De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Europa heeft 100 miljoen doden op haar geweten

maandag 27 april 2015 12:08
Spread the love

De Europese en Amerikaanse economie profiteert van oorlog. Machtige bedrijven hebben agressieoorlogen nodig om grote winsten te maken. Indien morgen plots de vrede zou uitbreken, zou dat voor deze machtige bedrijven een catastrofe zijn. Daarom moeten en zullen Obama, Cameron en Hollande vijanden blijven vinden, hun landen en de “vrije wereld” nieuwe oorlogsdreigingen blijven voorspiegelen en verder oorlog blijven voeren. Tenzij de vredelievende Amerikanen en Europeanen en de rest van de wereld erin slagen hen een halt toe te roepen…(1)

Genocides gepleegd door Europa

Ondanks dat Koloniaal Europa een holocaust gepleegd heeft die ongeveer 20 keer groter is dan de holocaust van de Joden blijft het dit nog steeds ontkennen.

ware Übermenschen erkennen deze holocaust niet omdat ze de slachtoffers beschouwen als onmensen ,echte Untermenschen.

Koloniaal Europa heeft ongeveer 90% van de “aboriginal” bevolking uitgeroeid, een bevolking die in harmonie met de natuur leefde voor de komst van de wrede en genadeloze, gouddorstige barbaarse kolonialisten. De “aboriginals” hadden de wijsheid dat moeder aarde eigendom is van Grote Geest en daarom hadden ze een gemeenschappelijk beheer en gebruik van de grond en rijkdommen van moeder aarde. De barbaarse kolonialisten en imperialisten leven volgens de wet van de sterkste voor eigen belang en winst. Ze gebruikten hun vuurwapens om de inheemse bevolking te beroven, als vee en slaaf te misbruiken en uit te moorden. Deze materialistische barbaren hebben zich door ongelovigheid, egoïsme en onbewustheid in de plaats gezet van Grote Geest. Ze hebben moeder aarde geprivatiseerd volgens de wet van de sterkste. Zij, met de dodelijkste massavernietigingswapens, hebben de “vrijheid” om zich de grootste koek van moeder aarde toe te eigenen. Dit noemen ze de “vrije markt”.

De erfgenamen van de genocidaire Britse en Fransen kolonialisten in Noord-Amerika, Canada, Australië , Nieuw-Zeeland zijn wrede dieven die leven in een land dat eigendom is van de “aboriginals”, de inheemse bevolking.

Ook de erfgenamen van de genocidaire Portugese en Spaanse kolonialisten zijn dieven die leven in een land dat eigendom is van de inheemse bevolking.

Waarom hebben de “beschaafde” genocidaire kolonialisten en imperialisten er nooit aan gedacht om een genereuze maandelijkse rente te betalen aan de inheemse bevolking, de feitelijke eigenaars van de rijkdom van die landen, zodat ze een menswaardig leven en vrijheid kunnen leiden?

Ik vraag speciale aandacht voor de ”aboriginals”, overlevenden van de genocide die de barbaarse kolonialisten en imperialisten gepleegd hebben. Ze werden bestolen van hun moederland, cultuur, vrijheid en leven nog steeds onder het juk van onderdrukking (2)

Daarna hebben deze barbaarse en wrede kolonialisten de drang naar vrijheid en onafhankelijkheid van de kolonies wreed onderdrukt, met als gevolg tientallen miljoenen doden. Ze hebben massaslachtingen gepleegd in alle kolonies tegen de volkeren die opkwamen voor vrijheid en onafhankelijkheid , Madagaskar, Mali, Kenia, Congo, Algerije, Marokko, Vietnam, Laos, Cambodja, India, Maleisië, Indonesië, Soedan, Libië .. .

Daarbij hebben we nog de genocide van 10 miljoen mensen in Congo Vrijstaat (1885-1908) door België. Deze genocide gebeurde ongeveer 15 jaar voor de Armeense genocide en toch hebben België en het Europees Parlement deze genocide nog steeds niet erkend. (3)

Het Europees Parlement blijft een parlement van Übermenschen en meesters van slaven.

De Biafra-oorlog(1967-1970), een genocide van 2 miljoen doden door een belangenconflict tussen roofzuchtige wrede kolonialisten, Frankrijk en Groot-Brittannië, wordt nog steeds niet erkend door het Europees Parlement.

Heeft een belangenconflict tussen de roofzuchtige imperialisten Frankrijk en de V.S. ook niet een bepaalde bijdrage geleverd aan de genocide in Rwanda? De Franse militairen steunden toch al gedurende vijf jaar de Hutu regering en hun functie was aanvankelijk om de Hutu regering aan de macht te houden. Vroeger was de gebruikte taal het Frans en nu het Engels.

Was de agressieoorlog tegen Joegoslavië/Servië een belangenconflict tussen de roofzuchtige imperialisten Duitsland en de V.S.? Duitsland heeft het noorden van Joegoslavië economisch ingepalmd en dus wilden de V.S. het zuiden van Joegoslavië inpalmen om militaire bases in Kosovo en Macedonië te bouwen. Hiermee willen ze zich de rijkdom van deze landen toeëigenen en de oliepijpleiding van het oosten naar Noord-Europa controleren.

