De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EU kan niet blijven zwijgen ten aanzien van de schendingen van de mensenrechten
Mensenrechten, Colombia -

EU kan niet blijven zwijgen ten aanzien van de schendingen van de mensenrechten

dinsdag 7 juni 2011 16:41
Spread the love

Persbericht van OIDHACO
In de 300 dagen sinds het aantreden van de Colombiaanse president Juan Manuel Santos, is de mensenrechtencrisis niet opgehouden. Integendeel.

• OIDHACO vraagt de EU om echte vooruitgang te eisen van de regering van Santos, omdat de schendingen van de mensenrechten niet zijn opgehouden tijdens zijn bewind en in sommige gevallen zelfs zijn toegenomen.
• De organisatie vraagt aan Bogota om het bestaan van paramilitaire groepen in 32 departementen openbaar te erkennen. Momenteel worden ze voorgesteld als gewone criminelen waardoor het lijkt alsof hun misdaden tegen de organisaties en verdedigers van de mensenrechten het gevolg zijn van gewoon geweld.
• OIDHACO vraagt aan de EU om resultaten te eisen van Colombia op het vlak van justitie omdat de straffeloosheid bij mensenrechtenschendingen oploopt tot 97%.
• De leden van OIDHACO, Justicia por Colombia en de Taula Catalana hebben in Spanje een document voorgelegd met cijfers over de werkelijke toestand van de mensenrechten na 300 dagen bewind van Santos. Dit document is ondertekend door ongeveer 100 Europese en Spaanse organisaties.

Brussel, 7 juni 2011. Sinds 300 dagen is de regering van Juan Manuel Santos aan de macht in Colombia. 8 jaar van Álvaro Uribe hebben zeer negatieve gevolgen gehad voor de sociale vooruitgang en zijn schadelijk geweest voor de mensenrechten. Met de opkomst van de nieuwe Colombiaanse president is er een algemeen gevoel ontstaan van “verbetering”. Maar achter het mooie publieke discours schuilen geen werkelijke veranderingen. Daarom vraagt OIDHACO, Internationaal Bureau voor de Mensenrechten – Actie Colombia, aan de EU om van Bogota echte resultaten op het vlak van mensenrechten te eisen. “De EU kan niet blijven zwijgen ten aanzien van de mensenrechtenschendingen in Colombia”, stelt Vincent Vallies, de woordvoerder in Brussel. “Het is onaanvaardbaar dat de straffeloosheid bij schendingen van de mensenrechten tot ongeveer 97% oploopt. Niemand kan spreken van verandering wanneer de rechterlijke macht, ondanks de inspanningen om misdaden te onderzoeken en te vervolgen, onvoldoende steun krijgt van de staat op vlak van middelen of de bescherming van haar rechters,” waarschuwt Vallies. “Om een voorbeeld te geven. In Arauca, een provincie in het noordoosten van het land, heeft een militair twee meisjes verkracht in oktober 2010. Hij vermoordde een van de twee meisjes en haar twee broers. Tot dusver is er geen rigoureus onderzoek gebeurd en de rechter die het onderzoek leidde, werd ook vermoord. De EU,” zegt de woordvoerder “moet eisen dat de Colombiaanse staat een openlijke strijd aangaat tegen de straffeloosheid en daarvoor de middelen en de steun ter beschikking stelt.”
 

Tijdens de regeerperiode van Santos zijn 15 sociale leiders vermoord die hun gemeenschappen vertegenwoordigden in de strijd voor de teruggave van de gronden die op gewelddadige manier werden onteigend van miljoenen boeren, Afro-Colombianen en de inheemse bevolking. De mensenrechtenorganisaties hebben al 206 individuele aanslagen tegen hun leden moeten incasseren en 34 van hun verdedigers zijn vermoord. Wat betreft de vakbonden, de vervolging door zowel extreemrechtse paramilitaire groepen als door leden van de staatsveiligheid blijft doorgaan. 233 vakbondsleiders zijn slachtoffer geweest van verschillende soorten van agressie en 24 vakbondsleden zijn vermoord. Inheemse volkeren, veel onder hen met uitsterven bedreigd, worden vervolgd, bedreigd en vermoord door hun verzet tegen megaprojecten op hun grondgebied. Alleen al in 2010 werden 122 leden vermoord.
 

De ernstige crisis van de mensenrechten in Colombia is niet alleen niet opgehouden, maar is ook toegenomen. “En nu lijkt de wreedheid tegen vrouwen toe te nemen”, zegt Vallies. “We maken ons grote zorgen over de toenemende agressies op vrouwelijke vakbondsleden. Een derde van de schendingen van de mensenrechten van vakbondsleden waren vorig jaar tegen vrouwen gepleegd, zoals aangeklaagd door de CUT (Confederación Unitaria de Trabajadores).”
Intermón-Oxfam meldt dat tussen 2001 en 2009, 490.000 vrouwen het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. “Santos en de Colombiaanse staat moeten hier openbaar over spreken, beschermingsmechanismen creëren en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen,” zegt de woordvoerder van OIDHACO.
De organisatie vraagt ten slotte aan president Santos om “een echte politieke wil om een einde te maken aan de straffeloosheid en om verdedigers van de mensenrechten, inheemse leiders, boeren en Afro-Colombiaanse gemeenschappen, evenals vakbondsleden en alle slachtoffers van het gewapend conflict te beschermen en daarbij de vrouwen niet te vergeten die tot nu toe genegeerd zijn geweest door zowel de staat als door de regering.”

OIDHACO

*Het Internationaal Bureau voor de Mensenrechten – Actie Colombia, vertegenwoordigt een netwerk van 32 Europese organisaties. Vanuit het hoofdkantoor in Brussel begeleidt het de initiatieven van de Colombiaanse civiele maatschappij om te streven naar het integraal respect voor de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, en naar een onderhandelde oplossing voor het gewapend conflict. OIDHACO zorgt er mee voor dat de EU-instellingen kennis nemen van het werk en de standpunten van verschillende Colombiaanse en Europese organisaties ten opzichte van de situatie van de mensenrechten in Colombia. In België zijn fos-socialistische solidariteit, Broederlijk Delen, Solidarité socialiste – FDC en het Comité pour les Droits Humains en Colombie “Daniel Gillard” lidorganisaties van OIDHACO.

take down
the paywall
steun ons nu!