De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Fietsersbond
Fietsersbond

Europees Parlement ontvangt Cycle Friendly Employer Certificate 

De Fietsersbond bekroont hiermee de inspanningen van het Parlement om fietsen naar het werk op de kaart te zetten. Het Europees Parlement is de eerste Europese instelling die officieel de titel fietsvriendelijke werkgever mag dragen. De Cycle Friendly Employer Certificates zijn Europese fietslabels die in ons land worden uitgereikt door de Fietsersbond.

maandag 13 december 2021 09:00
Spread the love

Sterke dienstverlening voor fietsende werknemers

Het Europese Parlement heeft fietsen naar het werk de afgelopen jaren helemaal op de kaart gezet bij het personeel met de jaarlijkse deelname aan de fietschallenge van de Europese instellingen (Vélomai), gratis fietsonderhoud, dienstfietsen, fietsherstellingen op de werkvloer, workshops, fietstochten en incentives voor fietsers gedurende mei en september, diefstalpreventie en investeringen in fietsinfrastructuur. De Fietsersbond beloont die inspanningen van het Parlement met een bronzen Cycle Friendly Employer certificaat.

“Het fietsbeleid van het Europees Parlement resulteert in een erg hoog percentage werknemers dat naar het werk fietst: 17% t.o.v. een gemiddelde van 4,4% voor Brussel”, aldus de mobiliteitscoördinator voor het Europees Parlement.

Foto: Fietsersbond

17% van de werknemers fietst naar het werk

“Het fietsbeleid van het Europees Parlement resulteert in een – voor Brussel – erg hoog percentage werknemers dat naar het werk fietst: 17% t.o.v. een gemiddelde van 4,4% voor Brussel. We hebben de ambitie om tegen 2023 19% fietsers te halen”, weet de mobiliteitscoördinator. “We merken ook een sterke stijging in het gebruik van dienstfietsen door het personeel in de statistieken. Onze dienstfietsen worden ontleend voor verplaatsingen tussen de gebouwen in de Europese wijk en voor het woon-werkverkeer.”

Het Europees Parlement werkt bij het aanbod van fietsdiensten aan het personeel nauw samen met de EU Cycling Group, een bloeiende fietsvereniging van meer dan 2700 werknemers van de Europese instellingen die bottom up initiatieven neemt om fietsen aan te moedigen. Het Parlement toont aan dat een samenwerking tussen de mobiliteitsdienst en personeelsleden sterk bijdraagt aan de fietscultuur op de werkvloer.

Op weg naar zilver of goud

Het streven naar duurzaamheid van het Europees Parlement resulteerde in state of the art fietsenstallingen in enkele gebouwen met kwaliteitsvolle fietsrekken, laadapparatuur, fietsherstelzuilen, plaats voor cargobikes, douches, lockers, …  Het Parlement heeft de ambitie om de fietsenstallingen in alle gebouwen in te richten met een even hoogwaardige fietsinfrastructuur.

Toekomstige investeringen in fietsenstallingen in combinatie met meer incentives voor bezoekers om ook te kiezen voor de fiets zijn de belangrijkste stappen die het Europees Parlement kan zetten om in de toekomst een zilveren of gouden fietsmedaille te behalen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!