De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Erika ziet ze vliegen

vrijdag 4 december 2020 17:49
Spread the love

Beste mevrouw de professor,

Het was mijn bedoeling meteen met de deur in huis te vallen zoals dat gebruikelijk is bij ons, maar ik stel vast dat ge tegenwoordig, als ge ook maar iets wilt verkondigen en serieus genomen wilt worden, dat ge eerst een ganse verantwoording moet geven over wie ge zijt, wat ge doet en waarom ge iets wilt verkondigen alvorens ge, gesteld dat er dan nog tijd en interesse over is, het effectief gaat verkondigen.

En ik vind dat nogal een lange aanloop voor niets. Want kijk, ik heb geen geringste verantwoording te geven. Voor niets en voor niemand. Ik heb daar ten eerste niet voor gestudeerd en ten tweede heb ik ook geen noemenswaardige ervaringen opgedaan in mijn carrière, laat staan in mijn leven. God neen, nu ik er aan denk, ik heb zelfs geen carrière of leven die naam waardig. Maar ik ga wel reageren op uw passage op den teevee en op wat gij daar hebt uitgekraamt.

Want ik mag dan al niets zijn, niets doen of niets te verkondigen hebben, ik blijf ne mens. En uwen uitval: “Leren we eigenlijk wel bij als samenleving?” Dat vond ik wel een heel interessante vraagstelling.

Interessant omdat ge al meteen liet uitschijnen dat dat niet het geval is. Dat we als samenleving dus niet(s) bijleren. Tenminste, dat was te merken aan uwen toon. Die was gespeend van datgene wat we sarcasme noemen. Of is dat ironie? Ik kan het onderscheid tussen beide nooit goed onthouden. In elk geval aan uwen toon was te merken dat ge denkt dat we als samenleving niet(s) bijleren.

En daar is misschien wel iets van aan. Zie, ik ben nog van de generatie die is opgegroeid in den tijd dat we leerden om ons onder tafel te schuilen mocht er een atoombom vallen. Tegenwoordig ligt er een pakketje jodiumtabletten klaar bij den apotheek in het geval er een nucleair accident heeft plaatsgehad, en of dat allemaal wetenschappelijk verantwoord is wil ik in het geheel niet betwijfelen, maar of we als samenleving op deze manier eigenlijk wel bijleren is – inderdaad – nog maar de vraag. Want hoeveel ongelukken met kernreactoren moeten er nog gebeuren vooraleer we zullen leren om deze vorm van energiewinning terzijde te laten? Los van al het giftige afval waar we onze toekomstige generaties mee blijven opzadelen.

Een ander voorbeeld? Al die extremistische haatspraak die ge langs alle kanten hoort, ook dat is toch allemaal niet zo nieuw, zou ik denken. En we weten heel goed waar dit toe leidt.

Oorlog is ten andere nog zo een goed voorbeeld. Ondanks dat we al eeuwen weten dat dat slecht is voor mens en dier, lijkt die kwaal maar niet te stoppen. Het moet zijn, denk ik dan, dat de kosten niet opwegen tegen de winst. Ik geloof dat dat cynisme is, maar anders hadden we als samenleving daar toch al lang iets tegen gedaan, denk je niet?

Maar goed, dat was niet het enige aan uwen uitspraak dat mij opviel. Ook dat lachje van u dat er achteraan kwam, zegde veel. Zo niet alles. Ja, mevrouw de professor, ik zou zelfs zeggen, het is daar dat ge volgens mij door de mand gevallen zijt.

Alsof ge verschoot van uzelf. Alsof het ergens tot u doordrong hoe, langs de ene kant geniaal die vraagstelling wel niet was, maar langs den andere kant ook, hoe gemeen gij zijt. En met gemeen bedoel ik natuurlijk in de eerste plaats, hoe ordinair. Want tenslotte zegde dat lachje gewoon dat het allemaal een doorgestoken kaart is. Gans dat coronagedoe. Of toch zeker datgene wat erop volgde. De maatregelen, de mondmaskerplicht, de avondklok, het creatieve gecijfer, de misleiding, de angstzaaierij, de massamanipulatie, en nu dat vaccinatieverhaal.

