De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europa terroriseert de rest van de wereld sinds eeuwen

zondag 20 december 2015 14:47
Spread the love

“Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw oog niet op?

Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.” (Mattheüs 7:3-5)

Het Christelijke koloniale Europa en de imperialistische V.S terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen. Ze zijn grote schenders van het internationale recht, de territoriale soevereiniteit, de nationale belangen en de “homeland security” van de aangevallen landen. Een grote bedreiging en vernietiging van de waarden en de vrijheid van de volkeren in de rest van de wereld.

“Luchtbombardementen van burgers werden in 1911 voor het eerst aangewend door de Italianen in Libië. Het systeem werd in 1920 geperfectioneerd door de Britten in Irak en in 1925 door de Fransen toen ze hele Syrische woonwijken platlegden. Vernielde huizen ,collectieve straffen, arbitraire executies, gevangzetting  zonder vorm van proces, routinematige folteringen…dit zijn de methodes waarmee Europa het Midden-Oosten inpalmde” (1) 

 

V.S. Über Alles

De terreurlegers van het Christelijke westen vechten nu tegen de streng islamitische soennitische strijders die de V.S. en hun bondgenoten Saoedi- Arabië en Pakistan, bewapend en gefinancierd hebben, groot en machtig gemaakt hebben toen ze vochten tegen de door de Sovjet-Unie gesteunde regering van Afghanistan (1978-1992). Deze regering was seculier en pro-socialistisch met respect voor de mensenrechten, respect voor de rechten van armen, arbeiders en vrouwen. Een regering waar de vrouwen schoolopleiding konden volgen.

Daarna hebben ze de taliban ook gesteund (1995-2001). Ze hebben ook de moslimstrijders gesteund in Tsjetsjenië, Bosnië (1993-95), Kosovo(1999), Irak (2006), Libië (2011)…. Zelfs in het begin van de opstand tegen de Syrische regering hebben ze hen gesteund, en pas als de wrede christelijke wereldoverheersers beseft hebben dat deze soennitische strijders de Syrische regering niet konden omverwerpen, werden ze bestempeld als “terroristen”. Deze soennitische strijders werden door de V.S. altijd beschouwd als helden en “vrijheidsstrijders” zolang ze vochten ten voordele van de misdadige imperialistische belangen van de V.S.

Laat ons de V.S. boycotten!

Het Christelijke Europa en de V.S. zijn sinds eeuwen de grote vijand van de wereld, de grootste bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld. Daardoor scheppen ze, volgens hun misdadige imperialistische belangen, steeds een nieuwe “vijand” om een reden te hebben om de wereld te blijven controleren, te onderdrukken, uit te buiten en permanent agressieoorlogen te voeren. De “vijand” is de Sovjet-Unie in Afghanistan, is Sadam Hussein, de Taliban, Al-qaeda, Iran, Kaddafi, Bashar Al-Assad, ISIL , I.S. . Ondanks de onwettelijke, onrechtvaardige, wrede en genadeloze agressieoorlogen verschijnen er elke keer nieuwe meer radicale “vijanden”. Wie wordt de nieuwe “vijand”?

Het wrede Britse rijk heeft sinds 1838 regelmatig laffe, wrede en genadeloze agressieoorlogen tegen Afghanistan gevoerd. Daarbij heeft het wrede Britse rijk in 1893 een stuk van Afghanistan afgescheurd en geannexeerd bij het toenmalige wrede Brits-Indië koloniale rijk dat in 1947 bij de onafhankelijkheid van de kolonies een gebied van Pakistan geworden is. Zolang deze met geweld opgedrongen koloniale grens, de Lijn Durand, niet afgeschaft wordt kan er moeilijk vrede komen in Afghanistan.

De wrede en genadeloze agressieoorlogen van de terreurlegers van het Christelijke westen tegenover Afghanistan sinds 2001 hebben de ziel van de Pashtun bevolking (Afghanistan/Pakistan) diep gekwetst.

De wrede en genadeloze agressieoorlogen van de terreurlegers van het Christelijke westen sinds 1991, gevolgd door een genocidaire economische boykot en staatsgreep in 2003 door “schock and awe” terreur bombardementen, hebben de ziel van de soennitische bevolking diep gekwetst. Nochtans had Irak meer recht op  annexatie van Koeweit dan de V.S. op de annexatie van Hawaï. Koeweit behoorde bij Irak gedurende het Ottomaanse Rijk.

Deze onwettelijke en onrechtvaardige agressieoorlogen werden gevoerd omwille van misdadige imperialistische belangen, ziekelijke hebzucht en gesteund door een militaire overmacht, dat hen het “recht” geeft om zich de landen en de rijkdom van de zwakkere minderwaardige mensen toe te eigenen.

