De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europees belastinggeld blijft Israëlische veiligheidsindustrie steunen

Europees belastinggeld blijft Israëlische veiligheidsindustrie steunen

De Europese Commissie ondertekent dit weekend een akkoord met Israël dat het land toegang moet geven tot Europese onderzoekssubsidies. Daarmee blijft Europa met belastinggeld de onderdrukking en onderontwikkeling van Palestina financieren.

zaterdag 7 juni 2014 08:56
Spread the love

Eerst de uitbreiding van
Joodse kolonies in de Palestijnse gebieden veroordelen en enkele dagen
later afreizen naar Israël om er Europees onderzoeksgeld aan te bieden.
Europees Commissievoorzitter Barroso draait er zijn hand niet voor om.
Hij gaat in Israël een akkoord tekenen om de Israëlische deelname in het
Europese Horizon 2020 programma te bezegelen. 

Israëlische bedrijven kunnen
al sinds 1996 genieten van Europese subsidies voor
onderzoeksprogramma’s. Vorig jaar kwam er echter kortstondig een kink in
de kabel omdat de Europese Commissie haar agentschappen verbood om
leningen of subsidies toe te kennen aan Israëlische entiteiten in bezet
gebied.

 De EU kwam echter tot een
compromis met Israël. De EU verstopte het verbod op financiering van
Israëlische entiteiten in de bezette gebieden in een appendix van het
akkoord. Israël voegde eveneens een appendix toe aan het akkoord waarin
het stelt dat het deze voorwaarden niet erkent. Israëlische bedrijven en
organisaties kunnen subsidies aanvragen op voorwaarde dat ze beloven
dat de fondsen niet naar hun entiteiten op bezet gebied zullen gaan.

 Het feit dat Israël, als
enige niet-Europees land, kan deelnemen aan het Horizon 2020 programma
is een kaakslag voor Europese mensenrechtenactivisten. Het is goed
gedocumenteerd hoe de Israëlische oorlogsindustrie profiteert van de Europese subsidiëring. De lokale partners van G3W in Palestina kennen de gevolgen maar al te goed.

 Israel Aerospace Industries,
bevoorbeeld, een marktleider in de productie van drones, was in het
verleden een van de belangrijkste begunstigden van Europese
onderzoekssubsidies. Drones creëren een psychologische terreur onder Palestijnse kinderen
en vormen aldus een bedreiging voor de geestelijke gezondheidszorg. Het
is onaanvaardbaar dat dit gebeurt met Europees belastinggeld.

 Geneeskunde voor de Derde
Wereld eist dat de EU onverkort haar eigen richtlijnen toepast die
bepalen dat akkoorden met Israël expliciet de financiering van de
bezetting moeten uitsluiten. Bovendien moet Europa voorkomen dat
Israëlische oorlogsindustrie kan genieten van subsidies.

take down
the paywall
steun ons nu!