De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Erik De Bruyn e.a.: “Steun het ABVV”
ACV, ACOD, Groen!, Attac, Spa-Rood, Curieus -

Erik De Bruyn e.a.: “Steun het ABVV”

zondag 14 november 2010 19:32
Spread the love

Sp-a leden rond Erik De Bruyn hebben een oproep gelanceerd naar alle Vlaamse progressieven om het nationale ABVV te steunen in diens waarschuwing tegen de splitsingsplannen van N-VA. Op 11 november waren er nabij 200 ondertekenaars uit meerdere regio’s, voornamelijk Sp-a militanten en -bestuursleden, vakbondsafgevaardigden, maar ook enkele markante leden van Groen! en partijlozen. Men herkent er vroegere socialistische mandatarissen zoals Bob Cools, oud-burgemeester van Antwerpen, Marijke Van Hemeldock, Maxime Stroobant e.a.

Erik De Bruyn e.a. pleiten voor verdere anticrisimaatregelen; ze schrijven o.m.:”Sinds 13 juni is de politieke positionering van de sp.a al te vaak onduidelijk. (…). Een verregaande fiscale autonomie zal een sociale achteruitgang veroorzaken. Fiscale autonomie voor de gewesten zal zich vertalen in een concurrentiestrijd tussen de regio’s waarbij ten alle prijze investeringen en (rijke) inwoners aangetrokken worden. Fiscaal regionalisme zal ook de weg vrijmaken om de overheidsinkomsten en bijgevolg de openbare dienstverlening te verminderen. De verrekening van fiscale autonomie voor de regio’s levert niet alleen een directe verarming op van het Waalse en het Brusselse gewest, het zal ook de sociale bescherming in Vlaanderen op de helling zetten opdat ondernemers en beleggers meer winsten zouden opstrijken. Wij moeten de uitgesproken rechtse sociaaleconomische agenda van de NVA ontmaskeren en aanklagen. Deze agenda past perfect in de ingrijpende besparingsrondes die in Europa gevoerd worden nadat in 2008 de banken werden gered met overheidsgeld. Er is geen enkele reden om te aanvaarden dat de bevolking de recente overheidsschuld terugbetaalt. (…) Wij verwachten dat de sp.a aan de juiste kant staat: zij aan zij met de partijen die bondgenoten zijn in het verdedigen van sociale verworvenheden. Daarom vinden wij dat de sp.a-leiding de oproep van het ABVV moet ondersteunen, en alle leden en besturen mobiliseren. De sp.a moet samen met de vakbonden en mutualiteiten, én met Groen!, PS, CdH en Ecolo een front vormen ter verdediging van een versterkte federale sociale zekerheid en een anti-crisisbeleid gericht op sociale noden en duurzame ontwikkeling“.

De oproep wordt gevolgd door deze van het ABVV, onder de titel: “Men bedriegt u”.

De volledige tekst en ondertekenaars staan op: http://www.sparood.be/politiek/22203-steun-de-oproep-van-het-abvv  Zie ook: http://www.abvv.be/code/nl/fram004.htm  en http://www.abvv.be/code/nl/home.htm

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!