De aangevallen volkeren en landen zullen zich blijven verdedigen tegen de laffe, verwerpelijke, onwettelijke en onrechtvaardige agressieoorlogen door de terreurlegers van het christelijke westen.

Zolang het christelijke westen,meester van slaven,ware Übermenschen niet beseft dat ze sinds eeuwen grote wrede en genadelozen agressor van de rest van de wereld zijn en dus ook de wrede agressor van de moslims zal de chaos, vernietiging, oorlogen blijven uitbreiden naar andere (moslim) landen.

De agressieoorlogen van de terreurlegers van het Christelijke westen zullen alleen leiden tot een eindeloze escalatie die uiteindelijk ook schade zal brengen aan de vrede, veiligheid, vrijheid van de meesters van slaven, ware Übermenschen.

De Europeanen moeten wakker worden en de oorlogsmisdadigers Bush, Blair, Sarkozy, Obama, Cameron, Hollande, Netanyahu, Rasmussen…vervolgen voor nationale en internationale rechtbanken. Er moet een einde gemaakt worden aan de onwettelijke, laffe, wrede en genadeloze agressieoorlogen van de Christelijke wereldoverheersers tegen de moslimlanden en er moeten vredesgesprekken georganiseerd worden tussen de regionale partijen waarbij ook de onwettelijke en met geweld opgedrongen koloniale grenzen in vraag gesteld worden en zelfs afgeschaft worden zodat de Palestijnen, Koerden, Sjiieten, Soennieten, Pashtun, Azawad (Mali) …. hun eigen staat krijgen.

V.S. steunde Killing Fields Cambodja

“ook vermeldenswaardig is dat de V.S. Pol Pot jarenlang steunden, net als de Rode Khmer, nadat ze in 1979 door de Vietnamezen van de macht waren verdreven. Deze steun begon onder Jimmy Carter en zijn nationale veiligheidsadviseur Zbgniew Brzezinsky en ging voort onder het bewind van Ronald Reagan”.(2)

Kolonialisme, werelddominantie door geweld en terreur

“Wie de meest absurde leugens kan doen geloven, kan je ook de gruwelijkste wandaden doen begaan” Voltaire

De Christelijke kolonialisten/imperialisten zijn sinds eeuwen aanhangers van een radicale, fundamentalistische, extremistische ideologie, de Europese suprematie, ze zijn de eigenaars van de planeet en haar rijkdom en ze beschouwen de bewoners van de rest van de wereld als minderwaardig, als echte Untermenschen van wie het een weldaad is ze uit te buiten, als slaven te houden en uit moorden.

Kolonialisten, imperialisten, meesters van slaven zijn sociopathen, ze hebben geen schuldbesef en geen inlevingsvermogen.

Frankrijk, zoals de andere wrede en genadeloze koloniale overheersers, heeft zelfs na het einde van de tweede wereldoorlog een honderdtal laffe, hatelijke, wrede agressieoorlogen gevoerd met massaslachtingen tegen de vrijheid en de mensenrechten van de bevolking van de Anschluss/kolonies/annexaties, tegen de gerechtigde eisen en aspiraties van de bezette en onderworpen volkeren op vrijheid en onafhankelijkheid. Ze hebben oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides gepleegd, zware schendingen van internationale normen en verdragen.

De hoogdravende verklaringen over vrijheid en respect voor de mensenrechten na de bevrijding van Frankrijk, België, Nederland, Groot-Brittannië bij het einde van de tweede wereldoorlog had alleen betrekking op de meesters van slaven, de ware Übermenschen.

Bevrijding, vrijheid voor de ware Übermenschen, meesters van slaven, koloniaal Europa maar bezetting, onderdrukking, geweld en terreur, verschroeide aarde, barbaarse tapijtbombardementen tegen de gekoloniseerde, onderdanige, onderworpen echte Untermenschen.

De verzetsstrijders tegen de Nazi bezetting zijn helden, verzetsstrijders tegen de bezetting van de wrede kolonialisten en imperialisten zijn “terroristen”.
Ware Übermenschen (Europa, V.S., Israël) zijn “goed” en doden alleen slechteriken,echte  Untermenschen.
Gekoloniseerden,echte Untermenschen zijn “slecht” ,”terroristen” en doden alleen onschuldige burgers.

Ik vind dat, zolang deze oorlogsmisdaden,misdaden tegen de mensheid en genocides niet berecht worden door nationale of internationale rechtbanken, de politieke leiders van deze landen, in het licht van het wereldgeweten, voortvluchtige misdadigers blijven. Er moet minstens een waarheidscommissie ingesteld worden om alle oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocides van de wrede en genadeloze Christelijke kolonialisten te onderzoeken en er moet een substantiële schadevergoeding betaald worden aan de weerloze slachtoffers.

