De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europese consumenten en bedrijven betalen ook de volgende 20 jaar fors meer voor elektriciteit
Bedrijven, EU, Elektriciteit, Consumenten, Onderzoek hernieuwbare energie, Prijsstijging -

Europese consumenten en bedrijven betalen ook de volgende 20 jaar fors meer voor elektriciteit

maandag 17 oktober 2011 10:46
Spread the love

Europese consumenten en bedrijven zullen de volgende 20 jaar steeds meer gaan betalen voor elektriciteit. Dat blijkt uit een gelekt rapport van de Europese Commissie, waarover de Financial Times bericht. Het rapport voorspelt een grote groei in windmolenparken, die tegen 2050 de belangrijkste elektriciteitsbron worden binnen de EU, maar de elektriciteitsfactuur enkel zullen doen stijgen. Geschat wordt dat windmolenparken tegen dan 49% van de elektriciteit zullen leveren, vergeleken met 5% vandaag.

Onder alle vijf de onderzochte scenario’s zullen elektriciteitsprijzen voor zowel consumenten als bedrijven tussen 2020 en 2030 sterk stijgen. De piek wordt verwacht rond 2030 wanneer hernieuwbare energiebronnen een groot gedeelte van de productie voor zich nemen. Tegen 2050 zal de gemiddelde elektriciteitsfactuur voor gezinnen met 100% stijgen eens dat het geval is, maar slechts met 43% indien meer kernenergie en steenkool worden gebruikt.

Het rapport is een onderdeel van een studie waarbij de energiepolitiek van de EU onder de loep wordt genomen rekeninhg houdend met de doelstelling om broeikasgassen met 80% te laten zakken tussen 1990 en 2050.

Bron : Financial Times /  Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!