De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PHM Europa, het Europees Netwerk

Europese actieweek 26-30 oktober 2020: “Investeer nu in gezondheid!”

vrijdag 30 oktober 2020 14:53
Spread the love

 

Universele gezondheidszorgstelsels, gebaseerd op overheidsfinanciering en georganiseerd rond waarden van solidariteit en zorg, zijn het enige zorgstelsel dat de volksgezondheid kan beschermen en bevorderen. Dergelijke gezondheidsstelsels kunnen alleen op een duurzame manier werken als rekening wordt gehouden met de gezondheid en het welzijn van de gezondheid en andere werkers van de essentiële sectoren. 

Het Europees Netwerk Tegen de Privatisering en Commercialisering van de Gezondheid en de Sociale Bescherming (EN) en de People’s Health Movement (PHM) Europa roepen de nationale en Europese overheden op om de beloften die aan de werknemers in de gezondheidszorg en de sociale diensten tijdens de Covid-19 pandemie zijn gedaan, waaronder loonsverhoging, het recht op rechtvaardige werkomstandigheden en het recht op vrijheid van meningsuiting, te honoreren.

Actie gezondheid en solidariteit

Terwijl overheden de afgelopen jaren het idee nastreefden van een eindeloze groei, hebben regeringen in heel Europa aangedrongen op bezuinigingen op het gebied van sociale bescherming en gezondheid. Hun keuzes hebben tegelijkertijd geleid tot een tekort aan personeel en een groeiende commercialisering van deze sector. Rentabiliteit komt daardoor boven het algemeen belang te staan en de werkomstandigheden van de werknemers en de levensomstandigheden van de mensen die op deze systemen vertrouwen, worden ondermijnd. 

De push op steeds grotere kostenbesparingen en het invoeren van winstgerichte modellen binnen ons systeem van sociale bescherming heeft geleid tot toenemende ongelijkheid in de toegang tot en de kwaliteit van de zorg. De verspreiding van Covid-19 heeft aangetoond dat een dergelijk marktgericht model onhoudbaar is. Deze gezondheidscrisis toont bovendien aan dat een heroriëntatie naar waarden van solidariteit en openbaar belang noodzakelijk zijn om de naleving van de mensenrechten voor iedereen te garanderen. Zolang dat niet gebeurt, blijven zorgverleners en andere essentiële werknemers blootgesteld aan ernstige risico’s voor hun gezondheid, terwijl ze ook slecht betaald worden.

Actie gezondheid en solidariteit

Vakbonden, wetenschappers en sociale bewegingen waarschuwen al jaren voor de gevaren van commercialisering van de gezondheid, en het negeren van dergelijke waarschuwingen heeft ertoe geleid dat Europa onvoorbereid het hoofd moet bieden aan de Covid-pandemie-19. Daarom sluiten wij ons aan bij de eisen van de Europese Federatie voor Openbare Diensten (EPSU), het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC) en andere internationale federaties. Wij roepen regeringen in heel Europa op om onmiddellijk een einde te maken aan de bezuinigingsmaatregelen die onze gezondheidsstelsels hebben verzwakt, de commercialisering van de gezondheid een halt toe te roepen en zich te richten op modellen die gebaseerd zijn op deprivatisering en het bevorderen van de deelname van mensen aan ons systeem van sociale zekerheid. De crisis van Covid-19 heeft ons opnieuw laten zien dat we moeten investeren in publieke gezondheidszorg en een solidair gezondheids- en zorgstelsel moeten hebben dat voor iedereen toegankelijk is.

Om uit deze crisis te komen hebben onze gezondheidsstelsels en onze gezondheidswerkers vandaag de dag steun nodig. De steun die zij nodig hebben, kan niet de vorm aannemen van loze beloften en eenmalige Covid-19-bonussen. Het moet zich richten op het vergroten van de rechten van werknemers in de gezondheids- en zorgsector voor de lange termijn, en ervoor zorgen dat er voor onderwijs en opleiding van nieuwe werknemers wordt gezorgd. Dit kan alleen worden bereikt als de begrotingen voor de gezondheidszorg op alle overheidsniveaus worden verhoogd en de gezondheid van de mensen – met inbegrip van de gezondheid van de werknemers – een prioriteit op de agenda van de EU en de nationale regeringen wordt gemaakt.

Actie gezondheid en solidariteit

 Onze gezondheids- en sociale zekerheidsstelsels kunnen alleen maar zo betrouwbaar zijn als de werknemers van wie ze afhankelijk zijn. Daarom ondersteunen wij de eisen die de gezondheidswerkers tijdens de actieweek van 26 tot 30 oktober kenbaar maken en nodigen iedereen uit om hen tijdens en na de Covid-19-pandemie te steunen. Het Europees netwerk en PHM roepen burgers, gezondheidswerkers, verenigingen, enz. op om de actieweek te ondersteunen via de sociale-mediacampagne van EPSU: 

  1. Maak een foto van uzelf met uw boodschappen
  2. Deel ze op sociale media met de hashtag  #jointhefightback #ourhealthisnotforsale #EU4health4all en tag uw beleidsmakers 
  3. Deel ze met EPSU (Pablo Sanchez 0032 474 626633 (Whatsapp/Telegram) of cboeckx@epsu.org. Zoek de logo’s en afbeeldingen voor sociale media en acties op de website van EPSU.

Op 29 oktober organiseerden het Europees netwerk en PHM een live actie in Brussel:

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!