De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europese koe rijker dan de helft wereldbevolking

zondag 15 april 2012 13:26
Spread the love

 

Hoe de rijken de wereld regeren

“Hoe de rijken de wereld regeren”, is de titel van een onthullend boek van Michael Parenti, een aanrader voor iedereen die streeft naar en droomt van een betere wereld, een vredevollere wereld en een betere verdeling van de rijkdom.
“Een imperium is maar zo sterk als de leugens die het verkocht krijgt” blz 178

Nu leven we in een wereld waar de 1% rijken, de machtige bazen van grote bedrijven de ‘vrijheid’ hebben om met bedreigingen en agressie van de VSA en de NAVO legers de rijkdom en het volk van de planeet uit te buiten.

Alle presidenten van de VSA stonden en staan nog steeds ten dienste van deze klasse van extreem rijke en machtige mensen die de politiek bepalen, namelijk de ganse wereld met wreed geweld open te maken voor een ongebreidelde uitbuiting door machtige multinationals.  De agressieoorlogen van de VSA worden uitgevoerd op bestelling van deze kliek en zijn volledig in het belang van de verrijking van deze machtige, ziekelijke, hebzuchtige mensen die nooit genoeg rijkdom krijgen.

Door deze grenzeloze uitbuiting zijn de VSA het rijkste land van de planeet. Maar desondanks hebben ze minstens 50 miljoen extreem armen, daklozen of mensen die leven in tentenkampen in open ruimtes en bossen, die overleven op etensbonnen en geen medische verzorging kunnen krijgen omdat ze zich de dure ziekteverzekeringen niet kunnen permitteren.

Europese koe rijker dan 3 miljard mensen

“De steun die een gemiddelde (Europese) koe dagelijks ontvangt, bedraagt meer dan het dag inkomen waarmee drie miljard mensen moeten overleven”(1).                                                                                    ” De EU geeft dagelijks meer dan 2 euro steun aan elk van haar 21 miljoen runderen, terwijl zowat de helft van de wereldbevolking met minder moet zien te overleven”.                                                                  ” Elke koe in Europese Unie krijgt tweeënhalve dollar subsidie per dag. Dat is meer dan waar 75 procent van Afrikanen van moet leven”  (2)

“vrije markt ” is een extreem misdadig systeem waar de militair en economisch machtige landen de rest van de wereld uitbuiten. “vrije markt” is gewoon gebaseerd op de wet van de sterkste.

Daarbij komt nog dat de machtige landen vals spelen want door hun rijkdom subsidiëren ze uitvoerig sommige sectoren zoals de landbouw. Door deze subsidiëring kunnen de landen goedkope landbouwproducten exporteren en maken zo de lokale sectoren in de armen landen totaal kapot, zoals in Afrika.

Europa geeft jaarlijks veertig miljard landbouwsubsidies meestal aan grootgrondbezitters, zoals de  koningin van het Verenigd Koninkrijk en andere landlords. Deze misdadige subsidiëring heeft grote gevolgen voor drie vierde van de armere mensen want deze leven immers van de landbouw.

De misdadige wereldoverheersers beschermen hun markten door zware subsidiëringen en verplichten de zwakke landen met geweld hun markt open te stellen. Voor de rijke landen geldt protectionisme, voor de arme landen het spel van de vrije markt.
Echte misdadigers, echte maffia praktijken waar de wereldoverheersers VSA/EU zich nu eenmaal plaatsen boven de regels die ze de anderen opleggen.

Slaven van de vrije markt

Het geven van basisvoedsel, onderdak, onderwijs, basis ziekteverzorging, drinkbaar water aan de 4 miljard extreem armen is een peulschil voor de VSA in vergelijking met wat ze jaarlijks uitgeven aan bewapening, agressieoorlogen en het ruimteprogramma van de NASA. Het is gewoon pure onwil, kwaadwilligheid, ziekelijke hebzucht.

We leven in een wereld waar de Amerikaanse en Europese bedrijven de rest van de wereld  gebruiken als”sweatshops”, concentratiekampen voor slaven van de”vrije markt”, waar mensen als kippen in legbatterijen, zonder rechten, onbegrensd uitgebuit worden. De “vrije markt” is een misdaad tegen de mensheid”.

Geld voor de rijken

Koloniaal Europa is ook begonnen met de afbraak van de rechten van de arbeiders en met het  besparen op de sociale voorzieningen en uitkeringen.

Het schuldprobleem van Europa is er niet gekomen door de rechten en de lonen van de arbeiders of door de kosten van de sociale zekerheid en de sociale uitkeringen maar wel doordat de kliek van extreem machtige en rijke mensen, met de medeplichtigheid van de regeringen, de staatskassen geplunderd hebben.

Nu willen de regeringen het geld om de staatskassen weer te vullen, gaan halen bij de arbeiders en de armen. Dit zal echter niet lukken want zoals we nu zien in Zuid Europa komt het volk in opstand tegen deze plundering.

Oplossing van de schuldcrisis

Een oplossing is dat de regeringen het geld gaan halen bij zichzelf en bij de politiekers en bij de machtige kliek, de bazen van de grote bedrijven, de bazen van de staatsbedrijven met “miljoenen” lonen. Ik vind dat al deze mensen minsten 30% van hun lonen en rijkdommen aan de staatskassen moeten teruggeven.

Een betere verdeling van de rijkdom

We kunnen alleen een betere wereld bekomen, een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom als de regeringen stoppen dienaren te zijn van deze misdadige kliek van machtige rijken en beginnen te regeren ten dienste van het volk.

Er moet een gans ander economische systeem komen waarbij de economisch en militair zwakke landen ook een rechtvaardig deel van de rijkdom kunnen krijgen. Europa /Japan/Zuid-Korea/de VSA moeten hun landbouwsubsidies afschaffen, omdat deze een schending zijn van het handelsrecht en concurrentie vervalsing inhouden.

België/EU moeten alle bedrijven verplichten aan de arbeiders van de gekoloniseerde en militair zwakke landen dezelfde rechten te geven als de arbeiders in België/EU, een menswaardig minimumloon, recht op werkloosheidsuitkeringen, ziekteverzekeringen, leefloon, recht op onderdak en onderwijs.

De EU moet deze ongebreidelde uitbuiting van de zogenaamde lage loon landen door de multinationals onwettig verklaren en criminaliseren.

1. “Gemiddelde Europese koe rijker dan helft wereldbevolking” Gustavo Capdevilla

2.Jessica Williams”50 feiten die de wereld moeten veranderen”bz.45 (2006)
http://www.ipsnouvelles.be/news.php?idnews=1174

Lees ook:
https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/07/05/vrije-markt-diefstal-door-machtsmisbruik

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!