De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Evolutie opwarming Aarde rampzalig

Dit is de zesde voorbereidende tekst voor het Groot Klimaatdebat op 30 september 2020 in het Groot Ongelijk, Diestsesteenweg 97, Kessel-Lo waarbij vanaf 20h experten (Serge Degheldere, Tine Hens, Nick Meynen, YvesVandenbosch) in debat gaan met gemeenteraadsleden (milieuschepen David Dessers, Bert Corneillie, Zeger Debyser, Line De Witte).

dinsdag 27 september 2022 14:39
Spread the love

 

In het eerste deel hadden we aandacht voor de opstart van het Leuvens klimaatbeleid in de periode 2010-2012, in het tweede op de klimaatplannen die Leuven lanceerde tijdens de legislatuur 2013-2018, in het derde deel hebben we het over de beleidsplannen sinds de opstart in 2019 van het nieuwe stadsbestuur onder leiding van burgemeester Ridouani.

In het vierde deel focusten we op de vzw Leuven 2030 en haar Roadmap 2030. In het vijfde deel hadden we het over de resultaten van 10 jaar klimaatbeleid in Leuven op vlak van CO2-uitstoot, met ook aandacht voor de internationale erkenningen. In deze zesde tekst brengen we een aantal cijfers samen over de stand van zaken over de actuele opwarming van de aarde. Wie interesse heeft in een bundeling van al deze teksten of een plaats wil reserveren voor dit debat stuurt mij een mail: luc.vanheerentals@telenet.be.

De statistieken bevestigen de rampzalige evolutie

Wie het afgelopen jaar het nieuws wat volgde beseft ongetwijfeld dat het niet goed gaat met onze planeet: warmterecords, overstromingen, droogtes, bosbranden, stormen, smelten van ijs … De statistieken bevestigen de rampzalige evolutie. Uit het rapport dat het wetenschappelijke IPCC-panel van de VN in april bekendmaakte bleek dat de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen tussen 2010 en 2019 hoger was dan in eender welk voorgaand decennium.

De uitstoot van broeikasgassen steeg het voorbije decennium met 1,5 procent per jaar om in 2019 een record te bereiken van 59,1 miljard ton of 2,6 procent meer dan in 2018. Zonder bijkomende inspanningen stevenen we volgens de onderzoekers af op een opwarming van zowat 3,2 graden tegen 2100 waardoor de zeespiegel fors zou stijgen, extreme weersomstandigheden frequenter voorkomen en veel dier- en plantensoorten zouden uitsterven. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus was de zomer van 2022 de warmste die ooit werd opgetekend in Europa.

De Wereld Metereologische Organisatie (WMO) voorspelde in mei dat er 1 kans op 2 is dat de aarde al in 2027 minstens 1,5 graden opwarmt in vergelijking van de periode voor het industriële tijdperk (1850-1900). Momenteel is de temperatuur 1,1 graden hoger. Tijdens de klimaattop in 2015 in Parijs spraken de wereldleiders nochtans af dat de opwarming bij voorkeur beperkt zou blijven tot 1,5 graden.

Zowel de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht, de stijging van de zeespiegel als de warmte en zuurtegraad van de oceanen bereikten volgens het WMO in 2021 recordniveaus. Het Amerikaanse agentschap NOAA maakte in juni bekend dat de CO2-concentratie in de atmosfeer in mei 2022 de grens van 420 deeltjes per miljoen (ppm) overschreed en dat is de helft hoger dan in het pre-industriële tijdperk. De CO2-concentratie bevindt zich op een niveau dat onze soort nog nooit eerder heeft meegemaakt.

De gevolgen zijn dan ook nu reeds catastrofaal. Hier een kort overzicht van berichten die de afgelopen maanden door het persagentschap Belga verspreid werden:

  • In de tien landen (Somalië, Niger, Afghanistan, Guatemala…) waar de klimaatverandering het hardst toeslaat is op zes jaar tijd het aantal mensen dat honger of zelfs extreme honger lijdt meer dan verdubbeld tot 47,5 miljoen (16/9/2022)
  • De tien duurste weerrampen van 2021 hebben volgens de Britse ngo Christian Aid een totale schade van meer dan 170 miljard dollar veroorzaakt, een stijging met 20 miljard in vergelijking met het jaar voordien (27/12/2021)
  • De klimaatverandering heeft al volgens het IPCC geleid tot onomkeerbare effecten op natuurlijke en menselijke systemen zoals het uitsterven van bepaalde soorten. 3,3 tot 3,6 miljard mensen op aarde leven (vooral in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en kleine eilandstaten) in een context die zeer kwetsbaar is voor klimaatveranderingen (28/2/2022)
  • Volgens onderzoekers van het World Weather Attribution (WWA) zijn de overstromingen van juli 2021 waarbij in verschillende Europese landen in totaal meer dan 200 doden vielen te wijten aan de klimaatverandering. De kans op dergelijke extreme neerslag is hierdoor in dit gebied met een factor 1,2 tot 9 toegenomen en met 3 tot 19 procent intenser (4/7/2022)
  • Volgens Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee was het zeewater in juli 2022 drie graden warmer dan normaal in juli en kunnen dergelijke hittegolven het zeeleven in grote problemen brengen. Zeedieren zijn immers niet aangepast aan dergelijke veranderingen (27/7/2022).
  • Sinds 1900 is de zeespiegel in het VK met ongeveer 16,5 cm gestegen. De voorbije jaren was er een jaarlijkse toename van 3 tot 5,22 mm veel hoger dan in het begin van vorige eeuw (1,5 mm). Dat meldt het Britse milieuagentschap Environment Agency (28/7/2022).
  • De opwarming van de Noordpool warmt volgens het Finse Meteorologisch Instituut bijna vier keer sneller op dan het wereldwijd gemiddelde. De Arctische oppervlaktetemperatuur steeg in de periode 1971-2019 met 3,1 graden (12/8/2922)
  • De gletsjers in Zwitserland zijn volgens het gletsjerobservatorium GLAMOS tijdens de voorbije zomerperiode gesmolten zoals nooit tevoren. De dikte van de Gries bijvoorbeeld nam deze zomer af met 4 meter, wat twee- tot driemaal het verlies is van de voorbije jaren (11/9/2022).
  • Volgens het Potsdam-Instituut voor Klimaatonderzoek spelen de veranderingen in de straalstroom boven Eurazië een belangrijke rol in de toename van het aantal hittegolven in Europa. Een mogelijke verklaring zijn volgens de onderzoekers de versterkte opwarming in het hoge noorden (5/7/2022).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!