De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europa

Europa

zondag 17 november 2013 09:36
Spread the love

Hopelijk slagen de eurosceptici erin met verenigde krachten de Europese Unie van vandaag een halt toe te roepen en het op korte termijn af te schaffen. De crisis in nl. veroorzaakt door het slecht functioneren van Europa. De landen van de eurozone moesten en moeten nog steeds onder controle van Europa en als gevolg van de Maastrichter norm binnen de perken blijven van een terkot van maximaal 3 % van het eigen BNP. Ik vraag mij dan wel serieus af hoe Europa al die jaren landen als Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Ierland gecontroleerd hebben want door dit niet of onvoldoende te hebben  gedaan zitten alle Europese belastingbetalers nu met de financiële kater. Men spreekt steeds van een bankencrisis maar het is echter eerder een Europacrisis.Europa is slecht gestart en zal zeker slecht eindigen. Het apparaat is te log om goed te kunnen functioneren. Dag op dag na de effectieve invoering van de Euro zaten we al opgezadeld met een devaluatie van ongeveer dertig procent maar niemand had het in de gaten want wij Belgen kregen 40,3399 frank uitbetaald per Euro; echter zijn we er nooit bij blijven stilstaan wat de effectieve waarde was van de Belgishe Frank t.o.v de euro en daar ligt nu juist het probleem. Europa is bedrog op grote schaal. Ik en zeker vele mensen wensen die Euro niet meer. Vervolgens vraag ik mij af waarom wij nog een Europese regering nodig hebben als alle landen van Europa al een regering hebben die handenvol geld kosten en als je dan de graaipolitiek van die verkozenen in het Europarlement ziet dan moeten wij ons toch heel ernstig de vraag stellen waarom dit alles nodig is. Ook op het gebied van integratie en openstellen van de grenzen heb ik ernstig mijn twijfels als dat wel allemaal zo positief is. Voor de afbraak van de muur van Berlijn hadden wij hier in het Westen geen criminaliteit van onderdanen uit Oostbloklanden maar vandaag de dag komen ze met low cost vliegtuigtickets s’ morgens naar België en waarschijnlijk ook wel naar andere Europese landen; plegen inbraken en s’ avons zitten ze al terug aan tafel voor het avondmaal in hun land van herkomst; en dan maar nog meer van die landen erbij nemen. Afschaffen die hele handel.Proficiat aan mensen zoals een Michael, Farage en zijn UKIP party en anderen die hem volgen. Ponjaert, Jean Pierre

take down
the paywall
steun ons nu!