Terreur van ware Übermenschen tegen zwakke anderen

Koloniaal Europa en de imperialistische Verenigde Staten van Amerika (V.S.) zijn sinds eeuwen wrede Übermenschen, meesters van slaven.

Hun geschiedenis is gebaseerd op wrede en genadeloze verovering, onderdrukking, slavernij en diefstal. Gewoon de wet van de sterkste, puur machtsmisbruik tegenover zwakke anderen.

De ware Übermenschen, meesters van slaven eigenen zichzelf, door hun militaire overmacht, het recht toe om de rest van de wereld in te palmen, te onderdrukken, uit te buiten en genocides te plegen.

Ze hebben 120 miljoen doden op hun geweten en toch zeggen ze en lijken ze ervan overtuigd dat ze “beschaafd” zijn. Ze blijven genocides gepleegd door andere landen erkennen maar hun eigen genocides blijven ze ontkennen. Deze huichelarij is een praktijk van kwaadaardige psychopaten. Ze voeren sinds 500 jaar laffe, verderfelijke, hatelijke,wrede en genadeloze agressieoorlogen tegen de zwakke anderen voor eigen belang en winst, ze palmen de rijkdom van de zwakkere anderen in.

Hoe kunnen beschaafde mensen de bevrijding van Europa vieren van de verschrikkelijke Duitse bezetting na de tweede wereldoorlog als ze zelf 80% van de rest van de wereld op wrede wijze blijven bezetten?                                      Niet alleen heeft deze bezetting nog 40 jaar lang geduurd maar hebben ze zelfs laffe, hatelijke, wrede en genadeloze agressieoorlogen gevoerd om de koloniale Anschluss te behouden. Ze hebben genocidaire oorlogen gevoerd tegen de rechtvaardige drang naar vrijheid en onafhankelijkheid van de ondergeschikte Untermenschen.

Hoe kunnen beschaafde mensen uitleggen dat de slachtoffers van de agressie van de Duitsers slechteriken gedurende de eerste wereldoorlog, toch de grote wrede en genadeloze agressors waren 5000 km verder tegen de Ottomaanse Staat?

De ‘slachtoffers’ Frankrijk en Groot-Brittannië aasden op olierijke Arabische gebieden van de Ottomaanse Staat. Deze verovering is gebeurd door terroristische aanslagen en massaslachtingen tegen de Ottomaanse bevolking.

Daarna hebben de wrede en genadeloze Fransen en Britten de olierijke gebieden van het Midden-Oosten ingepalmd en onder mekaar verdeeld. Verder hebben ze nieuwe kunstmatige grenzen opgedrongen (Sykes-Picot overeenkomst) en daardoor zijn ze ook de grote schuldigen voor de huidige conflicten tussen de verschillende etnische en religieuze groepen.

Daarbij hebben de Britten en Fransen de Arabische nationalisten verraden door hun onafhankelijkheid te beloven als ze zouden in opstand komen tegen de Ottomaanse staat wat ze daarna niet nagekomen zijn. Het jaar 1920 telt voor de Arabische nationalisten als Am al Nakba (het rampjaar), te moeten leven onder een imperialistische niet-moslim Europese overheersing.

De ware Übermenschen leven nog steeds boven de wet, ze schrijven het internationaal recht enkel met de bedoeling om het toe te passen tegen de ondergeschikte echte  Untermenschen.

echte Untermenschen hebben geen rechten, geen strategische belangen,geen recht op nationale veiligheid, geen recht op territoriale soevereiniteit, geen recht op zelfverdediging.

Er is wel sinds 60 jaar in Europa een bepaalde vrijheid en respect voor de mensenrechten maar hun buitenlands beleid is nog steeds een vervolg van hun genocidair kolonialisme.

De honderden agressieoorlogen gevoerd door de imperialistische V.S. en koloniaal Europa zijn agressieoorlogen voor verovering, onderdrukking en diefstal en brengen sinds eeuwen dood en verderf in de rest van de wereld. Ook door hun biologische, chemische en nucleaire ( verarmd en verrijkt uranium) wapens zijn ze de mensen en de aarde aan het vergiftigen en vernietigen. Elk bombardement tegen landen zonder luchtafweer en tegen mensen in hun geboorteland, in hun familiehuis en moestuin is een terroristische aanval. De  ware Übermenschen zijn psychopathische Frankensteins die van zichzelf denken dat ze “beschaafd” zijn.

Europa en de V.S. zijn de landen die de meeste oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides gepleegd hebben.

Ze zijn alleen “beschaafd” omdat ze de militaire macht hebben om zichzelf als een superieur ras te beschouwen, ware Übermenschen, meesters van slaven die de rest van de wereld ziet als een inferieur ras, minderwaardig,echte  Untermenschen die als onmensen, als insecten kunnen uitgeroeid worden.

Ze vinden dat ze “beschaafd” zijn omdat de vermoorde echte Untermenschen niet van tel zijn en niet geteld worden.