Zie er bestaan ganse theorieën en boeken vol wetenschappelijkheid over hoe je de leugen van de waarheid kan onderscheiden, in alle ernst en sereniteit neergepend, maar omdat ik geen enkele notie heb van wat wel en wat niet wetenschappelijk is doe ik dat op een heel andere manier. Ik kijk naar de mens. En dat heeft mij eigenlijk nog nooit bedrogen.

Trouwens in de wetenschap zie ik ook alleen maar een hele hoop tegenstrijdigheden. En het is vreemd, om niet te zeggen verdacht, dat gij nu loopt te beweren dat dat niet het geval is. Dat er geen tegenstrijdigheden zijn en dat gij het zeker weet. Dat al die maatregelen noodzakelijk zijn.

Ja, het is de pretentie van die gedachte die mij eigenlijk misschien wel het meeste stoort. En was uw lach hierin slechts een uiting van uw menselijkheid, uw denkbeelden zijn volgens mij die van het beest.

Want gaat gij nu bepalen wat we moeten doen of niet? Terwijl er vroeger nooit ofte nimmer dergelijke maatregelen genomen zijn tegen een virale infecte met een mortaliteitscijfer van .. een griep. En dat is niet omdat, zoals gij nu suggereert, de mensen dom zijn of niet willen bijleren, maar wel omdat ze geen nut hebben.

Virale infecties doen wat virale infecties doen. Ze verspreiden zich. Het is hoogmoed te denken dat de mens, of zo gij wilt: de samenleving, tegen die logica is opgewassen. Een zoveelste geval van wetenschappelijke arrogantie. Of is het moedwillige blindheid? En omdat professoren, virologen en andere wetenschappers van de officiële partijlijn precies nogal kort van geheugen zijn, som ik uit de recente geschiedenis nog een paar voorvallen op waarvan werd gezegd, dat we aan de hand van het aantal besmettingen en stergevallen dat gingen zien in de cijfers.

Zowel na de BLM-betoging in Brussel (7/06/2020) als na de ‘overrompeling’ van het station te Oostende (31/07/2020), werd gezegd dat we dat gingen zien. Dat dat infectiehaarden waren. Welnu, ik heb die website met statistieken doorplozen en wat blijkt? Daar was niets van aan. De gehele vakantieperiode (juni, juli, augustus) was coronagewijs zo goed als een platte lijn. Ga het zelf maar na. Er is in het weekend van 14/08 wel een piek van sterfgevallen, maar die waren niet te wijten aan corona. En ook over de schoolstart begin september werd eenzelfde verhaal opgehangen. Wel opnieuw, de cijfers spreken dat tegen.

En nu kunt gij wel het aantal testen blijven opvoeren om een groter aantal positieven op te sporen, maar gaat dat iets veranderen aan het percentage sterfgevallen denkt gij? Want kijk, dit zijn de cijfers vandaag:
40.000 testen, geven 4.000 positieven. Van die 4.000 positieven worden er 400 ziek en uiteindelijk sterven er gemiddeld misschien 40. Nu gaat ge mij niet laten zeggen dat niet elke dode niet te betreuren is, maar zeg nu eens eerlijk, professoorke, is dat echt een maatschappelijke ramp? Ik vind dat wel een zeer negatieve levenshouding van u. Ik bekijk dat positiever. Want zie, van de 100% positieven zijn er toch 90% immuun.

Ik wil maar zeggen, professor met de grote P, ik mag dan al niets zijn, niets doen of niets te verkondigen hebben, ik kan wel rekenen en gij gaat mijn rekening niet maken. Dus ja, dat mensen niet bijleren mag dan al een te betreuren feit zijn, dat die collectieve conditionering – verdomd nog aan toe! – goed tegenvalt, is wat mij betreft een zegen. Gaat uwen vlieger dus maar elders oplaten, professoorke van niemendal.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!