De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europees kolonialisme is planetaire Lebensraum,Blitzkrieg,Anschluss

zondag 9 juni 2019 18:13
Spread the love

we’re gonna free you

‘America has been at war 222 out of 239 years since 1776’

Koloniaal Europa en de imperialistische Verenigde Staten van Amerika (V.S.) zijn grote plegers van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, ze hebben de  grootste en langste holocaust van de laatste 500 jaar gepleegd, de grootste rovers van de rijkdom van de zwakke rest van de wereld.

80% van de grenzen van de planeet werden met extreem geweld door koloniaal Europa opgelegd.

Europeanen hebben Zuid-, Centraal-, Noord-Amerika,  Oceanië (Australië, Nieuw-Zeeland), Polynesië, delen van Afrika… geannexeerd!

Frankrijk en de Verenigde Staten hebben elk nog steeds 10 kolonies, Anschluss.

Frankrijk bezet nog steeds Nieuw-Caledonië, Réunion, Mayotte, Tahiti, Marquesas eilanden, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Marie-Galante, Guyana, Saint-Pierre-et-Miquelon, Archipel des Kergueles, La terre -Adélie, Wallis et Futuna…

Frankrijk heeft ongeveer 20.000 militairen buiten Frankrijk, in ongeveer 10 landen en ook op de verschillende kolonies/Anschluss.

De V.S. bezetten nog steeds  Bahia de Guantanamo, Hawaï, Alaska,Diego Garcia, Guam, Puerto Rico, Marshall Islands, Mariana Islands, Maagdeneilanden en een deel van Samoa eilanden

