelijk is. De vele verschillende bevolkingsgroepen leven vreedzaam naast en met elkaar. Alle bevolkingsgroepen voegen iets toe aan de cultuur van Suriname.”
 KENNISLINKSURINAME, EEN GESLAAGDE SMELTKROES?29 MAART 2017
  https://www.nemokennislink.nl/ publicaties/suriname-de-geslaa gde-smeltkroes/
  ” Suriname is een echte multiculturele samenleving, de voorouders van de Surinamers komen van over heel de wereld. De verschillende bevolkingsgroepen in Suriname leven vredig naast elkaar. ”
 BEVOLKINGGROEPEN SURINAME
  http://info-suriname.com/ bevolkingsgroepen-in-suriname/
  ” Suriname is een multiculturele samenleving waar al eeuwen lang verschillende bevolkingsgroepen in harmonie met elkaar leven.”
  BEVOLKING VAN SURINAME
  http://users.skynet.be/fb32908 9/web-content/survolk.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!