Alleen zij die gedood worden door echte Untermenschen worden geteld, in de Ottomaanse staat, Irak (onder Saddam Hoessein), Syrië, Joegoslavië/Servië, Libië (onder kaddafi), Afghanistan (onder de Taliban), Soedan… ware Übermenschen tellen de doden wanneer ze willen of om te gebruiken voor politieke winst, zoals nu in Armenië.

 

 

De wereld wordt geregeerd door kwaadaardige psychopaten.

Welke reden, uitleg, legitimatie had koloniaal Europa om de rest van de wereld te veroveren, te onderdrukken, als slaven te houden, te verminken, te beroven van hun rijkdom?

Welke reden, legitimatie hadden ze om de inheemse bevolking (aboriginals/First Nations) van de rest van de wereld uit te roeien, de grootste holocaust in de geschiedenis?

Nu, sinds 2001, zijn de wrede, laffe, hatelijke agressieoorlogen tegen de moslimlanden gewoon een voortzetting van hun genocidair verleden. Gebaseerd op valse en bedrieglijke redenen. Übermenschen die het inferieure ras willen veroveren, onderdrukken en hun rijkdom plunderen.

“Oorlog tegen terrorisme” is een grote leugen zoals al de mogelijke redenen die sinds 500 jaar gebruikt worden om het veroveren, onderdrukken en het plunderen van de rijkdom van inferieure rassen, te legitimeren.

De V.S. hebben geen verantwoordelijkheidszin en geen schuldbesef. Ze plegen staatsgrepen, leiden terroristen op en werken ermee samen, werken samen met dictators of plegen staatsgrepen om dictaturen te installeren, werken samen met misdadige organisaties, extremistische moslimstrijders en drugsdealers.

Alle misdadige middelen heiligen het misdadige doel: veroveren, onderdrukken, uitbuiten. De terreurorganisatie CIA is een grote leverancier van drugs in de straten van de V.S. om met de winst wapens te kopen en misdadige staatsgrepen te steunen .(4) C.I.A. heeft heroïne, crack-cocaïne ingevoerd van overal waar de V.S. onwettelijke, wrede en genadeloze agressieoorlogen gevoerd heeft, zoals Vietnam, Laos, Afghanistan, Centraal-Amerika…

Wat ze nu “terroristen” noemen , zijn intieme bondgenoten minstens sinds de eerste wereldoorlog. Ze gebruiken de islamitische strijders als bondgenoten om hun imperialistische doel van veroveren, onderdrukken en uitbuiten te verwezenlijken.

Ze gebruikten al moslimstrijders gedurende de eerste wereldoorlog om de Ottomaanse staat te doen uiteenvallen en om het ganse olie-rijke Midden-Oosten in te palmen.

In Indonesië hebben de Britten en de Amerikanen in 1965, met wapens en geld, de gewelddadige staatsgreep tegen president Sukarno gesteund. Hier hebben ze de moslimstrijders ook gebruikt tegen de pro socialistische regering om een staatsgreep te plegen en de pro-westerse Suharno aan de macht gebracht die akkoord ging met de plundering van de rijkdom van het Indonesische volk door de westerse wereldoverheersers.

De V.S. hebben de islamitische strijders gebruikt om te vechten tegen pro communistische landen en tegen nationalistische, seculiere Arabische landen. Ze hebben van 1979 tot 1989 een proxy war gevoerd tegen de Sovjet Unie via de extremistische moslimstrijders die vochten tegen een Afghaanse pro socialistische regering waarin de mensen-, arbeiders- en vrouwenrechten gerespecteerd werden en waar de vrouwen schoolopleiding konden volgen.

1.http://www.adegem.net/spaander/jacques_pauwels.htm

2. film “Older than America” directeur Georgina Lightning

Native American Genocide

http://en.wikipedia.org/wiki/Older_than_America

http://forum.politics.be/showthread.php?t=157651&page=2

https://www.youtube.com/watch?v=z-TyHB8fUrQ&feature=related

3. Adam Hochschild “De geest van koning Lepold ll en de plundering van Congo”

4. Gary Webb:Dark aliance:The CIA,the contras and the cocaine explosion.

Terry Reed “Compromised:Clinton,Bush and the CIA”

Alexander Cockburn “Whiteout:The CIA,drugs and the press”

Michael Levine”The big white lie:The CIA and the cocaine/crack epidemic”

Nick schou”Kill the messenger.How the CIA’s crack-cocaine controversy destroyed journalist Gary Webb”

Literatuur:

Paul Craig Roberts”Why America was lost.From9/11 to police/warfare state”

Gregoire Lalieu “Jihad made in USA”

Ewald Vanvugt ”Nieuwe zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

“Wettig opium:350 jaar Nederlandse opiumhandel in de Indische archipel”

Michel Collon “Je suis ou je ne suis pas Charlie?

Mark Curtis “Web of Deceit Britain’s real role in the world”

Michel chossudovsky “Globalization of war.America’s ‘long war’ against humanity”

http://forum.politics.be/showthread.php?t=157651&page=2

www.globalresearch.ca

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!