Koloniaal Europa en Europese migranten hebben met extreem geweld het land van inheemse volkeren van de andere continenten, First Nations, de ware eigenaars van het land en de natuurlijke rijkdomen, gestolen. Ik vind dat deze wrede agressors, bezetters, dieven een degelijke schadevergoeding moeten betalen voor het verleden en vanaf heden 1000 euro per maand moeten betalen aan de inheemse bevolking, de echte eigenaars van de rijkdom van de landen.
West-Europese kolonialisten zijn “beschaafd” omdat ze de duivelse militaire macht hebben om de inheemse bevolking van andere continenten, slaven, gekoloniseerden te beschouwen als echte Untermenschen, geen mensen-geen bodycount.
Het negationisme van de Europeanen over de Koloniale holocaust bewijst dat ze fundamenteel racisten zijn, de slachtoffers beschouwen als minderwaardig/Untermenschen.
Met een paar woorden kan men de Europese koloniale genocide uitleggen: Macht/ware Übermenchen/goed/beschaafd  en volkeren van andere continenten :Zwak/echte Untermenschen/ slecht / terroristen.
Frankrijk, Groot-Brittannië, V.S hebben ook hun atoomproeven in de landen van de echte Untermenschen uitgevoerd. Ze hebben de inheemse bevolking, landbouwgronden, zuurstof… vergiftigd.
Het west-Europese kolonialisme en het Europese imperialisme (Verenigde Staten) zijn al 500 jaar groot nazisme, een groot fascisme en een groot terrorisme. Het ontkennen van de Europese koloniale holocaust is de grootste doofpot in de geschiedenis van de laatste 500 jaar.
De West-Europese kolonialisten hebben 80% van de planeet aangevallen, bezet, uitgebuit, onderdrukt. Mijn mening is dat tijdens de Eerste Wereldoorlog de Fransen en de Engelsen de grote agressors geweest zijn.(1)
Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Frankrijk dat eerst Duitsland aanviel  in september 1939.(2)
Frankrijk gebruikte als reden het feit dat Duitsland begin september 1939 Polen aangevallen en bezet heeft om een agressie oorlog tegen Duitsland te beginnen.    Waarom mag Duitsland Polen niet aanvallen en bezetten als Europese kolonialisten al sinds honderden jaren de rest van de wereld  aangevallen hebben en dat ze toen nog steeds voor 80% bezet hielden?
Dit bewijst de grote nazi ideologie van koloniaal Europa. WOII was een oorlog tussen Europese kolonialisten, meesters van de planeet en Duitsland dat sinds 1920 geen kolonies meer had. 
Er is altijd een grote rivaliteit tussen Frankrijk en Groot-Brittannië geweest voor veroveren en behouden van Kolonies o.a in het Midden-Oosten waar ze onafhankelijkheid strijders van mekaar steunden o.a in Libanon, Syrië, Transjordania, Palestina…
“Churchill took the drastic step of ordering the sinking of the French fleet anchored off Mers El Kébir,in French Algeria,in order to deny it for the Germans.The bombardement … killed thirteen hunderd French Sailors..”  (3)
Koloniaal West- Europa en de Europese imperialisten in Noord-Amerika (V.S.) hebben honderden genocides gepleegd na het einde van WOII tegen de vrijheid en onafhankelijkheid van de volkeren van de kolonies ,bv. Algerije, Vietnam, Laos, Cambodja, Indonesië, Setif 1945, Madagascar 1947, Cameroun1955 .
De kolonies hebben hun gedeeltelijke onafhankelijkheid bekomen pas tientallen jaren (1980) na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Want economisch, militair zijn ze steeds neo- kolonies gebleven.
Toen ze economische relaties met Rusland en China begonnen aan te knopen of toen er rivaliteit ontstond tussen de roofzuchtige koloniale machten (Frankrijk, Groot-Brittannië, Verenigde Staten …) werden ze gebombardeerd en werden er staatsgrepen gepleegd. Vrijwel in alle burgeroorlogen en staatsgrepen in de voormalige kolonies waren de hierboven vermelde redenen van kracht. 
Bevrijding voor de Europese kolonialisten, meesters van de planeet,agressieoorlogen, bezetting, onderdrukking, uitbuiting voor de gekoloniseerden, voor de echte Untermenschen…
Europese kolonialisten en Europese migranten, Amerikaanse imperialisten hebben niet gevochten voor  de vrijheid van de mensheid maar alleen gevochten voor hun eigen bevrijding en om hun wereld suprematie en dominantie te behouden .
Voor de ‘vrije wereld’ van de ware Ubermenshen, de vrijheid om kolonialisten te blijven en de kolonies te behouden.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is ook  een maffia-achtige criminele organisatie die te veel geld leent aan de vorige koloniale landen met de intentie dat ze het geleende geld niet kunnen terugbetalen om daarna, onder bedreiging van de huurmoordenaars  van de westerse legers (NAVO) of zelfs illegale agressieoorlogen en stadsgrepen, de rijkdom van die landen met grote solden te verkopen aan westerse machtige multinationals.

De volkeren van andere continenten leven onder de wrede dictatuur van de Verenigde Staten en West-Europa (terreur organisatie NAVO).Er bestaat geen rechtsstaat in de wereld maar alleen de macht van de sterkste, de Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn de bazen van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad.

Ook het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is een privaat rechtbank die ten dienste staat van de misdadige imperialistische belangen  van de  West-Europese kolonialisten en veroveraars in andere continenten (V.S.), om de volkeren van andere continenten en  gekoloniseerde volkeren te vervolgen, om de annexatie/Anschluss van de West-Europese en veroveraars in andere continenten (V.S.)  veilig te stellen …
Het internationaal Gerechtshof in Den Haag blijft blind voor de oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides door de illegale agressieoorlogen met biologische, chemische (Napalm en Witte Fosfor) en nucleaire (verarmd en verrijkt uranium) massavernietigingswapens van de kolonialistische Europese landen en de imperialistische V.S.( terreur organisatie NAVO).
Elke bomaanslag,bombardement van NAVO  is een potentiële terroristische aanslag en ze hebben miljoenen
bomaanslagen gepleegd.
Sinds januari 1991, het begin van de illegale agressieoorlog tegen Irak, hebben de Verenigde Staten een genocide van ongeveer  6 miljoen moslims begaan.

