De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europeanen zijn meer bezorgd over hun energiefactuur dan over de klimaatverandering

Europeanen zijn meer bezorgd over hun energiefactuur dan over de klimaatverandering

maandag 8 oktober 2018 23:34
Spread the love

Een pas verschenen studie uitgevoerd door de European Social Survey in 23 Europese landen toont aan dat mensen wel beseffen dat de klimaatverandering negatieve gevolgen zal hebben, maar dat ze desondanks méér bezorgd zijn over de hoogte van hun energiefactuur.

In België, om maar een willekeurig voorbeeld te nemen erkent 96% van de mensen dat de klimaatverandering reëel is. 94% erkent dat de klimaatverandering grotendeels door de mens veroorzaakt wordt. En 66% meent (zeer terecht!) dat de klimaatverandering een slechte zaak is.

Als er echter wordt gevraagd welk aspect van energie hen het meest bezighoudt: veiligheid, betrouwbaarheid of betaalbaarheid, dan komt betaalbaarheid op de eerste plaats. Het ziet er dus naar uit dat de burger niet bereid is om meer te betalen om de klimaatverandering tegen te houden.

Het zopas gepubliceerde IPCC rapport maakt duidelijk dat we een koolstofneutrale samenleving moeten bereiken tegen 2050. De CO2 emissies moeten tegen die tijd naar 0 gaan, als we nog een leefbare planeet willen overhouden.

De uitdaging is enorm. In dit land slagen we er nog niet in om in 20 jaar tijd een kerncentrale te sluiten (behalve wanneer ze uit zichzelf uitvallen) en nu moeten we in pakweg 30 jaar de hele energie-infrastructuur gaan vervangen, evenals de transport-infrastructuur (door elektrificatie van het wagenpark), en de reconversie van het woonpatrimonium. Het moge duidelijk zijn dat dit allemaal niet gratis is.

Een van de meest efficiënte manieren om deze transitie in gang te zetten en te versnellen is om fossiele brandstoffen duurder te maken. Om met andere woorden een koolstoftaks in te voeren. Het verschil in prijs tussen vervuilende en niet vervuilende technologieën moet zo groot mogelijk gemaakt worden, zodat er een sterke prikkel ontstaat, zowel bij de mensen als bij de bedrijven, om voor de niet vervuilende technologieën te kiezen.

Maar meteen wordt ook duidelijk waarom onze overheden aarzelen om een dergelijke taks in te voeren. De steun vanuit de bevolking ontbreekt. Ondanks alle doemberichten is de “sense of urgency” er blijkbaar niet bij de mensen. Aan het einde van deze eeuw lopen misschien grote delen van Vlaanderen onder water, zijn hittegolven zoals die van deze zomer de norm geworden, zal Europa overspoeld worden met klimaatvluchtelingen,  maar desondanks willen we nu liever goedkope diesel en benzine tanken …

=========================================================

De burgerbeweging de “Citizens’ Climate Lobby” pleit voor het invoeren van een koolstoftaks waarvan de opbrengst terug aan de mensen wordt gegeven. Dit maakt het mogelijk om de energietransitie te versnellen, en toch de belastingdruk voor de mensen niet te verhogen. Zie onze website voor meer informatie.

België: https://brigittevangerven.wixsite.com/cclbelgium

USA: https://citizensclimatelobby.org/

take down
the paywall
steun ons nu!