Ondanks het immense lijden, de weerloosheid, machteloosheid, hulpeloosheid, onmachtige woede, blijven de volkeren van de rest van de wereld, de slaven, gekoloniseerden, indianen/first nations/aboriginals, onderworpenen, uitgebuitenen, geduldig of wanhopig vragen en wachten op de erkenning van de Europese koloniale holocaust, op rechtvaardigheid en schadeherstel.

Übermenschen hebben recht op Anschluss

Alleen ware  Übermenschen hebben recht op Anschluss/kolonies/annexaties

Hoe komt het dat de westerse journalisten nooit spreken of schrijven over het geweld en de terreur bij de Anschluss/annexatie van Nieuw-Caledonië, Réunion, Tahiti, Guadeloupe, Guyana,Iles marquises Martinique,Saint-Martin… door Frankrijk?
Of over de Anschluss/annexatie van Hawaï, Diego Garcia, Guam, Bahía de Guantanamo, Puerto Rico, Okinawa door de V.S.?

Hoe komt het dat ze nooit spreken of schrijven over hoeveel inheemse bevolking er werd vermoord om de Anschluss/annexatie te verkrijgen en te behouden?

Daarbij hebben de kolonialisten, meesters van slaven, met extreem geweld, Zuid-, Centraal- en Noord-Amerika, Oceanië (Australië, Nieuw Zeeland), Polynesië gestolen van de inheemse bevolking die de gerechtigde eigenaars zijn van deze landen. De wrede meesters van slaven zouden minstens 1000 euro per maand moeten betalen als rente aan de inheemse bevolking, de ware eigenaars van het land.

Armoede in de wereld is een misdaad tegen de mensheid en zolang de kolonialisten, imperialisten, meesters van slaven geen wereldwijd menswaardig maandelijks minimumloon en een leefloon instellen, blijven ze misdadige barbaren.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Europese_Overzeese_Gebieden

Kernproeven bij de Untermenschen

Het wrede Christelijke westen, de ware Übermenschen hebben volgens de “waarden en principes” van de meesters van slaven, hun kernproeven uitgevoerd in de landen van de minderwaardige mensen, de echte Untermenschen.

Tussen 1966 en 1996 heeft Frankrijk 41 bovengrondse en 174 ondergrondse kernproeven uitgevoerd in Moruroa, Polynesië en Algerije met schade voor de gezondheid van de bewoners, de landbouwgrond, het milieu, het klimaat…

De V.S. heeft nucleaire proeven uitgevoerd in de atol Bikini dat tot de eilandengroep Marshall behoort, onder de naam “Crossroads operation”.

Daarna vergoelijkten, naar ik vermoed, de mannelijke Christelijke wereldoverheersers deze misdaad tegen de menselijkheid door de naam van deze locatie te gebruiken als naam voor een “explosief” (uitdagend) badpak voor vrouwen.

De Britten hebben hun kernproeven in Australië uitgevoerd.

 

Alleen meesters van slaven hebben recht op zelfverdediging

De moslimlanden zijn sinds eeuwen slachtoffers van onwettelijke, onrechtvaardige, laffe, wrede, hatelijke, verwerpelijke agressieoorlogen door de terreurlegers van de Christelijke wereldoverheersers.

Zelfverdedigingsrecht is een groot misdadig bedrog. Alleen de machtige ware Übermenschen hebben “recht op zelfverdediging “en zelfs recht om preventieve agressieoorlogen te voeren.

De gekoloniseerden, echte Untermenschen hebben geen recht op zelfverdediging . “Het recht op zelfverdediging” is gewoon het misdadige recht van de sterkste. Als de honderden gekoloniseerde, aangevallen landen hun recht op zelfverdediging zouden nemen dan zouden ze totaal vernietigd worden. De geschiedenis is gewoon een bedrieglijke versie, het standpunt, het gezichtspunt van de misdadige genocidaire meesters van slaven, Europese kolonialisten en V.S. imperialisten.

1. William Blum “Democratie als dodelijk export product” blz.176

2.Idem blz 128

Charles Lewis “395 lies:The moral of truth and the decline of America’s moral integrity”

John Pilger “Freedom next time:Resisting the empire”

“the new rulers of the world”

Ewald Vanvugt ”Nieuwe zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

tijdschrift l’histoire 318 maart 2007 “Colonisation,Les massacres oubliés”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Chalmers Johnson “Blowback.The costs and consequences of American Empire”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!