De westerse media zijn  woordvoerders van de misdadige roofzuchtige belangen van de ware Übermenschen, koloniaal West-Europa en Europese veroveraars  ( V.S.).
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2023/02/28/britse-rijk-doodde-165-miljoen-indiers-op-40-jaar-het-kolonialisme-inspireerde-het-fascisme/

De agressie oorlogen  tegen Vietnam waren illegale oorlogen van schurkenstaten. Vietnam , Laos en Cambodja waren Franse koloniën, Anschluss. Vietnam, Laos en Cambodja hebben hun onafhankelijkheid en vrijheid verkregen op het einde van de tweede Wereldoorlog na de nederlaag van Japan.
De meesters van het universum, koloniale superieure mensen, Frankrijk,Nederland hebben na het einde van WOII en na hun eigen bevrijding een nieuwe agressieoorlog  tegen Vietnam, Laos en Cambodja gevoerd om hun  Anschluss terug te nemen.
Nederland heeft ook een wrede agressieoorlog gevoerd, juist na zijn eigen bevrijding, tegen zijn kolonie/annexatie Indonesië.
Frankrijk en Nederland hebben tientallen oorlogsmisdaden en genocides gepleegd na het einde van de Tweede Wereldoorlog (na de bevrijding van kolonialisten en slavenmeesters) om hun Anschluss terug te eisen.
Toen het koloniale Frankrijk werd verslagen, heeft een andere schurkenstaat, de Verenigde Staten de illegale agressieoorlog tegen echte Untermenschen verder gezet en oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocides gepleegd.
De V.S hebben een genocide gepleegd van 5 miljoen mensen door de Vietnamezen te vergassen vanuit vliegtuigen met massavernietigingswapens (Napalm, fosfor), een misdaad tegen de mensheid.
Nog steeds niet vervolgd voor oorlogsmisdaden,misdaden tegen de mensheid,genocide!
NAVO landen hebben de duivelse macht om de volkeren van Vietnam,Laos,Cambodja ,Indonesië … als niet-menselijk te verklaren en dus geen body-count, geen oorlogsmisdaden, geen genocides!
1.https://www.dewereldmorgen.be/community/groot-brittannie-en-frankrijk-grote-agressors-wol/
2.
3.James Barr “A line in the sand,Britain,France and the struggle that shaped the middle east”blz205
                                                                                                                    https://www.history.com/news/native-americans-genocide-united-states
https://www.thenation.com/article/naming-americas-own-genocide/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/07/09/de-racistische-onderbouw-van-de-amerikaanse-oorlogvoering/
https://www.truthdig.com/articles/man-is-a-cruel-animal/
http://www.informationclearinghouse.info/47701.htm
https://www.dewereldmorgen.be/community/from-wounded-knee-to-libya/
http://jacques.morel67.pagesperso-orange.fr/ccfo/crimcol.pdf
https://www.dewereldmorgen.be/community/the-american-indian-holocaust-known-as-the-%C2%93500-year-war%C2%94-and-the-world%C2%92s-longest-holocaust-in-the-history-of-mankind/
https://journal-neo.org/2017/08/14/nato-s-war-crimes-the-crime-of-propaganda/
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Omdurman
Sven Lindqvist “A history of Bombing”
-“Exterminate all the Brutes”
David Model”Lying for the empire. How to commit war crimes with a straight face”
Daniele Ganser ‘Les guerres illegales de L’Otan.Une chronique de Cuba a la Syrie”2016
-“Nato’s secret armies:Operation Gladio  and terrorisme in western Europe”2004
-Dirk J. Tang “Slavernij ,Een geschiedenis”
film ‘On deadly Ground”van Steven Seagal

terrorism_american_style

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!